Dacă MISA nu ar fi existat… (II)

de Ana-Maria Dorde

Citiţi prima parte a acestui articol


Continuăm proiectul „Dacă MISA nu ar fi existat” cu prezentarea unor răspunsuri ale cititorilor noştri – am inclus în acest articol doar o parte dintre mesajele voastre, urmând să le publicăm şi pe celelalte în articolele viitoare. Aşteptăm în continuare reacţiile voastre pentru a continua acest proiect important pentru Şcoala noastră de yoga.

Vă mărturisesc că şi pe mine m-a bulversat provocarea lansată în acest proiect, căci nu este deloc uşor să ne imaginăm ce ar fi fost dacă această Şcoală de yoga, care înseamnă atât pentru noi, nu ar exista sau nu ar fi existat niciodată. Dacă MISA nu ar fi existat… atunci ce nu ar fi existat? În viziunea mea, însăşi denumirea acestei asociaţii ne poate da răspunsul la acestă întrebare.
Mişcarea pentru Integrare Spirituală în Absolut (MISA)…
Mişcare… adică ieşire din stare de imobilitate, implus, activitate, transformare pentru Integrare Spirituală în Absolut. Cum se transmite acest impuls? Prin revelarea gradată, de-a lungul timpului a numeroase taine ce ne ajută să integrăm într-un mod spiritual toate domeniile importante ale existenţei. Ce dă viaţă acestei mişcări transformând-o într-un perpetuum mobile? Chiar intenţia ei.
Integrare… adică reunirea mai multor părţi într-un singur tot. Ce se integrează? Cursurile MISA abordează yoga dintr-o perspectivă holistică. Yoga integrală este o combinaţie inteligentă de metode specifice tradiţionale utilizate în vederea dezvoltării armonioase a fiecărui aspect al fiinţei umane: fizic, emoţional, mental, intelectual şi spiritual. Yoga integrală este un sistem ştiinţific care combină diferite ramuri sau forme de Yoga  (HATHA YOGA, KARMA YOGA, BHAKTI YOGA, JNANA YOHA, RAJA YOGA, MANTRA YOGA, TANTRA YOGA, KUNDALINI YOGA) în vederea atingerii unei complete şi depline înfloriri a tuturor potenţialităţilor latente superioare ale individului.
Cum se integrează? Un punct forte al acestei Şcoli de yoga este practicarea unor metode şi tehnici (dintre care unele sunt uluitor de simple) accesibile şi deosebit de eficiente în oricare domeniu abordat. De aceea această Şcoală atrage numeroşi cursanţi cu preocupări variate care totuşi găsesc răspunsuri adecvate domeniilor în care ei activează, reuşind cu prisosinţă să aducă o integrare spirituală în activitatea lor. Deşi tainele dezvăluite sunt eminamente spirituale, prezentarea lor se face corelat cu cele mai recente descoperiri ştiinţifice care aduc confirmări evidente ale adevărurilor divine pe care tradiţiile spirituale autentice le afirmă de mii de ani. Astfel, religia şi ştiinţa ajung „să facă pace” realizând că descriu aceleaşi realităţi în limbaje diferite.
Spirituală… adică integrarea tuturor aspectelor fiinţei şi ale vieţii sale se realizează punându-L pe Dumnezeu pe primul loc. Perspectiva din care sunt privite lucrurile este cea a realităţilor subtile de natură spirituală. Scopul, destinaţia mişcării este o realitate de ordin spiritual şi nu una de ordin material, deşi cea spirituală o include pe cea materială. În acest sens ne amintim cuvintele lui Iisus către Pilat din Pont (Ioan 18:36): „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.” Împăraţia cerurilor, arhanghelii, îngerii, divinităţile protectoare devin pentru cursanţii acestei Şcoli de yoga realităţi accesibile, fiinţa poate stabili o relaţie personală cu divinitatea, fără intermediar. Astfel, este eliminată prejudecata ridicolă că numai anumiţi oameni pot face o consacrare, o invocaţie sau o rugaciune, pot dărui o binecuvântare, pot vorbi cu fiinţe angelice, pot primi mesaje de la Dumnezeu, pot decide dacă doresc manifestarea civilizaţiilor extraterestre benefice pe această planetă şi pot participa activ la trezirea conştiinţei naţionale etc. Aceste „contacte directe” cu divinitatea, realizate şi la unison, menţin orientarea benefică a acestei mişcări şi-i conferă permanent un suflu nou dat de noi revelaţii care apar datorită aprofundării cunoaşterii inefabile, directe a lui Dumnezeu Tatăl şi a creaţiei sale fascinante şi revelatoare.
Absolut… care nu este supus niciunei restricţii, care nu are limite, necondiţionat, perfect, desăvârşit… Suntem făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu Tatăl, menirea noastră este să realizăm starea de transcendere. Transcendere înseamnă a depăşi limita cunoaşterii experimentale, a realităţii perceptibile. Cu alte cuvinte a integra realitatea fizică, materială în sfera spirituală, nu prin „sacrificarea” celei dintâi, ci prin experimentarea maximă, conştientă, atât de plenară încât limitele sunt sesizate, fiinţa vede dincolo de aceste limite şi se manifestă apoi dincolo de ele fiind astfel cu „capul în nori şi cu picioarele pe pământ”. Un exemplu edificator în acest sens este rugăciunea inimii în care indiferent de activităţile pe care le face practicantul, rugăciunea devine continuă şi tăcută (fără cuvinte) realizându-se permanent (chiar şi în somn) la nivelul inimii. Prin integrarea spirituală a activităţilor, a gândurilor, a trăirilor, a relaţiilor noastre de zi cu zi ajungem să realizăm ceea ce se numeşte descoperirea sacrului în profan şi prin aceasta recunoaştem propria noastră natură divină şi că paradisul şi îndumnezeirea sunt realităţi accesibile nouă aici şi acum.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale Şcolii de Yoga MISA este recunoaşterea tuturor căilor spirituale autentice care sunt diferite. MISA oferă un cadru şi un spaţiu tolerant şi deschis persoanelor care sunt în căutarea cunoaşterii, a iubirii, a frumuseţii, a „adevărului care eliberează”, a armoniei şi a libertăţii interioare.
Pentru majoritatea adepţilor săi, MISA reprezintă simbolul celei mai importante „r-evoluţii” din viaţă, este „drumul crucial”, este „cunoaştere practică” şi „cea mai veritabilă şi mai plină de adevăr educaţie”, este „un refugiu pentru suflet”, este „viaţa cea fericită şi tot mai mult îndumnezeită, cu fiecare clipă petrecută alături de fiinţe excepţionale”.

