De ce a anunțat președintele Putin un referendum referitor la modificarea Constituției în Rusia (I)

 

Constituția Federației Ruse a fost scrisă în anul 1993 cu participarea SUA. În ea este fixată prioritatea dreptului internațional: SUA și Europa determină strategia dezvoltării țării. De aceea președintele Putin urmărește reforma Constituției. Scopul reformei este restabilirea suveranității țării. Singurul aliat a lui Putin este poporul Rusiei. Numai cetățenii acestei țări sunt interesați în libertatea și independența patriei și este necesar să îl susțină pe liderul național la referendum.

Liderul Federației Ruse a pornit o reformă de proporții care va transforma viața tuturor. Președintele a introdus în Constituție multe îmbunătățiri. Decizia finală cu privire la acestea va fi luată de cetățenii Rusiei printr-un vot național (referendum).

Este prima dată după anul 1993 când rușii sunt întrebați de opinia lor despre structura viitoare a țării. Ce s-a petrecut? Necesită oare modificările propuse un referendum? De ce a avut președintele nevoie de un vot popular, de ce are el nevoie de suportul poporului? Să vedem deci care este rolul Constituției, cine a scris-o și ce e nevoie să fie modificat.

Constituția este documentul fundamental al întregului sistem juridic al țării. Pe ea se bazează toate legile și reglementările. Funcționarii, deputații, polițiștii și judecătorii au obligația să lucreze în conformitate cu aceste reglementări, adică toți aceia de care depinde viața civilă. În Constituție este înscrisă ordinea țării și o altă ordine nu poate să existe. Haos, degringoladă sunt posibile, o altă ordine nu. De aceea pentru a modifica ordinea în țară, președintele a pornit cu reforma Constituției.

Ordinea actuală a fost fixată în Constituție în anul 1993 la un referendum național. Atunci Rusia, după ce a fost învinsă în războiul rece, și-a pierdut suveranitatea. SUA și Europa au jefuit țara, Fondul Monetar Internațional (FMI) a introdus reformele sale economice, s-a realizat privatizarea întreprinderilor. Consecința acestora a fost colapsul armatei și al industriei, explozia banditismului anilor ’90, separatismul republicilor, sărăcirea populației. În acei ani Occidentul forma sistemul de drept al Rusiei: toate legile cheie erau luate cu participarea unor organizații americane. Astfel, Agenția SUA pentru Dezvoltarea Internațională (USAID) participa în modul oficial la scrierea Codurilor Civil, Funciar, Fiscal și de asemenea a Constituției Rusiei.

La scrierea Constituției au participat americanii. Ei au asigurat în ea prioritatea dreptului internațional. De atunci toate legile este nevoie să fie confirmate de organizațiile internaționale. Tot ei stabilesc strategia dezvoltării Rusiei. Iată articolele cheie ce determină conducerea din exterior a Rusiei: articolul 13.2 despre interzicerea unei ideologii de construire statală și articolul 15.4 despre principii și norme general acceptate ale dreptului internațional ca făcând parte integrantă a sistemului juridic al țării (mai multe detalii mai jos). Astfel a permanentizat SUA victoria sa în războiul rece și a pus Rusia sub control. Țara a încetat să fie independentă iar acest aspect a fost fixat în Constituție.

În decursul a celor 26 ani de atunci Constituția practic nu a fost modificată. Ordinea impusă de americani Rusiei în anii ’90 este valabilă și acum. De aceea Fondul Monetar Internațional (FMI) se află și acum la cârma economiei ruse: creșterea vârstei de pensionare, creșterea prețurilor la carburanți, căderea cursului rublei – toate acestea sunt indicațiile de la FMI (mai multe detalii mai jos). Aceste decizii blochează dezvoltarea Rusiei și creșterea nivelului de trai al oamenilor.

Președintele a propus dezvoltarea exponențială a țării. Începând cu anul 2000 s-au realizat multe: oligarhii au fost eliminați de la putere, a fost oprit războiul la Caucaz, s-a început creșterea economică, Rusia s-a îndepărtat de la marginea prăpastiei. Este însă necesar să ne mișcăm mai departe. Decretul din mai al Președintelui este necesar să fie îndeplinit: reclădirea industriei, crearea locurilor de muncă, creșterea salariilor și a duratei de viață. Rusia este necesar să intre în topul celor mai dezvoltate 5 țări.

Constituția din 1993 însă împiedică această dezvoltare. Conform ei Rusia este nevoie să asculte de Occident. America și Europa nu doresc creșterea economică a Rusiei: pentru ei Rusia este un concurent. De aceea liderul național Vladimir Putin a propus modificarea Constituției: stabilirea priorității dreptului național asupra dreptului internațional pentru a putea decide noi înșine cum să trăim.

