DEZVĂLUIREA tâlcului evenimentelor din 18.03.2004

Dezvăluirea tâlcului evenimentelor care s-au înlănţuit într-un mod providenţial în contextul acţiunilor împotriva şcolii noastre de YOGA la data de 18.03.2004


                                                                                      Nicolae CATRINA, preşedinte MISA
                                                                            Claudiu TRANDAFIR, vicepreşedinte MISA

Aceste revelaţii sunt destinate mai ales pentru aceia (cei puţini) care sunt deja capabili să intuiască ceea ce există cu siguranţă dincolo de aparenţe. Mai ales ei trebuie să-şi dea în felul acesta seama de ce PENTRU CEL ÎNŢELEPT TOTUL ESTE PROFUND SEMNIFICATIV. Ceea ce pentru fiinţa umană ignorantă apare cel mai adesea ca fiind ÎNTÂMPLARE numai pentru cel înţelept se dezvăluie ca fiind DOAR O TAINICĂ NECESITATE. Tocmai de aceea cei iniţiaţi susţin cu tărie că în realitate NU EXISTĂ ÎNTÂMPLARE PENTRU CĂ ÎN CAZUL CELUI CARE ESTE CAPABIL SĂ TREACĂ DINCOLO DE VĂLUL APARENŢELOR ILUZORII (MAYA) CU AJUTORUL PUTERII SPIRITUALE DE PĂTRUNDERE APROAPE TOTUL NI SE ÎNFĂŢIŞEAZĂ CA FIIND NECESITATE. Pe scurt putem spune că NU EXISTĂ ÎNTÂMPLARE PENTRU CĂ ÎN REALITATE APROAPE TOTUL ESTE NECESITATE.


După cum ştiţi cu toţii, mai ales aceia care aţi participat la întâlnirea din noaptea de 12 MARTIE 2004, care s-a realizat cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere a lui GRIEG, în acel context a fost proiectat pentru invitaţi filmul „THE PASSION OF CHRIST” în regia lui MEL GIBSON, film care ulterior a fost prezentat în ROMÂNIA sub titlul: „PATIMILE LUI HRISTOS”. Starea copleşitoare pe care am simţit-o atunci aproape toţi sper că vă este încă foarte vie în memorie tuturor. Ulterior ne-am putut convinge că proiecţia acelui film atunci s-a dovedit că a fost PROFUND SEMNIFICATIVĂ şi totodată deloc întâmplătoare.


Un alt aspect uluitor care merită să fie amintit este acela că în cadrul spectacolului din 12.03.2004  s-a prezentat la un moment dat o scenă filmată în care se ANTICIPA foarte clar arestarea lui GREGORIAN BIVOLARU. La vama NĂDLAC acea scenă s-a adeverit şi ea a fost astfel confirmată de realitate.


Tot la respectiva întâlnire, GRIEG plănuise să prezinte şi apoi să exemplifice rând pe rând 7 noi ipostaze tradiţionale ale lui SHIVA. Totul fusese pregătit în acest sens şi chiar muzica necesară pentru fiecare exemplificare era de asemeni adusă, însă cu toate acestea printr-un TAINIC JOC PROFUND SEMNIFICATIV AL NECESITĂŢII, programul pregătit fiind foarte bogat, el nu a reuşit până la urmă să ne ofere decât o singură exemplificare care după cum vă amintiţi a fost cea cu SHIVA în IPOSTAZA NILAKANTHA (SHIVA în ipostaza de perfect Alchimist care preia în fiinţa sa gigantică, pentru a sublima în bine, otrava cumplită a păcatelor lumii).


Ulterior ne-am putut convinge că şi această singură exemplificare cu acea ipostază a lui SHIVA a fost de asemeni PROFUND SEMNIFICATIVĂ şi deloc întâmplătoare.


