Cine sunt în realitate evreii khazari și o serie de afirmații șocante din Talmud

 

Oricine va încerca să critice pe liderii evrei ce sunt conducători ai planetei va fi imediat etichetat ca „antisemit”!
Cui îi folosește de fapt antisemitismul și ce înseamnă antisemitism și cine sunt evreii ca „rasă”?

Iată ce a scris Alfred M. Lilenthal, scriitor şi cercetător evreu: „Nu există niciun antropolog reputat care să nu fie de acord că ideea de rasă aleasă evreiască este o prostie la fel de mare ca şi ideea de rasă ariană… Ştiinţa antropologică divide umanitatea în numai trei rase recognoscibile: rasa neagră, cea mongoloidă sau orientală şi cea caucaziană sau albă (deşi unii vorbesc şi de o a patra rasă, cea australoidă)… Membrii credinţei evreieşti se regăsesc în toate cele trei rase şi în subdiviziunile lor”.

Nasul coroiat considerat atât de „evreiesc” este o trăsătură genetică des întâlnită în sudul Rusiei şi în Caucaz, nicidecum în Israel.

În anul 740 e.n., un popor numit „khazar” a trecut în masă la iudaism. Iată ce scrie Koestler în această direcţie: „Khazarii nu au venit din Iordania, ci de pe Volga. Ei nu au venit din Canaan, ci din Caucaz. Din punct de vedere genetic, ei sunt mai înrudiţi cu hunii, ungarii şi maghiarii decât cu sămânţa lui Avraam, Isaac şi Iacov. Istoria imperiului khazar, care iese treptat la iveală, începe să semene tot mai mult cu cea mai crudă festă pe care ne-a jucat-o vreodată istoria”.

Sunteţi dezorientaţi? Aceste aspecte vor fi clarificate în cele ce urmează.

Să lămurim întâi câțiva termeni pe care lumea îi vehiculează zilnic. Cine sunt de fapt semiții? Conform foarte conservatorului și avizatului Oxford Universal Dictionary (Enciclopedia Oxford): „termenul de «semit» a fost utilizat întâia oară în 1875 și desemnează o persoană care aparține rasei umane și care face parte din unul dintre popoarele care, în Geneza 10 (Vechiul Testament) sunt urmașele lui «Sem», fiul lui Noe (Enoh), și care au ca limbă maternă o limbă semitică – de aici acazii, fenicienii, ebraicii, aramenii, arabii, asirienii…”

În Lexiconul Langer de istorie universală se spune că: „ar trebui luată mereu în considerare raportarea termenului de «semit» nu doar la un singur popor, ci la o serie de popoare a căror limbă maternă este semitică”.

Ei bine, amatorul va spune: „Iată, avem ebraici și semiți.” Corect, ebraicii sunt semiți, dar se pune întrebarea, ce au ebraicii în comun cu evreii? Aşa cum veţi vedea imediat, evreii moderni n-au NIMIC comun cu ebraicii. Să analizăm împreună istoria. Cine sunt ebraicii?

Ebraicii nu-și au originea în Chaldeea, așa cum s-a susținut adeseori în mod eronat. Dimpotrivă, ei au venit ca străini în Chaldeea, unde au fost tratați și alungați ca atare de către localnici. Țara de origine a ebraicilor este descrisă în Cartea I a lui Moise, capitolul 10, versetul 30, ca fiind teritoriul întins de la Messa până la Saphar, muntele dinspre ieșire (ceea ce înseamnă „muntele de est” de Ebal), deci spațiul de la Punt-Usal-Saba (Saba), punctul cel mai sudic al Peninsulei Arabice.
„Sălașurile lor se întindeau de la Mesa spre Sefar, până la Muntele Răsăritului.”

Așa cum ați citit deja, în Vechiul Testament Sem este numit fiul lui Noe(h) (Enoh), ceea ce este însă greșit. Acest lucru fusese stabilit, pentru că Neemia și Ezra (scribul Ezdra) au luat poeziile și legendele vechiului Babilon, mai întâi le-au copiat și pe urmă le-au falsificat după nevoile lor. (Așa cum au făcut și cu povestirea regelui Sargon I, pe care au integrat-o poveștii lui Moise, dar care însă avea în realitate o cu totul altă istorie. În afară de asta Moise a trăit circa 2.300 de ani după Sargon I).