Nicu Săliștean ne transcrie poezia lui Ion Minulescu Drum Crucial, care e reprezentativă și se potrivește în acest context:

Pe scara sufletului meu
M-am întâlnit cu bunul Dumnezeu
Eu coboram mâhnit din conştiinţa mea,
Iar El urca surâzător spre ea!…

Şi ne-am oprit la jumătatea scării
Încrucişându-ne în clipa-ntâmpinarii
Săgeţile perechilor de ochi ca de-obicei
Ah! ochii Lui cum seamănă cu ochii mei!
Pe scara sufletului meu

M-am întâlnit din nou cu Dumnezeu
El cobora solemn din conştiinţa mea,
Iar Eu urcam surâzător spre ea!…

Mulţi yoghini din cadrul acestei şcoli spun că au avut numeroase beneficii şi „surprize plăcute” datorită practicii yoga. Pe cât de vaste, complexe şi profunde sunt informaţiile ezoterice revelate la diferitele cursuri organizate de MISA, pe atât de extraordinară este gama de transformări lăuntrice spirituale pe care le poate produce în noi practica yoga realizată în mod atent şi perseverent. 
Marea majoritate a cursanţilor Şcolii de yoga MISA susţin că practica yoga le-a îmbunătăţit semnificativ starea de sănătate, mulţi dintre aceştia se bucură de o stare perfectă de sănătate, fenomen rar întâlnit în societatea actuală. Mai mult decât atât, există numeroase persoane care au relatat vindecări miraculoase.

