Cele 7 principii universale ce guvernează creaţia macrocosmică a lui Dumnezeu aşa cum au fost ele revelate de Hermes Trismegistos (II)

Legile fundamentale ale Tot-ului (Dumnezeu)

de Iulia Bontaș
 

Citiți aici articolul anterior 
 
 

Înţelepciunea supremă a lui Hermes Trismegistos sau Thoth, supranumit  în Egiptul antic şi Zeul Înţelepciunii, considerat chiar ca o încarnare divină, aduce cu sine în eternitate, dincolo de aparentul progres al civilizaţiilor omenirii, Lumina dumnezeiască supremă a adevăratei cunoaşteri, ce revelează dincolo de timp şi spaţiu Legile dumnezeieşti eterne ale creaţiei.
Oferim în cele ce urmează o succintă prezentare şi explicitare a lor menită să aducă cititorului, prin graţia lor iluminatoare, Lumina supremă a Conştiinţei Dumnezeieşti, oferindu-i o mult mai profundă, amplă şi reală înţelegere asupra întregii creaţii şi a legilor ce o structurează, guvernându-i totodată propria-i existenţă. Aceste Legi sunt valabile în întreaga creaţie, pe fiecare nivel de existenţă, fiind eterne şi neschimbătoare. Se spune că singură IUBIREA NECONDIŢIONATĂ A LUI DUMNEZEU LE POATE TRANSCENDE.

1. Legea mentalismului

„Totul este SPIRIT, universul este mental. Realitatea Universului constă în SPIRIT. Totul este în SPIRIT.”

Acest principiu ne revelează însăşi realitatea esenţei dumnezeiaeşti a întregii creaţii, Spiritului Suprem al lui Dumnezeu Tatăl ce constituie în eternitate substratul a tot şi a toate, dincolo de aparenţele lumii fenomenale. Prin supremul joc al voinţei Sale atotputernice şi determinatoare, Dumnezeu crează totul în El Însuşi, din El Însuşi, prin puterea absolută a Conştiinţei sale, într-o supremă dăruire de sine, mai întâi ocultându-se şi apoi revelându-se, în supremul joc al recunoaşterii de sine, în această lume a aparenţelor fenomenale care deşi nu este altceva decât o proiecţie mentală, ne pune în faţa unui suprem paradox, căci despre nerealitatea ei nu putem spune decât că este relativă. De aceea Hermes Trismegistos ne învaţă că:
„Dincolo de universul Timpului şi Spaţiului se ascunde mereu Realitatea Substanţială, Adevărul Fundamental.”
„Ceea ce este Adevărul Fundamental, Realitatea Substanţială, nu are nevoie de o denumire specială, însă oamenii iluminaţi îl numesc Tot-ul sau altfel spus Dumnezeu.”
„TOT-ul (Dumnezeu) creează în Spiritul său infinit Universuri fără de număr, care există timp de miliarde de secole şi totuşi, pentru TOT (Dumnezeu) creaţia, evoluţia, declinul şi moartea unui miliard de universuri nu ar părea mai mult decât o clipire a pleoapelor.”
„Spiritul infinit al TOT-ului este Sânul Universurilor.”

Şi tot el ne revelează Omniprezenţa TOT-ului în tot sau altfel spus omniprezenţa lui Dumnezeu în întreaga creaţie:

„Dacă este adevărat că totul este în TOT… este la fel de adevărat şi că TOT-ul (Dumnezeu) este în tot (pretutindeni). Acela care înţelege perfect acest adevăr deţine deja o mare cunoaştere.”

Căci el va şti că tot ceea ce există are ca esenţă Spiritul lui Dumnezeu sau altfel spus că totul este în esenţă Dumnezeu şi că numai Dumnezeu există în tot şi în toate, îmbrăcând aparenta manifestare a realităţilor lumii fenomenale. Tocmai de aceea suntem avertizaţi:

„Nu cedaţi la tentaţia semidoctului care se lasă hipnotizat de nerealitatea aparentă a lucrurilor, acela, în consecinţă, rătăceşte în toate părţile ca un individ trăind într-o lume de vise, ignorând minunea practică şi viaţa reală a omului, în final el se va «zdrobi de stânci» şi se va găsi «sfâşiat de elemente» din cauza «nebuniei» sale. ”

