Categorie de navigare

Apocalipsa lui Ioan

Apocalipsa lui Ioan, partea a VI-a

XX 1. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger al lui Dumnezeu, care ţinea în mână cheia Adâncului (infernului) şi un lanţ mare.2. El a pus apoi mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana şi l-a legat pentru o mie de ani.3. L-a aruncat după aceea în Adânc (Infern), l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea…
Mai mult...

Apocalipsa lui Ioan, partea a V-a

XVI 1. Şi apoi am auzit un glas puternic care venea din Templu şi care zicea celor şapte îngeri: “Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!”2. Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pământ. Şi atunci o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care se închinau icoanei…
Mai mult...

Apocalipsa lui Ioan, partea a IV-a

XII 1. În cer s-a arătat apoi un semn mare: a apărut o femeie foarte frumoasă învăluită într-o lumină alb strălucitoare ca soarele, care avea luna sub picioare şi o cunună de douăsprezece stele pe cap.2. Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin ca să nască.3. În cer s-a mai arătat tot atunci un alt semn: iată…
Mai mult...

Apocalipsa lui Ioan, partea a III-a

VIII 1. Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut acolo, în cer, o tăcere de aproape o jumătate de ceas.2. Şi am văzut atunci pe cei şapte îngeri de lumină care stau înaintea lui IISUS HRISTOS că li s-au dat şapte trâmbiţe.3. Apoi a venit un alt înger de lumină, care s-a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă de aur. I s-a dat…
Mai mult...

Apocalipsa lui Ioan, partea a II-a

IV 1. După toate aceste lucruri, m-am uitat şi am văzut că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care-l auzisem, răsunător ca sunetul unei trâmbiţe şi care până atunci vorbea cu mine, mi-a zis: “Suie-te aici şi-ţi voi arăta mai departe ce are să se întâmple după aceste lucruri!”2. Numaidecât după aceea am fost răpit în Duh.…
Mai mult...

Apocalipsa lui Ioan, partea I

I   1. Aici este expusă divina descoperire a lui Iisus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să facă cunoscute credincioşilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Cele rele vor putea fi evitate sau micşorate (ÎNAINTE SĂ SE ÎNTÂMPLE) numai dacă oamenii se vor îndrepta plini de iubire către…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More