În apărarea lui Grieg

 
Nu  Gregorian Bivolaru, ca  Ghid spiritual autentic având un înalt nivel de conștiință, are nevoie de apărarea noastră, cum nici Socrate n-avea nevoie de apărarea lui Platon, ci minţile opace, superficiale, dogmatice, labile, obtuze, de turmă (care nu gândesc singure,  ci se lasă gândite de alţii), adică minţile foarte uşor influenţabile, au neapărat nevoie de apărarea şi avertizarea cuiva lucid, pentru ca acele minţi să nu cadă mereu şi mereu în capcanele pe care forţele întunericului le întind la tot pasul cu atâta perfidie şi mârşăvie, spre atragerea lor în abisul rătăcirii!
 
Asemeni oricărui Ghid spiritual veritabil, Grieg a venit în această lume decăzută spiritual nu pentru a i se sluji ori pentru a i se aduce osanale, ci pentru a sluji semenilor săi aflaţi în bezna ignoranţei. Dar ca şi mulţi alţi Ghizi spirituali a căror misiune spirituală s-a manifestat la vedere, prin predarea învăţăturilor divine tuturor aspiranților spirituali deschiși, şi Grieg a avut de înfruntat, are şi va mai avea de înfruntat cât se va afla în lumea noastră, puternica opoziţie a forţelor întunericului.
 
Dar cele care au cel mai mult nevoie de această apărare, pe lângă minţile uşor influenţabile, sunt minţile  NEDUMERITE! Adică minţile nu foarte inteligente, nu suficient de intuitive, care au rămas de mai multe ori nedumerite de anumite acţiuni realizate fie de Grieg, fie de câţiva instructori apropiaţi lui. NEDUMERIŢII sunt suficient de oneşti pentru a recunoaşte că nu înţeleg anumite lucruri, de aceea fie caută răspunsurile în ei înşişi, fie, cel mai adesea, îi întreabă pe cei mai inteligenţi sau mai intuitivi, socotiţi a fi mai avansaţi ca ei pe calea spirituală.
 
Spre a fi cât mai limpede, trebuie să precizez din capul locului un fapt care pentru cei mai mulţi va fi trecut neobservat, anume că în subiectul despre Școala de yoga MISA şi mai ales în ceea ce-l priveşte pe Mentorul spiritual al acestei şcoli, există două aspecte net distincte: aspectul de fond şi cel de formă sau aspectele esenţiale şi cele colaterale.
 
Să fie clar că argumentele prezentate mai departe se adresează îndeosebi fiinţelor oneste, precum şi nedumeriţilor, nu celor demoniaci şi satanici, pe care niciun argument din lume, oricât de imbatabil ar fi el, nu i-ar putea convinge.
 
Aspectul esenţial privitor la Grieg este autenticitatea înaltului nivel de realizare spirituală pe care cei influențați de forţele întunericului o neagă cu vehemenţă, iar cel puţin o parte dintre cursanţii de la MISA o afirmă cu o certitudine de nezdruncinat.
 
Aspectele colaterale, ne-esenţiale, sunt cele legate de anumite acţiuni aparent contradictorii ale Mentorului spiritual al Școlii de yoga MISA. De ce am spus aparent contradictorii? Pentru că acţiunile oricărei ființe ce a atins un înalt nivel de realizare spirituală sunt aparent contradictorii pentru minţile obişnuite, de la nivelul logicii obişnuite. Câteva astfel de acţiuni aparent contradictorii le voi analiza în continuare.
 
Revenind la aspectul esenţial, anume nivelul înalt de realizare spirituală a lui Grieg, argumentul cel mai bătător la ochi este însăşi înverşunarea turbată a forţelor întunericului îndreptată împotriva Mentorului şcolii de yoga MISA, înverşunare care nu se manifestă faţă de niciun alt fost cursant YOGA ce a părăsit  MISA şi a înfiinţat un alt curs! Francmasoneria a căutat prin toate mijloacele să-l distrugă pe Gregorian Bivolaru şi şcoala sa de YOGA, începând cu denigrarea sa, calomnierea sa şi a şcolii, continuând cu minciunile şi mistificările despre el şi terminând cu privarea sa de libertate şi bombiţele pe care i le-au pus în apartament spre a-l distruge fizic, nu doar moral. Acele încercări, ca de exemplu evenimentele din anul 2004, au  avut şi rolul de a tria grâul de neghină, respectiv pe aspiranţii sinceri la spiritualitate, de cei prefăcuţi sau orbi spiritual.
 
