Fenomenul de rezonanţă. Aspecte fizice cu semnificaţie esoterică

 

de instructor de yoga Dan Bozaru

Una dintre legile fundamentale ale Universului fizic în care trăim este cea a rezonanţei. Mai mult decât atât, însă, ea este şi una dintre legile fundamentale ale Creaţiei Dumnezeiești şi motivează, pentru aspirantul la spiritualitate, cea mai mare parte a evoluţiei sale. Graţie acestei legi, el realizează de ce anume se confruntă cu anumite experienţe de viaţă, de ce în jurul său sunt anumite persoane şi nu altele şi de ce o transformare radicală de atitudine sau de mentalitate atrage o transformare semnificativă pentru el.

Ca orice concept, și cel de rezonanţă prezintă mai multe niveluri de manifestare şi de înţelegere, de la cel mai grosier – cel fizic – până la cele mai înalte niveluri spirituale, ezoterice. Pentru a cunoaşte şi a înţelege în profunzime acest fenomen tainic, îl vom aborda din punctul de vedere al ştiinţei – mai exact, al mecanicii fizice – şi vom evidenţia conexiunile ce se pot realiza – prin analogie – cu domeniul cunoaşterii ezoterice, oculte autentice.

În linii foarte generale, oricine aude cuvântul „rezonanţă” îşi imaginează două sisteme vibratorii care oscilează (vibrează) cu aceeaşi frecvenţă sau cu frecvenţe foarte apropiate, şi între care se realizează un transfer reciproc de energie şi de informaţie, sistemul cu energie (mult) mai mare impunându-şi frecvenţa.

În viaţa de toate zilele, acesta este cazul prietenilor sau a grupurilor umane – care se asociază în virtutea unui univers interior asemănător sau a unui ideal comun, cei mai puternici exercitând un fel de fascinaţie sau de atracţie faţă de cei mai slabi. Faptul este bine consemnat în gândirea populară, sub forma proverbului „Spune-mi cu cine te însoţeşti ca să-ţi spun cine eşti”. Nu în ultimul rând, graţie rezonanţei, ajung să fie împreună Ghidul spiritual („sistemul” cu energie mai mare) şi aspirantul („sistemul” cu energie mai mică), practica spirituală urmând să-i aducă pe amândoi la unison, şi, în final, să trăiască amândoi, în mod conştient, starea de rezonanţă cu marile Sfere de Forţă din Univers.

Vibraţia universală omniprezentă este suportul întregii manifestări

Înţelepţii au afirmat că întreaga manifestare nu este altceva decât energie vibratorie. Materia este, de fapt, lumină condensată, înţelegând aici prin lumină – Energia Dumnezeiască Primordială, nediferenţiată, care „coboară” (îşi diminuează frecvenţa, „se condensează” – deci trece de la o formă de existenţă mai subtilă la una mai grosieră), realizând astfel, Creaţia (diferenţierea).

Dacă, totuşi, noi sesizăm clare diferenţe între obiectele şi fenomenele pe care le experimentăm prin intermediul simţurilor, aceasta se datorează faptului că, în cazul tuturor acestor obiecte şi fenomene (toate fiind, în esenţă, vibraţii) diferă, de la caz la caz, doar caracteristicile acestei vibraţii universale şi omniprezente.

Toate cele menţionate până acum demonstrează clar că, aşa cum afirmă toate scrierile sacre ale omenirii, Divinitatea este prezentă în tot şi în toate, fiecare lucru conţinând în el Scânteia Dumnezeiască de viaţă, indiferent de manifestarea şi înfăţişarea sa exterioară. Ştiinţa a constatat şi ea acelaşi aspect, acceptând în final existenţa arhetipurilor universale la nivelul tuturor regnurilor vieţii (cum ar fi, de exemplu, arhetipul oului sau al seminţei). Savanţii şi-au dat seama de unitatea a tot ceea ce există, dovedind că totul este manifestarea unei Unice şi Supreme energii atotcuprinzătoare.