A înţelege această Lege a mentalismului ne permite să stăpânim cu uşurinţă legile Universului mental şi să le aplicăm spre continua noastră creştere şi dezvoltare lăuntrică, folosindu-ne de însuşi procesul Transmutaţiei mentale aşa cum a fost el revelat de Hermes Trismegistos:
„Spiritul, la fel ca şi metalele şi elementele, poate trece de la o stare la o alta diferită, de la un grad la altul, de la o condiţie la alta, de la un pol la altul, de la o vibraţie la altă vibraţie. Această transmutaţie hermetică este o Artă Mentală.”

2. Legea Corespondenţei

„Ceea ce este SUS este ca şi ceea ce este JOS, ceea ce este JOS este ca şi ceea ce este SUS.”

Venind firesc în completarea Legii anterioare, SUS, la nivelul suprem de conştiinţă şi vibraţie, şi JOS, la nivelul cel mai scăzut de conştiinţă şi vibraţie, regăsim pretutindeni acelaşi Spirit Dumnezeiesc omniprezent, fie într-o formă pe deplin revelată, în plenitudinea manifestării sale, la nivelul suprem de conştiinţă, fie într-o formă ocultată, potenţială, pe nivelul inferior, căci aşa cum ştim deja „Totul este Spirit”.
Macrocosmosul şi microcosmosul se vor regăsi astfel permanent într-o desăvârşită oglindire şi corespondenţă, la fel precum Tatăl Ceresc şi Suprem este în Fiul şi Fiul este în Tatăl. Întreaga manifestare este o continuă desfăşurare a principiului holografic, ce ne permite să regăsim permanent totul în parte şi partea în tot.

Dar cu mult mai mult decât atât înţelegem acum semnificaţia reală a faptului că fiinţa umană (scânteia dumnezeiască prezentă jos la nivelul creaţiei) a fost creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Spiritul Suprem, ceea ce este Sus, la nivelul Suprem de unde totul provine). Realizăm astfel la adevărata sa profunzime faptul că Dumnezeu se poate revela în manifestare şi totodată că manifestarea poate şi chiar este menită să conducă la Dumnezeu.
Aceleaşi Legi divine guvernează toate planurile şi nivelurile existenţei şi principiul corespondenţei şi analogiei ne ajută să înţelegem, transpunând ceea ce este sus la ceea ce este jos, multe secrete ale naturii şi universului (interior şi exterior).

3. Legea vibraţiei

„Nimic nu este în repaus, totul se mişcă, totul vibrează.”

Întreaga creaţie nu este altceva decât desfăşurarea creatoare, vibrantă, a Supremei Vibraţii dumnezeieşti creatoare, SPANDA, a Inimii lui Dumnezeu. Totul vibrează însă pe frecvenţe de vibraţie diferte, ce structurează însăşi planurile manifestării. Astfel, de la Vibraţia dumnezeiască supremă a Inimii lui Dumnezeu, a Spiritului Suprem, şi până la materie totul este o formă de vibraţie. Spiritul şi materia nu sunt altceva decât grade diferite ale vibraţiei, între aceşti doi poli fiind cuprinse miliarde de grade diferite ale vibraţiei, practic întreaga scară evolutivă, căci ridicarea frecvenţei de vibraţie nu înseamnă altceva decât o creştere continuă a nivelului de conştiinţă.

Cunoaşterea acestei legi este de mare importanţă pentru că ea ne permite să punem în practică una dintre Axiomele hermetice care ne învaţă:
„Pentru a vă transforma starea voastră de spirit sau stările mentale modificaţi vibraţia voastră.”
Pentru că, reamintim:
„Spiritul, la fel ca metalele şi elementele, poate fi transformat din stare în stare, din grad în grad, din condiţie în condiţie, din vibraţie în vibraţie.”
Tocmai de aceea se spune în tradiţia ocultă, referitor la puterea de control mental asupra propriei fiinţe că: „cel care înţelege Legea vibraţiei a câştigat sceptrul puterii”.