Un alt argument, care de fapt este cel mai important, al autenticităţii realizării spirituale a lui Grieg, este că sub ghidarea şi cu ajutorul său subtil, mai multe fiinţe de la acest curs de YOGA şi-au revelat Sinele Divin Nemuritor ATMAN, cazul cel mai celebru fiind al doamnei Florica Steva, a cărei carte poate fi lecturată de cei interesaţi. Cu siguranţă vor mai apărea şi în viitor alte şi alte mărturii scrise ale altor cursanţi YOGA de la MISA, pe lângă acea Enciclopedie a roadelor spirituale, anunţată mai demult. Dar nu am ştiinţă ca altcineva să-şi fi revelat Sinele Divin sub ghidarea vreunuia din actualii detractori ai lui Grieg. De ce oare?
 
Eu personal am avut revelaţia că Grieg este un Ghid Spiritual autentic într-un post negru de 40 de zile, în anul opt de curs. Până atunci avusesem unele îndoieli despre autenticitatea realizării sale spirituale, dar şi după aceea, până în anul 12 de curs, au persistat acele îndoieli, întrucât credinţa aparţine inimii trezite, pe când convingerile sunt ale minţii, şi acestea se pot clătina dacă i se prezintă unele informaţii care subminează acele convingeri. Cea de a doua percepţie foarte clară despre el am avut-o după anul 12 de curs, în timp ce urcam scările unui așezământ spiritual, iar Grieg cobora acele scări, fapt semnificativ prin simbolismul său, care tradus pentru minţile leneşe, arată că Divinul coboară spre uman, în timp ce umanul urcă spre Divin.
Am perceput atunci emanând dinspre fiinţa sa o forţă spirituală atât de imensă şi intensă, încât mi-am spus ulterior că el ar fi fost în stare să ţină piept singur tuturor hoardelor satanice care se reped asupra lui spre a-l distruge, ceea ce s-a dovedit a fi real ulterior, deoarece n-au reuşit nici să-l închidă prea mult timp, nici să-l distrugă fizic, cum îşi propuseseră!
 
Aceste două trăiri, împreună cu iubirea resimţită de două ori în preajma sa, sunt singurele mele percepţii subtile despre Grieg; cam puţine, cum se vede, prin comparaţie cu cele pe care le-au avut cei mai mulţi dintre colegii mei de curs. Dar chiar şi până să am acele percepţii, mi-am folosit mintea în moduri pe care le recomand şi astăzi celor care se îndoiesc încă de autenticitatea realizării sale spirituale. Adică observaţia şi deducţia.
Observând cum se comportă şi ce simt unele fiinţe de la cursul de YOGA, cele care au stări excepţionale, deducţia apare apoi de la sine. Să se observe profunzimea şi abordarea deseori inedită a cursurilor de YOGA ori șivaism şi apoi deducţia vine de la sine.
 
Sigur că sunt şi „uscături” la acest curs, dar nu cumva acele „uscături” sunt tocmai trimişii forţelor întunecate doar  pentru a distruge din interior această şcoală autentică? Eu cred că aşa stau lucrurile şi argumentul cel mai solid este că numai astfel de fiinţe rătăcite sunt capabile să depună un legământ spiritual că nu vor divulga iniţierile care li se împărtăşesc la acest curs, pentru ca, ulterior, aceşti inconştienţi să divulge respectivele iniţieri pe internet! Gestul lor este de altfel inutil, dar nu-i scuteşte de consecinţe KARMA-ice foarte neplăcute (chiar dacă în timpul realizării acelui legământ spiritual şi-au închis NADI-urile printr-o MUDRA specifică pentru anularea legământului!), fiindcă acele MANTRA-e nu folosesc nimănui câtă vreme oamenii care le iau de aiurea, nu au primit iniţierea direct.
 
