Informaţii esenţiale pentru realizarea meditaţiilor cu cele cinci corpuri pitagoreice perfecte

 
profesor yoga Gregorian Bivolaru

Cele cinci Poliedre perfecte sau corpuri pitagoreice: CUBUL, ICOSAEDRUL, TETRAEDRUL, OCTAEDRUL şi DODECAEDRUL reprezintă, aşa cum afirmă tradiţia lăsată de străvechea confrerie spirituală a lui Pitagora, formele arhetipale sau „întrupările“ în spaţiul cu trei dimensiuni ale celor cinci Elemente subtile sau TATTVA-e: Pământ (PRITHIVI), Apă (APAS), Foc (TEJAS), Aer (VAYU) şi Eter (AKASHA).

În conformitate cu doctrina spirituală YOGA, fiecare dintre cele cinci Elemente subtile sau TATTVA-e corespunde, la rândul său, cu câte un centru secret de forţă al fiinţei (CHAKRA). Astfel, putem stabili o triplă corespondenţă între corpurile pitagoreice, centrii subtili de forţă şi Elementele subtile. Din această perspectivă,
– CUBUL corespunde lui MULADHARA CHAKRA şi Elementului subtil Pământ (PRITHIVI TATTVA)
– ICOSAEDRUL corespunde lui SWADHISTHANA CHAKRA şi Elementului subtil Apă (APAS TATTVA)
– TETRAEDRUL corespunde lui MANIPURA CHAKRA şi Elementului subtil Foc (TEJAS TATTVA)
– OCTAEDRUL corespunde lui ANAHATA CHAKRA şi Elementului subtil Aer (VAYU TATTVA)
– DODECAEDRUL corespunde lui VISHUDDHA CHAKRA şi Elementului subtil Eter (AKASHA TATTVA).

PREZENTAREA SUCCINTĂ A CORPURILOR PITAGOREICE SAU, ALTFEL SPUS, A POLIEDRELOR PERFECTE

Prezentăm în continuare, sintetic, câteva aspecte caracteristice pentru fiecare centru de forţă şi formă arhetipală corespondentă, care să permită o mai bună înţelegere, integrare şi conştientizare a influenţelor resimţite pe parcursul procesului de meditaţie asupra formelor arhetipale ale Elementelor.


Cubul

Are 6 feţe egale (fiecare dintre acestea fiind un pătrat), 12 muchii şi 8 vârfuri. Elementul cu care ne pune în legătură este Pământul subtil, cu energiile sale specifice. Culoarea Elementului Pământ este galben-argilos.

CUBUL corespunde centrului de forţă de la baza coloanei vertebrale (MULADHARA CHAKRA), care este situat în plan subtil între anus şi sex, în zona plexului sacral. Acesta este reprezentat tradiţional, simbolic printr-o floare de lotus cu patru petale (patru canale energetice). Centrului subtil de forţă MULADHARA îi sunt asociate conştiinţa obiectivă şi priza asupra existenţei concrete terestre. Funcţia psihică pe care o controlează corespunde voinţei de supravieţuire, instinctului de conservare, siguranţei lăuntrice, dorinţei de acumulări materiale, abilităţilor profesionale. Funcţia fiziologică ce îi este asociată este excreţia. MULADHARA CHAKRA are ca zone de proiecţie în trup anusul şi intestinul gros, sistemul muscular şi ţesutul adipos, iar influenţa sa hormonală este realizată prin intermediul hormonilor gonadici.

Centrul subtil de forţă MULADHARA corespunde perioadei de viaţă între 1 şi 7 ani şi se află în strânsă legătură cu nasul şi cu simţul mirosului. Nota muzicală ce îi corespunde este Do. Calitatea sa specifică este coeziunea, iar aspectul divin guvernator este BRAHMA, forţa cosmică a Creaţiei. BIJA MANTRA acestui centru de forţă este LAM. 

