Cum poate fi trezită şi dinamizată uşor, rapid, profund şi definitiv starea de SHAKTI

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 
 

În lumina învăţăturilor pline de înţelepciune ale tuturor tradiţiilor spirituale, putem afirma că femeia:
• în mod echilibrat vitală (care nu este nici grasă sau exagerat de grasă,
dar nici slabă şi nici, cu atât mai mult, exagerat de slabă);
• armonioasă;
• iubitoare sau extraordinar de iubitoare;
frumoasă sau extraordinar de frumoasă;
• plină de bunăvoinţă;
• fidelă şi consecventă în relaţiile ei amoroase bazate pe iubire reciprocă;
• afectuoasă sau extraordinar de afectuoasă;
• umilă sau extraordinar de umilă;
• altruistă sau extraordinar de altruistă;
• veselă;
• înţeleaptă sau extraordinar de înţeleaptă;
• bună sau extraordinar de bună;
• iertătoare sau extraordinar de
iertătoare;
• plină de un bun-simţ exemplar;
• pură;
• extraordinar de senzuală;
• perfect continentă;
• optimistă;
• ce aspiră şi chiar reuşeşte să fie o
încarnare vie a Misterului Feminin;
• ce manifestă stări intense şi profunde de compasiune de fiecare dată
când este necesar;
• sinceră;
• spontană;
• jucăuşă;
• ce este de fiecare dată capabilă să-şi manifeste într-un mod spontan şi liber fantasmele erotice pure, ideale şi minunate, fie atunci când fuzionează amoros cu alte femei, fie atunci când fuzionează amoros cu iubitul care o iubeşte şi pe care ea îl iubeşte;
• plină de candoare;
• puternic charismatică;
• neschimbătoare;
• profundă în tot ceea ce face bun, divin integrat, frumos, pur şi adevărat;
• fermecătoare;
• ce are ţeluri divine, clare şi sublime;
• cuminte sau extraordinar de cuminte;
• perseverentă sau extraordinar de perseverentă;
• extraordinar de inteligentă;
• în a cărei fiinţă începe să se trezească din ce în ce mai mult înţelepciunea inimii;
• ce trăieşte stări copleşitoare de extaz amoros atunci când face dragoste cu continenţă sexuală®, consacrarea roadelor lui Dumnezeu şi transfigurare;
• ce reuşeşte să nu uite ceea ce este bun, divin, frumos şi plin de înţelepciune şi tot ceea ce trebuie să fie ţinut minte;
• ce este caracterizată de o memorie excelentă a tuturor trăirilor amoroase extatice pe care le-a avut deja sau pe care le are;
• generoasă sau extraordinar de generoasă;
• ce este de fiecare dată capabilă să se dăruie, într-un mod intens şi profund, într-o îmbătătoare şi indescriptibilă stare de contopire în toate relaţiile şi experienţele ei amoroase bazate pe iubire reciprocă, pe continenţă sexuală® perfectă, pe consacrarea necondiţionată a fructelor lui Dumnezeu Tatăl şi pe transfigurare;
• profund empatică într-un mod superior, sublim în cadrul jocurilor amoroase;
• constant şi puternic transfiguratoare;
• cu un trup perfect sănătos şi chiar foarte elastic;
• ce trece în final cu succes toate testele spirituale cu care se confruntă, deloc întâmplător, la momentul potrivit, atunci când înaintează pe calea spirituală (reuşind în felul acesta să realizeze de fiecare dată noi salturi spirituale triple);
• ce depăşeşte până la urmă cu succes eventualele crize lăuntrice care este cu putinţă să-i apară în momentele de răscruce ale existenţei şi care îi apar cel mai adesea înainte de intrarea într-o nouă etapă spirituală;
• ce este întotdeauna total dezinhibată şi perfect deschisă cu fiinţele umane care o adoră şi pe care ea le iubeşte;
•  ce este capabilă să se transforme într-un mod profund, acţionând în mod gradat pentru a-şi anihila în felul acesta (eventualele) obiceiuri rele sau nefaste;
• ce, în cazul în care se află în ipostaza de femeie „veşnic” schimbătoare, superficială,  larvară, proastă, leneşă, inconştientă, retractilă, suspicioasă şi inconstantă, ce fluctuează aproape neîncetat (şi care poate fi recunoscută cel mai adesea cu o mare uşurinţă mai ales prin faptul că ea (o astfel de femeie) nu este deloc capabilă să-şi respecte promisiunile şi legămintele, la prima vedere ferme, pe care le face) are acea sclipire de geniu care îi permite să conştientizeze într-un mod lucid şi profund mediocritatea în care se complăcea.
