MEDITAŢII, CONJUNCTURI ASTROLOGICE FAVORABILE şi EVENIMENTE SPIRITUALE din luna APRILIE 2019

 

Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe.”

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.
  Profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Marți, 2 aprilie, între orele 12:20-13:05
– Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei MERCUR în CONJUNCȚIE cu sfera subtilă de forță a planetei NEPTUN. Efecte: Acest aspect conferă trezirea şi amplificarea inteligenţei creatoare, facilitează apariţia stării de detaşare. Trezeşte memoria stărilor spirituale anterioare şi face să apară o stare de comuniune mistică. Trezeşte şi dinamizează capacităţile de comunicare telepatică. Ne permite să intuim semnificaţia fenomenelor de sincronicitate. Facilitează percepţia prezenţei entităţilor angelice în existenţa noastră.

Miercuri, 3 aprilie/Joi, 4 aprilie, între orele 23:30-01:00 – MEDITAŢIE SPECIALĂ DE COMUNIUNE PROFUNDĂ CU SHIVA CU OCAZIA MOMENTULUI DE SHIVARATRI. În București, meditaţia se va realiza în spirală yang, la sala Pipera 1.

Joi, 4 aprilie, între orele 12:30-15:30 – ÎNTÂLNIREA COMUNĂ a INSTRUCTORILOR DE YOGA, a LECTORILOR DE AYURVEDA şi a INSTRUCTORILOR DE ȘIVAISM, la sala Pipera 1. În aceeași zi, vor mai avea loc: CURSUL DE PREGĂTIRE PENTRU INSTRUCTORII DE YOGA (nr. 13), între orele 15:30-17:30, la sala Pipera 1; ÎNTÂLNIREA LECTORILOR DE AYURVEDA, între orele 07:30-10:00, la sala Pipera 2; ÎNTÂLNIREA INSTRUCTORILOR DE ȘIVAISM, între orele 09:30-10:30, la sala Pipera 1 (în vestiarul din dreapta).

Sâmbătă, 6 aprilie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL LEGĂMÂNTULUI DUMNEZEIESC, transmisă online de MISA Senzaţional TV. În București, meditația se va face la sala Pipera 2.

Duminică, 7 aprilie, între orele 12:00-12:45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: MERCUR în SEXTIL cu sfera subtilă de forță a planetei SATURN. Efecte: Facilitează atingerea stării de linişte şi calm la nivel mental, trezeşte şi susţine echilibrul dintre interior şi exterior, dintre esenţă şi aparenţă, fiind totodată o oportunitate pentru a înţelege priorităţile vieţii noastre atât în sfera spirituală, cât şi în sfera materială. Ajută la depăşirea rapidă a stărilor de împrăştiere şi defocalizare mentală, amplifică puterea de concentrare mentală, favorizează gândirea practică, trezeşte obiectivitatea şi punctualitatea.

Duminică, 7 aprilie, orele 17:30-21:45 – CEREMONIA DE INVOCARE A GRAŢIEI MARII PUTERI COSMICE MATANGI ŞI A GHIDULUI SPIRITUAL ÎN VEDEREA ÎMPLINIRII CU SUCCES A MENIRII NOASTRE DUMNEZEIEȘTI PE CARE NE-AM ASUMAT-O PENTRU ACEASTĂ EXISTENȚĂ, realizată la unison în mai multe localități din România și din alte țări. În Bucureşti, această manifestare spirituală va avea loc la sălile Pipera 1 (Vestiar – Bărbați), Obor (Verandă) și IS 7.

Duminică, 7 aprilie, între orele 18:00-20:30 – PROCEDEUL DE INVOCARE A TĂRÂMULUI CELUI TAINIC AL SHAMBALA-EI PENTRU PACE PLANETARĂ ŞI PENTRU VINDECAREA ŞI REGENERAREA SPIRITUALĂ A PLANETEI, realizat la unison în ţară. În Bucureşti, acest procedeu spiritual se va face la sala Pipera 2.

Duminică, 7 aprilie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.

Miercuri, 10 aprilie, între orele 09:00-09:45 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei VENUS în CONJUNCȚIE cu sfera subtilă de forță a planetei NEPTUN. Efecte: Trezeşte şi amplifică forţa lăuntrică creatoare, face să apară o stare de rafinament erotic şi artistic, trezeşte şi intensifică sensibilitatea şi imaginaţia creatoare. Favorizează apariţia unui proces de spiritualizare şi rafinare a sentimentelor, trezeşte şi amplifică aspiraţia spirituală, face posibilă comuniunea profundă cu sfera afectivă macrocosmică; favorizează apariţia şi chiar trezeşte şi amplifică trăirile mistice, precum şi angrenarea plină de succes în realizarea marilor idealuri spirituale ale umanităţii.

