Cele opt manifestări divine ale lui Padma-Sambhava (I)

de Lăcrămioara Visterneanu

„Desăvârşit precum este oceanul împlinirilor
minunate ale viitorului, care îşi răspândeşte forţa spirituală către
toate colţurile lumii, omniscient, îndeplinind toate speranţele şi
dorinţele sublime, fie ca Padma-Sambhava să fie de-a pururi
binecuvântarea Divină care face să înflorească în sufletele celor
pregătiţi înmiresmata floare de lotus a învăţăturilor sacre.”

(Gustave-Charles Toussaint, „Le Dict de Padma”)

„Din lumina preaminunatului lotus al Imaculatei Conştiinţe Divine, din Purul Plan al Esenţelor spirituale răsari, o, tu, cel ce a atins desăvârşita fericire fără de pată, Tu, Padma, maestru unic al celor opt nume spirituale!”

(fragment din „Viaţa şi eliberarea spirituală a lui Padma-Sambhava”, compilată de Yeshe Tsogyal)

Învăţătura sacră a Orientului afirmă că, dintr-un anumit punct de vedere (al practicii spirituale efective), ajungem să cunoaştem cu adevărat un Ghid spiritual desăvârşit atunci când primim o iniţiere de la el.

De aceea, vă propun acum să explorăm împreună universurile tainice, învăluite în lumina clară a Cunoaşterii Divine, ale celor opt manifestări Divine ale Marelui Ghid Spiritual Padma-Sambhava pentru a-l întâlni astfel pe preţiosul Ghid Spiritual şi a primi din cunoaşterea sa, din puterea sa spirituală, din compasiunea sa.

Pentru a-l întâlni pe Marele Ghid Spiritual este necesar să mergem la locul iniţierii, să intrăm în tărâmul lui secret. Tărâmul lui, în care el zboară ca un mare vultur, este albastrul cer al SHUNYATA-ei. Iniţierea poate avea loc doar dacă ne scoatem „platoşa” prejudecăţilor şi a obişnuinţelor noastre, manifestând astfel o stare de totală deschidere spirituală.

Apariţia sa este astfel descrisă în limbajul plin de simboluri şi metafore al misticii tibetane: în imensitatea cerului albastru apare un lotus de culoare roşu aprins. Pe acest lotus se găseşte culcat un disc solar roşu (simbol al mijloacelor spirituale pline de compasiune); pe acest disc solar este o lună albă (simbol al înţelepciunii care permite conştientizarea Vacuităţii). Tronul reprezentat de lotus şi „baldachinele” reprezentate de discurile solar şi lunar sunt asemenea unei imense scene unde va apărea protagonistul unei piese de teatru desfăşurată la nivel cosmic. Cerul de deasupra discului lunar începe să fie cuprins de o lumină strălucitoare. Această lumină radiantă prinde treptat formă, până ce ne apare în faţa ochilor Înţeleptul desăvârşit Padma-Sambhava ce trăieşte o stare indescriptibilă de extaz (de obicei el este astfel vizualizat de către adepţii şcolii Nyingmapa, deşi sunt cazuri când Padma se poate manifesta instantaneu, dintr-un fulger orbitor). Apoi, apar, pe rând, cele opt manifestări Divine ale sale care corespund cu opt episoade din viaţa Ghidului spiritual, pe vremea când acesta era încă în India, şi doar unul dintre ele este plasat în Himalaya (în regiunea devenită actualul Bhutan).

Fiecăreia dintre aceste manifestări Divine îi este atribuită o activitate particulară:
Padma Gyalpo conferă daruri spirituale căutătorului merituos.
Orgyen Dorje Chang face să dispară din fiinţa aspirantului cele cinci „otrăvuri”: orgoliul, ura, dorinţa inferioară, gelozia şi ignoranţa.
Shakya Senge eliberează fiinţele din Oceanul SAMSARA-ei.
Lodanchogsed răspândeşte învăţăturile sacre;
Padma-Sambhava îndeplineşte rugăminţile fierbinţi ale aspiranţilor sinceri;
Nyima Odzer conferă învăţătura VAJRAYANA-ei;
Senge Dradog îi supune pe cei ale căror acţiuni negative încalcă principiile eticii spirituale;
Dorje Drolo învinge spiritele malefice.