Este necesar să restabilim suveranitatea Rusiei și să fixăm acest aspect în Constituție – acesta este în interesul nostru, al rușilor. Numai noi, cetățenii Rusiei, avem nevoie de un stat puternic și independent. De aceea singurul aliat al lui Putin în reformele ce vor urma este poporul. Iar acum el se adresează poporului pentru ajutor. Votul național este deja anunțat! Oamenii sunt chemaţi să răspundă dacă sunt de acord cu direcția președintelui pentru eliberarea și restabilirea țării.

Acum 26 ani Constituția a fost acceptată prin votul poporului. Și acum numai cetățenii Rusiei sunt aceia care pot să modifice ordinea actuală. Primul pas către renașterea Patriei este referendumul!

Opinia

Vladimir Putin, Președintele Rusiei: „Rusia poate exista și rămâne Rusia numai ca un stat suveran. Suveranitatea poporului nostru este necesar să fie necondiționată. Am realizat multe pentru asta: am recreat unitatea țării, am pus capăt situației când unele funcții de putere în stat au fost practic uzurpate de clanurile oligarhice, Rusia s-a întors în politica internațională ca un stat a cărui poziţie nu poate fi ignorată.”

„Opinia oamenilor, a cetățenilor noștri, a poporului ca purtătorul suveranității și a sursei principale de putere este necesar să fie determinatoare. O Rusie puternică, prosperă, modernă putem să construim numai pe baza respectului necondiționat al părerii oamenilor, al părerii poporului.”

Important!

Votul național stabilit iniţial în primăvara anului 2020, dar amânat datorită pandemiei de coronavirus, este primul pas al reformei. Pentru restabilirea suveranității vor fi necesare mai multe modificări în Constituție. Poziția oficială a Kremlinului: „Reforma Constituției va începe numai cu condiția susținerii ei de către cetățenii Rusiei la vot”.

CURSUL SPRE SUVERANITATE

Conform Constituției anului 1993 Rusia se află sub conducerea exterioară. Strategia dezvoltării acestei țări este hotărâtă în America și Europa. Putin propune transformarea acestei ordini: dreptul propriu este necesar să fie deasupra normelor internaționale. Rușii singuri este necesar să-și planifice viața iar funcționarii și deputații este necesar să deservească interesele poporului. Pentru aceasta este necesară o reformă a Constituției.

Baza controlului din exterior al Rusiei în Constituție:
– articolul 13.2 – interdicția de a avea ideologie proprie;
– articolul 15.4 – principiile și normele general acceptate ale dreptului internațional sunt o parte integrantă a sistemului juridic propriu.

Președintele transpune în viață reforma constituțională. Scopul este de a restabili suveranitatea Rusiei. Sunt două elemente care fac parte din această noțiune:
1) Absența unui control din exterior;
2) Statul își planifică singur dezvoltarea.
Rusia deocamdată nu are suveranitate ca stat. În ce constă acest aspect și ce propune președintele Putin, va fi analizat în cele ce urmează.

Cum funcționează controlul din exterior

America și Europa indică funcționarilor din Rusia ce să facă. Occidentul determină pentru ei ce este bine și ce este rău. Acest aspect este fixat în legi, iar pentru sabotarea lor funcționarul este trimis în închisoare. Iată cum se petrece aceasta.

Conform cu articolul 15.4 al Constituției, principiile și normele general acceptate ale dreptului internațional fac parte integrantă din sistemul de drept al Rusiei. Aceste norme sunt scrise de instituții specializate în Occident. Ele determină drepturile și libertățile omului în Rusia. Iar prin ele postulează sensul, conținutul și aplicarea legilor, orientează activitatea organelor de putere. Instituțiile Occidentale dezvoltă strategia dezvoltării țării. Ele indică funcționarilor și deputaților politica care să fie aplicată și deciziile care să fie luate. Funcționarii sunt obligați să se supună organizațiilor americane și europene.

Astfel, Fondul Monetar Internațional (FMI) coordonează economia Rusiei. El prescrie ridicarea vârstei de pensionare, mărirea taxelor, ridicarea prețului la carburanți, căderea cursului rublei (detalii vezi mai jos). Guvernul Rusiei și Duma de Stat au realizat toate acestea deoarece conform legii scopurile activității lor sunt determinate la Washington și Bruxelles. Strategia dezvoltării Rusiei este formată în America și Europa.

De ce Rusia nu are strategia proprie

Strategia dezvoltării unei țări este formată prin ideologia construirii statului. Ideologia indică deputaților și funcționarilor scopuri urmărite de stat. Ea determină prioritățile în funcționarea organelor de putere. Puterea planifică activitatea statului în toate domeniile în acord cu ideologia. Funcționarii iau decizii asupra a ceea ce este mai important: creșterea pensiilor sau susținerea familiilor cu mulți copii; reducerea taxelor pentru afaceri sau întărirea apărării țării. Pentru a conduce un stat e nevoie de o strategie, iar pentru strategie e nevoie de o ideologie.