Şi atunci de ce le-au dezvăluit acei inconştienţi? Din spirit de frondă sau repetând în mic revolta luciferică împotriva Spiritului Absolut, din orgoliu exacerbat, care ar putea fi şi simptomul unei dorinţe infantile de auto-preamărire, atât de des întâlnită la spiritele primitive, cum sunt în lumea noastră reptilienii şi aghiotanţii lor francmasoni. (Vezi David Icke, Secretul suprem)
 
De bună seamă că nu toate „uscăturile” de la cursul nostru de YOGA aparţin categoriei descrise mai sus, dar  acest tip este cel mai nociv, malefic sau periculos pentru stabilitatea şi integritatea cursului. Întrebat fiind de ce nu-i exclude de la curs pe aceşti opozanţi, Grieg a răspuns că „fiecare are şansa lui!”
 
Referindu-ne apoi la aspectele colaterale, ne-esenţiale, acestea vizează denigrarea, calomnierea şi încercarea de distrugerea a lui Grieg şi a şcolii MISA, prin ridiculizarea unor terapii promovate de  el, cum este urinoterapia, terapii care în alte ţări nu doar că nu sunt privite chiorâş, ci constituie subiectul unor congrese! La această reţetă se adaugă minciuna sau scornirea a tot felul de inepţii care i se atribuie lui Grieg, cum este cea cu distrugerea familiilor sau luarea caselor nu ştiu căror cursanţi, dar inventarul tertipurilor şi mârşăviilor este mult mai lung decât mi-l amintesc în acest moment, pe lângă faptul că nici nu e necesar să fac aici o listă completă a lor, pentru că se ştiu deja şi n-are rost să le repet.
 
Tactica sataniştilor pentru distrugerea oponenţilor este mai mereu aceeaşi: minciună-denigrare-calomniere-ridiculizare-întemniţare şi apoi ucidere, când s-a reuşit aceasta.
 
Unul din motivele unor acţiuni aparent contradictorii ale Ghidului spiritual este KARMA negativă uriaşă a aspiranților spirituali.
 
Iată un fragment dintr-un articol genial al lui Grieg, numit Modalităţi simple de iluminare: „Totdeauna avem experiențe și percepții strict corespunzătoare nivelului nostru de vibrație. Niciodată nu putem avea decât fericirea pe care o putem înțelege! … Poate că mulţi dintre noi nu sunt mulţumiţi de nivelul la care existăm în Univers, dar în realitate noi suntem aici în urma liberei noastre decizii de a ne expansiona în iubire sau de a ne retrage suspicioşi de la ea. Creierul şi corpul pe care le avem în prezent, familia, societatea, momentul istoric în care am fost născuţi, toate acestea şi multe altele au fost determinate prin acţiunile tale anterioare de tine însuţi, de gradul tău de expansiune, de cât de mult ţi-ai dorit sau îţi doreşti să iubeşti. NIMENI NU ŢI-A FĂCUT NIMIC PE NEDREPT, NIMENI NU TE-A PEDEPSIT DIN ÎNTÂMPLARE, NIMENI NU TE-A FORŢAT. ÎN EXPERIENŢA FIECĂREI SECUNDE PE CARE O TRĂIEŞTI EXISTĂ O ABSOLUTĂ JUSTIŢIE!  Nimic nu e ascuns, nimic nu e pierdut, nimic nu e uitat, nimeni nu e niciodată abandonat!”
 
Deci, în experienţa fiecărei secunde pe care o trăim există o justiţie absolută! Decurge logic că lamentarea sau nevricalele noastre, fie că sunt îndreptate punitiv înspre o altă persoană sau organizaţie, fie că  sunt îndreptate împotriva propriei fiinţe, sunt pierderi inutile de timp şi energie. Ele pot fi folosite mai degrabă ca o modalitate de defulare, ca o supapă pentru depresurizare, însă când propriile nemulţumiri sunt amplificate şi transformate în arme de răzbunare faţă de inamici reali sau imaginari, închipuiţi de propria minte bolnavă, aducând acuze unora sau altora pentru frustrările şi neputinţele noastre, atunci ar trebui să ne punem întrebarea elementară de ce şi să căutăm răspunsul cu sinceritate în noi înşine.
 