Începând însă cu data de 18.03.2004 când după cum ştim cu toţii, s-a anunţat că s-a declanşat „CEA MAI MARE ACŢIUNE A POLIŢIEI ROMÂNE ÎN ULTIMII 15 ANI” care, ca o culme a culmilor, era după cum ştim orientată împotriva unor cursanţi ai şcolii noastre de YOGA şi a mentorului ei GREGORIAN BIVOLARU. Semnificaţiile aspectelor care au apărut atunci la întâlnirea cu GRIEG din 12.03.2004 au început să apară şi chiar au devenit pentru mulţi dintre noi uluitor de evidente. Uluirea noastră a crescut din ce în ce mai mult atunci când am aflat atât din presă cât şi de la radio şi T.V. că această acţiune uriaşă a POLIŢIEI ROMÂNE şi a PROCURATURII a avut denumirea COD: „ACŢIUNEA CRIST 2004”.


Toate aceste înlănţuiri PROFUND SEMNIFICATIVE ne apar ca fiind aproape incredibile la prima vedere dar cu toate acestea nu trebuie să uităm că adeseori ADEVĂRUL NI SE ÎNFĂŢIŞEAZĂ CA ŞI CUM AR FI CEA MAI SFRUNTATĂ MINCIUNĂ. Respectiva operaţie s-a numit chiar aşa: „ACŢIUNEA CRIST 2004”. Numai DUMNZEU ştie (şi de asemeni cei iniţiaţi) de ce s-a numit în realitate această acţiune „CRIST 2004” şi nu altfel. Este însă evident că prin această denumire („CRIST”) care nu a fost deloc întâmplătoare şi care reflectă o TAINICĂ NECESITATE, DUMNEZEU a urmărit să ne ofere nişte repere profund simbolice.


În istoria ulterioară a acestei planete această acţiune va rămâne pentru totdeauna cu numele de „ACŢIUNEA CRIST” şi nu altfel. Analizând însă cu inteligenţă şi luciditate modul cum s-a desfăşurat această acţiune ne apare cât se poate de clar faptul că respectiva acţiune a Poliţiei nu a fost o acţiune PRO CRIST ci în realitate ea a fost şi rămâne o acţiune ANTI CRIST. Unele persoane bine informate din GUVERN ştiu că MASONERIA MONDIALĂ care era foarte deranjată de anumite dezvăluiri zguduitoare care au fost făcute în mai multe rânduri (este vorba în special despre dezvăluirea faptului că virusul HIV care provoacă SIDA şi virusul care provoacă SAR au fost amândouă în mod intenţionat create de masoni în laborator pentru a reduce în felul acesta populaţia planetei PĂMÂNT la numai 1 MILIARD de locuitori) de mentorul acestei şcoli de yoga GREGORIAN BIVOLARU a ordonat din umbră la nivelul cel mai înalt în GUVERN ca această acţiune uriaşă a POLIŢIEI şi PROCURATURII să fie declanşată. Printr-un TAINIC JOC AL NECESITĂŢII, care fără îndoială le-a scăpat de sub control celor care au hotărât cum se va numi această acţiune ei au fost puşi în situaţia ca fără să-şi dea seama  (ACEASTA PENTRU CĂ DUMNEZEU A VRUT CA ADEVĂRUL SĂ TRIUMFE pentru că după cum ştim „CĂILE SALE SUNT NEPĂTRUNSE ŞI PLINE DE MISTERE”), să boteze respectiva acţiune „CRIST 2004”. În această direcţie vă amintim un proverb românesc care spune: „GURA PĂCĂTOSULUI ADEVĂR GRĂIEŞTE”.


Având în vedere că „ACŢIUNEA CRIST 2004” a fost şi este în realitate o ACŢIUNE ANTI CRIST 2004 o să vă cităm acum din DICŢIONARUL DEX al limbii române următoarea explicaţie care este de natură să vă facă să înţelegeţi cine este cel care din LUMEA DE DINCOLO a inspirat şi a impulsionat această acţiune:„ANTICRIST= nume dat de creştini principiului răului, SATANEI”.


