Loja masonică B’nai B’rith și lovitura de stat din decembrie 1989 (II)

 

Citiţi prima parte a articolului

Lovitura de stat masonică din decembrie 1989

În timpul regimului comunist, Departamentul Securităţii Statului (DSS) a supravegheat îndeaproape aceste organizaţii masonice. Forul coordonării din umbră a mișcărilor sociale din România, reprezentat de loja masonică B’nai Brith, a fost şi a rămas precis identificat de către structurile fostei Securităţi a statului comunist. Dovezile constau în datele consemnate ca atare în cadrul notelor informative furnizate de către ofiţerii desemnaţi să realizeze urmărirea operativă a masonilor care activau în țară. Se pot identifica acum pe baza acelor documente structurile oculte de putere care au declanşat evenimentele de natură politică din România anului 1989. Există probe indubitabile care dovedesc faptul că masoneria – sub conducerea lojei masonice B’nai B’rith și respectiv prin participarea nemijlocită a masonilor aparţinând lojilor regulare care au funcţionat pe teritoriul României – au premeditat, organizat şi realizat efectiv lovitura de stat din decembrie 1989. Loja masonică B’nai B’rith a fost centrul principal de comandă care a funcţionat şi declanşat pe teritoriul României o întreagă serie de activităţi secrete. Acesta a fost forul care a coordonat prin intermediul membrilor săi din armată, din serviciile de informaţii și din aparatul de partid şi de stat, operaţiunea care în final a condus la asasinarea soţilor Ceauşescu și la preluarea puterii de către agenții masoneriei.

În acest context devine extrem de clar de ce Silviu Brucan (pe numele lui real Saul Bruckner, membru cu rang înalt al Lojei Masonice B’nai B’rith) a spus, la un moment dat, în timpul evenimentelor din decembrie într-o intervenţie televizată: „Nu mai avem furaje pentru animale”. Într-o traducere specifică limbajului lojei B’nai B’rith, el se referea faptul că nu mai erau alimente pentru populaţie.

O altă expresie utilizată de Saul Bruckner este cea prin care, într-un interviu la televiziune, a numit populaţia României „stupid people” (oameni proști). Este o raportare în deplină concordanță cu statutul de inferioritate pe care (în viziunea membrilor lojei B’nai B’rith) îl deţine orice popor inferior, deci implicit și poporul român. În același interviu Saul Bruckner a afirmat că românii ar avea nevoie de aproximativ 20 de ani pentru a-și reveni de pe urma tarelor comunismului. Afirmația lui a părut șocantă în acea perioadă pentru că românii credeau și sperau că după perioada grea a comunismului încep, în sfârșit, și vremuri mai bune. Și ar fi putut să fie așa dacă cei aflați la conducere ar fi avut într-adevăr această dorință. Dar știm acum că de fapt aceștia urmăreau exact opusul. Așa că afirmația lui Bruckner (alias Brucan) era de fapt un fel de programare indusă atât la nivel personal, cât și la cel colectiv, menită să impregneze „prostimea” cu ideea de a nu avea speranțe de decență și normalitate în viitorul apropiat.

Revenind la dosarele Securității, se poate afirma că orice istoric care consultă cu atenție documentele cu privire la „Operațiunea Ocultă” (cum era denumită supravegherea masoneriei) va dispune de toate probele necesare care să ateste acţiunile exercitate de către această structură ocultă pe teritoriul României. Interferenţele cu sferele puterii pe care masoneria le-a realizat, i-au permis să-şi implementeze nestingherită planurile pentru România. Prin intermediul implicării membrilor săi pe diverse paliere de conducere în statul român comunist se explică de ce această organizaţie a putut să contribuie activ la generarea şi modelarea efectivă a evenimentelor din 1989.

Cu toate acestea, este semnificativ să observăm că toţi istoricii tac într-un mod „desăvârşit” cu privire la documentele ce dezvăluie implicarea masoneriei și a lojii B’nai B’rith în perioada respectivă. Istoricii ignoră total documentele din dosare, ca și cum nu ar exista! Deși ele reprezintă o sursă excepţională de informare, absolut necesară pentru înţelegerea a ceea ce s-a petrecut în România înainte și în timpul evenimentelor din decembrie 1989. Bineînțeles, această tăcere se explică tocmai prin faptul că istoricii pe care îi vedem la televizor și care se dau mari patrioți și mari specialiști, nu sunt de fapt decât instrumentele mincinoase ale noului sistem masonizat. Două astfel de exemple de istorici sunt generalii de Securitate Aurel Rogojan și Iulian Vlad.