4. Legea polarităţii

„Totul este dublu; orice aspect are 2 poli; totul are două extreme; asemănătorul şi neasemănătorul au aceeaşi semnificaţie; polii opuşi au o natură identică, însă de grade diferite; extremele se ating; toate adevărurile nu sunt decât semiadevăruri; toate paradoxurile pot fi conciliate.”

În întreaga manifestare totul se află în dualitate, Unitatea dumnezeiască primordială se regăseşte la nivelul întregii creaţii în această scindare a sa în doi poli fundamentali, complementari, unul masculin şi unul feminin. Şi nu ne referim aici doar la cele două polarităţi fundamentale, YANG-ul şi YIN-ul, ce îşi găsesc exprimarea polară atât în plan vertical, prin YANG-ul ceresc şi YIN-ul pământesc, cât şi în plan orizontal prin polul masculin şi cel feminin, polarităţi ce exprimă mai curând concretizarea Legii genului, ci la acea manifestare duală, polară, ce exprimă doar gradele diferite de polarizare ale unităţii dumnezeieşti primordiale care se mai regăseşte acum, în planul creaţiei, doar la nivel de esenţă.

Această dublă polarizare este de altfel cea care a dat naştere tuturor aparentelor paradoxuri, care întotdeauna pot fi conciliate tocmai datorită unităţii lor de esenţă. În mod doar aparent paradoxal contrariile coexistă simultan, căci în manifestare niciun pol nu poate să existe fără ca simultan să fie prezent şi polul opus! Tocmai de aceea ori de câte ori facem o afirmaţie creem simultan şi negaţia sa, despre ambele putând să spunem că sunt la fel de adevărate sau de neadevărate, toate adevărurile nefiind astfel decât semiadevăruri, singur Adevărul Ultim transcenzându-le cu adevărat şi rămânând inviolabil în faţa oricărei confruntări.

Polii opuşi nu exprimă decât gradul diferit de polarizare al unităţii esenţiale care le-a dat naştere, exprimându-se pe sine dual, polar în manifestare, căci fără de aceasta însuşi jocul manifestării nu ar putea exista, şi tot ceea ce ar fiinţa nu ar fi decât unica şi esenţiala Conştiinţă supremă absolută ce i-a dat naştere. Regăsim astfel la nivelul manifestării susul şi josul, binele şi răul, lumina şi întunericul etc., care întotdeauna la limită se ating, devin interschimbabile. Acest principiu polar guvernează inclusiv Planul mental, şi de aici valoarea cu totul excepţională a acestei învăţături hermetice care ne revelează această artă a transmutaţiei mentale ce ne permite să transformăm răul în bine, polul negativ în opusul său, pe orice plan, pe orice nivel, aşa cum ne învaţă Axiomele hermetice:
„Pentru a spulbera o proastă perioadă de vibraţie activaţi Legea Polarităţii şi concentraţi-vă gândirea asupra polului opus celui pe care voi vreţi să îl anihilaţi. Biruiţi neplăcutul modificând polaritatea sa.”
În acest mod foarte simplu, dar care totuşi necesită o anumită forţă mentală, teama va fi învinsă prin evocarea unei stări de curaj, egoismul prin altruism, tristeţea prin bucurie etc., căci cei doi poli există întotdeauna simultan şi ei pot fi interschimbaţi prin acest proces al alchimiei mentale.

5. Legea ritmului

„Totul se scurge înăuntru sau în afară; orice aspect are durata sa; totul evoluează, apoi degenerează; balansul pendulei se manifestă în toate şi măsura oscilaţiei sale la dreapta este egală cu măsura oscilaţiei sale la stânga; ritmul este constant.”

În întreaga manifestare totul este ciclic, urmând un ritm prestabilit, totul evoluează, apoi degenerează, totul creşte şi apoi descreşte, dar şi totul este la început ocultat şi apoi revelat. Există o mişcare înainte şi înapoi asemănătoare unei pendule ce oscilează între cei doi poli mai sus amintiţi, acest aspect fiind valabil la scara întregii manifestări, atât în creaţia şi distrugerea lumilor, dar şi în plan mental. Legea nu poate fi anulată, dar se pot diminua sau chiar evita efectele ei prin legea mentală a neutralităţii, alchimia mentală implicând în acest caz o stare lăuntrică de totală neutralitate, de martor lucid şi detaşat, sau, dacă aceasta este mai dificil, o stare de abandon total în voinţa dumnezeiască care va permite adeptului iniţiat să se sustragă balansului ritmic al pendulei care va tinde să îl transporte către celălalt pol, aceasta implicând bineînţeles un anumit grad de măiestrie, care îi conferă însă un echilibru şi o fermitate mentală uimitoare pentru cei care nu îi cunosc tainele şi legităţile.