Acestea sunt cele opt manifestări ale lui Padma-Sambhava. S-ar putea spune despre acestea că reprezintă capacitatea Marelui Ghid Spiritual de a se transforma (adapta) în funcţie de situaţie, pentru a putea oferi învăţăturilor sale o formă cât mai adecvată contextului istoric în care ele se manifestă. Padma-Sambhava nu este în nici un fel condiţionat de un anumit fel de a fi şi de a acţiona. Ştiind că natura lui esenţială este asemenea cerului perfect senin, înţelegem că el se poate transforma atât din punct de vedere spiritual cât şi din punct de vedere psihologic, tot la fel cum sunt norii care iau diferite forme şi apoi dispar.

Pentru inamicii încrâncenaţi ai doctrinei spirituale, Marele Ghid Spiritual foloseşte chiar multă putere şi energie; pentru cei deschişi faţă de SUTRA-e, el le oferă SUTRA-ele sacre; pentru cei pregătiţi să primească în fiinţa lor misterele TANTRA-ei, el le revelează aceste taine. În felul acesta maestrul exemplifică UPAYA sau mijloacele spirituale, demonstrând flexibilitatea unui adevărat Învăţător Spiritual.

Cele opt manifestări ale lui Padma-Sambhava ar putea fi interpretate şi ca fiind un acelaşi principiu care se manifestă pe diferite nivele de conştiinţă. Pentru o minte raţională Ghidul Spiritual apare, de pildă, ca un lama sau un BUDDHA care propăvăduieşte învăţăturile DHARMA-ei. Însă pentru nivelele mai profunde ale minţii acest mod de abordare nu mai este potrivit. Aceste nivele de conştiinţă pot fi sensibilizate şi transformate spiritual prin intermediul puterilor magice ale unor manifestări teribile ca Nyima Odzer şi Dorje Drolo.

În concluzie, putem spune că aceste diferite manifestări Divine fac din Padma-Sambhava întruchiparea tuturor disponibilităţilor spirituale cuprinse de învăţătura spirituală a Orientului secolelor al IX-lea şi al X-lea şi chiar al celor care au urmat după aceea. Ele îl înfăţişează pe Padma-Sambhava ca pe un autentic Ghid Spiritual Tantric – folosindu-se de logică şi de argumente raţionale pentru a transforma o natură raţională dar, totodată, plonjând în profunzimile subconştientului uman pentru a canaliza pe un făgaş profund spiritual forţele stihinice ale unui subconştient plin de resurse.


Prima manifestare Divină a lui Padma-Sambhava:

Padma Gyalpo, Regele Lotus, cel care conferă daruri spirituale căutătorului merituos

„La sud de lotusul măreţ şi mult-bogat în calităţi,
Tu te manifeşti acum ca Padma Gyalpo,
Care este Avântul Spontan al Cunoaşterii Desăvârşite.
Înconjurat de floarea DAKINI-urilor- nestemate, tu,
care eşti Cunoscător al Totului,
dăruieşti acum Învăţătura Divină,
în conformitate cu nivelul fiecăruia de înţelegere.”

Atunci când Indrabodhi, regele din Orgyen, a descoperit copilul Padma-Sambhava într-un lotus ivit pe neaşteptate pe lacul Danakosha, el a luat copilul la palatul său regal, numindu-l fiul şi moştenitorul său. Din dorinţa de a-şi asigura descendenţa, Indrabodhi a dorit ca fiul său să se căsătorească cu o femeie perfectă. După numeroase căutări, el a găsit-o în persoana lui Bhasadhara, care a devenit regină. Timp de cinci ani prinţul s-a bucurat de o viaţă ca rege al ţinutului Orgyen, iar el a primit numele de Padma Gyalpo, Regele Lotus.

În această manifestare numită Padma Gyalpo, Padma-Sambhava este îmbrăcat în veşminte princiare, pe cap el poartă o diademă (simbol al regalităţii) pe care se află încrustată o nestemată magică ce împlineşte orice dorinţă benefică. El ţine în mâna dreaptă o mică tobă dublă tantrică (DAMARU)- a cărei funcţie principală este aceea de apelare a DAKINI-urilor, iar în mâna stângă, o oglindă (care exprimă aici capacitatea spirituală de a „vedea” cu claritate sau, cu alte cuvinte, de a realiza ceea ce este cu adevărat real, din punct de vedere divin, fără a fi afectat vreodată de voalul ignoranţei ori de „filtrele mentale” generate de emoţiile perturbatoare interne). Corpul său este de culoare roşie.
 