Andreea ne relatează: „Ajutorul pe care l-am primit şi îl primesc din plin în cadrul acestei şcoli de yoga este nepreţuit pentru mine. În cazul meu pot spune sincer că existenţa MISA mi-a salvat viaţa şi foarte probabil că dacă nu ar fi existat MISA, aş fi plecat destul de repede din această lume care niciodată nu am simţit că îmi satisface aspiraţiile sufletului meu, fără să aflu vreodată că poţi fi cu adevărat şi într-un mod divin fericită pe acest pământ…”

Mihail: „În primul rând tatăl meu ar fi fost mort demult. A avut cancer metastaza gradul 4 şi a urmat un tratament naturist indicat de Dl. Bivolaru, profesorul de yoga. Cu ajutorul acelui tratament naturist tumoarea a scăzut, s-a făcut ca o fleaşcă (avea peste 1Kg!) şi a putut fi operat. Medicul de la Iaşi, prof univ. având aprox 60 ani, i-a spus: «Aprinde o lumânare la biserică mare, mare pentru că Dumnezeu te-a salvat!» Apoi, spiritul creştin m-ar fi părăsit pentru că m-aş fi orientat prea mult către cele materiale: casă, maşină, nevastă, copii, grijile şi problemele de toate zilele. Cu ajutorul principiilor yoghine YAMA şi NYAMA mi-am păstrat cugetul curat şi spiritul creştin sălăşluieşte viu în inima mea. Practic yoga dar mă rog la mântuitorul nostru Iisus Christos, sunt botezat creştin ortodox şi îmi iubesc credinţa. Yoga mă ajută să cred mai cu tărie în Dumnezeu şi de asemenea mă ajută să mă păzesc de necuratul. Atenţia în yoga, concentrarea în yoga, controlul energiilor.. sunt vitale pentru a reuşi să trăieşti în junglă urbană a secolului 21 şi să te menţii totodată echilibrat lăuntric, să îţi fie sufletul plin de tihnă. În plus am o sănătate excelentă, nu mănânc carne deloc de mai mulţi ani, nici eu, nici familia mea. Nu mi-am vaccinat copiii şi sunt perfect sănătoşi, ca părinte îmi asum aceasta, este alegerea mea prin drept parental. Am deschis ochii şi văd că acum în lume ochiul diavolului conduce, adică BANUL! Oamenii fac orice pentru bani şi uită de omenie. Şi situaţia este aşa pentru că cei care conduc lumea dictează şi ne învârt cu lopata cum doresc ei, creându-ne dorinţe deşarte prin reclame şi mecanisme psihologice apoi omenirea face totul să le obţină şi aşa mai departe. Însă o fiinţă independenta emoţional, spiritual, material, care îşi croieşte singură drumul în viaţă după bunul plac nu este manipulabilă deci, nu este de dorit o asemenea societate. Dacă yoga nu ar fi existat, mii şi mii de oameni nu s-ar fi trezit şi nu s-ar fi întors către aspiraţiile spirituale ci ar fi rămas nişte şoareci în această imensă cursă după caşcaval! Mai sunt multe de spus, dar un lucru mai adaug: dacă yoga nu ar fi existat nu aş fi fost atât de conştient de importanţa iubirii şi a faptului că iubirea este însuşi Dumnezeu. Iar atunci când iubim, Dumnezeu iubeşte, aceasta este taina tainelor rostită de mântuitorul nostru Iisus Christos, care este mântuitor prin iubire! Sănătate şi realizări spirituale minunate!”

Numeroşi yoghini relatează că înainte de „epoca MISA” din viaţa lor, în pofida tuturor realizărilor în lumea materială, indiferent de progresele tehnologice, indiferent de veniturile lor financiare, ei nu reuşeau să fie fericiţi, să se bucure cu adevărat de tot ceea ce le dăruia viaţa. Într-adevăr, astăzi suntem cu toţii martorii unor mari împliniri, viaţa ne oferă tot mai multe posibilităţi şi multe vise pot fi realizate cu uşurinţă. Unii yoghini pot afirma că au avut sau au tot ceea ce şi-au putut dori vreodată. Dar în pofida acestui fapt, relatează ei, erau bântuiţi de o imensă dorinţă arzătoare pe care nu şi-o puteau satisface. În ciuda tuturor eforturilor pe care le făceau, nu reuşeau să se simtă pentru lungi perioade de timp împliniţi sufleteşte, „fericiţi până la Dumnezeu”, să simtă sfera misterioasă, infinită şi profundă care îi înglobează neîncetat, parcă mereu le lipsea ceva. Frecventând cursurile MISA aceştia au început să se simtă gradat din ce în ce mai împliniţi din toate punctele de vedere şi să integreze într-un mod armonios principiile spirituale în viaţa lor de zi cu zi.