În fapt, ebraicii provin din acea zonă geografică pe care ne-o indică și Vechiul Testament în Cartea I a lui Moise, capitolul 10, versetul 30, și anume din partea cea mai îngustă a Mării Roșii, foarte la sud, la poalele muntelui Ebal. Din diferitele triburi, acolo s-a format un nou neam. Căpetenia acestui neam, având numele Abil Habr, făcea parte din tribul proscris Schäbäer. După acest Abil Habr, noul trib s-a numit în curând al „habriților”, din care mai târziu s-a format denumirea de „ebraici”. Exclușii altor triburi s-au alăturat curând acestui nou trib al lui Abil Habr, precum și alți foști sclavi și sclave. Astfel s-a format un nou popor de sine stătător.

Pe țărm, Abil Habr a construit o fortăreață și a cucerit repede insula Bara (Perim) aflată vis-a-vis, care aparținea de marele regat egiptean. Abil Habr s-a unit acolo cu triburile etiopiene ale amharilor și ale chabililor. Alături de ele, Abil Habr a invadat ținutul maurilor până la lacul Ungan Ungan (actuala Uganda), cucerindu-l în întregime. Aici și-a creat regatul și aici s-a format adevăratul popor al ebraicilor. De atunci, mijlocul acestei țări a căpătat denumirea de „Habr”, după Abil Habr.

Abil Habr a făcut poligamia lege, deoarece multe femei erau întreținute în același timp de un bărbat, din toate aceste feluri de neamuri care-i erau supuși a reieșit un popor cu adevărat nou.

Ajuns la maturitate, Abil Habr a fost lovit de o boală sexuală grea. În acea vreme era cunoscut un bătrân vrăjitor din tribul geniților din ținutul Sina (sau Sinai). Fiindcă se spunea că înfăptuia minuni, prin jertfe sângeroase către un zeu sălbatic, Abil Habr l-a chemat la el pe acest vrăjitor. Acest preot a adus ebraicilor ritul circumciziei și pe zeul sângelui și al răzbunării Iaho/Iahve/El Shaddai. Acest Yahwe i s-a arătat mai târziu lui Avraam, urmașul lui Abil Habr, rostind cuvintele „Ani ha El Shaddai” („Eu sunt El Shaddai”), cerând multe sacrificii de sânge și încheind contractul cu ebraicii (legătura de sânge ebraică).

Abil Habr şi-a extins teritoriul pe care îl stăpânea şi a pornit război împotriva țării Habas, al cărei împărat, înrudit cu faraonul, a cerut ajutorul egiptenilor. Sesostris I, care era faraon în acea perioadă, a trimis o flotă și o armată, pregătindu-le ebraicilor o înfrângere distrugătoare. Războinicii faraonului au ocupat și fortăreața Har Habr (Harar) și și-au înfrânt dușmanul pe deplin.

Vă oferim în continuare unele fragmente ale scrierilor din Talmud! Atenție, veți fi foarte șocați!

Talmudul despre devenirea stării de om și despre alegerea evreilor

„Întâi a fost creată țara Israelului şi abia apoi restul lumii. Țara Israelului este stropită cu apă de ploaie, restul lumii era stropit cu rămășițe.”
(Taanit 101)

„Lumea a fost creată numai pentru evrei. Deși e totul limpede, acest lucru trebuie să fie analizat și savurat.”
(Zerror Hammor Cracovia 1595, cap.149, col.4)

„Aşa cum lumea nu poate exista fără vânturi, tot așa ea nu poate să existe și fără evrei.”
(Taanid 3 b, Aboda Zara 10 b)

„Fiecare (evreu) în parte trebuie să-și spună: lumea a fost creată pentru mine.” (Sanhedrin 37 a)

Numai evreii sunt oameni, ne-evreii nu sunt oameni, ci nişte animale.”(„Goyim” înseamnă „bovine umane”, singular „Goy”)
(Kerithuth 6 b, pag. 78, Jebhammoth 61 a)

Doar voi israeliții sunteți numiți oameni, în timp ce popoarele lumii nu merită numele de «oameni» ci pe acela de animale.”
(Talmudul de la Babilon, Scriptura Baba Metzia, Foaia 114, Coloana 2)

„Copiii și urmașii unui străin ne-evreu sunt asemenea creșterii de animale.”
(Talmudul de la Babilon, Scriptura Yebamoth, Foaia 94, Coloana 2)

„Ne-evreii au fost creați doar pentru a le servi evreilor drept sclavi.”
(Midrasch Talpioth 225)

„Ne-evreii trebuie să fie nimiciți mai cu sârg decât porcii ce sunt bolnavi.” (Orach Chaiim 57, 6 a)