Icosaedrul


Are douăzeci de feţe egale (fiecare dintre acestea fiind un triunghi echilateral), 30 de muchii şi 12 vârfuri. Elementul cu care ne pune în legătură este Apa subtilă, cu energiile sale specifice. Culoarea specifică este alb-argintiu.  
 ICOSAEDRUL corespunde centrului subtil de forţă SWADHISTHANA CHAKRA, situat în plan subtil deasupra zonei sexuale, la două degete deasupra penisului la bărbat şi la două degete deasupra clitorisului la femeie, în zona plexului lombar. Acest centru de forţă este reprezentat simbolic printr-o floare de lotus cu 6 petale (6 canale energetice) şi este tainic asociat conştiinţei senzuale, erotismului, imaginaţiei. Funcţia psihică pe care o controlează corespunde dorinţei impetuoase, imaginaţiei debordante, halucinaţiilor, instinctualităţii, libidoului, sublimării potenţialului sexual, preocupărilor specifice căminului, plăcerilor domestice, familiei. Funcţiile fiziologice asociate sunt asimilarea, procreaţia, excreţia urinei. SWADHISTHANA CHAKRA are ca elemente specifice de proiecţie în trup organele genitale, sistemul limfatic, secreţiile menstruale, laptele matern. Influenţa hormonală este în cazul ei realizată prin intermediul glandei suprarenale. Centrul subtil de forţă SWADHISTHANA CHAKRA corespunde perioadei de viaţă între 8 şi 14 ani, şi se află în strânsă legătură cu limba şi cu simţul gustului. Nota muzicală ce îi este asociată este Re. Calitatea sa specifică este contracţia, iar aspectul divin guvernator este VISHNU, ce reprezintă forţa cosmică a Menţinerii. BIJA MANTRA acestui centru subtil de forţă este VAM. 

Tetraedrul


Are 4 feţe egale (fiecare dintre acestea fiind un triunghi echilateral), 6 muchii şi 4 vârfuri. Elementul cu care ne pune în legătură este Focul subtil, cu energiile sale specifice. Culoarea specifică este roşu.
 TETRAEDRUL este în corespondenţă cu centrul subtil de forţă MANIPURA CHAKRA, ce este situat în plan subtil în zona plexului solar, la două degete sub ombilic şi este reprezentat simbolic printr-o floare de lotus cu 10 petale (10 canale energetice). Acest centru de forţă este asociat trăirilor puternic expansive, voinţei de putere. Funcţia psihică pe care o controlează corespunde conştiinţei pasionale, dinamismului, voinţei, egoului, individualităţii, libertăţii, expansivităţii, forţei, armoniei, stăpânirii de sine, cristalizării de sine, inteligenţei integratoare. Funcţia fiziologică asociată este digestia. MANIPURA CHAKRA are ca elemente de proiecţie în trup aparatul digestiv şi sângele. Influenţa sa hormonală este realizată prin intermediul pancreasului. Centrul subtil de forţă MANIPURA CHAKRA corespunde perioadei de viaţă ce este cuprinsă între 15 şi 21 ani, şi se află în strânsă legătură cu ochii şi cu simţul văzului. Nota muzicală ce îi este corespunzătoare este Mi. Calitatea sa specifică este căldura, iar aspectul divin guvernator este RUDRA SHIVA, forţa cosmică a Distrugerii a tot ceea ce este rău. BIJA MANTRA acestui centru subtil de forţă este RAM. 

Octaedrul


Are 8 feţe egale (fiecare dintre acestea fiind un triunghi echilateral), 12 muchii şi 6 vârfuri. Elementul cu care ne pune în legătură este Aerul subtil, cu energiile sale specifice. Culoarea sa specifică este albastrul.  
 OCTAEDRUL corespunde centrului subtil de forţă ANAHATA CHAKRA care este situat în plan subtil în zona plexului cardiac, aproximativ la mijlocul sternului şi este reprezentat simbolic printr-o floare de lotus cu 12 petale (12 canale energetice). Acest centru subtil de forţă este intim asociat conştiinţei manifestării iubirii şi trăirilor empatice care apar atunci când trăim la unison stări aproape identice cu alte fiinţe umane, abnegaţiei şi dăruirii. Funcţia psihică pe care o controlează corespunde dragostei profunde şi nemărginite pentru cei care ne sunt apropiaţi afectiv, compasiunii, altruismului, fuziunii euforice cu tot ceea ce emană iubire, dăruire de sine şi acceptare. Funcţia sa fiziologică este asociată cu activitatea sistemului circulator, a sistemului respirator şi a sistemului imunitar. Influenţa hormonală este realizată în cazul său prin intermediul timusului. ANAHATA CHAKRA corespunde perioadei de viaţă cuprinse între 22 şi 28 ani. Nota sa muzicală corespunzătoare este Fa. Calităţile sale specifice sunt empatia profundă şi iubirea, iar aspectul divin guvernator este ISHA. BIJA MANTRA acestui centru subtil de forţă este YAM. 

