Declarația actuală a poporului Statelor Unite ce este totodată un apel pentru pace și prosperitate globală

Atunci când, în cursul evenimentelor umane, devine urgent necesar pentru un popor să dizolve legăturile politice care l-au ataşat de un altul şi să îşi asume între puterile Pământului o poziţie independentă şi egală, la care legile naturii şi ale Creatorului naturii îi dau dreptul, respectul ce este datorat opiniei umanităţii îi cere să declare cauzele care îl împing la Separarea de autoritățile ce i-au fost impuse de acei oligopoliști ce controlează totul prin corupție, prin manipulare și prin influență.

Considerăm ca fiind evidente prin ele însele următoarele adevăruri: toţi oamenii sunt creaţi ca fiind egali; ei sunt înzestraţi de Creator (DUMNEZEU) cu anumite drepturi inalienabile; printre aceste drepturi se află viaţa, libertatea şi căutarea fericirii. Guvernele sunt stabilite de oameni și printre oameni pentru a garanta aceste drepturi, iar justa lor putere emană totdeauna din consimţământul guvernaţilor. De fiecare dată când o formă de guvernământ devine distrugătoare pentru acest scop, poporul are imediat dreptul să o modifice sau să o abolească prompt şi apoi să instituie un nou guvern, care să se bazeze pe astfel de principii şi care să își organizeze Puterile în forma care îi va apărea ca fiind cea mai potrivită pentru a-i conferi poporului siguranţă şi fericire. Prudenţa ne învaţă că într-adevăr guvernele stabilite de mult timp nu este cazul să fie schimbate din motive neînsemnate şi trecătoare, iar experienţa tuturor timpurilor a arătat, într-adevăr, că oamenii sunt mai dispuşi să tolereze rele suportabile decât să-şi facă dreptate ei înşişi abolind formele funeste cu care sunt obişnuiţi. Dar atunci când o suită lungă de abuzuri şi de deposedare neautorizată şi ilegală de drepturi tinde în mod invariabil către acelaşi scop și se dezvăluie astfel intenţia de a-i supune despotismului absolut, este dreptul lor, este chiar îndatorirea lor să respingă un astfel de guvern şi să asigure imediat noi garanţii securităţii viitoare. Astfel a fost suferința răbdătoare a acestor state ce alcătuiesc Statele Unite; și aceasta este acum necesitatea care le obligă să își modifice sistemele de guvernare anterioare. Istoria influenței actuale a oligopoliștilor care sprijină societățile secrete, cum ar fi Cabala satanică a așa-zișilor „iluminați”, este o istorie plină de repetate prejudicii și uzurpări, toate având ca obiectiv direct instaurarea insidioasă a unei tiranii absolute nu numai asupra marilor popoare din Statele Unite, ci și asupra tuturor popoarelor ce aparțin tuturor națiunilor de pe glob. Pentru a dovedi aceasta, a venit momentul să supunem faptele unei lumi imparțiale.

Ei au refuzat să aprobe Legile prin coruperea vicleană a adevărului, ce este evidențiată de Frauda și de denaturările ce apar pe toate nivelele ce au avut loc în cadrul alegerilor prezidențiale din anul 2020 din SUA. Nouă, poporului, ne-a fost astfel uzurpat dreptul nostru legal de a ne exercita dreptul fundamental de a vota și de a înțelege adevărata natură a acestui drept, care este cel mai sănătos și mai necesar pentru binele public dar și pentru o reprezentare adecvată.