Joi, 11 aprilie, între orele 00:30-01:15 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei MERCUR în SEXTIL cu sfera subtilă de forță a planetei PLUTO. Efecte: Acest aspect trezeşte puterea de transmutare a potenţialului creator şi face posibilă sublimarea spontană a energiilor rezultante în pasionalitate armonioasă şi elevată. Dinamizează curajul în acţiunile benefice ce implică autodepăşire, impulsionează transformarea spirituală prin orientarea conştientă a voinţei individuale către o stare inefabilă de abandon în faţa voinţei lui Dumnezeu Tatăl. Facilitează depăşirea egoismului şi totodată este o şansă excelentă pentru îmbunătăţirea autocontrolului.

Vineri, 12 aprilie, între orele 17:50-18:35 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei VENUS în SEXTIL cu sfera subtilă de forță a planetei SATURN. Efecte: Acest aspect trezeşte o stare de maturitate spirituală în sfera afectivă, dinamizează impulsul de manifestare a sentimentelor. Conduce la depăşirea superficialităţii şi facilitează controlul asupra pasiunilor inferioare. Face să se trezească în fiinţă respectul de sine şi fidelitatea în relaţiile de iubire. Favorizează trezirea şi amplificarea stării de abnegaţie. Energia tainică a acestui aspect trezeşte puterea de a percepe în mod spontan frumuseţea interioară și facilitează atingerea stării de maturitate afectivă, trezește responsabilitatea emoțională. Face să apară o stare inefabilă de echilibru între nevoia de exteriorizare și nevoia de interiorizare, generează o stare de armonie între sfera materială și cea spirituală.

Sâmbătă, 13 aprilie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL MĂREȚIEI DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de MISA Senzaţional TV. În București, meditația se va realiza la sala Pipera 2.

Sâmbătă, 13 aprilie, de la ora 23:00 – SĂRBĂTOAREA SPIRITUALĂ A ZODIILOR în care vor fi sărbătoriţi nativii şi nativele din zodia BERBEC. Această manifestare spiritual-artistică va fi realizată la unison în mai multe oraşe din ţară; în Bucureşti, va avea loc la sala Pipera 2.

Duminică, 14 aprilie, între orele 16:00-18:15 – TEHNICA DE PROIECȚIE A CONȘTIINȚEI (PHOWA) ÎN ÎMPĂRĂȚIA CEA TAINICĂ A LUI DUMNEZEU TATĂL, realizată la unison în mai multe localități din România și din alte țări. În București, această manifestare spirituală va avea loc la sălile Pipera 1 (Vestiar – Bărbați), Obor (Verandă) și IS 7.

Duminică, 14 aprilie, între orele 16:25-17:10 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a SOARELUI în TRIGON cu sfera subtilă de forță a planetei JUPITER. Efecte: Acest aspect trezeşte şi amplifică generozitatea, bunăvoinţa, demnitatea, responsabilitatea, altruismul şi bunul simţ. Totodată, acest moment astrologic susţine manifestarea constantă a stării de compasiune, precum şi spiritul întreprinzător şi justiţiar manifestat în orice domeniu de activitate.

Duminică, 14 aprilie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.

Luni, 15 aprilie, între orele 02:35-03:20 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei VENUS în SEXTIL cu sfera subtilă de forță a planetei PLUTO. Efecte: Aspectul conferă trezirea sensibilităţii şi a rafinamentului artistic. Face posibilă dinamizarea imaginaţiei creatoare. Conferă elevarea trăirilor afective. Facilitează spiritualizarea şi rafinarea sentimentelor benefice, trezeşte şi amplifică aspiraţia spirituală. Facilitează trezirea şi intensificarea trăirilor mistice elevate, favorizează angrenarea cu succes în împlinirea marilor idealuri spirituale ale omenirii. Trezeşte şi face să crească forţa creatoare, dinamizează şi amplifică rafinamentul erotic, favorizează canalizarea şi sublimarea energiilor subtile benefice în sfera creativităţii artistice.

Miercuri, 17 aprilie – FACULTATIV!
Începând de miercuri 17 aprilie si până vineri 26 aprilie (inclusiv), cei care vor să se purifice cu ocazia SĂRBĂTORII PAŞTELUI pot realiza REGIMUL OHSAWA.

