OCULTĂ (august 1989)

Nota Nr. 0023157 din 28 august 1989.

Din ascultarea, prin sondaj, a posturilor instalate în acţiunea “ Cristalul-89” a rezultat că, în ziua de 23 august a.c., obiectivul “RABI” a primit vizita unui necunoscut (din motive tehnice va fi numit BAZA1) cu care, după ce s-au salutat ceremonios, folosind şi formula “şalom”, au continuat discuţia în limba ebraică (unele expresii au fost amestecate cu idiş, iar altele chiar în limba română):

RABI: – Mi s-a spus, fiule, că iniţierea ta este desăvârşită!…
BAZA1: – Eli, Eli!…Aşa cum nimic nu este întâmplător, nimeni nu poate pătrunde întreaga taină a protocoalelor inspirate de regele nostru David!…
RABI: – Priveşte şi spune-mi ce vezi!…
(n.t. Obiectivul împreună cu musafirul său, vizionează la televizor grandioasa demonstraţie a oamenilor muncii prilejuită de sărbătorirea zilei de 23 august).
BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.1, RABI: “Oamenii cu instincte murdare sunt mai mulţi decât cei cu purtări alese; deci, cele mai bune rezultate se obţin conducând oamenii prin violenţă şi teroare, nu prin discuţii academice!…”
RABI: – Corect!… “După legea naturii, dreptul constă în putere!…”
BAZA1: – “Libertatea politică este o iluzie, nu un fapt real!… Politica nu are nimic comun cu morala!…”
(n.t.: – Rezultă că interlocutorii citează din documentul intitulat “ Protocoalele Secrete ale Maeştrilor Francmasoni” elaborat de Marele Congres Francmasonic care a avut loc la Basel, în Elveţia, în anul 1897. De aceea, şi în continuare, citatele vor fi marcate cu ghilimele).
RABI: – “Scopul nostru este să posedăm puterea!”… Trebuie distruse religia şi autoritatea goimilor!…
(n.t. – “Goimi” este un termen zemflemitor folosit de masoni la adresa creştinilor).
BAZA1: – “Marile calităţi populare, sinceritatea şi onestitatea, sunt vicii în politică!…”
RABI: – Nu mai e mult şi se împlineşte un veac de înţelepciune!… Nu trebuie să treacă fără dărâmarea creştinătăţii!… Spune-mi ce vezi!…
BAZA1: – Rândurile 2 şi 3 din tribuna oficială!… Protocolul secret francmasonic nr.2: “Administratori aleşi de noi din public, pe baza înclinaţiilor lor slugarnice, vor deveni uşor nişte pioni în jocul nostru, în mâinile specialiştilor noştri!…”
RABI: – Nu fiule!… Abia uitându-te la ei, poţi să vezi ce e în rândul întâi!… Acolo, este şi ea de-a noastră? E chiar şi ea?
RABI: – Nu trebuie să te mire nimic!… Află!
BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.11: “Dobitoacele creştine vor fi atrase de noi în armata vizibilă a lojilor, pentru a deruta încrederea fraţilor lor!…”
RABI: – Aşa!…
BAZA1: – Şi, tot în rândul întâi, încă patru oi din turma noastră!
RABI: – Ai văzut ce trebuia!… Acum ştii!… Poţi să te apleci pe rândul doi!… Ce vezi?
BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.10: “Vom pune la cale alegerea unor preşedinţi care au în trecutul lor un păcat ascuns… Frica de destăinuiri va face din ei executori devotaţi ai ordinelor noastre!…” Se respectă Protocolul secret francmasonic nr.11: “Nici într-un caz nu vom împărţi puterea noastră cu ei!…”
RABI: – Ai dezlegat taina!… “Dacă stricăm o parte din maşina statului, statul se va îmbolnăvi, ca şi corpul uman şi va muri!…”
BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.13: “Nevoia pâinii zilnice îi va face pe creştini să tacă şi îi va transforma în servitori umili!…”
RABI: – Toate acestea au fost născocite de noi după un plan politic pe care nimeni nu l-a ghicit timp de lungi secole… A venit vremea să se împlinească!…
BAZA1: – Protocolul secret francmasonic nr.4: “Trebuie să-i supunem pe creştini cu ajutorul industriei şi al comerţului!…”
RABI: – Aşa!… Dar marea taină o pătrunzi abia în Protocolul secret francmasonic nr.6: “Pentru a ruina industria, vom dezvolta speculaţia, gustul luxului, a acelui lux care nimiceşte tot. Vom face să se ridice salariile, care totuşi nu vor aduce vreun folos lucrătorilor, căci vom face să se nască în acelaşi timp o scumpire a produselor de primă necesitate!… Trebuie ca industria să ia pământului fructul muncii!… Cel mai bun mijloc pentru aceasta este de a mări impozitele asupra proprietăţii funciare, pentru a îndatora pământul!…”
BAZA1: – Planul nostru va fi împlinit prin Protocolul secret francmasonic nr.8: “Un anumit timp, până vom putea să încredinţăm fără primejdie fraţilor noştri principalele posturi, vom da aceste funcţii unor indivizi al căror trecut şi character să fie astfel încât să existe o prăpastie între ei şi popor!…”
RABI: – Adaugă şi taina Protocolului secret francmasonic nr.2: “Pentru noi este necesar ca războiul să fie strămutat pe terenul economic!…”
BAZA1: – Iartă-mă, învăţătorule!… N-am uitat-o!…
RABI: – Taina tainelor!…
BAZA1: – Da!… Protocolul secret francmasonic nr.10: “Când vom fi dat lovitura noastră de stat, vom spune poporului: <Totul mergea grozav de prost, toţi au suferit mai mult decât puteau răbda!>…” După care, vor suferi şi vor răbda cu mult mai mult!…
RABI: – Aşa vom face din popor o forţă oarbă care se va supune agenţilor numiţi de noi în locul conducătorilor actuali, pentru că de aceşti noi şefi vor depinde lefurile, darurile gratuite şi tot felul de alte avantaje. Aşa vom supune şi presa, care va fi o forţă!… Mai întâi ea va cădea în mâinile celor îmbogăţiţi şi, prin ei, în mâinile puterii noastre!… Protocolul secret francmasonic nr.12: “Imbecilii care vor crede că repetă opinia unui ziar independent, vor repeta părerea noastră sau pe aceea care ne va plăcea nouă!…”
BAZA1: – Eli!… Eli!… Învăţătorule, unde se sfârşeşte minciuna şi unde începe adevărul? Eu m-am iniţiat în “Protocoalele Marilor Maeştri Francmasoni” repetându-mi că sunt falsuri inventate de creştini!…
RABI: – Fiule, cel mai bine aperi un adevăr declarându-l fals înainte de a-l anunţa!… Goimii se vor bate să-l desfiinţeze!… Aşa ne asigurăm liniştea descifrării lui, peste timp, prin jocul Kabalei!… Între creştini, când unul va zice că Protocoalele sunt adevărate, vor sări alţi zece care să-i demonstreze că sunt false!… Ei se ceartă, iar noi ne vedem de treabă!…
BAZA1: – De ce nu au fost pedepsiţi cei care au trădat secretul? Cel care a trădat casa de fier din Alsacia!… De ce nu-i ucidem pe cei care îngăduie păgânilor să cunoască tainele?…
RABI: – Fiule, acum vorbeşte furtuna sângelui din tine!… Cu ce ne-am fi deosebit de păgâni? Acum, ayatolahul Kameney a ordonat uciderea celui care a scris “Versetele satanice”!… Ce folos?!… Noi am ordonat uciderea informaţiei, adică a tot ce s-a tipărit adevărat despre Protocoale, şi nu a autorilor!…