Dincolo de acest aspect numele acestei ACŢIUNI „CRIST 2004” cuprinde totodată în ea o analogie evidentă care fără nici o îndoială este încriptată cu unele semnificaţii pe care vom urmări să le dezvăluim într-o oarecare măsură aici.


În cazul ACŢIUNII „CRIST 2004” este cât se poate de clar pentru noi toţi că ACELA  care era şi este vizat astfel într-un mod analogic este MENTORUL acestei Şcoli de YOGA, GREGORIAN BIVOLARU. Vrem să fie clar pentru toată lumea că prin aceasta noi nu afirmăm aşa cum ar putea să înţeleagă unii RĂUVOITORI sau ignoranţi că GREGORIAN BIVOLARU este CRIST, departe de intenţia noastră o asemenea blasfemie!


Prin urmare vrem să fie clar pentru toţi spre a înţelege aşa cum trebuie analiza pe care o vom face la analogia „CRIST 2004” – GRIEG 2004 că este evident pentru fiecare dintre noi că GRIEG NU ESTE CRIST , iar această analogie „CRIST 2004” – GRIEG 2004 nu ne aparţine şi chiar mai mult decât atât ne-a uimit pe mulţi dintre noi atunci când am aflat de ea.


Pentru că DUMNEZEU a făcut totuşi ca această analogie tainică (CRIST 2004-GRIEG 2004) să apară am reflectat după aceea asupra ei şi am considerat că este necesar să vă semnalăm câteva concluzii şi unele similitudini asupra cărora merită să ne orientăm intuiţia şi discernământul spiritual.
Subliniem încă odată că toate aceste aspecte ce vor fi prezentate sunt doar nişte SIMILITUDINI ce urmăresc să ofere nişte semnificaţii ANALOGIEI „CRIST 2004”- GRIEG 2004 şi ele nu vizează absolut deloc ideea egalităţii între IISUS CRISTOS şi GRIEG.


Pentru a înţelege şi mai bine punctul nostru de vedere o să specificăm încă de la început că IISUS CRISTOS a făcut fără îndoială multe revelaţii a căror valoare spirituală este imensă şi pe care nimeni până în prezent nu le-a putut egala pe această planetă. Prin urmare este exclus să ne imaginăm că GRIEG a făcut fie chiar şi o singură revelaţie care să poată fi egală cu revelaţiile care au fost făcute de CRISTOS.


Analizând însă cu detaşarea şi puterea de pătrundere necesară unele dintre revelaţiile spirituale pe care GRIEG le-a realizat vom constata că multe dintre ele reprezintă în realitate nişte modalităţi practice foarte inspirate care ne pun în legătură cu DUMNEZEU Tatăl într-un mod direct şi nemijlocit. La o analiză atentă observăm însă că ele i-au fost inspirate chiar de învăţăturile lui IISUS CRISTOS. Aceste revelaţii ale lui GRIEG care reprezintă totodată nişte MODALITĂŢI PRACTICE de a intra în legătură cu DUMNEZEU Tatăl au fără îndoială o anumită valoare şi ele îi vor ajuta pe mulţi oameni care le vor folosi aşa cum trebuie să simtă de fiecare dată ajutorul, inspiraţia şi îmbrăţişarea tainică a lui DUMNEZEU. Iată într-o enumerare succintă care au fost revelaţiile spirituale cele mai importante pe care ni le-a oferit GRIEG până în prezent:


1) Dezvăluirea Legii oculte a rezonanţei a fost şi rămâne cea mai importantă revelaţie spirituală a sa care totodată pune într-un anume fel bazele SPIRITUALITĂŢII SECOLULUI 21.


2) Consacrarea roadelor acţiunilor noastre lui DUMNEZEU Tatăl sau uneia dintre cele 10 MARI PUTERI COSMICE care face totodată cu putinţă (atunci când primim un răspuns pozitiv) trăirea inefabilă a stării de JIVAN-MUKTA (eliberat în viaţă).