Ei chiar le-au interzis oficialilor aleși, inclusiv guvernatorilor, să adopte tocmai acele legi ce erau de o importanță imediată și urgentă, impunând în schimb niște reguli bazate pe niște raportări false dar și pe frica generală ce a fost abil dezlănțuită prin intermediul unor narațiuni false și a unor dezinformări, cum ar fi acelea privind tulpinile de infecție covid și adevăratele tratamente simple și eficiente ce pot elimina aceste infecții. Ei au impus niște criminale soluții false, precum injecțiile experimentale covid ce conțin o mulțime de substanțe otrăvitoare și care sunt cele mai periculoase, schimbând astfel ADN-ul uman cu ajutorul ARN-ului și privând în felul acesta, în mod definitiv, organismul uman de propria sa funcție imunitară naturală ce îi permite să lupte împotriva bolilor. Numai acest fapt – în fond criminal – poate cauza în viitor pierderea de vieți într-un procent de până la 70% în rândul persoanelor care au acceptat să le fie administrate vaccinurile false, nocive ce au fost promovate prin toate mijloacele de comunicare în masă sub controlul acelorași oligopoliști ce alcătuiesc de fapt Cabala satanică a așa-zișilor „iluminați”.

Ei chiar au refuzat să adopte sau să aplice anumite legi pentru a permite accesul oamenilor în locurile publice, cu excepția cazului în care acești oameni ar renunța la dreptul lor de reprezentare, conformându-se să le fie administrate falsele vaccinuri toxice covid și semnând o declarație privind renunțarea la orice răspundere.

Aceștia, în Legislativul de stat, nu mai sunt niște reprezentanți ai poporului, ci sunt de fapt niște tirani, care nu adoptă decât niște legi ilegale ce subjugă poporul prin intermediul unor narațiuni false și care în realitate impun promovarea unui plan global de reducere a populației incluzând tactici viclene ce includ războaiele, penuria de alimente, modificarea genetică a alimentelor, care apoi provoacă boli de lungă durată, declanșează blocarea sistemului imunitar al organismului uman etc.

Ei au convocat organismele legislative ale statelor în locuri cu totul neobișnuite și îndepărtate de depozitarul înregistrărilor lor publice, cu unicul scop ascuns de a obține respectarea măsurilor secrete care sunt de natură să asigure depopularea umanității și să păstreze astfel resursele importante pentru agenda lor.

Ei au dizolvat în repetate rânduri adevăratele Camere ale Reprezentanților de stat prin manipularea voturilor, plasându-i în funcție pe acei candidați care îi reprezintă doar pe tiranii oligopoliști și politicile acestora, căci adevărații reprezentanți lucizi și responsabili ai poporului se opuneau ferm oricăror acte ce lezau Drepturile Poporului.

Ei au refuzat pentru mult timp, după astfel de Dizolvări ale unor acțiuni juridice ale reprezentanților poporului, să provoace alegerea altora, pe o cale ilegală, folosind sistemele de vot și tehnologia compromisă a companiei Dominion; prin care Puterile Legislative de Stat au ajuns să fie incapabile de o reprezentare adecvată și reală a poporului, ei nu au acționat conform adevărului, astfel încât acum această putere și autoritate este urgent necesar să fie redată Poporului în ansamblu pentru exercitarea și corectarea ei. Astfel, Statul rămâne între timp expus la toate Pericolele Invaziei din interiorul reprezentării ce este compromisă și este predispus la convulsiile din interior, fără a exista o soluționare actuală adecvată.

Ei s-au străduit să împiedice populația din toate statele să voteze pentru toate tipurile de reprezentanți, pentru a pune astfel în aplicare agendele lor secrete ce au drept scop ascuns specific să ne facă mult rău nouă, poporului din toate statele dar și în cadrul tuturor națiunilor de pe glob.

Ei au obstrucționat în mod grosolan Administrarea Justiției, refuzând să-și dea acordul pentru legile de stabilire a puterii judecătorești și a autorității în cadrul unei adevărate Justiții. Noi, poporul, în aproape toate domeniile de aplicare a Legii interne, de angajament militar intern și internațional, am fost cu toții restricționați și direcționați către a accepta aceste autorități compromise de deasupra noastră, fiind astfel obligați să urmăm narațiunile false ale tiraniei influenței dar și ordinele oligopolistei Cabale satanice a așa-zișilor „iluminați”.

Ei au făcut astfel ca, pe durata mandatului lor, judecătorii interni, regionali și supremi, precum și cuantumul și plata salariilor acestora, să depindă doar de voința și arbitrariul lor.