6. Legea cauzei şi efectului

„Orice Cauză are Efectul său; orice Efect are Cauza sa; totul se petrece conform legii; hazardul nu este decât un nume dat unei legi necunoscute; sunt nenumărate planuri ale cauzalităţii însă nimic nu scapă legii!”

Efectul urmează întotdeauna în mod legic cauzei, niciodată nimic nu este întâmplător, accidental sau supus hazardului. Întreaga creaţie se încadrează în ordinea şi armonia perfectă a lui Dumnezeu, nimic nu este în afara Legilor dumnezeieşti care guvernează absolut totul în manifestare, însă revelaţia fundamentală pe care o aduce cu sine înţelepciunea hermetică este modul în care ne putem ridica deasupra planului obişnuit al cauzalităţii, căci accesând la nivel de conştiinţă un plan superior, efectul anterior devine aici o nouă cauză formatoare ce poate transforma cu înţelepciune cursul evenimentelor în sensul dorit, aşa cum ne învaţă axiomele hermetice:
„Nimeni nu se sustrage Legii cauzei şi efectului, însă există mai multe planuri de cauzalitate şi orice persoană poate folosi Legile planurilor superioare pentru a stăpâni Legile planurilor inferioare.”
„Înţeleptul serveşte pe planul superior, însă este servit pe cel inferior. El ascultă de legile venind de sus, însă pe planul său şi pe cele inferioare, el este stăpân şi dă ordine. De altfel, lucrând astfel el constituie o parte din Principiu în loc de a i se opune. Înţeleptul face parte din Lege, înţelegând bine mişcările acesteia el o utilizează în loc să fie sclavul ei orb.”
De aici şi valoarea inestimabilă a acestor revelaţii dumnezeieşti din înţelepciunea hermetică, cu condiţia ca ele să fie corect înţelese şi puse în practică, căci:
„Înţeleptul, în comparaţie cu omul obişnuit, este ca un înotător abil plecând şi venind din toate părţile, în comparaţie cu o buturugă ce este dusă în toate părţile; deşi ambii plutesc, totuşi înotătorul şi buşteanul, înţeleptul şi nechibzuitul, sunt la fel de supuşi Legii. Acela care înţelege acest adevăr este deja pe calea măiestriei.”
 

7. Legea genului

„Este un gen în toate aspectele; totul are principiile sale, Masculin şi Feminin; genul se manifestă pe toate planurile.”

Nicio creaţie fizică, mentală sau spirituală nu este posibilă fără această dublă manifestare polarizată, masculin-feminin, ce stă etern la baza oricărui proces creator, începând cu planul suprem al creaţiei, căci însuşi Supremul Tată Ceresc creează prin intermediul Supremei Mame Divine (MAHASHAKTI), şi tot această scindare este ceea ce aduce cu sine  şi eternul impuls al căutării reîntregirii, al revenirii la Suprema Unitate primordială din care totul a luat naştere. A nega această polarizare şi rolul ei esenţial înseamnă a uita că SHIVA fără SHAKTI nu este decât SHAVA (un cadavru) şi că SHAKTI fără SHIVA nu este decât o forţă oarbă ce nu îşi va putea împlini menirea.
Dimpotrivă însă, atunci când cele două polarităţi fuzionează în deplină armonie, unificate prin Iubirea dumnezeiască, însăşi Unitatea dumnezeiască este restabilită şi Dumnezeirea se revelează în întreaga ei măreţie şi splendoare. Tocmai de aceea se spune că SINGURĂ IUBIREA NECONDIŢIONATĂ A LUI DUMNEZEU TRANSCENDE TOTUL.

 

Citiți și:

Urmele misterioase şi fascinante ale paşilor lui Dumnezeu în manifestare

Legea dăruirii oculte

 

 yogaesoteric

1 iunie 2011

 
 
 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More