Oxid de grafen în vaccinurile împotriva covid, depistat de testele de microscopie electronică prin scanare și transmisie. Articol-studiu de dr. Robert Young (II)

Companiile farmaceutice nu au furnizat în cutiile de la „vaccin”, în prospect sau pe etichetă detaliile complete privind multe dintre ingredientele importante sau minore din aceste așa-numite „vaccinuri”. Scopul acestui articol de cercetare este să identifice ingredientele importante și minore conținute în aceste patru „vaccinuri”, folosind diferite teste anatomice, fiziologice și funcționale.

Citiți prima parte a articolului

Ilustrațiile 13 și 14 de mai jos arată micrografii cu diferite micro și nano-particule care au fost identificate în așa-numitele „vaccinuri” de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca și Jannsen, și analizate folosind un microscop electronic cu scanare de mediu (SEM) cuplat cu o micromăsurătoare cu raze X efectuată printr-un sistem de dispersare a energiei (EDS) care arată mărimea particulelor, distribuția compoziției și natura chimică ale micro și nano-particulelor aflate sub observație.

Există paraziți în „vaccinurile” de la Pfizer?

În „vaccinul” de la Pfizer a fost observat un corp alungit în mărime de 50 de microni, așa cum se vede în ilustrația 13. Aceasta e o prezență misterioasă în „vaccin”. Pare a fi Trypanosoma cruzi și a fost identificat anatomic ca fiind acest parazit. Câteva variante ale acestui parazit sunt letale, iar el e una din multele cauze ale sindromului de imuno-deficiență dobândit (SIDA) (conform Atlasului de parazitologie la om, ediția a 4-a, Lawrence Ash și Thomas Orithel, pag. 174-178) [9]

Ilustrația 13 arată un parazit Trypanosoma având aproximativ lungimea de 20 microni, care se găsește în așa-numitul „vaccin” de la Pfizer. Este compus din atomi de carbon, oxigen, crom, sulf, aluminiu, clor și azot

Ilustrația 13a. O micrografie cu contrast de fază asupra unui sânge viu, care arată prezența parazitului Trypanosoma cruzi [9]
Ilustrația 14 identifică o compoziție de nanoparticule ce includ carbon, oxigen, crom, sulf, aluminiu, clor și azot, care se găsesc de asemenea în „vaccinurile” covid-19.

Ilustrația 14 identifică un compozit format din nano-particule

Ilustrațiile 15 și 16 de mai jos arată o micrografie cu diferite micro și nano-particule care au fost identificate și analizate la un microscop electronic cu scanare de mediu (SEM) cuplat cu o micro-măsurătoare în raze X a unui sistem cu dispersie de energie (EDS) care dezvăluie natura chimică și morfologia micro și nanoparticulelor observate. Particula albă în lungime de 2 microni este compusă din bismut, carbon, oxigen, aluminiu, sodiu, cupru și azot.

Ilustrația 15 arată nano și micro-particule identificate în „vaccinul” Pfizer. Particula albă cu lungimea de 2 microni este compusă din bismut, carbon, oxigen, aluminiu, sodiu, cupru și azot
Ilustrația 16 arată că particula albă în lungime de 2 microni ce se găsește în așa-numitul „vaccin” de la Pfizer este compusă din bismut, carbon, oxigen, aluminiu, sodiu, cupru și azot

Ilustrațiile 17 și 18 arată identificarea particulelor organice de carbon, oxigen și azot cu un agregat de nano-particule inserate ce includ elementele bismut, titan, vanadiu, fier, cupru, siliciu și aluminiu, care au fost găsite toate în așa-numitul „vaccin” de la Pfizer.

