MEDITAŢII şi CONJUNCTURI ASTROLOGICE BENEFICE din luna DECEMBRIE 2007

Motto: ”Uneori oamenii se împiedică de adevăr,

dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe.”

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT. – Profesor yoga Gregorian Bivolaru

Sâmbătă, 1 decembrie, între orele 13.00-14.00 – Meditaţie de comuniune cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC.

Sâmbătă, 1 decembrie – INIŢIEREA a V-a pentru GRUPURILE SHAKTI I şi II, la sala Pipera 1. Intrarea în sală: între orele 9:00-11:30.

Duminică, 2 decembrie, între orele 10.00-10.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic, Venus în sextil cu Jupiter. Efecte: Aspectul conferă trăirea profundă şi plenară a unor stări spirituale model care ne apar mai ales când realizăm stări de meditaţie profundă şi face totodată să apară o stare intensă şi euforică de expansiune a conştiinţei în sfera spirituală. Face să se trezească şi să se amplifice emoţiile binefăcătoare de natură afectivă şi stările de devoţiune. Trezeşte totodată şi amplifică puterea spontană de transfigurare şi facilitează comunicarea paranormală, telepatică, cu entităţile spirituale, elevate. Face totodată să se trezească iubirea pură, dragostea de adevăr şi dreptate. Trezeşte şi amplifică în fiinţă generozitatea, toleranţa, blândeţea, optimismul, face să apară trăirea plenară a unei stări de fericire fără obiect, favorizează îmbunătăţirea stării de sănătate.

Marţi, 4 decembrie, între orele 00.25-01.10 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Pluto. Efecte: Acest aspect conferă trezirea sensibilităţii, a rafinamentului artistic, dinamizarea imaginaţiei creatoare, face să apară elevarea trăirilor afective, impulsionează spiritualizarea şi rafinarea sentimentelor. Trezeşte şi amplifică aspiraţia spirituală. Facilitează trezirea şi dinamizarea trăirilor mistice elevate, face posibilă angrenarea rodnică pentru împlinirea marilor idealuri spirituale ale omenirii. Trezeşte şi face să intre în efervescenţă forţa creatoare, dinamizează şi amplifică rafinamentul erotic, favorizează direcţionarea şi sublimarea energiilor subtile benefice în direcţia creativităţii artistice.

Joi, 6 decembrie, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL NICOLAE.

Vineri 7 decembrie/sâmbătă, 8 decembrie, între orele 23.30-01.00, meditaţie de comuniune cu SHIVA, cu ocazia momentului de SHIVARATRI.

Duminică, 9 decembrie, între orele 05.45–06.30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic, Marte în sextil cu Saturn. Efecte: Acest aspect favorizează apariţia spontană a unei stări de echilibru emoţional profund, facilitează transformarea creatoare a aspectelor rigide ale fiinţei în calităţi cum ar fi: tenacitatea, perseverenţa, încrederea mărită în forţele proprii, umilinţa, discernământul. Sunt trezite disponibilităţile mentale şi senzoriale latente şi totodată în acest moment se amplifica memoria pe termen lung. Se trezeşte capacitatea de a ne aminti secvenţe care provin din existenţele noastre anterioare. Acest aspect favorizează percepţia spontană a stării de mister copleşitor a lui DUMNEZEU TATĂL.

Miercuri, 12 decembrie, între orele 05.35–06.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi amplifică intuiţia spirituală, face să intre în stare de efervescenţă forţa creatoare, trezeşte rafinamentul artistic şi senzualitatea rafinată, facilitează trezirea capacităţii de comunicare intuitivă cu lumile angelice. Amplifică puritatea şi trezeşte capacităţile vindecătoare prin intermediul magnetismului curativ. Trezeşte starea inefabilă de dăruire necondiţionată către DUMNEZEU, face să crească aspiraţia către idealurile spirituale.