Detractorii lui Grieg, deşi nu pot înţelege mai mult decât le permite KARMA sau impurităţile lor mentale, poate că este posibil să înţeleagă ceva mult mai simplu: că prin acţiunile lor îşi fac rău în primul rând lor înşişi!
 
Cei dintre cititori care au o anumită curăţenie sufletească, vor fi simţit clar ce energii emană o fiinţă malefică, prin comparaţie cu una benefică, sau ce energii emană detractorii şi calomniatorii lui Grieg şi a şcolii ghidate de el, prin comparaţie cu acei dintre cursanţii YOGA care şi-au revelat Sinele Divin ATMAN, ori măcar cei care şi-au trezit plenar sufletul!
 
Un exemplu de penibilitate anti-misa îl oferă un oarecare, pe pagina unde este prezentat documentarul TVR „Cel care gândeşte altfel”, care întreabă de ce nu plăteşte MISA copyright-ul la muzica folosită pentru exemplificări spirituale?… Dacă ar fi fost cu adevărat în temă, ar fi știut că pentru muzica folosită la exemplificările spirituale nu este necesară plata copyright-ului, piesele folosite fiind compoziții ale unor cursanți YOGA sau prelucrări. Dar în primul rând, dacă activiștii anti-misa ar fi fost niște lucizi și imparțiali apărători ai dreptății, ar fi semnalat faptul că statul masonic îşi fură propriii cetăţeni cu miliarde de euro anual, sau n-ar fi postat pe site-urile lor cursurile de YOGA de la MISA. Dar statul masonic ne otrăveşte aerul, apa şi mâncarea, iar cetăţeanul turmentat întreabă cu cine să voteze!!!
 
Aceşti indivizi montaţi de forţele întunericului se prefac că nu observă gravele problemele ale anti-civilizaţiei masonice. Unii susțin că nu există fiinţe malefice; dacă ar fi să-i credem, putem să tragem concluzia că reptilo-masonii zilelor noastre care vor să ne extermine cât mai repede şi pe cât mai mulţi dintre noi oamenii prin Codex alimentarius, ba chiar şi animalele nevinovate, prin metodele cele mai bestiale inventate vreodată pe această planetă, sunt doar nişte mieluşei nevinovaţi din constelaţia Draco! Ei nu observă că din primăvara acestui an, băncile vor face executarea silită a posesorilor a cinci sute de mii de apartamente, ceea ce înseamnă cam un milion şi jumătate de oameni aruncaţi în stradă, dar repetă o calomnie aberantă reluată obsesiv cum că MISA a luat casa nu ştiu cui, deşi n-a luat casa nimănui! Şi fac toate acestea cu aerul că au descoperit America în buzunarul de la spate al unui borfaş prins cu mâna în cutia milei!
 
Această tactică satanistă de a abate atenţia opiniei publice asupra unor aspecte minore, pentru ca oamenii să nu le vadă pe cele foarte grave, este veche de când KALI YUGA, dar pare la fel de eficientă ca pe vremea stalinismului, când accesul la informaţie era foarte-foarte redus, iar posibilitatea de a spune adevărul lipsea cu desăvârşire, spre  deosebire de momentul prezent, când internetul ÎNCĂ ne mai oferă şansa unor informaţii veritabile, până nu va fi şi el restricţionat sau închis definitiv.
 
Dacă activiștii anti-misa sunt aşa de inteligenţi şi de morali – că  tot îi acuză pe cei de la MISA că au creierele spălate – atunci de ce nu se constituie într-o grupare spirituală, sub ghidarea celui mai elevat dintre ei şi să ofere celor de la MISA un exemplu de moralitate şi sfinţenie sau spiritualitate superioară? Pentru un motiv pe cât de simplu, pe atât de evident: pentru că nu se poate crea o grupare spirituală dintr-o adunătură de cutre, detractori, calomniatori, satanişti şi demoniaci!
 
Cei care se află încă în situaţia de bârfitori şi colportori la MISA, ar trebui să-şi pună mai des întrebarea: pentru ce au venit pe această cale spirituală? Pentru a se distra pe socoteala altora, inventariindu-le defectele sau pentru a-şi vedea de propria evoluţie spirituală cu seriozitatea şi atenţia cuvenită? Sigur că fiecare e liber să aleagă ce-i place, dar să nu se mire apoi de consecinţele alegerilor greşite, fiindcă în pofida a ceea ce se spune, PROSTIA DOARE.
 