3) Arta binecuvântării.


4) O iniţiere STRICT SECRETĂ rezervată NUMAI instructorilor YOGA care îi ajută foarte mult.


5) Iniţierea secretă în aşa-zisul EFECT DE PARATRĂSNET AL VOINŢEI DETERMINATOARE ATOTPUTERNICE A LUI DUMNEZEU care este oferită prima dată în această lume.


6) RUGĂCIUNEA NEÎNTRERUPTĂ ADRESATĂ LUI DUMNEZEU TATĂL timp de 24 de ore care face să apară un dialog tainic între om şi DUMNEZEU atunci când este realizată aşa cum trebuie.


7) Iniţierea într-o METODĂ SECRETĂ CE PERMITE INDUCŢIA STĂRILOR BENEFICE DE TRANSĂ pentru un interval de 24 de ore în continuu.


În ceea ce priveşte proiectele de viitor:


A) GRIEG  vrea să prezinte toate învăţăturile esoterice de o foarte mare valoare spirituală care i-au fost oferite unguroaicei GITTA MALLASZ în cadrul dialogului acesteia cu ÎNGERII. Aceste învăţături esoterice vor fi însoţite – atunci când vor fi prezentate – de unele exeplificări spirituale adecvate şi vor fi completate cu unele explicaţii suplimentare inspirate. În aceste revelaţii care i-au fost făcute de îngeri GITTEI se poate constata cu uşurinţă o uluitoare similaritate cu direcţiile fundamentale de dezvoltare ale acestei Şcoli de YOGA (MISA). S-ar părea că aceste revelaţii au fost făcute special pentru MISA.


B) GRIEG intenţionează să mai ofere o INIŢERE ULTRASECRETĂ  care va fi rezervată doar CELOR EXTREM DE PUŢINI  şi care se va numi TRANSLOCAŢIA CELUI ALES ÎN INTIMITATEA ESENŢIALĂ, ULTIMĂ A LUI DUMNEZEU TATĂL. Această iniţiere supremă care se oferea în India în urmă cu multe mii de ani era rezervată numai acelora care îşi revelau pe deplin SINELE SUPREM (ATMAN).


C) GRIEG va urmări de asemeni să finalizeze prezentarea tuturor revelaţiilor spirituale care sunt incluse în EVANGHELIA LUI TOMA şi care vor fi însoţite de unele comentarii lămuritoare inspirate şi de anumite exemplificări spirituale inedite.