În Rusia ideologia este interzisă prin Constituție. Ceea ce înseamnă că niciun organ al puterii, niciun om nu poate să decidă scopurile dezvoltării statului, nici măcar președintele. Dacă președintele ar vrea să realizeze o strategie, el se va confrunta cu următoarele piedici:
1) Decretele sale nu pot încălca legile, drepturile și libertățile omului așa cum sunt ele înțelese în Europa sau America;
2) În Rusia nu se poate crea un organ al puterii pentru dezvoltarea ideologiei care ar fi obligatorie pentru birocrați;
3) Funcționarii nu pot fi influențaţi și nu se poate realiza o politică de cadre pe baza atitudinii lor față de Rusia. Patriotismul nu poate fi un criteriu în cazul desemnării omului într-o funcție înaltă.

De aceea Decretul din mai al președintelui nu se realizează. Aparatura de stat se orientează după indicațiile Occidentului, iar posturile înalte sunt ocupate de oameni corupți în loc de patrioți. Într-o astfel de situație – fără o strategie creatoare, fără o ideologie – există țara din anul 1993.

Ce ne propune Putin

Putin transformă ordinea actuală: el s-a îndreptat spre suveranitate. Președintele a recomandat stabilirea priorității Constituției în spațiul nostru de drept. Scopul reformei este de a scăpa de controlul din exterior al Rusiei din partea Europei și Americii pentru ca de acum înainte deciziile organizațiilor internaționale să nu fie obligatorii pentru Rusia. Fondul Monetar Internațional nu va mai conduce economia țării, ci rușii însăși vor decide cum vor să trăiască. Pentru asta este necesară modificarea articolului 15 din Constituție.

A doua parte a reformei constituționale a lui Putin: restructurarea structurii de stat pentru ca rușii să-și conducă țara în beneficiul lor propriu. În anii ’90 SUA și-a construit propria sa structură de putere în Rusia și astfel au supus-o propriilor lor oligarhii. Puterea deservea interesele Americii și Europei, fără să țină deloc cont de interesele poporului. Acum treaba președintelui este aceea de a realiza reforma conducerii statului până în anul 2024.

După reformă va apărea un organ de conducere strategică: Sfatul de Stat va conduce țara în loc de organizațiile internaționale. Sfatul de Stat va începe să planifice dezvoltarea țării pe baza interesului poporului. Sub conducerea lui puterea va lucra în acord cu ideologia statului. Acest aspect necesită modificarea articolului 13 din Constituție referitor la interdicția ideologiei de stat.

Fundamentul ideologiei de stat a Rusiei va fi patriotismul. Patriotism reprezintă iubirea activă față de Patrie. Organele de putere vor lucra în interesele Rusiei și nu în interesele Americii sau a proletariatului din întreaga lume. Funcționarii și deputații vor fi obligați să slujească societatea. Pentru ei slujirea poporului va deveni un criteriu de promovare în carieră.

Propunerile președintelui vor fi transpuse în viață după modificările articolelor 13 și 15 din Constituție. Ele se modifică numai printr-un referendum național. Cetățenii Rusiei sunt chemaţi să decidă dacă vor să trăiască fericiți într-o țară liberă. Pentru asta este necesar ca ei să-l susțină pe liderul național și cursul lui spre suveranitate.

DE ȘTIUT

Ideologia construcției de stat este ansamblul organizat de viziuni de sistem asupra sferei social-politice a societății, în conformitate cu care se produce formarea statului. Ideologia statului oferă imaginea despre structura optimă a societății. Ea determină structura organelor de putere, scopurile ce se ridică, prioritățile și mijloacele de a le realiza, politica de cadre. Așa a funcționat Uniunea Sovietică și Imperiul Rus. Pe baza ideologiei se construiește sistemul de educație, se realizează conducerea strategică pe termen lung a țării. Ideologia de stat determină sensul, conținutul și aplicarea legilor, activitatea aparaturii de stat. Conform cu articolul 13.2 al Constituției, în Rusia este interzisă ideologia de stat.

Suveranitatea este posibilitatea unui popor de a-și organiza viața în acord cu viziunea ei despre structurarea optimă a societății – cu ideologia de stat – fără un amestec direct în acest proces al altor state.

Opinia

Vladimir Putin, Președintele Rusiei: „Este necesar să construim un sistem rezistent, invulnerabil, de încredere, care are un contur exterior absolut stabil ce în mod necondiționat garantează Rusiei independența și suveranitatea. Un sistem care în același timp în interiorul său este viu, flexibil, ce se transformă ușor și sincron în acord cu ceea ce se petrece în lume, în jurul nostru, dar mai ales în acord cu dezvoltarea însăși a societății ruse.”

Citiți partea a doua a articolului

Articol preluat

Citiţi şi:

Vladimir Putin propune ca noua Constituţie a Rusiei să prevadă menţionarea lui Dumnezeu şi interzicerea căsătoriilor homosexuale

Putin și noua Rusie

 

yogaesoteric
14 mai 2020

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More