[Ne facem datoria să atragem atenţia că o astfel de femeie, ce se complace în această stare, este şi rămâne o jalnică femeie, al cărei nivel predominant de conştiinţă este din nefericire „fixat”, datorită obişnuinţelor nefaste în care se menţine, în sfera centrului subtil de forţă SVADHISTHANA CHAKRA  (o astfel de femeie uită, datorită inconştienţei ei, că Dumnezeu Tatăl i-a pus la dispoziţie 7 centri subtili fundamentali de forţă, cu toate că datorită larvarităţii în care se complace, deocamdată ea foloseşte într-un mod preponderent (ce este totodată haotic şi dizarmonios) numai centrul subtil de forţă SVADHISTHANA  CHAKRA).
Numărul destul de mare de femei care se complac totuşi în această penibilă ipostază care este definită într-un mod plastic în folclor prin expresia deja clasică „Este tot o apă şi un pământ” – o aluzie destul de clară, dar totodată ascunsă, la predominanţa în universul fiinţei umane a elementelor subtile apă (APAS TATTVA) şi pământ (PRITHIVI TATTVA), ce atrage apoi după sine fixarea nivelului de conştiinţă în sfera tainică a centrilor subtili de forţă SVADHISTHANA CHAKRA şi MULADHARA CHAKRA – a făcut până la urmă să devină universal dictonul referitor la starea de fluctuaţie şi inconstanţă a femeii: „femeia este schimbătoare” („la donna e mobile”, în limba italiană). Starea de inconstanţă şi de fluctuaţie care le caracterizează pe astfel de femei i-a făcut adeseori mai ales pe bărbaţi să generalizeze acest  evident defect, proiectându-l apoi asupra tuturor femeilor. În final, tocmai din această cauză, s-a ajuns ca printr-o evidentă exagerare, femeile să fie cel mai adesea dispreţuite şi considerate ca fiind nişte fiinţe schimbătoare, fluctuante şi implicit inferioare.

Ca întotdeauna în asemenea situaţii dificile, există şi soluţii. Pe măsură ce numărul femeilor care se complac în această jalnică ipostază va scădea în mod considerabil, va deveni cu putinţă ca această convingere unanimă ce se bazează însă pe o generalizare injustă să fie apoi spulberată pentru totdeauna. Atunci când printre cele care se află în preajma voastră descoperiţi că sunt femei care nu sunt capabile să-şi respecte promisiunile şi legămintele pe care le-au făcut, sau pe care le fac, atrageţi-le într-un mod franc şi sincer atenţia (chiar dacă există riscul ca mai ales acelea care „se simt cu musca pe căciulă” să se supere, pentru că, după cum bine ştim cu toţii, adevărurile evidente şi neplăcute supără şi deranjează mai ales pe aceia şi pe acelea care, din nefericire, se află şi totodată se complac într-o astfel de stare jalnică) că, din moment ce se comportă de fiecare dată în felul acesta, ele evidenţiază în acelaşi timp că se află şi se complac într-o astfel de jalnică ipostază.]