Ilustrația 17 arată un agregat organic (carbon-oxigen-azot) care conține nanoparticule de bismut, titan, vanadiu, fier, cupru, siliciu, aluminiu, care se găsesc în „vaccinul” de la Pfizer
Ilustrația 18 arată un agregat organic (carbon-oxigen-azot) care conține nano-particule de bismut, titan, vanadiu, fier, cupru, siliciu, aluminiu, care se găsesc în „vaccinul” de la Pfizer

„Vaccinul” AstraZeneca: ingrediente pe care producătorul NU le-a menționat în prospect

Ilustrațiile 19 și 20 arată un agregat proiectat ce conține fier, crom și nichel (cunoscut și ca oțel inoxidabil), care are micro și nanoparticule ce sunt identificate atunci când se folosește microscopia cu transmisie de electroni (TEM), cuantificată cu o micro-măsurare cu raze x a unui sistem cu dispersie de energie, ce dezvăluie natura chimică și morfologia micro și nano-particulelor observate.

Ilustrația 19 – agregat proiectat ce conține fier, crom și nichel (cunoscut și ca oțel inoxidabil)
Ilustrația 20 arată nano-particulele cuantificate în „vaccinul” AstraZeneca, folosind o micro-măsurătoare cu raze X a unui sistem cu dispersie de energie. Acesta dezvăluie natura chimică a micro și nano-particulelor observate

Instrumentul cu fluorescență în raze X (XRF) a fost folosit pentru a evalua adjuvanții din „vaccinul” AstraZeneca. Prin folosirea acestui instrument, au putut fi identificate molecule de histidină, sucroză, glicol de polietilenă (PEG) și alcool etilic (ethylene alcohol), care se găsește și în „vaccinurile” Pfizer și Moderna. Rezultatele acestui test pot fi văzute în ilustrația 21 [10]

Injectarea de PEG și alcool etilic sunt cunoscute ca fiind carcinogenice (pot să provoace cancer) și genotoxice (afectează ADN-ul). [10] PEG a fost singurul adjuvant declarat pe prospectul cu ingredientele „vaccinului” AstraZeneca. El apare și în „vaccinurile” Pfizer și Moderna.

Ilustrația 21 identifică spectrul adjuvanților din „vaccinul” AstraZeneca. Sunt utilizate culori diferite pentru cele patru molecule identificate prin intermediul spectrului de referință. Concentrația relativă este calculată pe baza integralelor de referință pentru molecule în spectru cantitativ, obținută cu un ciclu de sarcină de 5 secunde, unde cel mai lung T1 calculat a fost de 5 secunde

Vaccinul” Janssen: ingrediente care NU au fost declarate de producător

Ilustrațiile 22 și 23 arată un agregat organic-anorganic identificat în „vaccinul” Janssen (de la Johnson & Johnson). Particulele sunt compuse din oțel inoxidabil și sunt legate între ele printr-un „lipici pe bază de carbon” format din oxid de grafen redus. [11] Acest agregat are un grad înalt de magnetism și poate declanșa coagularea patologică a sângelui; de asemenea poate provoca „Efectul corona” sau „Efectul proteinei spike”, din degenerarea membranei celulare datorită interacțiunii cu alți dipoli [11]. Se pot observa aceste reacții biologice sau transformări celulare în sânge viu examinat cu microscopia de contrast de fază și microscopie în câmp întunecat, așa cum apare în Ilustrațiile 24, 25 și 26 [1][12].

Ilustrația 22. Un agregat de oțel inoxidabil format din carbon, oxigen, fier și nichel, ținute împreună folosind oxid de grafen
Ilustrația 23 arată elementele carbon, oxigen, fier și nichel, ținute laolaltă prin oxidul de grafen

Efectul corona și efectul proteinei spike

Efectele „Corona” și „Proteina spike” generate endogen sunt cauzate de otrăvirea chimică și radioactivă provocată de oxidul de grafen redus și radiația cu microunde! [12].

Ilustrația 24 – „Efectul corona” și generarea endogenă de exozomi, datorită otrăvirii chimice și radioactive a fluidelor vasculare și interstițiale aflate în interstițiu
Ilustrația 25 – „Efectul corona” și generarea endogenă de proteine spike S1, datorită otrăvirii chimice și radioactive. Ceea ce noi denumim „Efectul proteinei spike”
Ilustrația 26 – Micrografie care arată generarea endogenă a „proteinei spike” ca fiind of exfecție (outfection) și NU o infecție!

