Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale (II)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 
Citiți prima parte a articolului

Bucuria dumnezeiască 

Sperăm că prin intermediul acestor exemple simple şi prin intermediul analogiilor evocate puteţi să înţelegeţi că, în urma schimbului universal ocult pe care fiecare fiinţă umană îl realizează când în universul ei lăuntric se declanşează un proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a unui anumit atribut dumnezeiesc, apare un ecou, un cocteil ce provoacă deliciul Creatorului.

Devine cu putinţă să intuim rostul acestei creaţii supergigantice în cadrul căreia DUMNEZEU Tatăl se joacă în eternitate cu El însuşi. Când înţelegem cât se poate de clar şi într-un mod intuitiv această importantă Lege dumnezeiască  a schimburilor oculte reciproce universale, devine cu putinţă să ne dăm seama de complexitatea şi măreţia jocului dumnezeiesc. Această lege dumnezeiască funcţionează la unison cu Legea rezonanţei oculte.

Prin înţelegerea şi aprofundarea Legii dumnezeieşti  a schimburilor oculte reciproce universale reuşim să înţelegem, fiecare după puterile noastre, care este rostul tainic al acestei Creaţii, al Macrocosmosului, al celor trei universuri (fizic, astral şi cauzal). Mai mult decât atât, devine cu putinţă să intuim că lui DUMNEZEU Îi face de fiecare plăcere, pe El îl încântă, Îl bucură, Îl fericeşte instantaneu, datorită omniprezenţei şi omniscienţei Sale, orice stare pe care omul o trăieşte şi care provoacă un proces puternic şi constant de rezonanţă ocultă cu nu contează care atribut dumnezeiesc.

DUMNEZEU Tatăl se bucură în cadrul Creaţiei Sale datorită reacţiilor de o bogăţie nebănuită ce apar instantaneu în creatură. Intuim astfel de ce DUMNEZEU Tatăl a creat şi apoi a dăruit o libertate totală fiinţelor umane (ce sunt înzestrate cu conştiinţă). Dată fiind această libertate totală şi continuă, fiecare fiinţă umană este liberă să aleagă ceea ce este bun şi plăcut în faţa lui DUMNEZEU (şi anume declanşarea unor procese de rezonanţă ocultă cu diferitele energii subtile sublime ale atributelor dumnezeieşti). În felul acesta, Tatăl Ceresc se bucură de nuanţările, de diferenţele care survin instantaneu în urma acestui schimb ocult în universul fiecărei creaturi.

Unicitatea

În lumina acestor revelaţii, este evident că atunci când o mie de fiinţe umane se adună şi îşi manifestă la unison iubirea pentru DUMNEZEU Tatăl, Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale intră instantaneu în acţiune. În felul acesta Supremului Creator, DUMNEZEU Tatăl, îi vor fi dăruite o mie de reacţii nuanţate complexe, unice, în care toate acele făpturi umane îşi vor exprima iubirea faţă de El. Astfel se declanşează fulgerător un joc grandios care Îl încântă şi Îl bucură prin bogăţia, prin complexitatea, prin nuanţele sale. Devine cu putinţă să ne dăm seama şi chiar să intuim de ce Îi place lui DUMNEZEU să fie iubit de fiecare fiinţă umană în care se trezeşte mai puţin, mai mult sau enorm iubirea pentru El.

Relaţiile dintre oameni implică procese de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a atributelor dumnezeieşti. Când intră în rezonanţă cu energia subtilă sublimă a unui anumit atribut dumnezeiesc, omul o receptează şi o modulează specific în universul său lăuntric. În cazul în care o direcţionează mai departe fie către una, către cinci, către zece, către zeci de mii, către cinci milioane, fie către un miliard de fiinţe umane, ceea ce va proiecta el va prezenta o nuanţare specifică celui prin care este filtrată şi în final transferată energia subtilă sublimă a acelui atribut dumnezeiesc.

Descoperim şi intuim astfel importanţa imensă a acestei legi dumnezeieşti. Putem înţelege dintr-o cu totul altă lumină, dintr-un cu totul alt punct de vedere, dumnezeiasca lege pe care ne-a revelat-o Iisus Christos: Cere şi ţi se va da.