• ce respinge întotdeauna într-un mod ferm şi categoric bârfa, calomniile, intrigile, defăimarea, mai ales datorită faptului că este pe deplin conştientă de procesele nefaste, dizarmonioase de rezonanţă ocultă® pe care le declanşează de fiecare dată în universul lăuntric al fiinţei umane şi care evită într-un mod elegant sporovăiala lipsită de sens şi de miez (spunând de fiecare dată când se află în astfel de situaţii, cu mult curaj:
„- Te rog, iartă-mă că nu pot să continui cu tine această discuţie, dar am ceva mai bun de făcut! Tocmai pentru că sunt o fire ce îmbrăţişează într-un mod ferm înţelepciunea practică (deoarece şi pentru mine un gram de practică valorează cât tone de teorie), din această cauză aleg acum să fac ceva mai bun care ulterior mă va ajuta să mă transform, deoarece pentru aceasta mă aflu ACUM, AICI. Te invit, dacă şi tu vrei, să-mi urmezi exemplul. Vei vedea că la sfârşit ne vom simţi de zeci de ori mai bine dacă vom acţiona amândouă în felul acesta la unison);”
• în care s-au trezit deja unele virtuţi cardinale sau chiar toate virtuţile cardinale (virtuţile se referă la acele calităţi dumnezeieşti ce ne umplu de o aleasă fericire atunci când le trezim în propriul nostru univers lăuntric şi totodată ele stârnesc o vie admiraţie. Virtuţile evidenţiază nişte trăsături excelente de caracter, indică frumuseţea morală şi ele se trezesc în universul lăuntric al fiinţei umane prin intermediul proceselor benefice de rezonanţă  ocultă® pe care realizarea faptelor bune le face de fiecare dată să apară);
• ce are idealuri dumnezeieşti pe care urmăreşte să le realizeze cu o mare statornicie şi tenacitate (cum ar fi, spre exemplu, trezirea şi dinamizarea perfectă a stării androginale glorioase);
• ce este întotdeauna plină de o exemplară demnitate;
• nobilă;
• ce resimte adeseori şi, mai mult decât atât, trăieşte într-un mod profund şi copleşitor o puternică stare de comuniune cu MAHA SHAKTI (Eternul Feminin sau, altfel spus, Duhul Sfânt) atunci când are stări intense şi îmbătătoare de orgasm prelungit fără descărcare ce o fac să basculeze în misterioasa stare de orgasm cosmic atunci când sunt întrunite anumite condiţii favorizante;
• ce este într-un mod pur şi elevat sensibilă atât la energiile subtile ce prezintă o înaltă frecvenţă de vibraţie cât şi la aspectele, simbolurile şi manifestările divine, sublime, rafinate, înălţătoare;
• ce manifestă în mod spontan un tainic şi îmbătător vino-ncoace (sau care, altfel spus, prezintă un farmec feminin foarte puternic, aproape irezistibil) şi care în limbajul curent este cel mai adesea definit prin termenul sex-appeal;
• ce este în mod constant romantică;
• a cărei prezenţă şi manifestare face să apară ceva magic, enigmatic şi indescriptibil în ambianţa ei imediată pe o rază sferică de zeci de metri (datorită energiilor subtile, fermecătoare, pure, elevate ce se manifestă în şi prin fiinţa ei, graţie proceselor benefice de rezonanţă ocultă® ce o caracterizează)(despre  această tainică influenţă pe care o astfel de femeie o manifestă, genialul poet Mihai  Eminescu  spunea  că  este „un nu ştiu ce şi un nu ştiu cum“);
• ce aspiră constant şi cu putere să cunoască Adevărul Ultim Divin;
• ce este mereu plină de o mare şi neostenită curiozitate de a descoperi atât tainele divine, fascinante ale firii umane, cât şi pe cele ale Naturii;
• ce aspiră constant şi cu putere să-şi înmulţească zi de zi şi oră de oră talantul fundamental (potenţialul creator, sexual prin intermediul unui proces
de  transmutaţie biologică  a  acestuia  în  energie, precum  şi prin  sublimarea ulterioară masivă a acestei energii rezultante uriaşe în etajele superioare ale fiinţei) ce îi este oferit lună de lună de Dumnezeu (talant pe care femeile ignorante şi inconştiente îl pierd sub forma secreţiilor sexuale şi a sângelui care sunt eliminate din trupul lor în perioada ciclului menstrual);
• ce aspiră constant şi cu putere să-şi înmulţească atât talantul afectiv, cât şi talantul vital, talantul cerebral, talantul supramental şi talantul spiritual;
• ce este într-un mod pur, detaşat, sublim şi elevat pasională;
• ce este întotdeauna perfect detaşată în toate implicările ei profund binefăcătoare în cadrul cărora se manifestă cu o exemplară implicare detaşată;
• ce este necontenit însufleţită doar de intenţii bune;
• ce reuşeşte să-şi transmute biologic din ce în ce mai mult (prin intermediul unei tainice alchimii interioare) secreţiile ciclului menstrual într-o energie uriaşă (pe care o va avea apoi la dispoziţie spre a se transforma într-un ritm, constant şi susţinut);
