Categorie de navigare

Cunoaşterea de sine

O cerință benefică imperativă a vremurilor noastre: Să retrezim şi să amplificăm în noi starea de rezonanță ocultă cu Frumusețea cea Dumnezeiască

Frumuseţea este o valoare umană fundamentală. Reprezintă o energie subtilă sublimă care ne pune în stare de rezonanță ocultă cu Atributul Dumnezeiesc al Frumuseții Dumnezeieşti. A întâlni frumuseţea este o experienţă profund transformatoare, ce trezeşte în inima fiinţei umane aspirația către desăvârşire. Scriitorul şi filosoful John…
Mai mult...

Două stări, în felul lor extreme, despre care se vorbește adeseori pe calea spirituală: starea de ÎNȚELEPCIUNE și starea de PROSTIE (I)

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru În expunerea ce urmează, vă vom vorbi pe rând despre aceste stări și vă vom dezvălui unele taine importante ale acestora. Sperăm ca toate aceste aspecte să vă fie de un real folos, mai ales acelora dintre voi care vă aflați pe o cale spirituală și practicați cu entuziasm şi multă dăruire yoga.…
Mai mult...

Cine sunt eu?

„Cine sunt eu?”este întrebarea existenţială fundamentală şi din care derivă şi de care depind, pentru înţelesul şi importanţa lor, toate celelalte întrebări existenţiale. De mii de ani, probabil din zorii apariţiei conştiinţei, în pâclele preistoriei, oamenii şi-au pus această întrebare fundamentală şi i-au ascultat pe acei indivizi…
Mai mult...

Cunoaşterea propriei minţi

De multe ori la întrebarea „Cine sunt eu?”, răspunsul este dat printr-o identificare cu mintea. Putem însă să identificăm mintea cu adevăratul nostru eu? Într-o anumită măsură şi într-o etapă incipientă, da. „Mintea” reprezintă un termen general, util, care acoperă tot ceea ce se petrece în lumea noastră interioară, atât la nivel…
Mai mult...

Revelaţiile marelui înţelept Ramana Maharishi

Ramana Maharishi, numit şi înţeleptul de la Arunchala, întruchipează pe deplin însăşi magia naturală a existenţei, magia de a fi o simplă fiinţă omenească. Ramana Maharishi îşi transmitea învăţătura mai ales prin tăcere, dar cu toate acestea, el a instruit şi prin cuvânt cu aceaşi luciditate, fără a nedumeri sau a crea confuzie în mintea…
Mai mult...

Căutarea Sinelui sau Atma vichara

În stadiile incipiente ale practicii introspecţiei (ca metodă de căutare a Sinelui), atenţia dirijată către sentimentul de „Eu” este o activitate mentală care ia forma unui gând sau a unei percepţii. Pe măsură ce practica înaintează, gândul de „Eu” face loc experimentării unui sentiment subiectiv de „Eu”, şi când acest sentiment încetează…
Mai mult...

Natura noastră reală este divină

Natura noastră reală este cu adevărat divină, dar noi ne imaginăm că suntem înlănţuiţi şi angrenăm diferite şi obositoare eforturi de a ne elibera, cînd de fapt noi suntem deja liberi. Aceasta se va putea înţelege doar cînd acest stadiu va fi atins. Atunci vom fi surprinşi de încercarea noastră frenetică de a ajunge ceea ce am şi fost…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More