Ilustrațiile 24 și 25 de mai sus arată „Efectul corona” asupra celulelor roșii, iar ilustrația 26 arată „Efectul proteinei spike”. Amândouă sunt cauzate de acidoza decompensată din fluidele interstițiale și apoi din fluidele vasculare, datorată unui stil de viață acidic și expunerii la câmpuri electromagnetice pulsate toxice la 2,4 gigaherți sau mai mult, de otrăvirea chimică prin mâncarea și apa ingerată, de poluarea aerului (care e acidă și toxică), de dârele chimice (chemtrails); iar mai mult decât toate acestea, cauzată de „injectarea cu vaccinul covid-19” conținând nano-particule chimice!

Notă: Frecvența de 2,4 gigaherți menționată de autor e o frecvență cu care operează routerele wireless, cele pe care unii le au în casă pentru a transmite internet fără fir.

Vaccinul” Moderna: ingrediente care NU au fost declarate de producător

Ilustrațiile 26a și 27 au identificat elemente amestecate de materie organică și anorganică ce este conținută în „vaccinul” de la Moderna.

Microscopia cu transmisie electronică (TMS), cuantificată cu o micro-măsurătoare în raze X a unui sistem cu dispersie de energie (EDS) dezvăluie natura chimică a micro și nano-particulelor observate. Așa-numitul „vaccin” Moderna este un substrat de oxid de grafen redus bazat pe carbon, unde sunt inserate anumite nanoparticule. Aceste nanoparticule sunt compuse din carbon, azot, oxigen, aluminiu, cupru, fier și clor [13].

Ilustrația 26a. Microscopia cu transmisie electronică arată prezența unui compus de oxid de grafen care are introdusă în el materia organică și anorganică
Ilustrația 27 arată nano-particule citotoxice introduse în structura respectivă

Ilustrațiile 27a și 28 arată o analiză care a fost efectuată de asemenea la microscopul cu transmisie de electroni (TEM) și cuantificată folosind o micro-măsurătoare de sistem cu dispersie de energie (EDS). Această procedură arată natura chimică a micro și nano-particulelor observate. Au fost identificate multe corpuri străine ce au o morfologie sferică și cavități în formă de bule. Ilustrația 29 arată că sunt compuse din carbon, azot, oxigen, siliciu, plumb, cadmiu și seleniu. Această compoziție cu nano-particule foarte toxice reprezintă puncte cuantice de selenidă de cadmiu, care sunt citotoxice și genotoxice. [14][15]

Ilustrația 27a arată nano-punctele aflate în oxidul de grafen ce se găsește în „vaccinul” Moderna
Ilustrația 28 arată nano-punctele din oxidul de grafen ce se găsește în „vaccinul” Moderna
Ilustrația 29 arată compozitul de nano-particule citotoxice și genotoxice aflat în oxidul de grafen, ce se găsește în „vaccinul” Moderna

Ilustrațiile 30 și 31. Analiza mai departe a acestui așa-numit „vaccin” de la Moderna arată un agregat (symplast) de 100 de microni format dintr-un compozit de nano-particule de oxid de grafen redus (rGO). rGO este compus din carbon și oxigen, având inserții toxice de nano-particule de azot, siliciu, fosfor și clor. [16]

Ilustrația 30 – Microcopia cu transmisie de electroni arată un compozit symplast mare de 100 de microni, format din oxid de grafen redus
Ilustrația 31 arată complexul de nano-particule conținut în „vaccinul” Moderna

Ilustrațiile 32 și 33 arată formațiuni de oxid de grafen redus bazate pe carbon ce se găsesc în „vaccinul” Moderna, combinate cu agregate umplute cu nano-particule de aluminiu și siliciu. [17]