În continuare vom analiza un alt aspect profund semnificativ al analogiei „CRIST 2004”- GRIEG 2004. După cum ştim cu toţii înainte de proba spirituală finală a CRUCUFICĂRII, IISUS CRISTOS a fost VÂNDUT de IUDA pe 30 de arginţi. În ceea ce priveşte ancheta care a fost declanşată de PROCURORI împotriva lui GRIEG este foarte semnificativ faptul că 2 fete care au locuit în ASHRAM, una dintre ele ani de zile, şi care au beneficiat pe lângă gratuitatea la cursurile de YOGA de toate celelalte facilităţi de care se bucură toţi cei care locuiesc în ASHRAM pentru ca să se transforme spiritual şi să-L descopere pe DUMNEZEU, au ajuns să se întoarcă împotriva lui GRIEG cu o imensă ură şi dorinţă de răzbunare şi pe lângă o mulţime de minciuni pe care le susţin în declaraţii cer totodată FIECARE DINTRE ELE DAUNE BĂNEŞTI ÎN VALOARE DE 5 miliarde lei. Mai mult decât atât, una dintre aceste FETE a făcut anumite declaraţii mincinoase astfel încât lui GRIEG să i se poată confisca de către PROCURATURĂ una dintre cele două case în care el locuieşte. În varianta MODERNĂ aceste 2 IUDE care sunt pline de o imensă ură care nu are nici o motivaţie omenească obişnuită (pentru că în realitate GRIEG nu le-a făcut niciodată nimic rău  care să le justifice cumva ura pe care o manifestă şi dorinţa total aberantă de răzbunare) sunt totodată AHTIATE SĂ CÂŞTIGE MULŢI BANI. Căzând amândouă la anumite probe spirituale cu care fără îndoială s-au confruntat, ele nici măcar nu-şi dau seama de starea de prăbuşire morală în care se află şi mai mult decât atât nu ştiu că în realitate cele 10 miliarde de lei pe care îi cer CA SĂ SE ÎMBOGĂŢEASCĂ MATERIAL  NU EXISTĂ. Una dintre aceste FETE (ILINCA SIMIONESCU) s-a căsătorit foarte de curând cu LUPESCU SIMION (cunoscut de cei de la cursul YOGA şi sub numele de  SIMI) care a fost cel care a condus maşina cu care se deplasa GRIEG câţiva ani la rând. Acest om pe care GRIEG l-a ajutat de foarte multe ori cu tot ceea ce avea nevoie a dat, prevalându-se de „avantajele” condiţiei de MARTOR SUB ACOPERIRE, o mulţime de declaraţii mincinoase în care relata „fapte” inventate de el sau preluate din articolele calomnioase publicate în presă la care susţinea că a asistat personal. Ulterior el chiar s-a lăudat cu aceasta şi le-a spus unor persoane de la cursul de YOGA că a dat aceste declaraţii ca să se răzbune şi le-a spus chiar  numele lui ca MARTOR SUB ACOPERIRE care este MARINESCU VASILE. Celor de la PARCHET Simi le-a spus ABERAŢIA că dă declaraţii ca martor sub acoperire pentru că îi este teamă că dacă se va şti că el face declaraţii va fi omorât de cei de la MISA. El a început să facă aceste declaraţii mincinoase încă din data de 3.01.2004 atunci când mai locuia în ASHRAM.


Acum ştim că acest om (SIMI) a luat sub forma unui aşa-zis „împrumut” (folosind o metodă de escroc) de la diferite persoane care aveau bani şi care frecventau cursurile de YOGA aproximativ 12.000 $ în valută pe care nu i-a mai înapoiat niciodată. Profitând actualmente de credulitatea lor şi păcălindu-le, el le amână mereu şi mereu atunci când îi sunt ceruţi banii înapoi. În plus el a părăsit camera în care locuia singur în ASHRAM în STR. PELEAGA nr. 5, pe ascuns şi cu acea ocazie a furat unele lucruri care îi aparţineau lui GRIEG. Acele lucruri furate au descoperite ulterior acolo unde el locuia împreună cu ILINCA SIMIONESCU (care de asemeni a părăsit tot pe ascuns ASHRAMUL unde locuia) de către un avocat angajat MISA şi de către PANĂ IONUŢ.


Una dintre cele mai mârşave minciuni pe care SIMI (ca martor sub acoperire) le-a consemnat ca fiind adevărate a fost aceea că GRIEG se ocupa de spionaj şi are aparate speciale comandate în străinătate şi care erau foarte scumpe. S-ar părea că tot SIMI este acela care a manipulat-o pe fosta cursantă YOGA, ILINCA SIMIONESCU, să dea declaraţii calomnioase împotriva lui GRIEG şi apoi a pus-o să ceară daune băneşti în valoare de 5 miliarde lei.


În ceea ce priveşte cealaltă FATĂ care îi cere lui GRIEG tot 5 miliarde lei, daune materiale, ea se numeşte ARABELA MUREŞAN şi a făcut declaraţii mincinoase referitoare la nişte aşa zise fapte penale care s-ar fi petrecut acum 4-5 ani(!) De ce oare a aşteptat atâţia ani până ce a făcut declaraţii? Despre ea se ştia că venea adeseori la uşa apartamentului lui GRIEG ca să-i ceară bani cu împrumut pe care după aceea nu-i mai restituia. La un moment dat tot ea împreună cu mama ei au trecut la ameninţări şi acţiuni de şantaj împotriva unor persoane care frecventau cursul de YOGA.