Miercuri, 12 decembrie, între orele 21.15-22.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Saturn. Efecte: Trezeşte şi amplifică maturitatea în sfera afectivă, dinamizează aspiraţia de concretizare a sentimentelor. Conduce la depăşirea cu o mare uşurinţă a superficialităţii şi ajută la atingerea controlului asupra pasiunilor inferioare. Face să se trezească în fiinţă respectul faţă de propria persoană, punctualitatea, fidelitatea în relaţiile de iubire. Favorizează trezirea şi amplificarea stării de abnegaţie. Energia acestui aspect susţine, trezeşte şi amplifică frumuseţea interioară percepută spontan, facilitează atingerea stării de maturitate afectivă, dinamizează şi amplifică responsabilitatea emoţională. Face să apară o stare de echilibru între nevoia de exteriorizare şi nevoia de interiorizare, generează armonie între planul material şi cel spiritual.

Vineri, 14 decembrie, între orele 04.45–05.30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi conferă apariţia unui mod de gândire rafinat, transfigurator şi favorizează dinamizarea puterii de pătrundere mentală. Reprezintă o şansă de a descoperi unele modalităţi tainice, inedite, de depăşire a mentalului prin cultivarea stării de abandon în faţa Voinţei lui DUMNEZEU TATĂL. Facilitează apariţia spontană a unei stări ample de transfigurare şi totodată conferă un foarte bun control lăuntric asupra fluctuaţiilor mentale. Amplifică şi rafinează aspiraţia către transformare spirituală, face posibilă pătrunderea în sfera subconştientului colectiv, permite eliminarea fulgerătoare a fobiilor.

Vineri, 14 decembrie, începe (pentru cei care aspiră să se purifice în felul acesta) REGIMUL OSHAWA care este realizat înainte de sărbătoarea creştină a CRĂCIUNULUI. Acest regim se încheie, duminică, 23 decembrie.

Sâmbătă, 15 decembrie – INIŢIEREA a IV-a pentru GRUPUL VIRA 1, la sala Pipera 1. Intrarea în sală: între orele 9:00-11:30.

Luni, 17 decembrie, între orele 17.10–17.55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic, Soare în conjuncţie cu Mercur. Efecte: Trezeşte şi dinamizează o stare armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, starea detaşată de competitivitate, claritatea în gândire, simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea. Totodată, acest aspect amplifică memoria şi puterea intelectului. El face să se manifeste din plin curajul şi ne susţine să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le realizăm. El facilitează manifestarea capacităţilor oratorice. Tot atunci se amplifică unele procese de purificare la nivelul plexului solar şi este susţinută aspiraţia armonioasă de autodepăşire, cât şi cea de afirmare lucidă şi detaşată. Este facilitată apariţia unei stări de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei şi trezeşte creativitatea. Acest aspect face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare. Este un moment favorabil pentru împărtăşirea plină de responsabilitate a cunoştinţelor spirituale acumulate şi pentru studiul rodnic al lucrărilor spirituale. Generează un fenomen pregnant de solarizare în sfera mentală a fiinţei. Este un moment favorabil pentru detaşarea de ideile obsesive.

Marţi, 18 decembrie, între orele 08.30–09.15 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Uranus. Efecte: Trezeşte în fiinţă aspiraţia frenetică, libertate spirituală, facilitează cultivarea stării de detaşare, de desprindere faţă de ideile preconcepute prosteşti cu privire la relaţia de cuplu. Ajută la armonizarea şi echilibrarea unor legături karmice de cuplu. Amplifică starea de abandon altruist prin iubire şi conduce la desprinderea de vicii, posesivităţi, ataşamente sau felurite obiceiuri rele care ne blochează şi ne limitează în ceea ce priveşte evoluţia noastră spirituală. Trezeşte şi amplică inventivitatea, creativitatea superioară, spontaneitatea în relaţiile amoroase, conduce la rezolvări surprinzătoare şi benefice ale unor situaţii conflictuale.

