Fiinţele umane sunt înrobite prin intermediul unui câmp de manipulare şi de control psihomental orchestrat în mod abil şi subversiv…

… de gruparea malefică ocultă a aşa-zişilor „iluminaţi“. Astfel oamenilor le este răpit dreptul de a-şi mai exercita liberul arbitru


Tot mai multe ființe umane lucide și inteligente aduc în atenţia opiniei publice anumite aspecte alarmante cu care lumea noastră modernă şi umanitatea se confruntă în prezent. Este important să înţelegem că tot ceea ce vedem la nivel global, şi anume războaiele aflate în desfăşurare, atrocităţile împotriva drepturilor omului, opresiunile de orice fel, subjugarea şi pierderea libertăţii oamenilor, supravegherea în masă, lăcomia corporatistă, modificările genetice, fluorizarea apei, geo-ingineria distructivă, asaltul agresiv al industriei produselor farmaceutice, vaccinarea perfidă, care a devenit obligatorie, dogmele şi sistemele pseudo-religioase, curentele politice violente, mincinoase şi manipulatoare, corupţia guvernamentală, patologiile şi perversităţile sexuale, războaiele rasiale, mass-media dominantă din umbră, mincinoasă, agresivă şi acaparatoare, precum şi (mai ales) controlul mental exercitat prin cultivarea plăcerilor inferioare și a unui așa-zis „bine“ ce este greșit înțeles, toate acestea reprezintă creaţiile monstruoase şi rodul influenţelor malefice ale unor forţe rele invizibile, care, din nefericire, conduc umanitatea de mult timp, folosindu-se în diferite moduri de marionetele lor umane care le execută cu inconştienţă criminală planurile satanice, dezastruoase.

Principalul scop şi planul ascuns al unor astfel de forţe obscure sunt (şi au fost mereu) să ne ţină pe noi, oamenii, ferecaţi într-o „închisoare“ energetică, în care predomină frecvenţele de vibraţie inferioare, malefice. Prin aceasta, forţele obscure invizibile, malefice, se hrănesc apoi în mod lacom cu toate energiile subtile joase ale emoţiilor inferioare, rele, ce sunt induse cu obstinaţie în mintea şi în psihicul fiinţelor umane prin intermediul unor stări de suferinţă, dramă, haos şi prin felurite lupte sau conflicte ce apar între oameni fie la nivel global, prin războaie, fie la nivel interpersonal, prin luptele neîncetate de idei şi de opinii între oameni, în viaţa de zi cu zi.

Principiul manipulativ al dominării divide et impera (în limba latină, „dezbină şi stăpânește“) păstrează fiinţele umane într-o stare de frică paralizantă aproape perpetuă. Aplicarea acestui principiu manipulativ duce la manifestarea în om a unei preocupări aproape obsesive pentru supravieţuirea fizică. Frica astfel generată ne menţine apoi într-o percepţie ce ajunge să fie sever limitată doar la cele cinci simţuri fizice şi ne constrânge totodată să trăim în periculoasă indulgență, complacere şi nepăsare, astfel încât ajungem gradat să pierdem bruma de bun-simţ şi înţelepciunea profundă care ne ajută să ne menţinem trupul în stare de sănătate şi armonie. Astfel, fiinţele umane se separă de Dumnezeu şi ajung să fie lipsite de ghidarea autorității spirituale interioare a Sinelui Nemuritor Divin (ATMAN), care este perfect liber.

Marele înţelept G. I. Gurdjieff afirma: „Există o multitudine de aspecte mărunte şi în fond insignifiante care împiedică fiinţa umană să se trezească din punct de vedere spiritual şi care o menţin sub puterea iluziei. Ca să acţionezi conştient cu intenţia fermă a trezirii este necesar să cunoşti natura forţelor nevăzute ce menţin fiinţa umană în stare de adormire. În primul rând, este urgent necesar să realizăm ca «somnul» conştiinţei în care se află în prezent omul nu este unul normal, ci este un somn letargic, hipnotic al conştiinţei. Omul din zilele noastre este astfel hipnotizat, şi această stranie stare hipnotică este menţinută şi chiar accentuată continuu prin felurite modalităţi de control. Putem astfel să descoperim faptul că există anumite forţe şi entităţi demoniace invizibile care urmăresc cu obstinație să menţină oamenii în această stare hipnotică şi fac eforturi neîncetate să îi împiedice să descopere Adevărul şi să-şi înţeleagă locul şi rostul dumnezeiesc fundamental pe care îl au în această viaţă.“