După ce a făcut declaraţii mincinoase împotriva lui GRIEG ea chiar s-a lăudat în faţa unui prieten că: „I-a tras în piept pe procurori şi a putut să se răzbune pe BIVOLARU”. Pentru ce trebuia însă să se răzbune împotriva cuiva care nu i-a făcut niciodată nimic rău?


La prima vedere acţiunile stranii ale acestor fiinţe umane care manifestă o aşa de mare ură şi o încăpăţânată dorinţă de răzbunare împotriva unui om care nu le-a făcut niciodată ceva rău şi care dimpotrivă le-a ajutat de fiecare dată atunci când ele i-au solicitat ajutorul făcându-le mult bine par nebuneşti. Pentru logica comună asemenea fapte sunt chiar de neînţeles.


O IMPORTANTĂ REVELAŢIE


Dincolo de logica obişnuită care nu găseşte nici o explicaţie, o asemenea situaţie evidenţiază în lumina învăţăturilor tradiţiei iniţiatice faptul că fiinţele umane respective au căzut deja la anumite „teste” spirituale şi că acum ele se confruntă cu o anumită formă inconştientă de posesiune satanică.


Una dintre cele mai îngrozitoare tentaţii iniţiatice este răzvrătirea fără cauze întemeiate şi întoarcerea fiind animat de o mare ură şi de intenţii abjecte de răzbunare (care nu sunt deloc justificate) împotriva GHIDULUI SPIRITUAL INIŢIATOR. Prin aceasta se confirmă adevărul unui străvechi dicton esoteric care spune: „În anumite etape ale căii SPIRITUALE aspirantul mediocru care a fost iniţiat se confruntă mai ales atunci când cade la majoritatea probelor iniţiatice cu o paradoxală tentaţie de a-şi distruge prin nu contează ce mijloace sau chiar de a-şi ucide INIŢIATORUL.”


Aflându-se într-o astfel de situaţie INIŢIATUL mediocru se confruntă cu o tentaţie satanică cumplită de a-şi distruge prin nu contează ce mijloace sau chiar de a-şi ucide INIŢIATORUL. Acesta a fost şi TESTUL CEL ÎNGROZITOR  al lui IUDA. Cei care se lasă în voia acestei porniri malefice şi ajung chiar să-şi distrugă INIŢIATORUL ar trebui însă să-şi aducă aminte ce s-a întâmplat cu IUDA după ce l-a vândut pe IISUS şi cum anume a murit el.


Un element important de recunoaştere a fiinţelor umane care ajungând să fie posedate de entităţi satanice se întorc apoi cu o mare ură împotriva celui care le-a ghidat pe calea spirituală urmărind cu îndârjire să-l distrugă este totala lor incoerenţă în ceea ce priveşte motivele reale care le face să acţioneze astfel. Ascultându-le cu atenţie şi detaşare în majoritatea cazurilor ne dăm seama că în timp ce vorbesc, în şi prin fiinţa lor, se manifestă entităţi satanice, pline de ură, care le posedă. Cel mai adesea, justificările urii lor, care într-o oarecare măsură, este ascunsă, sunt aberante sau chiar hilare. Ceea ce este de asemeni evident atunci este îndârjirea de nepotolit pe care o manifestă în absenţa unei motivaţii inteligente şi pline de bun simţ.


Cei care ajung să se confrunte pe calea spirituală cu tentaţia cumplită de a-şi distruge sau chiar de a-şi omorî INIŢIATORUL trebuie înainte de toate să-şi aducă aminte că trebuie să se opună în mod ferm şi să nu cedeze unei asemenea tentaţii. Ei nu trebuie să uite niciodată că orice tentaţie spirituală, iniţiatică dacă nu ne ÎNFRÂNGE atunci fără îndoială că după aceea ea ne face să devenim mai MATURI şi mai puternici.