Unisonul

Atunci când Îi cerem lui DUMNEZEU cu fervoare, cu credinţă de nezdruncinat, cu umilinţă şi cu speranţă să ne reveleze un anumit atribut dumnezeiesc (care este o energie subtilă sublimă a cărei frecvenţă de vibraţie nu se modifică niciodată), prin revărsarea sa în universul nostru lăuntric intră imediat în acţiune Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale.

Când o sută, o mie, un milion sau un miliard de fiinţe umane vor cere la unison să se manifeste prin ele un anumit atribut dumnezeiesc, energia subtilă sublimă respectivă va fi receptată în universul fiecărui participant. Rezultanta care va apărea va prezenta nuanţări specifice, diferenţe şi modulări care vor declanşa totodată o vie încântare, o mare bucurie şi vor fi plăcute în faţa lui DUMNEZEU Tatăl. Când o astfel de invocaţie se realizează la unison şi fiecare om receptează după puterile lui, prin declanşarea unui proces de rezonanţă ocultă, energia subtilă sublimă a acelui atribut dumnezeiesc, datorită ecourilor care se declanşează în acea masă de oameni, vor rezulta totodată încântătoare procese de dublă rezonanţă care vor contribui din plin la îmbogăţirea trăirilor tuturor participanţilor.

Când realizăm o asemenea invocaţie a unui anumit atribut dumnezeiesc, energia ce va fi receptată atât în universul lăuntric al colegului de lângă noi, cât şi în noi înşine va provoca în simultaneitate procese de dublă rezonanţă, care ne vor permite să beneficiem fiecare în parte şi toţi la unison de nuanţările, de diferenţele, de ecourile care se manifestă în toţi cei prezenţi. Cel mai adesea acest aspect nu este conştientizat ca atare de la prima experienţă de acest gen. El ni se dezvăluie încetul cu încetul. Asta ne ajută să descoperim valoarea imensă a participării fie de la distanţă, dar cel mai bine într-un grup, beneficiind astfel de efectele tanice de dublă rezonanţă, care ne vor impulsiona să simţim cu mai multă putere în universul nostru lăuntric starea corespunzătoare atributului dumnezeiesc invocat la unison.

Mai mult decât atât, în asemenea angrenări la unison se declanşează totodată binecunoscutul efect de multiplicare, de sporire, care va face ca ecoul acelei acţiuni oculte să fie imens şi să provoace puternice reverberaţii planetare.

Atracţia

Pe măsură ce vom ajunge să înţelegem din ce în ce mai bine importanţa Legii dumnezeieşti a schimburilor oculte reciproce universale, vom recepta cu totul altfel diferenţele minunate, divine, binefăcătoare pe care le observăm când privim transfigurator fiinţele umane cu care venim în contact. Devine astfel cu putinţă să fim îmbogăţiţi, să fim catalizaţi, să fim impulsionaţi să trezim în noi stări de iubire, prin exemplul viu şi uneori extraordinar de puternic pe care ni-l oferă semenii cu care venim în contact (inclusiv cei de sex opus).

Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale ne permite să descoperim o mulţime de nuanţe până atunci nebănuite, să observăm cu acurateţe deosebirile admirabile, minunate din universul oamenilor pe care îi întâlnim. Înţelegem, din acest punct de vedere, de ce într-o anumită situaţie, cu toate că în faţa noastră se află cinci sau zece bărbaţi, cinci sau zece femei, o femeie va simţi spontan iubire şi atracţie erotică doar faţă de un anumit bărbat dintre cei cinci sau zece cu care vine în contact la sărbătorirea unei zile de naştere, iar un bărbat va simţi o atracţie puternică şi iubire constantă numai pentru una dintre cele cinci sau zece femei.

Ulterior, pe măsură ce între ei se va înfiripa o relaţie puternică de iubire, cei doi vor descoperi că, de fapt, acele calităţi pe care le admiră la celălalt provoacă trezirea nuanţată a anumitor faţete ale bărbatului interior în acea femeie şi a anumitor faţete ale femeii interioare în acel bărbat.

În felul acesta, cei doi iubiţi vor descoperi cu încântare crescândă modul în care operează în cazul fiecăruia dintre ei Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale. Aprofundarea acestei legi importante îi va ajuta din plin să se deschidă unul faţă de celălalt, să savureze iubirea nuanţată pe care şi-o dăruiesc unul celuilalt (datorită stării de reciprocitate) şi să înţeleagă din ce în ce mai bine unele taine care le erau de neînţeles înainte.