• ce urmăreşte cel mai adesea să declanşeze în propriul ei univers lăuntric numai procese profund benefice de rezonanţă ocultă cu sferele nesfârşite de putere ce există în Macrocosmos;
• ce aspiră în mod constant şi cu putere să îşi trezească şi să îşi dinamizeze
învelişul supramental (VIJNANAMAYA KOSHA), fiind conştientă că în felul acesta îşi trezeşte totodată intuiţia creatoare şi face paşi rapizi şi siguri către starea de genialitate;
• ce îşi sublimează într-un mod prompt şi armonios energiile benefice, subtile, uriaşe ce rezultă după fiecare fuziune amoroasă bazată pe iubire reciprocă, pe continenţă sexuală® perfectă, pe consacrarea necondiţionată a fructelor lui Dumnezeu şi pe o transfigurare exemplară;
• ce nu face niciodată compromisuri şi evită cu străşnicie toate compromisurile spirituale;
• ce urmăreşte să-şi trezească şi să ajungă până la urmă să fie înzestrată cu un excelent discernământ spiritual;
 ce este în permanenţă lucidă printr-o conştientizare neîncetată a tuturor trăirilor şi a tuturor stărilor pe care le are şi care, dincolo de aparenţe, evidenţiază totodată existenţa şi manifestarea anumitor procese de rezonanţă ocultă® în propriul ei univers lăuntric;
• ce este foarte atentă atât la tot ceea ce se petrece bun, frumos şi minunat în jurul ei atunci când vine în contact cu alte fiinţe umane, cât şi la tot ceea ce se petrece clipă de clipă în propriul ei univers lăuntric;
• ce îi oferă fără nicio excepţie şi clipă de clipă primul loc lui Dumnezeu în viaţa ei;
• ce urmăreşte, pe cât posibil, ca în permanenţă să facă doar Voia lui Dumnezeu;
• în a cărei fiinţă nu există niciun fel de îndoieli demoniace şi care, în cazul în care se confruntă cu nu contează ce îndoială demoniacă, este fulgerător capabilă să se îndoiască ferm şi cu putere de îndoiala demoniacă ce o asaltează;
• ce este în permanenţă plină de bun gust şi rafinată;
• ce este fără încetare perfect conştientă că tot ceea ce în mod preponderent gândeşte, exact aceea devine (până la urmă, fie mai devreme, fie mai târziu), iar întotdeauna, fără excepţie, exact ceea ce în mod preponderent este (sau ajunge să devină), aceea va manifesta tendinţa să gândească într-un mod preponderent;
• ce experimentează într-un mod net superior fiecare stare de dezamăgire pe care uneori o are, deoarece a ajuns deja să fie perfect convinsă că pentru femeia înţeleaptă „Toate drumurile duc până la urmă în acelaşi punct: la dezamăgire (sau, altfel spus, conduc la depăşirea cu înţelepciune şi detaşare a stării banale de complacere în iluzie şi în efemer (MAYA))”;
• care ştie chiar foarte bine şi este deja perfect convinsă că (întotdeauna, fără nicio excepţie), exact ceea ce iubeşte în mod constant şi cu putere, tocmai aceea devine până la urmă (în mod gradat), mai devreme sau mai târziu (în felul acesta, ea descoperă că dacă îl iubeşte în mod constant şi cu o putere uriaşă pe Shiva, are în felul acesta toate şansele să devină ea însăşi o zeiţă, pentru că atunci când o femeie iubeşte în mod constant şi frenetic un zeu, devine în felul acesta, până la urmă, ea însăşi o zeiţă);
• care este perfect convinsă că întotdeauna, fără nicio excepţie, forma trupului este o tainică expresie a necesităţii (ce trebuie să fie cât mai repede descoperită şi manifestată neîntârziat ca atare);
• ce este perfect convinsă că cea mai mare fericire a unei SHAKTI este trăită empatic, într-un mod profund, intens şi plenar în propriul ei univers
lăuntric atunci când  îl face fericit sau îl extaziază pe iubitul ei;
• ce aspiră să aibă o puternică credinţă în Dumnezeu, cât un bob de muştar;
• în care este deja trezită o puternică imaginaţie creatoare;
• care deja ştie ce anume vrea să realizeze cu adevărat, până la urmă, în această viaţă;
• care deja întrevede care este menirea (rostul) ei în această viaţă şi acţionează  astfel  încât  să-şi împlinească  într-un  mod  exemplar menirea (rostul) ei;
• intuitivă;
• înzestrată cu o mare putere de pătrundere a minţii;
• inventivă;
• înzestrată cu o evidentă înţelepciune practică;
• prietenoasă;
• ce a înţeles că întotdeauna în iubire, cea mai potrivită măsură este să iubeşti fără măsură;
• ce a înţeles că, înainte de toate, Dumnezeu este iubire, iar acolo unde există o mare iubire, este totodată prezent Dumnezeu;
• ce a înţeles deja chiar foarte bine că atunci când mult bine faci, mult bine vei primi;
• ce a înţeles că tot binele şi ajutorul pe care îl dăruieşti acelora care îl merită şi care sunt dispuşi să-l accepte… ţi-l dăruieşti de fapt ţie, iar ulterior îl vei primi înapoi înzecit…va reuşi cu siguranţă să-şi trezească într-un ritm rapid şi armonios
starea de SHAKTI.