În încheierea acestei analize am mai putea adăuga că în ceea ce priveşte modul în care este receptat şi înţeles GRIEG în această ţară sunt perfect valabile cuvintele pline de înţelepciune ale lui CRISTOS:
„NIMENI NU ESTE PROFET ÎN ŢARA LUI.”  
 
Pentru că evenimentele din ultima vreme au început deja să evidenţieze „neghina” care există în cadrul acestei Şcoli de yoga vă oferim în finalul acestui material din NOUL TESTAMENT „PILDA NEGHINEI” şi „EXPLICAREA PILDEI NEGHINEI” aşa cum au fost redactate de GRIEG.


DACĂ VEŢI COMPARA ACEST TEXT CU TEXTUL BINECUNOSCUT CARE EXISTĂ ÎN BIBLIE VEŢI DESCOPERI ÎN FELUL ACESTA CARE SUNT DIFERENŢELE.NOUL TESTAMENT, SFANTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI


CAPITOLUL 13. Şapte pilde cu tâlc despre Împărăţia cerurilor


PILDA NEGHINEI
(redactarea finală a acestui text a fost realizată de profesor yoga GREGORIAN BIVOLARU)


24. Altă pildă cu tâlc le-a pus lor înainte, zicând: Împărăţia cerurilor este asemenea acţiunii omului care a semănat sămânţa cea mai bună în ţarina sa.
25. Dar pe când oamenii şi slujitorii lui dormeau, a venit pe ascuns vrăjmaşul lui şi a semănat neghina printre grâu şi după aceea a plecat.
26. Iar dacă la vremea potrivită a crescut paiul grâului şi a făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina care era printre grâu.
27. Venind la el slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţa cea mai bună în ţarina ta? De unde a apărut căci are neghină?
28. Iar el atunci le-a răspuns: Un om care îmi este vrăjmaş a făcut aceasta. Slugile i-au zis: Voieşti deci să ne ducem acum şi s-o plivim?
29. El însă a zis: Nu vreau să faceţi acum aceasta, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeţi odată cu ea şi grâul.
30. Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi la vremea secerişului voi zice secerătorilor: Pliviţi mai întâi toată neghina şi apoi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l şi puneţi-l în jitniţa mea.


***


REVELAREA DE CĂTRE IISUS A PILDEI NEGHINEI


36. După aceea, lăsând Iisus mulţimile, a venit în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat toţi de El, zicând: Lămureşte-ne ca să o putem înţelege noua pildă cu neghina din ţarină.
37. El, răspunzând la întrebarea lor, le-a zis: Cel ce seamănă sămânţa cea mai bună este chiar Fiul Omului.
38. Ţarina este chiar lumea aceasta; sămânţa cea mai bună sunt fiii cei aleşi ai împărăţiei cerurilor; iar neghina sunt fiii celui rău Satana.
39. Duşmanul cel rău care a semănat-o este chiar diavolul; secerişul înseamnă vremurile care vor fi la sfârşitul acestei lumi, iar secerătorii ce vor culege atunci roadele sunt chiar îngerii.
40. Şi, după cum se alege atunci neghina şi apoi se arde în foc, tot aşa va fi cu pedepsirea fiilor cei răi la sfârşitul veacului.
41. Trebuie să ştiţi că atunci în vremurile de la sfârşitul veacului o să trimită Fiul Omului pe îngerii Săi, care vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe toţi cei răi ce fac fărădelegea,
42. Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc al infernului; acolo ei vor rămâne cât trebuie după cât de mari şi multe le vor fi păcatele în locul în care va fi pentru ei chinul, plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
43. Atunci la sfârşit cei drepţi şi aleşi vor străluci întocmai ca soarele în Împărăţia cea Veşnică a Tatălui lor Ceresc (DUMNEZEU). Cel care are ACUM urechi de auzit să audă şi să ia aminte. VREMURILE SFÂRŞITULUI DESPRE CARE VORBEA IISUS ATUNCI SE APROPIE.
      

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More