Totuşi, cele mai înalte descoperiri ştiinţifice actuale s-au oprit aici, fără a preciza care este sursa şi natura esenţială a acestei energii.

Materia este dotată cu conştiinţă

Acest fapt nu este necesar să ne mire însă prea mult, căci răspunsul la astfel de întrebări depăşeşte domeniul ştiinţei, aşa cum se prezintă ea la ora actuală, şi aceasta pentru că – în toate demersurile lor – savanţii au ignorat (sau au fost determinaţi să ignore) un aspect esenţial: acela de conştiinţă.

Asemenea arhetipurilor, conştiinţa există şi ea la toate nivelurile vieţii, de la cel infinitezimal la cel macrocosmic.

De altfel, doctrinele secrete ale Şivaismului din Caşmir chiar afirmă că totul este Conştiinţă (CAITANYAM ATMA). Căutând o explicaţie ştiinţifică a fenomenului biologic prin care noile celule preiau acelaşi funcţii şi se distribuie în aceeaşi structură ca şi cele vechi, Lyall Watson – cel care a descoperit, împreună cu J. Crick, molecula de ADN, motiv pentru care amândoi au primit Premiul Nobel – afirma că acceptarea de către cercetători a existenţei unui câmp vital (generat de această Conştiinţă ubicuitară) ar rezolva această problemă.

Acest fapt ar demonstra că materia gândeşte permanent, că ea este înzestrată cu o anumită capacitate creatoare, fapt care şi explică evoluţia materiei în Univers, pe absolut toate nivelurile de conştiinţă.

Înţelepţii, spre deosebire de savanţi, cunosc sursa şi natura ultimă a energiei vibrante omniprezente. În tradiţia spirituală tantrică din Orient, ea este numită SHAKTI sau contrapartea feminină a principului cosmic masculin SHIVA (Pura Conştiinţă). SHIVA şi SHAKTI – cele două principii polare fundamentale – creează, prin fuziunea lor, întreaga manifestare, fiecare regăsindu-se, în esenţă, în orice lucru, fiinţă sau fenomen, tot aşa cum părinţii se regăsesc în urmaşii lor.

Caracteristicile fizice ale vibraţiilor au semnificaţii esoterice

Energiei vibrante i se pot descrie caracteristici de la cele mai grosiere la cele mai subtile. Referindu-ne doar la prima categorie (caracteristicile de ordin fizic), ne putem forma o imagine intuitivă – chiar dacă limitată – asupra alcătuirii generale a întregii Manifestări. Din punct de vedere fizic, orice vibraţie este caracterizată de următoarele mărimi: amplitudine, frecvenţă (periodicitate), fază.

Manifestarea fiind, în esenţă, doar energie vibratorie, ea se diferenţiază la infinit, în funcţie de caracteristicile vibraţiei. Fiecare dintre cele trei mărimi fizice care caracterizează o vibraţie are o conotaţie ezoterică importantă, după cum urmează:

– Amplitudinea este legată, direct proporţional, de aspectele de intensitate, forţă, putere, impetuozitate, mărime, cantitate; în fizică se cunoaşte că o vibraţie cu amplitudine mare tinde să influenţeze fenomenele ce se desfăşoară pe o arie foarte extinsă; tot astfel, un Ghid spiritual autentic are capacitatea de a induce transformări benefice la nivel planetar.

– Frecvenţa are legătură nemijlocită cu calitatea, rafinarea, subtilitatea, discernământul; cu cât frecvenţa unei vibraţi devine mai mare, cu atât entitatea pe care aceasta o defineşte se rafinează, dobândind un nivel mai înalt de conştiinţă.