Ana-Maria M.: „Dacă MISA nu ar fi existat… nu aş fi avut atât de mare succes în plan social, profesional. De când, am venit la curs simt că ceea ce fac la serviciu mă împlineşte mult mai mult, îmi place şi chiar sunt fericită că fac ceea ce fac. Ba mai mult, simt că şi la servici «Dumnezeu lucrează prin mine» şi reuşesc să ajut mulţi oameni. Chiar dacă la început mi-a fost greu cu părinţii mei care nu înţelegeau de ce nu mănânc carne, pentru ce fac meditaţii etc. şi nu «mă mai distez ca înainte» acum pot spune chiar chiar am ajuns să trăiesc în armonie cu familia mea. Ei nu au încetat să mănânce carne dar au devenit mult mai atenţi la ceea ce mănâncă şi nu îmi mai pun „beţe-n roate” ci dimpotrivă, uneori îmi cer sfaturi şi se bucură foarte mult pentru mine pentru că au remarcat şi ei că sunt mult mai fericită, mai frumoasă şi mai prosperă de când am venit la curs. Sunt foarte sigură că nu aş fi reuşit să trăiesc fiecare zi ca pe o sărbătoare, nu aş fi reuşit să-mi păstrez curiozitatea şi puritatea sufletului, nu aş fi simţit bucuria şi energia vieţii care îmi inundă fiinţă, nu aş fi trăit fericirea să întâlnesc atâtea persoane frumoase… Dacă MISA nu ar fi existat… cred că nu l-aş fi întâlnit niciodată pe Dumnezeu.”

Victor Iertăescu: „Dacă MISA nu ar fi existat… nu aş fi învăţat atât de repede despre rezonanţă, responsabilitate şi succese… nu aş fi îndrăznit să cred în MIRACOLE pentru că nu aş fi avut „reţeta”… nu aş fi iubit aşa cum IUBESC… nu aş fi îndrăznit să cunosc părţi de eternitate… Aş fi murit ca un prost… Am fi fost mai puţin curajoşi… Am fi fost mai puţin Români…”

Jean A: „Dacă MISA nu ar fi existat… probabil aş fi ocupat o poziţie de conducere la compania multinaţională la care lucrez (nu am fost promovat mai sus de un anumit post din cauză că se ştie că sunt la MISA). Pe de altă parte, aş fi fost workaholic şi universul meu interior ar fi fost drastic limitat. Nu aş fi avut preocupări spirituale, nu m-aş fi îngrijit de sănătatea mea trupească şi de sufletul meu, nu aş fi acordat timp şi importanţă iubirii. Dacă MISA nu ar exista, m-aş simţi singur pe lume şi probabil aspiraţia mea s-ar stinge gradat, aş reveni la preocupări preponderent materialiste şi m-aş mira ca prostul că oare de ce sunt aşa neîmplinit şi nefericit.”

La modul fundamental vorbind, cei care se angrenează pe o cale spirituală aşa cum este yoga urmăresc să îşi transceandă condiţia umană limitată. Cu alte cuvinte putem spune că în esenţă este vorba despre o atitudine de focalizare permanentă asupra valorilor divine pe care yoghinii o aplică în tot ceea ce fac şi gândesc. Mulţi cursanţi spun că pentru ei totul a devenit un prilej de auto-descoperire şi de transformare. Practicând yoga ne putem „remedia relaţia cu noi înşine, ne recreăm şi ne renovăm fiinţa, astfel ne rescriem destinul, iar prin aceasta dobândim revelarea esenţei divine din noi şi reconectarea noastră cu aceasta”.

Mulţi dintre cei care practică yoga urmăresc să aplice principiile spiritualităţii autentice şi să integreze trăirile profund interioare, mistice în toate domeniile vieţii. Astfel, orice gând al nostru devine o binecuvântare şi o rugăciune, iar orice acţiune a noastră devine manifestarea iubirii, a graţiei şi a voinţei lui Dumnezeu Tatăl.