Cuplul

Orice cunoaştere iniţiatică autentică face să se trezească în microcosmosul fiinţei umane o putere tainică. Prin aprofundarea Legii dumnezeieşti a schimburilor oculte reciproce universale, în universul lăuntric al multora dintre voi se va trezi această putere sublimă binefăcătoare, care va face să crească exponenţial încrederea în sine. Înţelegerea matură a modului cum operează această lege vă va ajuta să vă transformaţi radical punctul de vedere în ceea ce priveşte relaţiile amoroase bazate pe iubire reciprocă.

Vă va impulsiona pe mulţi să daţi dovadă de mai multă profunzime în relaţiile de iubire, mai ales pe cei care vă complaceţi încă în superficialitate, în goana neîncetată pentru a compensa starea de gol lăuntric, căutând o nouă iubită sau un nou iubit, fără a aprofunda relaţiile amoroase pe care le începeţi.

Aşa cum nimeni nu poate să evite nici măcar pentru o secundă Legea rezonanţei oculte, tot aşa nimeni nu poate să scape nici măcar pentru o fracţiune de secundă de efectele neîncetate pe care le declanşează Legea dumnezeiască a schimburiloroculte reciproce universale.

Chiar şi în cazul viciilor, al defectelor, al hibelor pe care le acceptăm şi în care din nefericire ne complacem, Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale funcţionează. Dacă privim cu suficientă atenţie, observăm că niciun viciu, niciun defect, nicio perversitate pe care le manifestă o fiinţă umană nu este identică în realitate cu niciun alt viciu, niciun alt defect, nicio altă perversitate pe care le manifestă în mod evident o altă fiinţă umană.

La celălalt pol, în cazul relaţiilor de prietenie sau de iubire ce se bazează pe reciprocitate, descoperim, pe măsură ce conştientizăm într-un mod nuanţat şi rafinat maniera în care acţionează fără încetare Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale, că întotdeauna modul în care iubeşte o persoană de sex opus sau modul în care îşi manifestă prietenia sau compasiunea un om nu este niciodată identic cu modul în care îşi  manifestă după puterile sale, iubirea, prietenia, compasiunea un alt om. Nu vom putea spune niciodată: „Iată, omul acesta mă iubeşte exact cum mă iubea X acum cinci ani sau Y acum două luni.” Chiar dacă avem impresia că modul de a iubi al mai multor fiinţe umane de sex opus este identic, în realitate ne înşelăm, pentru că în fiecare caz apar nuanţări, diferenţe. Modul în care ne iubeşte o anumită fiinţă umană este unic. Nu există nicio excepţie în această direcţie.

Oglindirea

Vă rog să acordaţi atenţia cuvenită acestei importante legi dumnezeieşti, deoarece am fost surprinşi să constatăm după o cercetare laborioasă a sute şi sute de articole, cărţi, enciclopedii, dicţionare, că din nefericire ea nu a fost revelată într-un mod clar şi abia acum se umple un gol în acest sens. Vă mărturisesc că această lege dumnezeiască ne-a fost inspirată de DUMNEZEU Tatăl, apoi ni s-a cerut să o dezvăluim cât mai repede şi ne-am conformat.
Este necesar să vă daţi seama că gama sa de aplicaţii practice este uriaşă. Această lege ne ajută să înţelegem şi să intuim că întreaga creaţie dumnezeiască, manifestată cu ajutorul lui MAHA SHAKTI (Duhul Sfânt, Marea Mamă, Eternul Feminin), este în permanenţă un super grandios joc divin pe care Tatăl Ceresc îl joacă clipă de clipă cu Sine Însuşi.

În cadrul acestui joc, Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale are o mare şi nebănuită importanţă. Când îi studiem cu multă atenţie modul de operare ne dăm seama că această lege este o parte importantă a activităţii globale ce se declanşează fără încetare în universul nostru lăuntric. Activitatea neîncetată a Legii dumnezeieşti a schimburilor oculte reciproce universale poate fi identificată la toate nivelurile fiinţei.