Ilustrația 32 arată un complex de oxid de grafen și silicat de aluminiu, folosind microscopia cu transmisie electronică
Ilustrația 33 arată nano-elemente de oxid de grafen și silicat de aluminiu, conținute în „vaccinul” de la Moderna

Discuție

Pandemia („pandemia”) de SARS-CoV-2-19 a oferit ocazia companiilor farmaceutice să dezvolte noi „vaccinuri”. Modul cum acționează aceste noi „vaccinuri” (așa cum a fost declarat de industria farmaceutică), combinat cu ceea ce a fost raportat în prospectele „vaccinurilor”, nu i-au convins pe savanții medicali din acest moment. Acestea nu sunt vaccinuri, ci nano-tehnologii livrate cu scopul de a modifica genetic oamenii. Denumirea de „vaccin” este o înșelăciune folosită din motive birocratice și tehnocratice pentru a obține o aprobare urgentă, ignorând toate regulile normale de testare a noilor medicamente; cu atât mai grav cu cât acestea sunt mecanisme noi de tip nano-tehnologic, care nu au mai fost niciodată dezvoltate de oameni și nici nu s-au făcut experimente cu ele, în niciun loc și niciodată în istoria omenirii.

Notă: Nici vaccinurile dinainte nu erau bune, având adjuvanți toxici, celule prelevate de la fetuși avortați etc.

Toate aceste așa-numite „vaccinuri” sunt patentate, prin urmare conținutul lor real este ținut secret chiar și față de cumpărători, care desigur că le cumpără din banii contribuabililor. Prin urmare, plătitorii de taxe nu știu ce conțin „vaccinurile” (și nici nu i-a întrebat nimeni dacă sunt de acord să fie cumpărate „vaccinurile” sau să fie oamenii „vaccinați”, adăugăm noi). Oamenilor nu li se spune ce fac aceste procese tehnologice implicând nano-particule prezente în „vaccin”, nu li se spune nici despre efectele nefaste asupra celulelor din trup, și nici despre interacțiunea nano-biologică dintre aceste tehnologii și sângele sau celulele oamenilor; nu li se spune că aceste interacțiuni provocate de „vaccin” au posibile efecte magneto-toxice, cytotoxice și genotoxice. Cercetarea prezentată în acest articol, prin analiza directă a acestor așa-numite „vaccinuri” folosind instrumentar tehnologic ce poate analiza nano-particulele, aduce la iveală informații șocante și care au posibilitatea de a transforma viața oamenilor (în bine, dacă vor refuza „vaccinul”), arătând adevărul despre toxicitatea și aciditatea din aceste așa-numite „vaccinuri”.

„Vaccinurile” SARS CoV-2 (redenumite CoVid-19) au fost „dezvoltate” pe repede înainte. Un proces care în mod normal dura 10 ani (sau mai mult), acum a durat 1 an. Este important pentru oameni să știe că testele clinice pentru aceste așa-numite „vaccinuri” sau „terapii genetice” nu se opresc decât în 2023!!

Produsele oferite de Pfizer, Moderna, AstraZeneca și Janssen nu sunt „vaccinuri”, ci agregate complexe de nano-particule de oxid de grafen, în care diverse nano-elemente sunt atașate de acizii nucleici modificați genetic ai ARN-ului mesager, care provine de la celule prelevate de la animale sau celule vero și de la celule prelevate de la fetuși umani avortați. Mai menționăm o dată că ingredientele din aceste așa-numite „vaccinuri” au un grad înalt de magneto-toxicitate, cito-toxicitate și geno-toxicitate asupra plantelor, insectelor, păsărilor, animalelor și oamenilor, mai exact asupra membranelor celulare și asupra geneticii formelor de viață. Această toxicitate de nivel mare deja a dus la daune serioase (victimele omenești sunt estimate la peste 500 de milioane în toată lumea), dar și la decese (estimate la peste 35 de milioane) [17][18] până la [55]. Așa-numiții „experți” sau „savanți medicali” le spun oamenilor că „vaccinurile covid-19” sunt singurul mod de a opri răspândirea covid-19…