(n.t. Din datele de cultură generală stăpânite de traducător rezultă că lucrarea “Protocoalele secrete ale maeştrilor francmasoni” este compusă din 24 procese verbale conţinând programul de cucerire mondială iniţiat de evrei. Prima ediţie, tipărită în 1902, a dispărut imediat, fiind cumpărată integral şi distrusă de cei interesaţi. La fel  s-a întâmplat şi cu ediţiile din 1905, 1907, 1911, 1912 şi 1917. La British Museum se păstrează un singur exemplar, incomplet, din ediţia tipărită în 1905.)
BAZA1: – Ştiu, învăţătorule!… Bolşevicii au distrus ediţia din 1917!…
RABI: – Da, ne-au ajutat!… Totuşi, nu au reuşit să pătrundă la Mănăstirea Sf. Sergiu, unde se ascundeau câteva exemplare din ediţiile mai vechi!… Acolo se află şi manuscrisele scriitorului rus Butmi care, în 1907, în lucrarea “Duşmanul neamului omenesc”, avertiza că în “Protocoale”, se vorbeşte despre fabricarea şi răspândirea unei boli asemănătoare virusului SIDA…
BAZA1: – De ce, învăţătorule?
RABI: – Pentru că, în secolul aproape scurs, neamul ales şi-a îndeplinit făgăduinţa!… Înmulţirea goimilor trebuie stopată!… Acum, dacă se destrăbălează, se vor îmbolnăvi unul pe altul şi vor muri!… Deci, vor scădea!… Dacă se abţin, de teama bolii, nu se vor mai înmulţi!… Oricum, scopul e atins!… Voi, iniţiaţii, va trebui să dărâmaţi zidurile Mănăstirii Sf. Sergiu, dacă va fi nevoie, pentru a distruge dezlegările adevărate ale tainelor, scrise de păgâni!… Acum, poţi să mă întrebi!…
BAZA1: – Învaţă-mă, învăţătorule!… Ce voi fi mâine?…
RABI: – Tu, fiule, eşti supus Protocolului secret francmasonic nr.5: “Noi şedem în umbră cu organizaţia noastră secretă. Puterile nu pot hotărî acum acordul cel mai efemer fără ca noi să nu luăm parte. Autoritatea va trece în stradă, adică într-un loc public şi noi ne-o vom însuşi!… Pentru a pune mâna pe opinia publică, trebuie să o derutăm cu zvonuri contradictorii, astfel încât creştinii, obosiţi, să renunţe la a mai face politică!…” Acesta este primul secret!… Al doilea secret constă în a înmulţi aşa de tare defectele poporului, obiceiurile, pasiunile, regulile vieţii în comun, încât să nu se mai înţeleagă unii cu alţii!… Atunci veţi avea puterea!…
BAZA1: – Au ieşit din rând!… Parcă huiduie şi aruncă roşii în tribuna oficială!…
(n.t. Interlocutorul se referă la transmisiunea T.V. în direct de la grandioasa manifestaţie a oamenilor muncii.)
RABI: – Nu te tulbura!… Nu acum e momentul!… Ce ţi-ai ales, fiule, din Talmud?
BAZA1: – Parabola broaştei: “Când mi se va apropia sfârşitul, voi coborî la malul mării pentru ca, un alt animal, găsindu-mă acolo, să mă mănânce şi astfel să fiu folositoare chiar şi prin moartea mea!…”
RABI: – Eşti dintre cei aleşi!…
BAZA1: – Ce să nu uit, învăţătorule?
RABI: – Să nu uiţi că şi prin revelaţia regelui David, pământul sfânt al României a fost ales ca loc de pace pentru neamul lui Dumnezeu!… Nimic nu este prea mult, nici chiar împlinirea parabolei broaştei, pentru pacea copiilor lui Israel!… Luptă şi cucereşte pământul făgăduinţei.

(Cei doi interlocutori se despart cu saluturile de rigoare. Materialul a fost tradus şi redactat de maior Goldenberg Leon din U.M. 0639-Bucureşti).

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More