Ei au introdus o multitudine de posturi noi și au trimis aici printre noi mulțimi de ofițeri pentru a ne hărțui poporul și pentru a-i devora substanța cu noi fonduri nerealiste de stimulare și pentru a împiedica astfel întreprinderile normale să prospere și să funcționeze, folosindu-se pentru aceasta cu viclenie de niște pandemii ce erau de fapt fabricate, dar și de inducerea în masă a unei stări paralizante de frică halucinantă. Aceasta a progresat de la stadiul de soluție temporară la un stat de tip Gestapo nazist care ne somează: „Arată-mi actele.”

Ei au menținut printre noi, pe Timp de Pace, Armata Permanentă a ONU și alte Armate NATO, fără consimțământul Liderilor noștri Militari care nu au fost compromiși.

Ei au avut ca scop faptul ca Armata să fie independentă și superioară Puterii Civile. Ei jignesc poporul american cu o administrație falsă ce urmează o politică nesăbuită ce se manifestă în detrimentul Securității Naționale.

Ei s-au combinat deja cu alții pentru a ne supune astfel unei jurisdicții străine de Constituția noastră și nerecunoscută de legile noastre, dându-și în felul acesta consimțământul pentru actele lor de pretinsă legislație:

  • Pentru cazarea în apropierea noastră a unor mari corpuri de trupe străine înarmate;
  • Pentru protejarea lor, printr-un simulacru de proces, de o eventuală pedeapsă pentru orice crimă pe care o comit asupra locuitorilor Statelor Unite prin utilizarea de vaccinuri false, în realitate nocive, care au ucis zeci de mii de americani și au afectat grav milioane de alte persoane din întreaga lume;
  • Pentru că ne-au tăiat și au suspendat comerțul cu toate părțile lumii, închizându-ne afacerile prin aplicarea pumnului în gură al fricii și al noii politici legate de un fals virus covid dar și prin alte măsuri împotriva așa-zisei pandemii;
  • Pentru că ne impun taxe aberante fără consimțământul nostru;
  • Pentru că deja ne privează, în multe cazuri, de beneficiile unui proces cu juriu, asasinându-i pe martorii ce ar fi putut să spună adevărul cu privire la cei aflați la putere care au provocat astfel de abuzuri grave;

  • Pentru transportarea și traficarea de ființe umane în scopul unor monstruoase sacrificii umane, satanice dar și pentru utilizarea pe ascuns a adrenocromului, ce este obținut prin torturarea și uciderea copiilor mici;
  • Pentru abolirea sistemului liber de drept constituțional, care funcționează în dreptul maritim sau al amiralității, și pentru înființarea unui guvern corporatist arbitrar al Statelor Unite, ce este deja falimentar, și pentru extinderea limitelor acestuia astfel încât el să devină un exemplu și un instrument potrivit pentru introducerea aceleiași conduceri tiranice absolute a poporului nu numai în Statele Unite, ci și la nivel mondial;
  • Pentru că ne-au luat Cartele, pentru că ne-au abolit apoi cele mai valoroase legi și pentru că ne-au schimbat în mod fundamental adevăratele forme de guvernare ce reflectau și reprezentau voința poporului;
  • Pentru că ne-au suspendat propriile legislaturi alese într-un mod legal, înlocuindu-le apoi cu niște candidați ce au fost votați în mod fals, și pentru că s-au autointitulat ca fiind investiți cu puterea absolută de a legifera pentru noi în toate cazurile.

Ei au desființat astfel adevăratul Guvern al Statelor Unite, declarându-ne excluși și fără drepturi și au ajuns deja să poarte un război ascuns împotriva noastră, omorându-ne încet dar sigur prin intermediul așa-ziselor vaccinuri care ne modifică ADN-ul cu ajutorul ARN-ului, al virusului HIV și al altor elemente otrăvitoare.

Ei au distrus deja viețile a milioane de oameni din Statele Unite și continuă să ucidă în aceste moduri milioane de oameni la nivel global, cu o precizie evidentă pentru noi, ce este însă dementă.