Iulian Vlad a fost Ministru Secretar de Stat la Ministerul de Interne și șef al Departamentului Securității Statului înainte de căderea lui Ceaușescu. Iar Aurel I. Rogojan a ocupat funcţia de şef de cabinet al lui Iulian Vlad. Aceste funcţii de comandă în cadrul Securităţii le-au permis acestora accesul nemijlocit la rapoarte în cadrul DSS, iar faptul că după 1990 nu au menționat nimic despre operaţiunile masoneriei şi nici despre conţinutul notelor informative care le-au parvenit în decursul timpului pe această temă îi plasează pe ambii sub incidenţa colaboraţionismului. Având acces la aceste rapoarte care s-au făcut la solicitarea şi sub comanda lor (!) nu pot să ascundă faptul că ştiau precis cine a fost responsabil de haosul care a fost generat în România în decembrie 2019.

Nu degeaba un istoric al serviciilor de informaţii, Cristian Troncotă, îi numește pe bună dreptate pe amândoi ca fiind duplicitari. Iar istoricul Corvin Lupu, mai dur, le alocă apelativul de „trădători”. De fapt Aurel I. Rogojan este în prezent, după câte se pare, membru al masoneriei, ceea ce explică discreţia de care dă dovadă referitor la subiect. În orice caz, apare acum foarte evident că există dorinţa ca aceste informaţii să nu ajungă la publicul larg într-o formă ce ar putea facilita înţelegerea profundă a implicaţiilor care derivă din respectivele rapoarte.

Vom face în continuare referire la un astfel de document pe care îl considerăm deosebit de revelator privind planurile și operațiunile executate de organizația B’nai B’rith în România în contextul evenimentelor din decembrie 1989. Documentul a fost publicat prima dată în anul 1994 în lucrarea Cucuveaua cu pene roşii, publicată la editura Miracol, sub semnătura lui Ion Costin Grigore. Ulterior a fost publicat și în anul 2019 la editura RAO sub semnătura lui Florian Bichir în lucrarea Operaţiunea Ocultă – Francmasoneria în atenţia Securităţii. Documente strict secrete (1984-1989).

Considerentele anterioare prezentate se constituie în premise minimale absolut necesare înţelegerii notelor informative ce vor fi prezentate. În nota care urmează este redat un dialog între membrii din cadrul unei celule operative aparţinătoare lojei masonice B’nai B’rith care şi-a desfăşurat activitatea pe teritoriul României anterior loviturii de stat din decembrie 1989. Este un dialog tradus din idiş şi ebraică şi care descrie cu maximă acurateţe cadrul pregătitor al operațiunii ce urma să aibă loc.

Nota Nr. 0023157 din 28 august 1989

Din ascultarea, prin sondaj, a posturilor instalate în acţiunea „Cristalul-89” a rezultat că, în ziua de 23 august a.c., obiectivul „RABI” a primit vizita unui necunoscut (din motive tehnice va fi numit BAZA1) cu care, după ce s-au salutat ceremonios, folosind şi formula „Șalom”, au continuat discuţia în limba ebraică (unele expresii au fost amestecate cu idiş, iar altele chiar în limba română):