De ce oare istoria omenirii este atât de plină de războaie, atrocităţi şi, oare, de ce au existat şi există atât de multe sisteme şi mecanisme de control ce sunt destinate subjugării oamenilor? Cu toate progresele înregistrate de tehnologie în ultimul timp, nimic nu se transformă la modul fundamental şi cu adevărat în viaţa oamenilor. Asistăm, din păcate – mulţi dintre noi în mod pasiv și indiferent – la o „re-aranjare“ perpetuă a aceloraşi obiceiuri nefaste, obsesive, înrobitoare, ce capătă diferite înfăţişări şi deghizări, întocmai ca o celulă de închisoare în care doar tapetul se schimbă, dar pereții și gratiile de la geam rămân la locul lor. Oamenii superficiali și ignoranți spun că aceasta este „natura umană“, însă ne-am întrebat noi, oare, vreodată ce înseamnă cu adevărat „natura umană“, am pus noi, oare, cu curaj sub semnul întrebării tot ce ni s-a spus în mod repetat despre umanitate, pentru a deosebi ceea ce este adevărat de ceea ce este doar minciună şi manipulare?

Clarvăzătorii afirmă că omenirea este subjugată într-un anume fel viclean de forţe obscure satanice, invizibile, a căror existenţă este situată dincolo de realitatea tridimensională şi despre care se afirmă că sunt adevăraţii „arhitecţi“ ai acestui câmp infernal de manipulare și de control al omenirii. Aceste forţe obscure rele, ce sunt cel mai adesea inspirate de forțele demoniace sau satanice, consideră Pământul şi oamenii ca pe o proprietate a lor, ca pe un fel de „fermă“ a animalelor, în care ne cresc ca pe nişte vite, și din energia pervertită a cărora ei ajung apoi să se hrănească asemenea unor căpuşe.

Societatea şi cultura oamenilor, aşa cum le cunoaştem în prezent, sunt o creaţie ce este inspirată în principal de aceste forţe obscure rele, ba chiar satanice, şi nu de fiinţele umane benefic orientate. Tot ca urmare a influenţei acestui câmp subtil de manipulare și de control psihomental, ne-au fost infuzate în decursul timpului anumite crezuri aberante pseudo-religioase dogmatice şi ne-au fost repetate aproape obsesiv anumite învăţături bizare ce alcătuiesc un fel de pseudo-spiritualitate coruptă, cum este, spre exemplu, aşa-numita spiritualitate-pop, pe care o vedem în unele dintre manifestările curentului New Age, care prezintă tendinţe în mod evident stranii, ce pot fi comparate cu un fel de „virusuri“ comportamentale pentru oameni. Prin intermediul acestor tendinţe bizare, care proliferează, patologicul comportamental şi patologicul psihomental au devenit o bolnavă normalitate în viaţa de zi cu zi a multor oameni.

Preocuparea de a observa doar manifestările tridimensionale ale acestui câmp de manipulare și de control psihomental nu va aduce niciodată o adevărată transformare benefică eliberatoare. Transformarea veritabilă nu se poate realiza prin niciuna dintre instituţiile care aparţin acestei rețele de control, aşa cum sunt, de exemplu, guvernele, comisiile de tot felul, ori feluritele structuri organizatorice corupte, pentru că, de fapt, toate acestea nu fac altceva decât să pună în aplicare planurile viclene ale forţelor şi entităţilor malefice invizibile. Membrii sectei satanice a așa-zișilor „iluminaţi“, iezuiţii, bancherii, firmele corupte, cum este, de exemplu, firma Monsanto sau orice altă organizație guvernamentală sau corporatistă deviată, toţi sunt în realitate marionete şi unelte ale forţelor demoniace sau satanice, care au subjugat mintea oamenilor de pe Pământ.