„Relațiile sexuale cu ne-evreii sunt întocmai ca relațiile sexuale ce sunt întreținute cu nişte animale.”
(Kethuboth 3 b)

„Rata nașterilor la ne-evrei trebuie să fie scăzută în mod considerabil.”
(Zohar II, 4 b)

„Așa cum se înlocuiesc vacile și măgarii pierduți, tot așa să se înlocuiască și ne-evreii care au murit.”
(Iore Dea 337, 1)

„A-i da o palmă unui israelian este ca și cum i-ai dat o palmă lui Dumnezeu.” (Sanhedrin 58 b)

„Cel care păstrează sau salvează viața unui suflet de evreu este asemeni celui care păstrează ori salvează viața întregii lumi.”
(Sanhedrin 37 b)

„Circumcizia este foarte importantă. Dacă n-ar fi ea, lumea n-ar putea exista.” (Schabbat I/37 b)

„Toți evreii sunt copii de împărat.”
(figurează identic în două locuri din Talmud II/1/76 a, II/1/128 a)

„Dumnezeu (Iahve) nu se supără niciodată pe evrei, ci numai pe ne-evrei.”
(Talmud IV/8/4 a)

„După Talmud, evreii îi sunt mai dragi lui Dumnezeu decât îngerii.”
(Talmud V/3/91 b)

„Dumnezeu (Iahve) nu-și lasă Maiestatea sa să trăiască decât printre evreii lui.”
(Talmud I/1/7 a)

Omul ce este evreu trebuie să rostească zilnic trei binecuvântări, şi anume, ca Iahve să nu-l prefacă într-un Goy, într-o muiere sau într-un neștiutor.”
(Talmud V/2/43 b +44 a)

„ORIUNDE S-AR AȘEZA, EVREII TREBUIE SĂ DEVINĂ STĂPÂNI, IAR CÂTĂ VREME EI NU DEȚIN STĂPÂNIREA NEÎNGRĂDITĂ, EI TREBUIE SĂ SE SIMTĂ PRIGONIȚI ȘI CONDAMNAȚI, CHIAR DACĂ DOMINĂ DEJA CÂTEVA POPOARE; ATÂTA TIMP CÂT EI NU LE STĂPÂNESC PE TOATE, TREBUIE SĂ STRIGE NEÎNCETAT! CE CHIN, CE RUȘINE!”
(Talmudul de la Babilon, Sanhedrin 104 a, Coloana 1)

1) „Eu (Iahve) te fac pe tine (poporul evreu) să fii originea tuturor popoarelor, te fac alesul dintre popoare, te fac stăpânitorul peste popoare, te fac cel mai iubit dintre popoare, te fac să fii cel mai bun dintre popoare, te fac să fii confidentul între popoare.”
(Schabbat 105 a)

Talmudul despre femei (misoginism la apogeu!)

„Ce este o prostituată? Este o femeie oarecare, care nu este evreică.”
(Eben-HaEser, 6)

„Față de ne-evrei, evreii niciodată nu comit adulter… Condamnabil pentru un evreu este numai adulterul ce este comis față de semenul său, adică față de soția evreului. Nevasta ne-evreului nu se pune niciodată la socoteală.”
(Talmud IV/4/52 b)

„Pentru ne-evrei (Goyim), soțiile nu există, ele nu sunt cu adevărat nevestele lor.”
(Talmud IV/4/81 + 82ab)

Talmudul despre afacerile evreiești
(Aveți grijă cu ce persoane faceți afaceri!!!)

„Voi ați făcut din mine (Iahve) singurul stăpân al lumii, de aceea vă voi face și eu pe voi (evreii) singurii stăpânitori ai lumii.”

„Cine vrea să fie înțelept, să se ocupe de aceea cu afaceri bănoase, căci nu există un principiu mai puternic în Tora, căci ele sunt ca un izvor nesecat.”
(Talmud IV/3/173 b)

Evreii trebuie să încerce mereu şi chiar să reuşească să-i înșele pe ne-evrei.” (Zohar I, 168 a)

„Fă comerț cu ne-evreii mai ales atunci când trebuie să plătească bani.” (Abhodah Zorah 2 a T)

Proprietatea ne-evreului aparține evreului care o revendică primul.”
(Babba Bathra 54 b)

„Când doi evrei au înșelat un ne-evreu, trebuie apoi să împartă câștigul.” (Choschen Ilam 183, 7)

Orice evreu poate să distrugă după cum vrea un ne-evreu prin minciună și sperjururi.”
(Babha Kama 113 a)

