MEDITAŢII şi CONJUNCTURI ASTROLOGICE FAVORABILE din luna IUNIE 2008

Motto: ”Uneori oamenii se împiedică de adevăr,
dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe”

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.

Profesor yoga Gregorian Bivolaru
Duminică, 1 iunie, între orele 13:00-13:45 – ZIUA COPILULUI: meditaţie de comuniune cu STAREA DE CANDOARE A COPILULUI CE EXISTĂ ÎN FIECARE DINTRE NOI.

Luni, 2 iunie/Marţi, 3 iunie, între orele 23:30-01:00 – SHIVARATRI, meditaţie de comuniune cu SHIVA.

Miercuri, 4 iunie, între orele 11:15-12:00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Marte. Efecte: Energia acestui aspect astral trezeşte şi dinamizează în fiinţă aspiraţia frenetică şi dăruirea către DUMNEZEU, dinamizează totodată starea exemplară de rezonanţă şi comuniune cu modelele marilor eroi spirituali, face să apară starea de fermitate de nezdruncinat, conferă curaj şi facilitează împlinirea idealurilor dificile care presupun efort de lungă durată, trezeşte starea de pasionalitate romantică, trezeşte în mod armonios masculinitatea şi îi conferă o tentă pregnant fascinantă, face să apară o stare de echilibru între acţiune şi contemplaţie. Totodată face posibilă sublimarea tainică, inefabilă, a percepţiilor senzoriale frumoase în revelaţii intuitive pure şi elevate, care pot fi de natură profetică, trezeşte capacitatea de vindecare miraculoasă prin credinţa fermă în ajutorul lui DUMNEZEU şi favorizează trezirea stării de abandon în faţa voinţei misterioase a lui DUMNEZEU TATĂL.

Joi, 5 iunie,  între orele 13:00-13:45 – ÎNĂLŢAREA DOMNULUI. Meditaţie de comuniune cu IISUS în glorie (înălţarea lui IISUS din lumea fizică în Împărăţia TATĂLUI CERESC).

Vineri, 6 iunie, între orele 11:00-11:45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Marte. Efecte: Favorizează trezirea pasionalităţii rafinate, a romantismului, a rafinamentului erotic şi artistic. Dinamizează nevoia de exprimare a sentimentelor de iubire amplificând curajul de a ne exprima potenţialul afectiv, facilitează creativitatea şi spontaneitatea ajutând la desprinderea de prejudecăţi, mai ales de prejudecăţile de natură sexuală. Conduce la transformarea dorinţelor limitatoare în stări spirituale prin intermediul abandonului şi a dăruirii necondiţionate. Trezeşte curajul, autodepăşirea, anihilarea obiceiurilor nefolositoare evoluţiei noastre afectiv-relaţionale. Predispune la trezirea stării de iubire pură, dinamizează în fiinţă tandreţea şi permite depăşirea timidităţii şi a prejudecăţilor referitoare la sexualitate. Amplifică imaginaţia creatoare, starea de transfigurare şi de armonie în cuplu, forţa de transformare a fiinţei prin iubire.

Sâmbătă, 7 iunie, între orele 18:10-18:55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic:  Soare în conjuncţie cu Mercur. Efecte: Trezeşte şi dinamizează o stare armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, face să apară o stare detaşată de competitivitate, conferă claritate în gândire, trezeşte simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea. Totodată, acest aspect trezeşte şi amplifică memoria şi puterea intelectului, face să se manifeste din plin curajul şi ne susţine să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le-am început. Facilitează manifestarea capacităţilor oratorice. Totodată face să se amplifice unele procese de purificare la nivelul plexului solar şi face să fie susţinută aspiraţia armonioasă de autodepăşire, cât şi cea de afirmare lucidă şi detaşată. Este facilitată apariţia unei stări de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei, trezeşte creativitatea. Acest aspect face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare. Este un moment favorabil pentru împărtăşirea plină de responsabilitate a cunoştinţelor spirituale ce au fost acumulate şi pentru studiul rodnic al lucrărilor spirituale de valoare. Generează un fenomen pregnant de solarizare în sfera mentală a fiinţei. Este un moment favorabil pentru detaşarea de ideile obsesive, perverse şi bolnăvicioase.