Dodecaedrul

Are 12 feţe egale (fiecare dintre acestea fiind un pentagon regulat), 30 de muchii şi 20 de vârfuri. Elementul subtil cu care ne pune în legătură este Eterul cel subtil şi cu energiile sale specifice, care printre altele permit perceperea clişeelor misterioase din AKASHA şi contactul cu energiile subtile specifice ale timpului. Culoarea sa specifică este indigo.
DODECAEDRUL se află în corespondenţă cu centrul subtil de forţă VISHUDDHA CHAKRA, ce este situat în plan subtil în zona plexului faringian, ce se află în regiunea mărului lui Adam, şi este reprezentat în mod simbolic printr-o floare de lotus cu 16 petale (16 canale energetice). Acest centru subtil de forţă este asociat conştiinţei intuitive, revelaţiilor, creativităţii superioare, percepţiei inefabile a arhetipurilor. Funcţia psihică pe care o controlează este strâns legată de exprimarea fluentă, conferă inspiraţia în vorbire, face să apară magnetismul vocal fascinator, elocvenţa, facilitează trezirea intuiţiei superioare. Funcţia fiziologică ce îi este asociată este în legătură cu activitatea corzilor vocale, a sistemului auditiv, a faringelui şi a esofagului, având ca element de proiecţie în trup măduva osoasă. Influenţa sa hormonală este realizată prin intermediul tiroidei şi a paratiroidei. VISHUDDHA CHAKRA corespunde perioadei de viaţă ce este cuprinsă între 29 şi 35 ani. Nota sa muzicală corespondentă este Sol. Calitatea sa specifică este puritatea, iar aspectul divin guvernator este ipostaza fundamentală SADA SHIVA. BIJA MANTRA acestui centru subtil de forţă este HAM.

Toate aceste corpuri pitagoreice manifestă o tainică energie de formă pregnant benefică, armonică pe care fiecare dintre ele o emană în spaţiul înconjurător pe o rază de 2-3 metri.

PREZENTAREA TEHNICII DE MEDITAŢIE CU AJUTORUL CORPURILOR PITAGOREICE

Vom indica în cele ce urmează un procedeu simplu de meditaţie care permite dinamizarea armonioasă a centrilor subtili de forţă prin intermediul concentrării asupra corpurilor pitagoreice. Acesta implică, în esenţă, realizarea tehnicii TRATAKA, folosind drept obiect al concentrării corpul perfect ce corespunde centrului subtil de forţă a cărui dinamizare amplă şi armonioasă vrem să o realizăm.

În acest scop, au fost create pentru uzul participanţilor la acest Simpozion mape conţinând câte două seturi identice de modele asamblabile ale corpurilor pitagoreice. Acestea sunt fabricate din carton lucios, sunt gata tăiate şi prepliate, trebuie doar lipite în conformitate cu indicaţiile anexate. Pentru fiecare din cele cinci meditaţii prevăzute în Programul Simpozionului, veţi avea nevoie de câte două corpuri identice (două CUBURI, două ICOSAEDRE etc.).

1) Pentru realizarea tehnicii, vom adopta o postură de meditaţie sau vom sta pe un scaun, urmărind să avem coloana vertebrală cât mai dreaptă. Vom poziţiona unul dintre cele două poliedre identice folosite în cadrul meditaţiei exemplificatoare pe axa privirii, deasupra sprâncelelor, la o distanţă de aproximativ 30-50 cm de frunte, ţinându-l în mâna dreaptă (vezi imaginea de mai jos).