Mai mult decât atât, fiind şi trăind mai mereu în felul acesta, ea devine viitorul întrupat al omenirii. În felul acesta, ea va fi şi totodată va rămâne nu numai o femeie cu totul extraordinară, ci şi un adevărat exemplu viu pentru fiinţele umane de pe această planetă. Datorită calităţilor minunate ce se vor trezi în felul acesta în ea prin dinamizarea gradată în universul ei lăuntric a  stării de SHAKTI, multe dintre fiinţele umane care o vor admira vor simţi în mod spontan imboldul să-i urmeze exemplul. Trăind şi manifestându-se întotdeauna în felul acesta, o asemenea femeie va fi şi va rămâne o femeie nemaipomenită, legendară printre celelalte femei. Astfel, ea va avea o existenţă fericită, plină de bunăstare, va fi perfect sănătoasă şi, mai mult decât atât, va simţi zi de zi şi clipă de clipă că viaţa ei nu se scurge în zadar, pentru că o astfel de viaţă va fi extraordinară, va fi plină de sincronicităţi dumnezeieşti profund semnificative, va fi rodnică, va fi îndumnezeită şi plină de sens.
Nu uita că tu însăţi, care ai citit acum (cu suficientă atenţie) toate acestea te afli înainte de toate AICI şi ACUM pentru a reuşi, la rândul tău, să-ţi trezeşti într-un ritm rapid şi susţinut starea de SHAKTI. Reuşind aceasta, poţi să fi, cu anticipaţie, perfect sigură că în final te vei afla printre cele alese de Dumnezeu, ce vor deveni, în felul acesta, canalele sale tainice de manifestare, atât în această Lume, cât şi în Lumea de Dincolo (Universul Astral). Ia aminte că în strânsă legătură cu alegerile tale profund benefice, înţelepte pe care  le  faci sau pe care le vei face zi de zi şi clipă de clipă, devine totodată chiar şi pentru tine cu putinţă să faci paşi rapizi şi siguri pentru a te transforma într-un mod profund şi definitiv (atât trupeşte, cât şi vital, psihic, mental, supramental şi spiritual) într-o minunată SHAKTI care îi va încânta în permanenţă pe ceilalţi (şi mai ales pe bărbaţi) atât prin aura ta (sau, altfel spus, prin câmpul tău uriaş de forţă tainică, binefăcătoare), cât şi prin prezenţa ta magică, misterioasă, cu totul excepţională, care va fi rezultanta calităţilor şi înzestrărilor tale în mod evident admirabile ce vor fi trezite şi dinamizate în mod gradat în universul tău lăuntric (sau, altfel spus, în Microcosmosul fiinţei tale) datorită proceselor constante, profund benefice de rezonanţă ocultă® care se vor manifesta fără încetare în universul tău lăuntric.
 
 
Fragment preluat din lucrarea Ce înseamnă în realitate să fii şi să rămâi o femeie excepţională, de profesor yoga Gegorian Bivolaru, publicata la Editura Shambala  tipărită de Ganesha Publishing House  

Citiţi şi: 
ELOGIUL ETERNULUI FEMININ ŞI AL MISTERULUI FEMINITĂŢII CARE EXISTĂ ÎN FIECARE FEMEIE
 

Femeia ca iniţiatoare

yogaesoteric
27 noiembrie 2012

 
 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More