A doua manifestare Divină a lui Padma-Sambhava:

Orgyen Dorje Chang, deţinătorul sceptrului VAJRA din Orgyen, cel care face să dispară din fiinţa aspirantului cele cinci „otrăvuri”: orgoliul, ura, dorinţa inferioară, gelozia şi ignoranţa

„La sud-vest de lotus, tu manifeşti puterea celor nouă Vehicule,
Manifestându-te sub numele de Orgyen Dorje Chang,
care este mereu înconjurat de Eroii Nestematelor,
Prin a cărui graţie putem avea acces
La cele cinci căi şi la cele zece etape.”

Aflat pe culmile puterii lumeşti şi cunoscând din plin deliciile plăcerilor simţurilor, Regele-Lotus a realizat, în urma apariţiei unor viziuni divine, natura iluzorie şi mereu schimbătoare a tuturor lucrurilor lumeşti; totodată, el şi-a dat seama că nu va putea să trezească spiritual şi alte fiinţe din postura de rege al ţării, aşa că s-a hotărât să renunţe la împărăţie. Prin urmare, el a realizat anumite acte aparent condamnabile care i-au determinat în scurt timp exilarea. Padma a plecat în cimitirul numit „Dumbrava minunată”, unde a progresat în practica yoga, primind numeroase iniţieri spirituale de la DAKINI-uri.

Căutând să găsească o doctrină spirituală care să fie uşor de explicat şi să aibă o eficienţă imediată, el a călătorit prin mijloace paranormale într-o lume paradisiacă foarte elevată, unde i s-a revelat că toate sunetele sunt adevărate MANTRA-e şi că toate manifestările din planul fizic sunt trecătoare şi iluzorii. Însuşindu-şi TANTRA-ele căii MAHAYOGA, Padma a contemplat adevărurile care devin unul singur, a meditat asupra celor trei SAMADHI-uri şi, prin intermediul unui ritual specific, a ajuns să le experimenteze în mod plenar în propria lui fiinţă. Atunci el a primit numele de Orgyen Dorje Chang, Deţinătorul Sceptrului Vajra din Orgyen.

În această manifestare a sa, Padma-Sambhava are un corp de culoare albastră, împodobit cu mătăsuri şi nestemate şi ţine în mâna sa dreaptă, în dreptul inimii, un VAJRA (simbol al mijloacelor de cunoaştere şi al compasiunii), iar în mâna stângă un clopoţel (care simbolizează cunoaşterea vacuităţii). El se află într-o fuziune amoroasă extatică cu iubita sa, al cărei corp este de un alb pur şi care ţine în mâna stângă un craniu plin cu nectar (care este simbolul morţii definitive a ego-ului). Aici el întruchipează întreaga tradiţie VAJRAYANA a cărei sursă se spune că este VAJRADHARA (sau, în Tibet, Dorje Chang, care este Supremul Învăţător Divin).


A treia manifestare Divină a lui Padma-Sambhava:

Sakya Senge, Leul Shakya-şilor, cel care eliberează fiinţele din Oceanul Samsara-ei

„La est de acest lotus înflorit spontan,
tu te manifeşti ca Shakya Senge,
Leul din Shakya,
care se află înconjurat
de floarea DAKINI-urilor de diamant,
în mijlocul luminii radiante,
cea nenăscută şi pură
pe de-a-ntregul.”

Padma-Sambhava a realizat că, pentru perfecţionarea învăţăturii şi practicii sale spirituale, are mare nevoie de un învăţător spiritual. L-a întâlnit mai întâi pe Ananda, nepotul şi elevul devotat al lui Buddha Shakyamuni, care i-a prezentat în detaliu cele mai importante sisteme budiste. A mers apoi la Sator, unde a fost primit în ordinul călugărilor de către Ghidul Spiritual Prabhahasti („Elefantul de lumină”) şi i s-a dat numele de Shakya Senge. Shakya Senge a primit astfel 18 iniţieri în TANTRA YOGA şi a avut nenumărate viziuni spirituale ale zeităţilor tantrice. (Shakyas era numele castei căreia îi aparţinea Buddha Shakyamuni; în ceea ce priveşte celălalt nume „Senge” (adică leu), el evocă simbolic puterea acestor învăţături spirituale de a trezi fiinţele din ignoranţă).