M. A.: „Dacă MISA nu ar fi existat… Aş fi fost un căutător singuratic, care poate că uneori s-ar fi îndoit că idealurile sale chiar sunt posibile. Sau poate că m-aş fi aliat cu vreun grup care într-o anumită măsură m-ar fi dezamăgit pentru că – sincer! – nu văd să existe pe undeva ceva comparabil cu MISA. Datorită acestei şcoli am sentimentul clar că suntem o Forţă a Binelui şi a Armoniei.”

Marius T.: „Dacă MISA nu ar fi existat…Nu aş fi fost un om bun în această viaţă… copleşit de vicii, depresii m-aş fi târât prin viaţă, inconştient. MISA mi-a trezit sufletul, m-a făcut OM. Mulţumesc lui Dumnezeu, că ni l-a trimis pe domnul Bivolaru, cel mai bun profesor, cel mai înţelept sfătuitor, cel mai umil OM MARE!!!”

MISA este pretextul unei fascinante călătorii în care putem descoperi o perspectivă vastă, complexă, profundă, deschisă şi integrată asupra vieţii şi asupra Universului. Acest demers presupune în primul rând auto-observare, auto-cunoaştere şi focalizare permanentă asupra valorilor divine căci nu avem acces la tărâmul misterios al inimii dacă suntem plini de prejudecăţi şi idei preconcepute, blocaje energetice şi complicaţii nerezolvate. Este important să menţionăm, de asemenea, că o viaţă spirituală nu este un parcurs pasiv, laş, protejat şi asigurat; este o aventură neînfricată, activă, eroică şi asumată pe deplin.

Carmen P: Dacă MISA nu ar fi existat… aş fi avut cu siguranţă mult mai puţine momente în care simt ce este adevărata fericire şi împlinire, nu aş fi avut la îndemnă atâtea modalităţi inteligente de a depăşi cu succes testele vieţii. Am început să practic yoga în cadrul MISA încă de la o vârstă fragedă, trecând de atunci mai bine de 21 de ani. Aşa că pot spune că viaţa mea este MISA. Viaţa mea cea fericită şi tot mai mult îndumnezeită, cu fiecare clipă pe care o petrec alături de fiinţele excepţionale de la MISA. Dacă MISA nu ar fi existat… viteza mea de evoluţie ar fi fost lentă, precum cea a unui vehicul care se deplasează cu o viteză mică şi limitată, aşa cum este în general pentru omul obişnuit, faţă de super-viteza de deplasare asemănătoare cu cea a unei rachete performante, aşa cum conştientizez că este în prezent. Dacă MISA nu ar fi existat…nu aş fi atras Graţia şi Iubirea din ce în ce mai mare din partea lui Dumnezeu Tatăl, care în bunătatea Sa infinită îmi dă atâtea semne minunate că mă aflu pe Calea Cea Bună şi Plăcută în Faţa Lui. Şi foarte important : dacă MISA nu ar fi existat…nu aş fi avut acest privilegiu şi şansa extraordinară de a-l cunoaşte pe Ghidul meu spiritual Grieg, care cu o nesfârşită răbdare şi iubire infinită mă ghidează pas cu pas pe drumul către Inima Absolută şi Veşnic Imaculată a lui Dumnezeu Tatăl. Şi ca acest drum să nu fie unul anevoios şi poate arid, Ghidul meu, Grieg, a presărat cu generozitate de-a lungul lui multe nestemate ale cunoaşterii adevărate şi sublimele flori ale Virtuţilor Divine. Dacă MISA nu ar exista, nu aş putea să-mi îndeplinesc menirea, într-o formă atât de armonioasă şi rapidă. Dacă MISA nu ar exista, cu siguranţă că minunata noastră planetă albastră nu ar putea să mai fie la fel de luminoasă, la fel de fericită, gătindu-se cu haine de sărbătoare pentru Epoca de aur care va să vină în curând. Mulţumesc din suflet MISA şi lui Grieg, pentru că mi-au oferit cele mai de preţ comori, cei mai minunaţi prieteni şi o nouă viaţă cu Dumnezeu, în Dumnezeu, pentru Dumnezeu, întru Dumnezeu! Vă iubesc!!”