Duminică, 8 iunie, între orele 21:15-22:00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Marte. Efecte: Meditaţia asupra energiei subtile benefice a acestui aspect trezeşte şi dinamizează capacităţile mentale intuitive şi dinamizează percepţiile senzoriale benefice. Face să apară aspiraţia de cunoaştere şi de înţelegere profundă a frumuseţilor vieţii, facilitează identificarea extatică cu Natura, facilitează perceperea lui DUMNEZEU în ipostaza Sa de manifestator tainic a forţei subtile a vieţii. Trezeşte capacitatea de a acţiona benefic într-un mod inteligent şi conştient, dinamizează puterea mentală, curajul de a ne exprima în mod ferm ideile. Amplifică puterea de pătrundere mentală, inteligenţa practică, pasionalitatea, romantismul. Conferă posibilitatea de a ne depăşi superficialitatea, frica, îndoielile, în favoarea trezirii forţei mentale şi a spontaneităţii în acţiune, facilitează depăşirea inerţiei, trezirea capacităţii de a găsi soluţii ingenioase, eficiente, face să apară claritatea în exprimare. Dinamizează capacitatea de a transpune ideile benefice în fapte şi facilitează valorificarea practică a percepţiilor mentale. Favorizează creativitatea, competitivitatea, combativitatea, fiind un bun prilej de a ne debarasa de prejudecăţi prosteşti. Ajută la integrarea armonioasă în sfera socială, dinamizează şi amplifică spontaneitatea şi rapiditatea în a lua decizii, trezeşte starea de armonie dintre sfera mentală şi cea astrală.

Duminică, 8 iunie, între orele 23:45-00:30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Venus. Efecte: Favorizează comunicarea afectuoasă, empatică, intensă şi profundă mai ales cu fiinţele iubite, face să apară o stare inefabilă de armonie între sfera mentală şi cea afectivă a fiinţei, amplifică elanul de dăruire conştientă către DUMNEZEU, trezeşte creativitatea artistică, romantismul, spontaneitatea şi jucăuşenia în relaţiile de cuplu. Este un moment favorabil pentru exprimarea sinceră şi deschisă a trăirilor afective. Face să apară un farmec inefabil în comunicare şi conferă elocvenţă. Trezeşte şi amplifică puterea de dăruire conştientă către nobile idealuri.

Luni, 9 iunie, între orele 07:00-07:45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Venus. Efecte: Dinamizează deschiderea afectivă, amplifică generozitatea şi forţa de exprimare conştientă a stărilor şi a emoţiilor. Este o perioadă benefică pentru a ne asuma responsabilităţi de natură relaţională, de a ne manifesta liber şi spontan sentimentele. Trezeşte în fiinţă sociabilitatea, depăşirea prejudecăţilor, creativitatea artistică şi farmecul personal.

Miercuri, 11 iunie – ÎNTÂLNIREA CU INSTRUCTORII, la sala PIPERA 1. Între orele 10:00-12:00: program administrativ.

Vineri, 13 iunie, între orele 17:35-18:20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Neptun. Efecte: Conferă rafinarea trăirilor afective, face să apară o stare pregnantă de romantism, trezeşte inspiraţia artistică. Amplifică starea de devoţiune, trezeşte şi dinamizează talentul artistic şi estetic, face să crească sensibilitatea, intuiţia şi senzualitatea rafinată. Facilitează apariţia unei stări de înţelegere profund emoţională, mistică. Este de asemenea un moment favorabil pentru cultivarea stării de dăruire necondiţionată către idealurile sublime, divine.

Duminică, 15 iunie, între orele 13:00-13:45 – POGORÂREA SFÂNTULUI DUH. Meditaţie de comuniune cu sărbătoarea creştină a POGORÂRII SFÂNTULUI DUH care ne pune în inefabilă stare de rezonanţă cu GRAŢIA DIVINĂ care este revărsată în universul nostru lăuntric.  

Duminică, 15 iunie, între orele 17:30-01:30 – Exemplificare spirituală extraordinară care va fi oferită cu ocazia zilei Marii Puteri Cosmice MATANGI.

Duminică, 15 iunie, între orele 23:45-00:30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi dinamizează intuiţia şi imaginaţia creatoare, amplifică senzualitatea rafinată si simţul artistic. Face să se trezească capacitatea de clarviziune şi inspiraţia.

Luni, 16 iunie – TRIPURA SUNDARI. Momentul de maxim benefic: ora 12:04. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu cu continenţă şi transfigurare este între orele 07:00 şi 22:00. Meditaţia specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI se realizează între orele 11:45-12:30.

Luni, 16 iunie, între orele 13:00-13:45 – Meditaţie de comuniune cu REALITATEA TAINICĂ A SFINTEI TREIMI.