În fiecare caz în parte, atunci când un om simte o anumită emoţie, are o anumită trăire, survine un proces de rezonanţă ocultă cu una sau mai multe energii subtile corespondente din Macrocosmos. Imediat apoi apare o nuanţare specifică, o diferenţiere, o amalgamare, în universul lăuntric unic al acelui om şi în felul acesta rezultă un ecou, un melanj care este, în fiecare situaţie, cu totul aparte.

Dacă trăim la unison cu o altă persoană o anumită experienţă benefică, de exemplu în cazul unei relaţii cu o fiinţă iubită de sex opus, devine implicit cu putinţă să ne delectăm şi să simţim o imensă bucurie, o mult mai mare plăcere, o mai pregnantă fericire în timp ce împărtăşim cu ea acele stări care ne îmbogăţesc pe noi şi ei îi generează o oglindire nuanţată, mult mai complexă, diferită. În cazul trăirilor pure, divine, sublime de erotism sacru, chiar dacă cei doi nu-şi dau încă seama, DUMNEZEU Tatăl se bucură la unison cu acel cuplu, datorită nuanţărilor şi combinaţiilor de o bogăţie uluitoare care apar atunci când iubiţii împărtăşesc la unison o stare de iubire, de orgasm copleşitor, de fericire paradiziacă.

Înţelegerea şi aprofundarea Legii dumnezeieşti a schimburilor oculte reciproce universale ne ajută extraordinar de mult să receptăm cu totul altfel procesele de comunicare nuanţate, complexe, bogate atât cu Macrocosmosul, cât şi cu natura înconjurătoare, cu universul fizic, cu oamenii cu care intrăm în contact şi cu care împărtăşim stări binefăcătoare, sublime, divine, precum iubire, prietenie, compasiune, iertare, bunăvoinţă, altruism etc.

Mierea iubirii

Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale ne ajută să înţelegem într-o altă lumină fenomenele de comunicare ce ne apar ca nişte procese de schimb energetic şi subtil informaţional între două sau mai multe sisteme. Descoperim că în felul acesta este prompt asigurată reflectarea sau oglindirea sistemului emiţător în sistemul receptor. Un exemplu de acest gen este comunicarea continuă pe mai multe niveluri ale fiinţei între întregul Macrocosmos şi microcosmosul fiecărei fiinţe umane.

Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale ne ajută să descoperim deplasarea, receptarea şi transferul unei anumite cantităţi de energie ce vehiculează informaţii specifice de la Macrocosmos în microcosmosul fiecărei fiinţe umane sau de la microcosmosul unui om către microcosmosul altuia.

Este întocmai ca atunci când într-un elixir ce conţine deja sucul a peste cincizeci de fructe facem să se reverse la un moment dat o anumită cantitate de miere. Când va fi băut fie de alt om, fie de DUMNEZEU Tatăl, fie de un înger, fie de persoana iubită, cel care îl va savura va descoperi în final un cocteil delicios, bogat şi hrănitor.

Toate acestea sunt o ilustrare a ceea ce se petrece când mierea iubirii dumnezeieşti se revarsă în universul lăuntric. Rezultă astfel un cocteil în mod evident nuanţat, a cărui complexitate este diferită de cocteilul unei alte fiinţe umane în care au fost amalgamate cinci fructe noi, exotice, care în contact cu mierea capătă o savoare unică şi cu totul aparte. Iar această dulceaţă îi umple de o aleasă încântare pe posesorii celor două feluri de cocteil din fructe amestecate cu miere, atunci când îşi vor oferi unul altuia o ceşcuţă cu ceea ce a reuşit să realizeze fiecare.

Acest exemplu, banal în aparenţă, este o altă analogie a modului în care funcţionează pentru fiecare om Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale. Chiar şi când oamenii nu-şi dau seama, Tatăl Suprem se bucură, datorită omniscienţei şi omniprezenţei Sale, de toate aceste minunăţii ce apar în universul lor din momentul în care atrag din plin energiile subtile sublime ale anumitor atribute dumnezeieşti.

Citiți a treia parte a articolului

Articol preluat din Revista YOGA MAGAZIN nr. 84.


Citiţi şi:

Legea rezonanţei

Puterea tainică a comunicării cu DUMNEZEU


yogaesoteric
11 iunie 2015


 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More