Spun toate acestea ca cineva care s-a întors împotriva Ghidului său spiritual cel puţin într-una din vieţile mele trecute, dacă nu în mai multe existenţe, din care pricină actuala mea încarnare a fost plină de suferinţă şi disperare.
Din cauza acestor restricţii KARMA-ice severe n-am pomenit nimic de un alt argument esenţial privind autenticitatea nivelului înalt de realizare spirituală a Ghidului nostru spiritual, care se manifestă prin sutele de exemplificări ale unor stări spirituale model făcute de-a lungul celor 20 de ani… Pentru că am perceput rareori tema exemplificată şi într-un mod aş spune cu totul insuficient, spre deosebire de colegii şi colegele mele de curs, dintre care acum o amintesc doar pe Doamna Învăţătoare, ale cărei relatări minunate m-au încântat adeseori!
 
Chiar dacă unii vor fi susţinând că nu stările sunt importante, ci realizarea spirituală, totuşi stările excepţionale trăite, pe lângă faptul că sunt jaloane pe calea spirituală, au rolul de a ne impulsiona, de a menţine entuziasmul căutării, de a ne mări aspiraţia spre îndumnezeire, în lipsa cărora unii dintre cursanţii YOGA se descurajează, se plafonează sau chiar părăsesc calea autentică pentru a se alătura grupurilor malefice nu doar din spirit de frondă, cât mai ales pentru că acolo îi bagă cineva în seamă şi se pot fuduli cu bicisnicia lor! Decât codaşi la oraş, mai bine fruntaşi printre trufaşi!
 
Pentru că a face rău e foarte simplu, nu-ţi trebuie nicio dotare specială, ba dimpotrivă, cu cât fiinţa este mai troglodită, cu atât poate face mai mult rău, pe când a face bine, necesită un nivel de conştiinţă destul de înalt şi acest simplu fapt elementar ar trebui să-i pună pe gânduri pe detractorii care nu mai pot dormi sau trăi din pricina neregulilor de la MISA şi a acţiunilor contrariante ale Mentorului spiritual al acestei şcoli.
 
Iar la urmă ÎI ROG DIN SUFLET PE CEI CARE S-AU ÎNTORS CU ATÂTA ÎNVERŞUNARE ÎMPOTRIVA LUI GRIEG, SĂ IA AMINTE LA AVERTISMENTUL PE CARE VIAŢA MEA PLINĂ DE SUFERINŢĂ, FRUSTRARE ŞI DISPERARE ÎL REPREZINTĂ PENTRU  SUFLETELE LOR RĂTĂCITE!
 
Cu un anumit prilej, Grieg mi-a spus: „Din pricina nemerniciilor tale s-a creat un fel de cuirasă în jurul fiinţei tale, pe care posturile negre o sparg…!” Iar mai tîrziu, ca răspuns la un bilet, mi-a recomandat „să practici YOGA în disperare, că altfel va fi cumplit pentru tine!”
Oare numai pentru mine să fie valabil acest îndemn??? Cu siguranţă că nu.
 
Chiar dacă actualii detractori ai lui Grieg nu cred în el, dar dacă le-a mai rămas o fărâmă cât de mică de credinţă în Spiritul Suprem Absolut, ar fi stringent necesar să invoce ajutorul Atotputerniciei Divine spre a li se arăta calea cea dreaptă măcar acum când au rămas doar două minute înaintea secerişului final, a trierii celei din urmă a roadelor bune, de cele stricate.
Pentru că dacă n-o veţi face nici acum, va mai trece multă, amarnic de multă vreme până să vi se mai ofere această oportunitate de cel pe care voi acum îl denigraţi sau l-aţi uitat complet!
 
Spre final, reamintesc aceste cuvinte ale lui Goethe: „Dacă iei omul drept ceea ce pare a fi, faci din el ceva mai rău decît este, dar dacă îl consideri ca fiind deja ceea ce ar putea fi, faci din el ceea ce ar trebui să fie!”
 