– Faza este strâns legată de aspectele de ordine, coerenţă, relaţie, sinergie ş.a.m.d.; atunci când între două vibraţii nu există diferenţe de fază (defazaj), prin fuziunea lor (interferenţă) rezultă o nouă vibraţie, ale cărei caracteristici fizice depăşesc suma mărimilor ce descriu vibraţiile componente; este cazul tuturor situaţiilor în care un grup de persoane acţionează la unison într-o activitate spirituală, rezultatul constând în generarea unui imens câmp de conştiinţă – cu efecte benefice asupra întregii planete; de asemenea, capacitatea oamenilor de a fi în fază şi de a acţiona la unison a fost de multe ori probată, de-a lungul istoriei, în momente decisive pentru dezvoltarea fiecărui popor (revoluţiile, războaiele de independenţă etc.), când ei au intrat în rezonanţă cu energiile cosmice ale transformării, ale salturilor calitative.

Fenomenul de rezonanţă este fundamental în yoga

Din cele expuse până aici reiese clar că, datorită faptului că tot ce există în manifestare este vibraţie, rezonanţa este un fenomen de o importanţă covârşitoare, el permiţând transferul energiei de la sistemele vibratorii cosmice (cvasi-infinite) către cele finite, în cazul nostru – cele terestre. Iată, deci, că secretul evoluţiei spirituale accelerate constă în utilizarea conştientă a fenomenelor de rezonanţă cu sferele infinite de energie benefică din Univers.

Un mod simplist de a privi tot ceea ce există, dar util în a ne facilita înţelegerea, este să considerăm că orice obiect, orice entitate este un oscilator.

În această situaţie, tot ceea ce se petrece în noi şi în afara noastră este rezultatul interacţiunii continue dintre aceşti oscilatori care vibrează şi diferite frecvenţe, amplitudini şi faze. De exemplu, de fiecare dată când trăim intens o dorinţă, noi devenim un oscilator, emiţând anumite vibraţii. Motiv pentru care atragem prin rezonanţă condiţiile favorabile împlinirii ei. De aceea chiar se şi spune uneori, despre oameni care ştiu să fructifice oportunităţile, că „au noroc”. În realitate, însă, ei sunt puternic focalizaţi pe ceea ce îi preocupă şi, de aceea, ştiu să folosească în mod corect şi eficient situaţiile în care se află. La antipod sunt fiinţele cu gândire nefastă, pesimiste, lipsite de încredere în forţele proprii; acestea văd în jurul lor doar necazurile, tristeţea, neajunsurile. Ele ajung să atragă – prin rezonanţă – evenimentele nefaste. Nu degeaba spune un proverb că „Soarta este opera celor puternici şi scuza celor slabi”.

Vibraţiile respectă principiul polarităţii

Din punct de vedere fizic, vibraţiile sunt de două tipuri:
– Vibraţii care se propagă, numite unde, fenomenele corespunzătoare acestora purtând numele de fenomene ondulatorii; acestora le este caracteristic faptul că prin intermediul lor se transmite energia dintr-un loc în altul, ele aflându-se, astfel, la baza multor fenomene tainice din Univers, dintre care putem menţiona telepatia.
– Vibraţii care nu se propagă, numite oscilaţii (vibraţii), fenomenele corespunzătoare lor purtând numele de fenomene oscilatorii (vibratorii) şi fiind definite prin aceea că posedă o energie a lor proprie, intrinsecă.

Deci, dacă privim întreaga manifestare ca fiind energia vibratorie, atunci aceasta (energia) va fi de două feluri:
– energie dinamică, în mişcare manifestatoare (legată de fenomenele ondulatorii);
– energie statică, potenţială, concentrată (legată de fenomenele oscilatorii).

Se poate observa cu uşurinţă reflectarea – şi la acest nivel – a principiului fundamental al polarităţii (dualităţii) dinamice a manifestării, exprimat de diagrama YIN-YANG: există două tipuri de vibraţii corespunzătoare celor două aspecte ale mişcării (dinamică şi statică), cărora le sunt asociate două tipuri de energie – cinetică şi, respectiv potenţială – aceste aspecte fiind într-un permanent echilibru dinamic.


Articol preluat din revista Yoga Magazin nr. 18


Citiți și:

SPANDA, suprema rezonanţă divină

Câteva aspecte legate de influenţa procesului de rezonanţă asupra vieţii noastre (1)

YOGA și rezonanța

 

yogaesoteric
12 iulie 2019


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More