În aceste momente, ei transportă mari armate de militari străini ai ONU și chinezi pentru a finaliza lucrările morții, ale dezolării și ale tiraniei, ce au fost deja începute în circumstanțe ce includ o mare cruzime și perfidie ce ar fi greu de egalat în cele mai barbare epoci și care sunt total nedemne de conducerea unei națiuni civilizate. Instrumentele docile ce au fost alese de ei includ conducerea agențiilor guvernamentale federale, cum ar fi CDC (Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor), FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente), ONU, PCC (Partidul Comunist Chinez) și agențiile de informații CIA, FBI, MI6 (din Marea Britanie), precum și autoritățile guvernamentale ce conduc Băncile Centrale, ce jefuiesc în întregime suveranitatea națiunilor și a popoarelor lor.

Ei i-au constrâns pe frații noștri, cetățeni ai multor națiuni, ce au ajuns să lupte împotriva țării lor, devenind astfel călăii prietenilor și ai fraților lor, ori, dacă nu, să ajungă să cadă ei înșiși fiind răpuși de mâna lor. Armata noastră și forțele de ordine sunt sistematic subjugate să execute niște ordine ilegale și li se impune să își lase propriile trupuri să fie invadate cu falsele și nocivele vaccinuri forțate anti-covid-19.

Ei au stârnit Insurecții interne printre noi cu ajutorul mișcărilor de violență Black Lives Matter (n.t. Viețile Negrilor Contează) și Antifa și s-au străduit să aducă asupra locuitorilor comunităților, orașelor și guvernelor noastre Domnia nemiloasă a Războiului fratricid, au pus la cale o distrugere nediferențiată a oamenilor de toate vârstele, de toate sexele și de toate condițiile.

În fiecare etapă a acestor opresiuni exacerbate, noi am cerut reparații în termenii cei mai umili, dar apoi petițiile noastre repetate au primit ca răspuns doar niște lezări repetate. Ne-am lovit de o putere de tip totalitarist, al cărei caracter este astfel marcat de fiecare act care caracterizează de fapt un grup tiranic de oligopoliști care nu a fost și nu este potrivit pentru a influența domnia poporului liber al Statelor Unite și al tuturor celorlalte națiuni ale lumii.

Ne-am dorit să ne bucurăm de atenția fraților noștri de aici din Statele Unite și de peste hotare și i-am avertizat prompt, din când în când, cu privire la încercările falsei lor legislaturi de a-și extinde o jurisdicție abuzivă, nejustificată, asupra noastră. Le-am reamintit de circumstanțele vieții noastre aici. Am făcut apel la dreptatea și la mărinimia lor nativă și i-am rugat, invocând legăturile noastre de rudenie, să respingă aceste uzurpări, care ar putea întrerupe în mod inevitabil legăturile și corespondența noastră. Și iată că ei au fost surzi la vocea dreptății și a consangvinității. Prin urmare, este urgent necesar să acceptăm necesitatea stringentă care denunță separarea noastră și să-i considerăm a fi, așa cum îi consideră și restul omenirii, niște dușmani pe timp de război și nu niște prieteni pe timp de pace.

Prin urmare, noi, Reprezentanții „STATELOR UNITE” ALE AMERICII, în numele și prin autoritatea bunului popor al acestei mari națiuni, publicăm și declarăm solemn că aceste „State” Unite sunt și au dreptul de a fi state libere și independente; declarăm că ele sunt eliberate de orice supunere față de oligopoliști, de societățile secrete ale Cabalei satanice a așa-zișilor „iluminați” și că toate legăturile politice dintre ele, în Statele Unite și în străinătate, sunt și este necesar să fie imediat complet dizolvate; și că, în calitate de State Unite Libere și Independente, ele au deplina putere de a declara război, de a încheia pace, de a contracta alianțe, de a reglementa comerțul și de a realiza orice alte acte și fapte pe care țările independente au dreptul să le realizeze. În sprijinul acestei Declarații, cu o încredere totală ce este afirmată în protecția Providenței dumnezeiești, ne promitem loialitate unii altora, garantând cu viața, cu averea și cu onoarea noastră sacră, și începem imediat să contactăm legislativele statelor noastre spre a opera prompt transformările necesare pentru a ne proteja drepturile și libertățile personale, începând cu protejarea dreptului nostru fundamental, și anume acela de a ne proteja voturile, precum și procesele, dar și dispozitivele ce sunt necesare pentru a avea niște alegeri adevărate și cinstite.