RABI: – Mi s-a spus, fiule, că iniţierea ta este desăvârşită!…
BAZA1: – Eli, Eli!… Aşa cum nimic nu este întâmplător, nimeni nu poate pătrunde întreaga taină a protocoalelor inspirate de regele nostru David!…
RABI: – Priveşte şi spune-mi ce vezi!…
(n.t. Obiectivul împreună cu musafirul său vizionează la televizor grandioasa demonstraţie a oamenilor muncii prilejuită de sărbătorirea zilei de 23 august.)
BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.1, RABI: „Oamenii cu instincte murdare sunt mai mulţi decât cei cu purtări alese; deci, cele mai bune rezultate se obţin conducând oamenii prin violenţă şi teroare, nu prin discuţii academice!…”
RABI: – Corect!… „După legea naturii, dreptul constă în putere!…”
BAZA1: – „Libertatea politică este o iluzie, nu un fapt real!… Politica nu are nimic comun cu morala!…”
(n.t.: – Rezultă că interlocutorii citează din documentul intitulat Protocoalele Secrete ale Maeştrilor Francmasoni elaborat de Marele Congres Francmasonic care a avut loc la Basel, în Elveţia, în anul 1897. De aceea, şi în continuare, citatele vor fi marcate cu ghilimele).
RABI: – „Scopul nostru este să posedăm puterea!”… Trebuie distruse religia şi autoritatea goimilor!…
(n.t. – „Goimi” este un termen zeflemitor folosit de masoni la adresa creştinilor.)
BAZA1: – „Marile calităţi populare, sinceritatea şi onestitatea, sunt vicii în politică!…”
RABI: – Nu mai e mult şi se împlineşte un veac de înţelepciune!… Nu trebuie să treacă fără dărâmarea creştinătăţii!… Spune-mi ce vezi!…
BAZA1: – Rândurile 2 şi 3 din tribuna oficială!… Protocolul secret francmasonic nr.2: „Administratori aleşi de noi din public, pe baza înclinaţiilor lor slugarnice, vor deveni uşor nişte pioni în jocul nostru, în mâinile specialiştilor noştri!…”
RABI: – Nu fiule!… Abia uitându-te la ei, poţi să vezi ce e în rândul întâi!… Acolo, este şi ea de-a noastră? E chiar şi ea?
RABI: – Nu trebuie să te mire nimic!… Află!
BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.11: „Dobitoacele creştine vor fi atrase de noi în armata vizibilă a lojilor, pentru a deruta încrederea fraţilor lor!…”
RABI: – Aşa!…
BAZA1: – Şi tot în rândul întâi, încă patru oi din turma noastră!
RABI: – Ai văzut ce trebuia!… Acum ştii!… Poţi să te apleci pe rândul doi!… Ce vezi?
BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.10: „Vom pune la cale alegerea unor preşedinţi care au în trecutul lor un păcat ascuns… Frica de destăinuiri va face din ei executori devotaţi ai ordinelor noastre!…” Se respectă Protocolul secret francmasonic nr.11: „Nici într-un caz nu vom împărţi puterea noastră cu ei!…”
RABI: – Ai dezlegat taina!… „Dacă stricăm o parte din maşina statului, statul se va îmbolnăvi, ca şi corpul uman şi va muri!…”
BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.13: „Nevoia pâinii zilnice îi va face pe creştini să tacă şi îi va transforma în servitori umili!…”
RABI: – Toate acestea au fost născocite de noi după un plan politic pe care nimeni nu l-a ghicit timp de lungi secole… A venit vremea să se împlinească!…
BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.4: „Trebuie să-i supunem pe creştini cu ajutorul industriei şi al comerţului!…”
RABI: – Aşa!… Dar marea taină o pătrunzi abia în Protocolul secret francmasonic nr.6: „Pentru a ruina industria, vom dezvolta speculaţia, gustul luxului, a acelui lux care nimiceşte tot. Vom face să se ridice salariile, care totuşi nu vor aduce vreun folos lucrătorilor, căci vom face să se nască în acelaşi timp o scumpire a produselor de primă necesitate!… Trebuie ca industria să ia pământului fructul muncii!… Cel mai bun mijloc pentru aceasta este de a mări impozitele asupra proprietăţii funciare, pentru a îndatora pământul!…”
BAZA1: – Planul nostru va fi împlinit prin Protocolul secret francmasonic nr.8: „Un anumit timp, până vom putea să încredinţăm fără primejdie fraţilor noştri principalele posturi, vom da aceste funcţii unor persoane al căror trecut şi caracter să fie astfel încât să existe o prăpastie între ei şi popor!…”
RABI: – Adaugă şi taina Protocolului secret francmasonic nr.2: „Pentru noi este necesar ca războiul să fie strămutat pe terenul economic!…”
BAZA1: – Iartă-mă, învăţătorule!… N-am uitat-o!…
RABI: – Taina tainelor!…