2) În acelaşi timp, vom ţine în mâna stângă al doilea poliedru, identic ca formă cu primul şi îl vom poziţiona pe cât posibil în dreptul centrului subtil de forţă care-i corespunde, ceea ce va induce o dinamizare, prin procese de REZONANŢĂ specifică, a centrului subtil de forţă respectiv. (De exemplu, în cadrul meditaţiei pentru dinamizarea lui MULADHARA CHAKRA, vom folosi cele două CUBURI din setul nostru, după ce le-am asamblat în prealabil în mod corespunzător prin lipire. Pe toată durata meditaţiei, vom ţine primul CUB cu mâna dreaptă la nivelul frunţii, deasupra sprâncenelor, iar cel de-al doilea CUB îl vom plasa la nivelul proiecţiei în trup a lui MULADHARA CHAKRA, în zona perineală.)

3) În continuare, ne vom îndrepta în mod ferm şi continuu privirea asupra poliedrului perfect din mâna dreaptă, pe care-l vom cuprinde în întregime în câmpul privirii, vizând centrul său de greutate; ochii vor fi menţinuţi larg deschişi şi vom urmări la început să nu clipim decât cel mult o dată pe minut, eliminând apoi, pe măsura ce dobândim o mai bună deprindere, chiar şi aceste rare clipiri. În acelaşi timp, atenţia noastră se va orienta atât spre poliedrul perfect pe care-l ţinem în mâna dreaptă, cât şi spre centrul subtil de forţă (CHAKRA) corespunzător acestuia, care este dinamizat prin energia de formă a poliedrului (de exemplu, în cazul meditaţiei pentru armonizarea lui MULADHARA CHAKRA, atenţia se va orienta simultan spre CUBUL pe care-l ţinem în mâna dreaptă şi totodată spre centrul subtil de forţă MULADHARA CHAKRA, care va fi atunci dinamizat mai intens prin influenţa rezonantă a CUBULUI).
Vom urmări perceperea şi conştientizarea plenară a dinamizării armonioase a centrului subtil de forţă corespunzător poliedrului perfect cu care lucrăm.

RECOMANDĂRI PENTRU REALIZAREA TEHNICII DE TRATAKA ASUPRA UNUI CORP PERFECT

Este bine ca această tehnică să se realizeze zilnic. Timpul de realizare a tehnicii TRATAKA asupra unui poliedru perfect poate fi la început mai scurt, mai ales dacă ochii lăcrimează. Se poate relua apoi tehnica după o scurtă pauză. Se va observa o diminuare în timp a fenomenului de lăcrimare. Perioada optimă de practică la care trebuie să se ajungă este de 30-40 minute zilnic.

În finalul tehnicii de TRATAKA asupra unui poliedru perfect, mai ales dacă a apărut o lăcrimare abundentă, ochii menţinuţi deschişi vor fi spălaţi prin stropiri uşoare cu apă rece ce va fi aruncată din palme; dacă suntem foarte sensibili, putem folosi şi apă caldă, dar vom încheia aproape întotdeauna cu două stropiri cu apă rece. Această modalitate (stropirea cu apă rece a ochilor) amplifică aportul de sânge la nivelul ochilor şi masează în mod armonios globii oculari.

Sunt de asemeni cunoscute efectele generale ale practicării tehnicii de TRATAKA: îmbunătăţirea vederii, creşterea capacităţii de concentrare mentală, amplificarea atenţiei şi eliminarea problemelor legate de slăbirea memoriei. De asemenea se ştie că prin practică perseverentă, concentrarea mentală devine mult mai bună şi fermă putând fi atinsă în felul acesta starea de clarviziune.

EFECTE SPIRITUALE

În ceea ce priveşte efectele specifice ale acestor tehnici speciale de meditaţie asupra poliedrelor perfecte, trebuie să avem în vedere că se va obţine o dinamizare armonioasă a centrilor subtili de forţă corespondenţi: MULADHARA CHAKRA, SWADHISTHANA CHAKRA, MANIPURA CHAKRA, ANAHATA CHAKRA şi VISHUDDHA CHAKRA şi în felul acesta va rezulta o îmbunătăţire a proceselor de rezonanţă cu sferele gigantice de forţă ale Elementelor subtile: Pământ (PRITHIVI), Apă (APAS), Foc (TEJAS), Aer (VAYU) şi Eter (AKASHA).
 Citiţi şi:Etape în meditaţie
Meditaţia este cea mai înaltă formă de activitate
 yogaesotericseptembrie 2008
 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More