Miercuri, 17 aprilie – TRIPURA SUNDARI. Momentul de maximă influență benefică este la ora 16:54. Perioada favorabilă de angrenare în cuplu cu iubire, continenţă şi transfigurare: 07:30 (miercuri, 17 aprilie) – 01:00 (joi, 18 aprilie). Meditaţia specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari se realizează miercuri, 17 aprilie, între orele 16:24-17:24.

Vineri, 19 aprilie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe joi, 18 aprilie, la ora 20:12 şi se încheie sâmbătă, 20 aprilie, la ora 08:12. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline este vineri, 19 aprilie, la ora 14:12.

Sâmbătă, 20 aprilie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL MULȚUMIRII DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de MISA Senzaţional TV. În București, meditația se va realiza la sala Pipera 2.

Sâmbătă, 20 aprilie, între orele 14:57-15:58 – SPIRALĂ YANG DE COMUNIUNE cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC şi cu SUFLETUL NEAMULUI MAGHIAR, realizată la unison în mai multe oraşe din Ungaria şi România. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Pipera 1 (vestiar).

Sâmbătă, 20 aprilie, începând cu ora 23:30 – CEREMONIA SPIRITUALĂ DE ADORARE A MARII PUTERI COSMICE TARA, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, această manifestare spirituală va avea loc la sala Pipera 1.

Duminică, 21 aprilie, între orele 15:45-19:00 – CEREMONIE SPIRITUALĂ DE EVOCARE A FAMILIILOR DE ENERGII DUMNEZEIEȘTI DIN TRADIȚIA KALACHAKRA TANTRA (având ca scop invocarea ajutorului și a Grației lui Dumnezeu Tatăl pentru transformarea noastră spirituală rodnică și armonioasă, ce ne ajută să ne îndumnezeim), la sala Obor (Verandă).

Duminică, 21 aprilie, între orele 16:00-16:30 – Exemplificarea spirituală cu tema: STAREA DE COMUNIUNE PLENARĂ ȘI PROFUNDĂ CU MEMBRII SUPREMULUI CONSILIU GALACTIC.

Duminică, 21 aprilie – SĂRBĂTOAREA CREŞTINĂ A FLORIILOR. Între orele 19:00-19:45: meditaţie de comuniune cu MOMENTUL INTRĂRII ÎN IERUSALIM A DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

Duminică, 21 aprilie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.

Marți, 23 aprilie, între orele 01:50-02:35 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a SOARELUI în CONJUNCȚIE cu URANUS. Efecte: Momentul este net favorabil pentru trezirea şi dinamizarea în fiinţă a stării de Conştiinţă Christică. Aceasta facilitează totodată înţelegerea aspectelor misterioase ale vieţii, face posibilă depăşirea condiţionărilor şi a prejudecăţilor de tot felul. Acest aspect trezeşte şi amplifică inteligenţa creatoare, dinamizează puterea de înţelegere a Marilor Adevăruri Dumnezeiești, facilitează comunicarea telepatică, face să apară inspiraţia artistică, dinamizează creativitatea, entuziasmul şi dinamismul benefic. Facilitează integrarea armonioasă în grupurile spirituale şi face să apară starea de comuniune fraternă şi elevată. Ajută la fructificarea inspiraţiilor dumnezeiești şi face posibilă orientarea fermă a voinţei către trăirea stării tainice, inefabile, de releu divin.

Marți, 23 aprilie, între orele 19:00-19:45 – Meditaţie de comuniune spirituală cu SFÂNTUL GHEORGHE, MANIFESTATORUL PUTERII DE BIRUINŢĂ ASUPRA RĂULUI.

Miercuri, 24 aprilie – Începe TABĂRA SPIRITUALĂ YOGHINĂ DE VACANȚĂ de la HERCULANE, care se va desfăşura în perioada 24 aprilie – 5 mai 2019.

Vineri, 26 aprilie, între orele 19:00-19:45 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE COMUNIUNE SPIRITUALĂ PROFUNDĂ CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC, realizată în cadrul Taberei spirituale yoghine de vacanță de la Herculane.

Sâmbătă, 27 aprilie/Duminică, 28 aprilie – SĂRBĂTOAREA CREŞTINĂ A PAŞTELUI. Între orele 23:00-01:00: meditaţie de comuniune spirituală profundă prin intermediul EVOCĂRII ÎN AKASHA A MOMENTULUI ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

Duminică, 28 aprilie, între orele 13:00-13:45 – Meditaţie de comuniune cu STAREA DE CONŞTIINŢĂ CHRISTICĂ A DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

 

yogaesoteric
1 aprilie 2019


 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More