Miercuri, 18 iunie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a LUNII PLINE începe miercuri, 18 iunie, la ora 02:30 şi se încheie joi, 19 iunie, la ora 14:30. Momentul de maximă influenţă nefastă a LUNII PLINE: miercuri, 18 iunie, la ora 20:30.

Sâmbătă, 21 iunie,  Soarele intră în zodia Rac. Între orele 02:00-03:30 – Meditaţie de comuniune intensă, profundă şi  tainică pentru a intra în stare de rezonanţă ocultă cu momentul SOLSTIŢIULUI DE VARĂ. Momentul de maxim al SOLSTIŢIULUI DE VARĂ este sâmbătă, 21 iunie, la ora 02:59.

Sâmbătă, 21 iunie, între orele 12:00-12:45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Saturn. Efecte: Acest aspect face să apară o stare de maturitate spirituală în sfera afectivă, dinamizează impulsul de manifestare a sentimentelor binefăcătoare. Conduce la depăşirea superficialităţii şi facilitează controlul asupra pasiunilor inferioare făcând totodată posibilă sublimarea lor. Face să se trezească în fiinţă respectul de sine şi fidelitatea în relaţiile de iubire. Favorizează trezirea şi amplificarea stării de abnegaţie. Energia tainică a acestui aspect trezeşte puterea de a percepe în mod spontan frumuseţea interioară şi facilitează atingerea stării de maturitate afectivă, trezeşte responsabilitatea emoţională. Face să apară o stare inefabilă de echilibru profund între nevoia de exteriorizare şi nevoia de interiorizare, generează o stare de armonie între sfera materială şi cea spirituală.

Marţi, 24 iunie, între orele 15:00-15:45 – Meditaţie de comuniune intensă şi profundă cu SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL.

Marţi, 24 iunie – SÂNZIENELE. Între orele 22:00-23:15, meditaţie  intensă şi profundă de comuniune spirituală empatică cu SÂNZIENELE (FEELE) (pentru a favoriza această comunicare tainică se recomandă cu 3 ore înainte de aceasta să se administreze sublingual 5 grame din planta Drăgaica sau Sânziene, măcinată fin). Pentru a facilita intrarea în STARE DE REZONANŢĂ OCULTĂ CU LUMEA TAINICĂ A SÂNZIENELOR sugerăm ca această meditaţie să se realizeze anul acesta în natură (cel mai bine într-o pădure liniştită sau într-o poieniţă) sau la oraş, într-un parc în care sunt copaci şi multă verdeaţă. Facultativ înainte de această exemplificare se va putea face o ofrandă de lumină cu 7 lumânări ce vor fi consacrate atunci SÂNZIENELOR şi li se vor face 7 binecuvântări. Atunci când această meditaţie se va face într-o pădure, se va urmări să fie evocate într-un mod afectuos SÂNZIENELE (FEELE) şi vom urmări să le percepem ca fiind nişte făpturi feminine  frumoase, pure, afectuoase şi radiind de o candoare specifică. În final le putem ruga să ne inspire în existenţa noastră de zi cu zi şi să ne ajute să ne trezim intuiţia şi să ne asiste în descoperirea tainelor naturii vegetale.

Miercuri, 25 iunie, între orele 07:45-08:30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Saturn. Efecte: Face să apară o stare de maturizare spirituală, facilitează conştientizarea priorităţilor esenţiale ale vieţii care ni se revelează dintr-un punct de vedere spiritual, oferindu-ne totodată şansa de a ne desprinde de diferite preocupări lipsite de valoare şi de obişnuinţe rele. Amplifică totodată simţul valorii, respectul de sine, nobleţea, aspiraţia spirituală. Favorizează depăşirea orgoliului şi permite atingerea unor experienţe spirituale inedite şi profunde. Trezeşte şi amplifică tenacitatea, cumpătarea, face să se manifeste înţelepciunea practică, trezeşte capacităţile organizatorice, precizia, iscusinţa în tot ceea ce ţine de aspectele practice ale vieţii.

Sâmbătă, 28 iunie 2008, începând cu ora 21:00, se va realiza la unison în toată ţara SPIRALA YANG pentru TREZIREA SUFLETULUI NEAMULUI ROMÂNESC.

Duminică, 29 iunie, între orele 13:30-14:30 – Meditaţie de comuniune spirituală cu SFINŢII APOSTOLI PETRU şi PAVEL.

yogaesoteric
30 mai 2008

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More