În această manifestare, Padma este reprezentat ţinând în mână un vas pentru cerşit (simbol al renunţării spirituale), purtând cele trei robe galbene ale ordinului budist şi având o piele galben aurie. VAJRA din mâna sa dreaptă aminteşte totodată de realizările sale tantrice.


A patra manifestare Divină a lui Padma-Sambhava:

Lodan Chogsed, cel care deţine înţelegerea desăvârşită asupra luminii, cel care răspândeşte învăţăturile sacre

„La nord-est de Lotusul de Neclintit,
tu te manifeşti acum ca Lodan Chogsed,
care este văpaia Înţelepciunii Divine.
Escortat fiind de Eroii Karma-ei,
tu emani acum lumina adevărurilor profunde
care decurg din cele patru merite inestimabile.”

Shakya Senge a mers apoi la maestra tantrică Kungamo, care era, de fapt, o încarnare a înţeleptei  dakini Guhya Jnana. Datorită transfigurării lui intense de către această puternică Învăţătoare spirituală care practica ritualurile căii VAJRAYANA, Padma-Sambhava a simţit spontan puterea de a se identifica cu MANTRA secretă a lui CHINNAMASTA, atingând în felul acesta starea de iluminare spirituală. Cel mai puternic impact al forţei divine purificatoare manifestate prin această minunată şi fascinantă DAKINI asupra sa a fost perceput de Padma-Sambhava la nivelul celor trei GRANTHI-uri („noduri” subtil energetice), care i-au fost atunci complet deblocate. Tradiţia tibetană afirmă că această maestră tantrică i-a conferit în secret lui Padma-Sambhava puterea spirituală a lui Hayagriva, care conferă celui iniţiat forţa de a domina toate entităţile malefice. Kungamo i-a dăruit lui Padma-Sambhava numele secret de Lodan Chogsed.

În această manifestare, Padma poartă veşminte regeşti, iar în mâna dreaptă ţine o DAMARU. În stânga are de obicei o cupă făcută dintr-un craniu care este umplută cu ambrozie (simbolul morţii definitive a ego-ului, ieşirea din oceanul iluziei şi atingerea înţelepciunii). La brâu are un PHURBA, un fel de pumnal magic. Acesta este frecvent folosit în ritualurile tantrice ale şcolii Niyngmapa. La origine el era ca un fel de „ţepuşă” folosită pentru ţintuirea la pământ a demonilor şi protecţia faţă de forţele psihice malefice. Treptat s-a modificat, forma sa finală fiind o lamă cu trei margini ascuţită la vârf. Lama iese din corpul unui GARUDA. Acest accesoriu întruchipează puterea unei zeităţi tantrice numită VAJRAKILAYA. Adesea pe acest PHURBA se găseşte capul lui Hayagriva, considerat adesea ca un protector al panteonului budist.

Glosar

* Cele 10 etape sau bhumi (sa bhu, în tibetană) – sunt cele 10 nivele ale dezvoltării spirituale ale unui BODHISATTVA către starea de fiinţă pe deplin iluminată.  Cu fiecare etapă sunt eliminate din fiinţa aspirantului impurităţi din ce în ce mai subtile şi, totodată, încep să se manifeste în el diferite calităţi iluminatorii. Aceste etape sunt denumite simbolic astfel: Cea pe deplin bucuroasă, Cea fără de pată, Cea radiantă, Cea strălucitoare, Cea greu de cucerit, Realizata, Cea care te duce departe, Cea de nezdruncinat, Inteligenţa cea bună şi Norul DHARMA-ei.

* Cele cinci căi (lam lnga, în tibetană) – calea acumulării, a asocierii, a vederii, a cultivării şi a non-învăţării. Conform învăţăturilor lui Padma-Sambhava, aceste cinci căi acoperă întregul proces al desăvârşirii spirituale, de la începutul practicii şi până la suprema eliberare spirituală.

* Cele trei SAMADHI-uri (ting nge ‘dzin gsum, în tibetană) – SAMADHI-ul vacuităţii, al iluminării şi al silabei sămânţă. SAMADHI-ul vacuităţii constă din menţinerea în calmul inefabil al vacuităţii existente în toate fenomenele sau pur şi simplu, vizualizarea tuturor lucrurilor ca fiind goale asemenea vidului. SAMADHI-ul iluminării constă din a permite ca infinita compasiune divină să se manifeste liber în fiinţă, tot aşa cum soarele luminează liber şi nepărtinitor cerul şi lumea sau, pur şi simplu, este generarea în propria fiinţă a compasiunii faţă de toate fiinţele care încă nu au acces la realitatea ultimă. SAMADHI-ul silabei sămânţă este de fapt conştientizarea unităţii dintre vacuitate şi compasiune, unitate care se manifestă sub forma unei silabe sacre care este „sămânţa” sau sursa din care se naşte totul.