Pentru oricine vrea să se trezească neîntârziat la realitatea autentic spirituală şi să aibă astfel parte de o viaţă spirituală împlinitoare într-o lume mai bună, cheia simplă şi practică de transformare constă în înţelegerea grabnică a naturii reale a câmpului de manipulare și de control psihomental care influențează în mod malefic și chiar acaparator mintea oamenilor. Efortul adecvat şi sincer de transformare benefică a propriei fiinţe şi de de-programare de la energia consensuală nefastă ce este pervers generată de acest câmp de manipulare reprezintă o parte importantă a procesului lăuntric de decondiţionare, de eliberare. Aceasta este o cale eficientă de a ne conecta la natura noastră spirituală profundă, autentică și de a fuziona în cele din urmă cu Dumnezeu prin revelarea Sinelui Suprem Nemuritor (ATMAN), care ne ajută apoi să transcendem pentru totdeauna acest câmp de manipulare și face cu putinţă să ne reconectăm la tiparul nostru dumnezeiesc arhetipal.

Aceasta nu este o cale uşoară şi toată munca de transformare implică în primul rând să ne înfruntăm propriile frici şi să ne reevaluăm în mod înţelept toate credințele ce sunt condiţionate de influențele socio-culturale, precum şi prejudecățile prostești ce sunt adânc înrădăcinate în conştiinţa personală. Dez-iluzionarea este o parte inevitabilă a procesului de decondiţionare şi, practic, este singura cale de ieşire din câmpul subtil malefic de manipulare și de control psihomental. 

Lupta împotriva guvernelor şi a elitei psihopate ce este purtată doar la nivel tridimensional, fizic nu va duce la sfârşitul războaielor şi al suferinţelor omenirii, pentru că „elitele“ însele sunt nişte pioni şi nişte marionete ale forţelor demoniace și satanice care îi stăpânesc. Consimţind să fim conduşi astfel şi crezând în buna intenție a guvernelor corupte nu facem altceva decât să acceptăm în mod tacit încă o construcţie mentală obscură ce este destinată să ne controleze mintea, la fel cum oricare dintre dogmele insidioase ale lumii este concepută şi destinată să menţină oamenii prizonieri, complet deconectaţi de propria lor autoritate spirituală şi fără putinţa de a-și mai exercita liberul arbitru.

În astfel de situaţii, oamenii renunţă la propria lor putere spirituală şi urmează apoi orbeşte autorităţile exterioare perverse, formale, instituţionale. Indiferent cu ce bune intenţii sprijinim un alt „lider“ sau o altă marionetă politică, indiferent de partid, de programele afişate, influenţa câmpului malefic de manipulare și de control psihomental se manifestă după aceea prin intermediul fiecăruia dintre aceștia. Doar focalizarea pe probleme de mediu (lupta împotriva implementării și a utilizării organismelor modificate genetic, susţinerea progreselor pentru energia verde etc.) nu va duce neapărat la o „lume mai bună“, pentru că toate acestea reprezintă doar simptomele plăgii de care suferă omenirea.

Tot ceea ce literalmente vedem ca fiind o „problemă“ ce trebuie „rezolvată“ la nivelurile tridimensionale de manifestare ale câmpului de manipulare și de control psihomental, prin care forțele malefice conduc umanitatea, ascunse fiind după un „voal“ situat în afara percepţiei noastre senzoriale, ne distrage de la ceea ce se petrece de fapt în realitate. Scopul acestui demers viclean este de a ne ţine închiși într-o sui generis închisoare ocultă, fiind tributari unui program de supravieţuire fizică tridimensională, din care nu putem ieși decât dacă ne elevăm suficient de mult frecvența de vibrație. Aceste entități malefice se hrănesc pe spatele nostru cu fluxuri de energii psihice perverse, ce sunt extrase în mod abuziv şi pe neştiute din fiinţele noastre prin intermediul efluviilor de frică ce ne motivează adesea comportamentul automatic şi docil.

Ignoranţa nu este o binecuvântare, așa cum urmăresc elitele să ne convingă în mod perfid, şi nici nu ne protejează. Cel care nu este conştient de existenţa câmpului de manipulare și de control psihomental şi care nu înţelege cum operează acesta, nu numai la nivelul propriei sale minţi, ci și la nivelul întregii omeniri, se află sub influența acestui câmp şi nu are deloc „liber-arbitru“. Un astfel de om este în permanenţă amăgit doar de iluzia că ar avea „liber-arbitru“. Astfel, el poate fi un „agent“ inconştient al forțelor malefice care conduc omenirea din umbră şi este adesea jucat ca pion pe marea „tablă de şah“ a manipulării psihice ce este exercitată în masă asupra oamenilor.