Cu toate neajunsurile mele, pot să afirm ceva cu o certitudine de nezdruncinat, anume că prefer să merg cu Grieg oriunde mă conduce, fie şi în iad, decât să urmez pe oricare dintre calomniatorii lui, fie şi în rai! Că doar se şi spune că dacă îţi vezi Ghidul spiritual ca pe un om, primeşti doar ceea ce îţi oferă un om, dar dacă îl priveşti ca pe un Ghid spiritual desăvârșit, beneficiezi de Graţia unei ființe desăvârșite. Sau, cum se mai zice, mai bine cu un înţelept la pagubă, decât cu un prost la câştig! De ce?… În niciun caz pentru că aş avea creierii spălaţi sau mi-ar lipsi discernămîntul! Ba dimpotrivă, aş zice, ba dimpotrivă!
 
Aşadar, nu Grieg are nevoie de apărarea noastră, ci minţile slabe, influenţabile sau nedumerite, pasibile de alunecări pe panta ce duce spre întuneric, au stringent nevoie de astfel de avertizări.
 
Şi închei tot cu un citat aparținând Ghidului nostru spiritual:
„Aminteşte-ţi în permanenţă că eşti o fiinţă liberă care se poate autodetermina în întregime. Nicio altă fiinţă vie sau grup de fiinţe nu-ţi poate influenţa vibraţia specifică, dacă tu, cu fermitate, nu vrei aceasta. Nu este nimic în Univers care să poată să se opună voinţei tale libere, dacă tu nu permiţi cumva aceasta. Nimic şi nimeni, în afara ABSOLUTULUI nu are putere asupra ta, împotriva voinţei tale; nimeni nu te poate ispiti, nimeni nu te poate corupe, nimeni nu-ţi poate sta în cale. TU şi numai TU eşti singurul responsabil de modul în care exişti. Starea ta interioară nu este niciodată în mod inexplicabil programată. Sentimentul de a fi forţat sau influenţat din afară împotriva voinţei tale poate apare doar atunci când devii extrem de receptiv şi dens, când îţi contracţi conştiinţa şi te opacizezi. Procesul iluminării înseamnă să-ţi expansionezi la infinit conştiinţa şi înţelegerea intuitivă în aşa fel încât să poţi cunoaşte fulgerător, în profunzime, orice fiinţă, prin empatie şi să percepi întregul Univers ca fiind o inefabilă interacţiune perpetuă de fiinţe vii… Iubirea  este manifestarea beatifică cea mai înaltă, deoarece iubirea include totdeauna în ea şi ceea ce nu este iubire. Iubirea permite să experimentăm viaţa plenar şi armonios, fără să opunem rezistenţe la nivel mental, dându-ne astfel posibilitatea de a deveni SPAŢIU beatific. La acest nivel, unde iubirea pură este permanent constantă şi conştiinţa total trezită, vom putea înţelege prin experienţă directă, în spaţiile cele mai profunde ale fiinţei noastre, aparentul miracol de a conţine simultan în noi înşine contradicţii polare, antagonisme complementare  şi fascinante paradoxuri… Pentru aceasta este esenţial să ne amintim că ceea ce se petrece nu este atât de important, precum felul cum reacţionăm interior la ceea ce se petrece!”
 
Oare le va permite KARMA răuvoitorilor şi puţin înţelegătorilor să aprecieze la justa lor valoare aceste îndemnuri divine? Vom vedea. Pe mine m-ar bucura să aud că măcar unul dintre aceşti rătăciţi s-a întors pe calea ce duce la  mântuire, oricare i-ar fi Ghidul spiritual, dar în fapte, nu în vorbe!

Arbatel Filotheanu
 

*****
Trimite-ne şi tu relatări despre trăirile tale spirituale pe adresa

redactie@yogaesoteric.net

.  Cele mai frumoase scrisori de la cititori vor fi publicate pe site-ul nostru, iar relatările spirituale extraordinare vor fi premiate.

 

Citiți și:

Zecile de mii de mărturii ale yoghinilor care au avut trăiri spirituale sunt o dovadă a autenticităţii acestei şcoli de yoga

Disperarea Ceciliei Tiz: ea este pe cale să-şi piardă slujba! 
 

yogaesoteric

20 aprilie 2011

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More