Noi, poporul, avem acum autoritatea de a ne impune drepturile legitime la nivel de stat, ceea ce poate corecta tot ceea ce a mers prost și totodată poate controla rezultatul viitorului nostru și libertatea de a trăi în conformitate cu Constituția, fără răul cel mare care a devenit actualmente o parte din viața de zi cu zi a noastră a tuturor.

Acțiunea ce este necesar să fie întreprinsă actualmente presupune ca fiecare persoană din fiecare stat să scrie câte o scrisoare adresată fiecărui reprezentant de stat, legislator și senator, prin care să ceară imediat reformele și corecțiile necesare pentru a transforma astfel, prin intermediul unei noi legislații, legile ce ne sunt necesare pentru a elimina imensa corupție specifică din guvernul de stat ce își protejează reședința de stat.

Este urgent necesară abordarea specifică a următoarelor probleme stringente:

1.) O tehnologie de vot reală, care nu poate fi compromisă, cum ar fi programele și echipamentele de furnizare a Sistemului Financiar Cuantic în locul sistemelor ce se bazează pe tehnologia companiei Dominion.

2.) Protecția libertăților noastre individuale, cum ar fi dreptul de a alege ce tratamente medicale sunt acceptabile și care nu sunt acceptabile, așa cum este cazul așa-ziselor vaccinuri nedorite anti-covid-19. Această injecție experimentală se știe deja că ea conține multe elemente nocive ce vor compromite în mod inevitabil ADN-ul uman prin intermediul ARN-ului mesager și al cumplitului virus HIV, precum și al altor elemente nefaste.

3.) Plata tuturor despăgubirilor ce se impun și tragerea neîntârziată la răspundere pentru multiple daune grave împotriva celor care au fost constrânși să accepte vaccinarea anti-covid-19 prin intermediul influenței mass-media și al influenței viclene a guvernului federal, precum și prin intermediul mandatelor ce au permis utilizarea ilegală a aprobărilor privind așa-zisele vaccinuri ce au fost oferite de FDA și de alte agenții federale, toate acestea fiind influențate de agenda organizațiilor oligopoliste globaliste ale Cabalei satanice, cum ar fi Consiliul Rezervei Federale (FRB), Organizația Națiunilor Unite (ONU), Consiliul pentru Relații Externe (CFR), Agenția Centrală de Informații (CIA), Biroul Federal de Investigații (FBI), Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), Fondul Monetar Internațional (FMI), Banca Reglementelor Internaționale (BRI), Serviciul de Venituri Interne al SUA (IRS) și orice altă agenție sau grup care a avut sau are influență în treburile poporului Statelor Unite și care ne-a atacat în aceste moduri propria libertate personală și libertățile noastre ce privesc căutarea și dobândirea fericirii.

4.) Înlăturarea tuturor restricțiilor lipsite de fundament și încetarea promovării unei frici halucinante cu privire la virusul covid-19 și la orice altă falsă problemă medicală pentru a ne controla și a ne distruge libertățile personale de a munci, de a ne câștiga traiul și de a cheltui bani, care reprezintă baza unei economii sănătoase.

Ne oprim aici cu pace și cu iubire de oameni. Noi dorim o viață prosperă, fericită și nu moartea sau genocidul planificat, și vom lua neîntârziat toate măsurile pentru ca această stare dezastruoasă de fapte să fie prompt corectată pentru a salva națiunea noastră de la dispariție și de la distrugere.

Omul lui Dumnezeu
30 august 2021

Citiţi şi:
Putere și corupție – Matricea Stăpân-Sclav
Despre democraţie, Constituţie şi domnia legii. Ce ar trebui să ştie orice adolescent cu drept de vot

yogaesoteric
17 septembrie 2021

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More