BAZA1: – Da!… Protocolul secret francmasonic nr.10: „Când vom fi dat lovitura noastră de stat, vom spune poporului: «Totul mergea grozav de prost, toţi au suferit mai mult decât puteau răbda!»…” După care, vor suferi şi vor răbda cu mult mai mult!…
RABI: – Aşa vom face din popor o forţă oarbă care se va supune agenţilor numiţi de noi în locul conducătorilor actuali, pentru că de aceşti noi şefi vor depinde lefurile, darurile gratuite şi tot felul de alte avantaje. Aşa vom supune şi presa, care va fi o forţă!… Mai întâi ea va cădea în mâinile celor îmbogăţiţi şi, prin ei, în mâinile puterii noastre!… Protocolul secret francmasonic nr.12: „Imbecilii care vor crede că repetă opinia unui ziar independent, vor repeta părerea noastră sau pe aceea care ne va plăcea nouă!…”
BAZA1: – Eli!… Eli!… Învăţătorule, unde se sfârşeşte minciuna şi unde începe adevărul? Eu m-am iniţiat în „Protocoalele Marilor Maeştri Francmasoni” repetându-mi că sunt falsuri inventate de creştini!…
RABI: – Fiule, cel mai bine aperi un adevăr declarându-l fals înainte de a-l anunţa!… Goimii se vor bate să-l desfiinţeze!… Aşa ne asigurăm liniştea descifrării lui, peste timp, prin jocul Kabalei!… Între creştini, când unul va zice că Protocoalele sunt adevărate, vor sări alţi zece care să-i demonstreze că sunt false!… Ei se ceartă, iar noi ne vedem de treabă!…
BAZA1: – De ce nu au fost pedepsiţi cei care au trădat secretul? Cel care a trădat casa de fier din Alsacia!… De ce nu-i ucidem pe cei care îngăduie păgânilor să cunoască tainele?…
RABI: – Fiule, acum vorbeşte furtuna sângelui din tine!… Cu ce ne-am fi deosebit de păgâni? Acum, ayatolahul Kameney a ordonat uciderea celui care a scris Versetele satanice!… Ce folos?!… Noi am ordonat uciderea informaţiei, adică a tot ce s-a tipărit adevărat despre Protocoale, şi nu a autorilor!…
(n.t. Din datele de cultură generală stăpânite de traducător rezultă că lucrarea „Protocoalele secrete ale maeştrilor francmasoni” este compusă din 24 procese verbale conţinând programul de cucerire mondială iniţiat de evrei. Prima ediţie, tipărită în 1902, a dispărut imediat, fiind cumpărată integral şi distrusă de agenții masoneriei. La fel s-a petrecut şi cu ediţiile din 1905, 1907, 1911, 1912 şi 1917. La British Museum se păstrează un singur exemplar, incomplet, din ediţia tipărită în 1905.)
BAZA1: – Ştiu, învăţătorule!… Bolşevicii au distrus ediţia din 1917!…
RABI: – Da, ne-au ajutat!… Totuşi, nu au reuşit să pătrundă la Mănăstirea Sf. Sergiu, unde se ascundeau câteva exemplare din ediţiile mai vechi!… Acolo se află şi manuscrisele scriitorului rus Butmi care, în 1907, în lucrarea Duşmanul neamului omenesc, avertiza că în Protocoale, se vorbeşte despre fabricarea şi răspândirea unei boli asemănătoare virusului SIDA…
BAZA1: – De ce, învăţătorule?
RABI: – Pentru că, în secolul aproape scurs, neamul ales şi-a îndeplinit făgăduinţa!… Înmulţirea goimilor trebuie stopată!… Acum, dacă se destrăbălează, se vor îmbolnăvi unul pe altul şi vor muri!… Deci, vor scădea!… Dacă se abţin, de teama bolii, nu se vor mai înmulţi!… Oricum, scopul e atins!… Voi, iniţiaţii, va trebui să dărâmaţi zidurile Mănăstirii Sf. Sergiu, dacă va fi nevoie, pentru a distruge dezlegările adevărate ale tainelor, scrise de păgâni!… Acum, poţi să mă întrebi!…
BAZA1: – Învaţă-mă, învăţătorule!… Ce voi fi mâine?…
RABI: – Tu, fiule, eşti supus Protocolului secret francmasonic nr. 5: „Noi şedem în umbră cu organizaţia noastră secretă. Puterile nu pot hotărî acum acordul cel mai efemer fără ca noi să nu luăm parte. Autoritatea va trece în stradă, adică într-un loc public şi noi ne-o vom însuşi!… Pentru a pune mâna pe opinia publică, trebuie să o derutăm cu zvonuri contradictorii, astfel încât creştinii, obosiţi, să renunţe la a mai face politică!…” Acesta este primul secret!… Al doilea secret constă în a înmulţi aşa de tare defectele poporului, obiceiurile, pasiunile, regulile vieţii în comun, încât să nu se mai înţeleagă unii cu alţii!… Atunci veţi avea puterea!…
BAZA1: – Au ieşit din rând!… Parcă huiduie şi aruncă roşii în tribuna oficială!…
(n.t.: Interlocutorul se referă la transmisiunea T.V. în direct de la grandioasa manifestaţie a oamenilor muncii.)
RABI: – Nu te tulbura!… Nu acum e momentul!… Ce ţi-ai ales, fiule, din Talmud?
BAZA1: – Parabola broaştei: „Când mi se va apropia sfârşitul, voi coborî la malul mării pentru ca, un alt animal, găsindu-mă acolo, să mă mănânce şi astfel să fiu folositoare chiar şi prin moartea mea!…”
RABI: – Eşti dintre cei aleşi!…
BAZA1: – Ce să nu uit, învăţătorule?
RABI: – Să nu uiţi că prin revelaţia regelui David, pământul sfânt al României a fost ales ca loc de pace pentru neamul lui Dumnezeu!… Nimic nu este prea mult, nici chiar împlinirea parabolei broaştei, pentru pacea copiilor lui Israel!… Luptă şi cucereşte pământul făgăduinţei!

(Cei doi interlocutori se despart cu saluturile de rigoare. Materialul a fost tradus şi redactat de maior Goldenberg Leon din U.M. 0639-Bucureşti.)
Cel care a tradus acest dialog, respectiv maiorul Goldenberg Leon a fost şi el membru al masoneriei.


După un articol de Radu Hadîrcă

Citiți și:

Protocoalele secrete ale maeştrilor francmasoni

Adevărații păpușari ai Revoluției române de la 1989

 

yogaesoteric
26 aprilie 2020

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More