Miercuri, 19 decembrie, între orele 20.35-21.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Pluto. Efecte: Acest aspect permite să fie asociate cu uşurinţă voinţa fermă cu abilitatea mentală de a găsi soluţii benefice, creatoare, la problemele cu care ne confruntăm. Acesta este un aspect astral favorabil învingerii obstacolelor de tot felul. Este facilitată apariţia spontană a stărilor de vid beatific, este dinamizată şi amplificată puterea de concentrare mentală, focalizarea de lungă durată a atenţiei, trezeşte disponibilităţile mentale latente, accelerează sublimarea energiilor inferioare la nivelul centrului subtil de forţă Ajna Chakra. Este un aspect ce trezeşte şi amplifică puterea de pătrundere mentală, face să apară o stare inedită de hiperluciditate, uşurează focalizarea asupra trăirilor de natură mistică, face să apară anumite intuiţii spirituale referitoare la universul cauzal.

Joi, 20 decembrie, între orele 23.40-00.25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Jupiter. Efecte: Acest aspect conferă trezirea sensibilităţii binefăcătoare, face posibilă trezirea rafinamentului artistic, stimulează imaginaţia creatoare, face posibilă elevarea trăirilor afective, induce spiritualizarea şi rafinarea sentimentelor binefăcătoare, trezeşte şi amplifică aspiraţia spirituală. Facilitează trezirea şi dinamizarea trăirilor mistice elevate şi impulsionează mobilizarea cu succes în vederea împlinirii marilor idealuri spirituale ale omenirii. Face să intre în efervescenţă forţa creatoare, dinamizează şi amplifică rafinamentul erotic, favorizează orientarea şi sublimarea energiilor subtile benefice în sensul unei inspirate creativităţi artistice.

Sâmbătă, 22 decembrie, Soarele intră în zodia Capricornului. Între orele 07.50–08.35, meditaţie de comuniune cu momentul SOLSTIŢIULUI DE IARNĂ. Momentul de maxim este la ora 08.08.

Sâmbătă, 22 decembrie – TRIPURA SUNDARI. Între orele 06.45–07.30, meditaţie de comuniune cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu este sâmbătă 22 decembrie, în intervalul 01.30–13.30. Momentul de maximă influenţă benefică: sâmbătă, 22 decembrie, la ora 07.00.

Sâmbătă, 22 decembrie, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie de comuniune cu SARADA DEVI.

Duminică, 23 decembrie, între orele 07.40–08.25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Jupiter. Efecte: Trezeşte în fiiinţă starea de generozitate, bunăvoinţa şi compasiunea. Amplifică în fiinţă demnitatea, spiritului întreprinzător şi justiţiar. Trezeşte şi amplifică optimismul şi încrederea în forţele proprii. Dinamizează capacitatea de a acţiona în mod integrat şi armonios.

VACANŢA DE IARNĂ pentru cursul de yoga începe luni 24 DECEMBRIE 2007 şi se încheie joi 3 IANUARIE 2008 (ultima zi din vacanţa de iarnă).

Luni, 24 decembrie – LUNA PLINĂ. Perioada nefastă a Lunii Pline începe duminică, 23 decembrie, la ora 09.16 şi se încheie luni, 24 decembrie, la ora 21.16. Momentul de maximă influenţă a Lunii Pline este luni, 24 decembrie, la ora 03.16.

Luni, 24 decembrie/marţi 25 decembrie, NOAPTEA DE CRĂCIUN. Între orele 23.30-00.30, meditaţie specială de evocare intensă şi profund transfiguratoare în Akasha a MOMENTULUI NAŞTERII DOMNULUI NOSTRU IISUS CRISTOS.

Marţi, 25 decembrie, între orele 19.00-19.45 – Meditaţie specială de comuniune profund spirituală cu SFERA TAINICĂ DE CONŞTIINŢĂ CHRISTICĂ CARE ÎMBRĂŢIŞEAZĂ ÎN PERMANENŢĂ ÎNTREAGA PLANETĂ.

Miercuri, 26 decembrie, între orele 00.55–01.40 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Saturn. Efecte: Acest aspect conferă trezirea perspicacităţii, a spiritului de observaţie, face să apară o anumită stare de înţelepciune. Această conjunctură astrală impulsionează procesul de maturizare interioară prin înţelegerea corectă a responsabilităţilor care ne revin, trezeşte altruismul. Facilitează atingerea unei stări de linişte şi calm profund în sfera mentală. Permite depăşirea rapidă a stărilor de disipare şi defocalizare mentală, amplifică puterea de concentrare, trezeşte gândirea practică, obiectivitatea, punctualitatea.