Carmen T: „Daca MISA nu ar fi existat…aş fi dormit în continuare somnul acela care te face să uiţi total promisiunea făcută lui Dumnezeu la început şi aş fi trăit într-un mod limitat şi robotizat aşa cum ni s-a inoculat tuturor. Neavând posibilitatea de a privi viaţa din altă perspectivă aş fi trăit cu foarte mici excepţii în suferinţă fără să înţeleg mare lucru din spectacolul vieţii. Dacă MISA nu ar exista m-aş simţi incompletă, mi-ar lipsi posibilitatea de conectare la inefabilul existenţei, acela care ne hrăneşte sufletele şi ne înalta conştiinţa către Divin. Prin contrast cu ceea ce am fost, la cursul MISA am învăţat să fiu mai bună, blândă, răbdătoare şi iubitoare şi să păstrez mereu viu focul aspiraţiei către Dumnezeu, aceea care dă cu adevărat sens vieţii.”

MISA prin sistemul yoga pe care îl promovează propune o viziune profund spiritualizantă, bazată pe iubire, pe transfigurare şi continenţă perfectă, asupra sexualităţii. Astfel, energiile sexuale sunt sublimate şi transmutate în energii mult mai rafinate care pot fi orientate la voinţă pentru amplificarea capacităţii de a iubi, de a înţelege şi integra toate aspectele vieţii într-un mod cât mai armonios şi divin, cu alte cuvinte de a-L aduce pe Dumnezeu cât mai mult în viaţa noastră. Mulţi yoghini MISA recunosc faptul că au simţit uneori acest dor de Dumnezeu, acest foc interior etern, această sete de cunoaştere autentică, acest „acasă” unde te simţi complet şi că doar practicând yoga, „venind la MISA” şi-au conştientizat această necesitate sufletească şi aspiraţia de a se transforma, de a evolua, de a se desăvârşi, de a deveni „după chipul şi asemănarea Lui”.

Dani: „Dacă MISA nu ar fi existat… Nu aş fi descoperit ce înseamnă să trăieşti o viaţă normală, ce înseamnă a fi firesc şi normal. Că nu e ceva extraordinar şi paranormal să fii fericit, sănătos, împlinit… Nu aş fi cunoscut resursele care zăceau în mine. Aici mi-am redescoperit legătura şi comunicarea directă cu Dumnezeu şi cu mine însămi. Aici am regăsit simplitate, bun simţ şi adevăr. Aici (re)descopăr ce înseamnă să ai un suflet trezit şi A IUBI. Mulţumesc!!! Te iubesc!”

Maria V. răspunde cu umor şi francheţe: „Mi-ar fi plăcut să fiu blondă cu ochii albaştri, mmm… sau poate mai bine cu ochii negri. Dar la MISA am învăţat că de fapt calităţile sufleteşti sunt cele care contează şi ne fac cu adevărat frumoşi. Mi-ar place să fiu în fiecare clipă dumnezeiesc de fericită. Dar la MISA am aflat că totul este o chesiune de perspectivă şi că atenţia şi exerciţiul îl fac pe maestru. Mi-ar fi plăcut să am un tată miliardar, eu să mă fi născut în Monaco, iar la Bucureşti să fi venit la studii. Dar la MISA am aflat că am cel mai bogat Tată din lume şi într-adevăr m-a trimis la studii în Bucureşti. Cât despre Monaco, încă nu-mi dau seama ce sens o fi având această metaforă pentru mine. Şi acum serios vorbind… MISA pentru mine înseamnă trezirea la viaţă.”

În loc de concluzie…
Dacă MISA nu ar fi existat… o listă întreagă de taine străvechi şi noi nu ar fi fost revelate graţie Ghidului nostru spiritual. Prin intermediul „gramului esenţial de practică”, acestea pot fi experimentate de către toţi oamenii de pe această planetă care sunt capabili să le înţeleagă. Această listă este mereu şi mereu „împrospătată” de noi şi noi taine. Până în acest moment au fost dezvăluite 65 de taine, adică 65 de elemente ale unui tablou ce constituie răspunsul la întrebarea ce beneficii aduce omenirii faptul că MISA există!

Citiţi continuarea articolului aici


Citiţi şi:

Ce este Mişcarea pentru Integrare Spirituală în Absolut?

Înainte să ajung la acest curs de YOGA nu îmi închipuiam că DUMNEZEU mă iubeşte atât de mult

yogaesoteric
9 aprilie 2013

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More