Marele yoghin Sri Aurobindo afirmă în cartea sa The Hidden Forces of Life (Forțele ascunse ale vieții): „Aparenta libertate şi autoafirmare a propriei persoane, de care suntem atât de profund ataşaţi, ascund cea mai jalnică subordonare faţă de o multitudine de sugestii, impulsuri sau forţe nevăzute pe care le-am făcut să fie relevante micuţei noastre persoane. Egoul nostru, lăudându-se atunci cu libertatea întocmai precum un fanfaron al libertăţii, este în fiecare moment sclavul, jucăria şi marioneta nenumăratelor fiinţe, puteri, forţe şi influenţe nevăzute. Întreaga Manifestare este jocul forţelor ascunse universale. Individul conferă o formă personală acestor forţe universale, dar el poate alege dacă să răspundă sau nu acţiunii unei anumite forţe particulare. Doar că majoritatea oamenilor nu aleg cu adevărat, ci se lasă în voia jocului forţelor invizibile inferioare care îi domină. Emoţiile rele, bolile, stările de depresie, alienarea psihică, toate sunt jocul repetat al unor asemenea forţe oculte invizibile. Numai atunci când ne eliberăm cu adevărat de ele, putem deveni o fiinţă umană liberă şi putem trăi cu adevărat, dar putem deveni perfect liberi doar trăind pe deplin fuzionați cu Dumnezeu.“

Aceasta este într-adevăr lecția de viață a ființelor umane din zilele noastre, indiferent care sunt aspectele pe care acestea își focalizează atenţia la nivel tridimensional. Bineînțeles, asta nu înseamnă că de acum înainte putem să ignorăm problemele tridimensionale ale lumii noastre fizice pământeşti, ci că este urgent necesar să le privim într-un context mult mai larg şi mai cuprinzător, îmbrăţişând un punct de vedere net superior.

Pentru a transcende câmpul de manipulare și de control psihomental, nu este suficient doar să cunoaștem din punct de vedere teoretic ce este acest câmp dincolo de manifestările sale tridimensionale. Cele mai importante aspecte pe care este necesar să le luăm în considerare pentru a ieși de sub influența sa înrobitoare sunt eforturile continue practice de elevare a propriei noastre ființe, de disciplinare a conştiinţei noastre, de purificare a învelişurilor noastre subtile, toate acestea fiind necesare pentru a ne putea ancora pe frecvenţa de vibraţie mult mai înaltă a purei discerneri şi a adevăratei iubiri.

Iubirea este Lumină dumnezeiască, este Energie dumnezeiască şi este totodată calea prin care primim Cunoaşterea dumnezeiască superioară, care nu poate fi percepută doar prin cele cinci simţuri fizice şi prin mintea noastră măruntă.

Ceea ce este esenţial în acest efort de transformare lăuntrică este ca niciodată, chiar niciodată, să nu capitulăm fricilor tenebroase pe care ni le induce în mod viclean câmpul de manipulare și de control psihomental, căci tocmai pe această reacţie bazală a omului se sprijină întregul demers manipulativ al forţelor oculte malefice, care au ca scop principal subjugarea liberului arbitru al oamenilor.

În fapt, frica este principala energie psihică cu care aceste forţe oculte răuvoitoare se hrănesc şi care le întreţine jalnica lor putere de influență asupra minţii şi psihicului uman. Triumful deplin asupra fricilor tenebroase este aşadar un jalon important pe calea către atingerea şi menţinerea libertății interioare a omului, şi aceasta face ca puterea malefică de influenţă a câmpului de manipulare și de control psihomental să poată fi neutralizată şi chiar anihilată prin efortul comun al unui număr cât mai mare de oameni ce sunt treziți din punct de vedere spiritual.


Articol preluat din Programul Taberei spirirituale yoghine de vacanță Costinești 2016, volumul 2, publicat la Editura Shambala, tipărit de Ganesha Publishing House.


Citiți și:

Zece metode subversive, secrete prin care fiinţele umane de pe această planetă sunt cel mai adesea manipulate fără să-şi dea seama… (I)

Controlul insidios al minții umane: tehnologii folosite pentru subjugarea maselor

 

yogaesoteric
3 decembrie 2016

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More