Vineri 28 decembrie, începând cu ora 15:00 – ÎNTÂLNIREA FESTIVĂ A INSTRUCTORILOR, la sala Pipera I.

Începând de vineri 28 decembrie 2007, la Costineşti, se va desfăşura TABĂRA de MEDITAŢIE pentru REVELAREA SINELUI (28 decembrie 2007-5 ianuarie 2008). Atenţie: instructorii selectaţi vor fi acceptaţi în tabără cu condiţia de a pleca imediat spre Costineşti după încheierea întâlnirii cu instructorii din 28 decembrie!

Duminică, 30 decembrie, între orele 05.55–06.40 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Uranus. Efecte: Trezeşte şi dinamizează intuiţia spirituală, puterea de pătrundere mentală, capacitatea de comunicare telepatică, trezeşte inventivitatea binefăcătoare, favorizează eliberarea de prejudecăţile prosteşti. Permite vindecarea prin rugăciune şi credinţă în DUMNEZEU; facilitează comuniunea cu entităţile angelice. Aceasta este totodată o conjunctură benefică ce oferă şansa unei translaţii spontane a conştiinţei în dimensiunea cea tainică a SUPRAMENTALULUI. Trezeşte şi amplifică puterea de concentrare mentală, face posibilă înţelegerea intuitivă a valorilor abstracte, trezeşte în mod gradat disponibilităţile mentale latente. Este totodată un moment excelent de demarare a proceselor de purificare a mentalului şi de trezire a disponibilităţilor mentale intuitive care, printre altele, îmbunătăţesc memoria.

Duminică, 30 decembrie, între orele 15.10-15.55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic, Soare în trigon cu Saturn. Efecte: Trezeşte şi amplifică în universul nostru lăuntric responsabilitatea, răbdarea, încrederea în sine, dinamizează simţul practic, face să apară o atitudine pregnant obiectivă care favorizează profunzimea. Facilitează depăşirea spontană a mândriei, trezeşte respectul de sine, dinamizează puterea de a lupta cu forţe sporite împotriva răului şi de a duce la bun sfârşit aspiraţiile noastre benefice. Este un moment favorabil pentru asumarea cu succes a unor responsabilităţi cu totul deosebite în sfera spirituală, care, printre altele, favorizează materializarea şi împlinirea idealurilor noastre sublime. Totodată, acest aspect trezeşte şi amplifică tenacitatea, cumpătarea, face să apară starea de înţelepciune practică; de asemeni, trezeşte şi dinamizează capacităţile organizatorice.

Duminică, 30 decembrie, între orele 16.30-17.15 – Meditaţie de comuniune spirituală cu marele înţelept RAMANA MAHARISHI.

Luni, 31 decembrie 2007/ Marţi, 1 ianuarie 2008:

23.00-23.15 – Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică KALI
23.15-23.30 – Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică TARA
23.30-23.45 – Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI
23.45-00.10 – Meditaţie de comuniune spirituală cu SHIVA
00.10-00.25 – Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică BHUVANESHWARI
00.25-00.35 – Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică TRIPURA BHAIRAVI
00.35-00.45 – Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică CHINNAMASTA
00.45-01.00 – Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică DHUMAVATI
01.00-01.15 – Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI
01.15-01.30 – Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică MATANGI
01.30-01.45 – Meditaţie de comuniune profundă cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC

Marţi, 1 ianuarie 2008, între orele 19.00-20.00 – Meditaţie de comuniune cu IISUS.

Miercuri, 2 ianuarie 2008, între orele 20.00-20.45 – Meditaţie: GRAŢIA DIVINĂ.

Joi, 3 ianuarie 2008, între orele 20.00-20.45: Meditaţie de comuniune cu SHIVA.

Vineri, 4 ianuarie 2008, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie: DUMNEZEU ESTE PERMANENT ÎN NOI ŞI ACŢIONEAZĂ TAINIC ÎN ŞI PRIN NOI.

yogaesoteric

30 noiembrie

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More