Bunurile Goyim-ilor sunt asemeni deșertului fără stăpân, iar cel ce pune apoi stăpânire pe ele, le-a meritat.”
(Talmudul IV/2/54 b)

E permis oricând unui evreu să profite de nedumerirea unui ne-evreu și să-l înșele.”
(Talmud IV/1/113 b)

„De la ne-evreu se poate lua mereu camătă.”
(Talmud IV/2/70 b)

Despre „Mesia” al evreilor

„Îndată ce vine Mesia, toți devin sclavii evreilor.”
(Erubin 43 b)

„Mesia le va da evreilor stăpânirea întregii lumi. Lor li se vor supune toate popoarele.”
(Talmudul de la Babilon, Scriptura Schahh, Pagina 120, Coloana 1)

„Mesia le va da evreilor sceptrul peste întreaga lume și toate popoarele îi vor sluji și toate națiile pământului li se vor supune.”
(Talmud II si Foaia 89 si 99 a, Coloana 1)

Scriptura lui Pesachim din Talmud susține apoi că în vremea lui Mesia: „…evreii vor deveni nemăsurat de bogați și toate averile popoarelor le vor cădea în mâinile lor.”
(Talmudul de la Babilon, Scriptura Pesachim, Foaia 118 b)

Jalquit Simeoni afirmă în interpretarea sa a Talmudului că în timpurile lui Mesia:
„Fiecare evreu va avea 2.800 de servitori.”
(Jalquit Simeoni, foaia 56 si Bachai, Foaia 168)

Și Abarbanel, unul dintre cei mai buni cunoscători ai Bibliei și Talmudului ne asigură că:
„Vremurile lui Mesia vor fi precedate de un mare război, în care vor muri două treimi din omenire.”
(Abarbanel, Masmia Jesua, Foaia 49 a)

Să ne analizăm puțin reacţiile după lectura acestor citate. Ce declanșează ele în noi? Cine este acest Iahve-El-Shaddai, dacă nu chiar un reptilian despre care vorbim aici? Cum poate un popor să numească așa ceva „sfânta scriptură”? Lucrurile sunt exprimate la fel ca atunci și în Talmudul de astăzi. Și acum se practică aceleași lucruri ca și atunci.

Întrebare: Mai există astăzi cineva care se orientează după aceste scripturi, ca atunci? Că „talmudiștii” sunt pe deplin conștienți de conținutul „sfintei” lor cărți o demonstrează cu prisosinţă faptul că e strict interzisă traducerea fidelă a Talmudului în limbile Goyimilor.

Să revenim însă pe pământ. Bineînțeles că Talmudul nu este format numai din asemenea texte. Asemenea fragmente constituie însă resorturile Talmudului și implicit ale talmudiștilor.

Ne interesează pe această temă fierbinte nu cei care NU se țin de predicile enumerate mai sus, ci aceia care sunt convinși că lucrurile se prezintă astfel și care consideră că este necesar să se ghideze în activitatea lor zilnică după toate aceste fragmente din Talmud. De asemenea, nu ne interesează să știm dacă negustorul evreu din capătul străzii crede sau nu în aceste lucruri, ci care este situația proprietarului unui mare concern bancar sau al unui post de televiziune etc.

Vă puteți închipui care pot fi urmările faptului că un astfel de grup de popoare, care cred în totalitate în asemenea răutăți și mai sunt și mândre de asta, dețin actualmente cam toată mass-media și cele mai mari sisteme bancare din lume! Acestea vor fi apoi lesne recunoscute după roadele lor! Priviți ce a făcut Hollywood-ul în lume prin filmele sale horror și cu multă violență și veți vedea imediat roadele acestor activități. De ce ar produce un om înţelept şi cu capul limpede un film horror? Ce motiv l-ar putea determina?

Și cum rămâne apoi cu roadele băncilor?
„Dați-mi controlul total asupra unei monede naționale și apoi mi-e indiferent cine face legile în acea țară!”
(Amschel Maywer Rothschild (1783-1812)

Nu acuzăm pe toți evreii de această conspirație, ştim că sunt printre ei și mulţi oameni destul de echilibrați și onorabili, vorbim aici doar de elita lor sionistă conducătoare.

Citiţi şi:

Evrei ce se ridică împotriva sionismului: Viaţa unui evreu american în Israel

Spre uimirea noastră, descoperim că au existat şi unii evrei care au spus adevărul
Povestea unei vorbe proaste: «antisemitismul»

yogaesoteric
2 februarie 2017

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More