* Cele patru merite inestimabile (tshad med bzhi, în tibetană) – în viziunea spirituală a tibetanilor, acestea sunt: compasiunea, iubirea, bucuria şi imparţialitatea.

* Cele nouă vehicule – În conformitate cu învăţăturile şcolii Nyingmapa, doctrina budistă are nouă secţiuni sau „vehicule”: trei „vehicule” referitoare la SUTRA-e (Shravakayana, Pratyekabuddhayana şi Bodhisattvayana), trei vehicule exterioare referitoare la TANTRA-e (Kriya, Upa şi Yoga) şi trei „vehicule” interioare referitoare la TANTRA-e (Maha, Anu şi Ati).

* Kriyatantra (bya rgyud, în tibetană) – în această primă yoga tantrică exterioară a şcolii Nyingmapa, accentul cade pe purificarea corpului şi a vorbirii.

* Shravaka (nyan thos, în tibetană) – ascultător sau spectator. Practicant al budismului care conştientizează că în SAMSARA totul este suferinţă şi urmăreşte să înţeleagă pe deplin că nimic în creaţie nu este separat. Ajungând să-şi stăpânească emoţiile disturbatoare, el atinge iluminarea spirituală, ajungând la început la etapa celui care păşeşte cu hotărâre pe calea vederii, urmată de etapa în care el se va mai reîncarna doar o singură dată şi, în fine, de etapa în care pentru el se va întrerupe ciclul reîncarnărilor.

* Pratyekabudha (rang sangs rgyas, în tibetană) – o fiinţă care atinge în singurătate starea de iluminare spirituală.

* Mahayoga – este prima dintre sistemele tantrice interioare ale şcolii Nyingmapa, care se referă la practica meditativă asupra unor viziuni divine şi asupra unor sunete sacre.

* Anuyoga – se referă la dizolvarea formelor vizualizate în practicile Mahayoga-ei în vacuitate şi experimentarea plenară a acesteia.

* Atiyoga – ultima şi cea mai înaltă formă de practică tantrică interioară a şcolii Nyingmapa.

* Ati (shin tu rnal, în tibetană) – o fiinţă care atinge iluminarea spirituală urmând calea Dzogchen-ului.

* Exprimările din text de tipul nestemată (RATNA, în sanscrită), diamant (VAJRA, în sanscrită), lotus (PADMA, în sanscrită) şi KARMA fac referire, într-un mod simbolic, la primele patru familii spirituale din VAJRAYANA: RATNA, VAJRA, PADMA şi KARMA. Ele reprezintă, în esenţă, calităţile înnăscute ale esenţei divine din noi. Lor le sunt asociate patru forme de înţelepciune Divină: înţelepciunea perfectei egalităţi, înţelepciunea oglindirii perfecte, înţelepciunea deplinei discriminări şi înţelepciunea acţiunii perfect realizatoare de Dumnezeu.

* Hayagriva (rta mgrin, în tibetană) – În VAJRAYANA, reprezintă o zeitate teribilă  a familiei de energii divine VAJRA.

* Samsara (‘khor ba, în tibetană) – ciclul existenţelor, cercul vicios al morţilor şi al renaşterilor în cele şase tărâmuri ale existenţei caracterizate de suferinţă, transformare perpetuă şi ignoranţă. În sens figurat, exprimă starea fiinţelor conştiente încătuşate de ignoranţă, percepţie duală (generată de KARMA) şi emoţii disturbatoare.

* Shunyata – literar, se traduce prin vacuitate; în concepţia budistă, ea este natura ultimă a existenţei, aspectul absolut al tuturor lucrurilor cognoscibile.

 

Articol preluat din Revista Yoga Magazin nr. 40  
 
 

Citiţi şi:

Marele Ghid spiritual tibetan Padma-Sambhava (I)

VAJRAYANA – Calea de Diamant 

 
 

yogaesoteric

februarie 2009

 
 
 
 
 

 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More