Demontarea teoriei virale

Aceștia mai spun că „vaccinurile sunt sigure” – în ciuda dovezilor documentate că situația este invers… [54]. Tot ei spun că „vaccinurile sunt eficiente” – deși sunt milioane de „dublu-vaccinați” care se îmbolnăvesc și chiar mor… [55] și datorită conținutului toxic și acid din oxidul de grafen redus, livrat prin ARN-ul mesager modificat genetic către ținte specifice din organismul uman, ducând la coagularea patologică a sângelui, deprivare de oxigen, hipercapnie, hipoxie și apoi moartea prin sufocare. [56][57][58]

Tot ei spun că oamenii ar trebui să accepte cel puțin cele „două doze” plus „boosterele” pentru a duce o „viață normală” … Iar în curând le vor spune oamenilor că nu au altă opțiune decât să se supună „vaccinării obligatorii”.

Rețineți: nu permiteți nimănui să vă ia libertatea medicală. Este trupul tău, viața ta și alegerea ta.

Cunoașterea este putere. Acesta e un aspect cheie pentru a înțelege de ce aceste „vaccinuri experimentale covid-19” sunt atât de periculoase – în ciuda poveștii oficiale împinse în față de mass-media, care pune pumnul în gură și cenzurează pe oricine îndrăznește să vorbească.

TU ai putere de decizie asupra sănătății tale (nu guvernul). Nu cădeți victimă a guvernelor și birocraților de la nivel global, care îi împing pe toți la „vaccinare”. Miliardarul Bill Gates și alți activiști miliardari din Big Tech au impresia că știu ce e mai bine pentru tine și familia ta.

Tu ai libertatea de a decide ce e bine pentru tine. Nu permiteți guvernelor sau angajatorilor să-ți bage pe gât „vaccinul” „pentru binele tău”. Și nu permiteți niciodată culturii anulării (cancel culture) să vă facă să vă fie frică să vă apărați drepturile.

Referințe:

[9] Atlas of Human Parasitology, 4th Edition, Lawrence Ash and Thomas Orithel, pages 174 to 178

[10] Mano, S.S.; Kanehira, K.; Sonezaki, S.; Taniguchi, A. Effect of Polyethylene Glycol Modification of TiO2 Nanoparticles on Cytotoxicity and Gene Expressions in Human Cell Lines. Int. J. Mol. Sci.2012, 13, 3703-3717. https://doi.org/10.3390/ijms13033703

[11] Srivastava AK, Dwivedi N, Dhand C, et al. Potential of graphene-based materials to combat COVID-19: properties, perspectives, and prospects. Mater Today Chem. 2020;18:100385. doi:10.1016/j.mtchem.2020.100385

[12] Young, RO, The Effects of ElectroMagnetic Frequencies (EMF) on the Blood and Biological Terrain. https://www.drrobertyoung.com/post/the-effects-electromagnet-frequencies-on-the-blood-and-biological-terrain

[13] Gatti AM, Manti A, Valentini L, Montanari S, Gobbi P, et al. (2016) Nano biointeraction of particulate matter in the blood circulation. Frontiers 30: 3.

[14] Nikazar, S., Sivasankarapillai, V.S., Rahdar, A. et al. Revisiting the cytotoxicity of quantum dots: an in-depth overview. Biophys Rev 12, 703–718 (2020). https://doi.org/10.1007/s12551-020-00653-0

[15] Ritesh Banerjee, Priya Goswami, Manoswini Chakrabarti, Debolina Chakraborty, Amitava Mukherjee, Anita Mukherjee, Cadmium selenide (CdSe) quantum dots cause genotoxicity and oxidative stress in Allium cepa plants, Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, Volume 865, 2021, 503338,ISSN 1383-5718, https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2021.503338.

[16] Wanjun Cao, Lin He, Weidong Cao, Xiaobing Huang, Kun Jia, Jingying Dai, Recent progress of graphene oxide as a potential vaccine carrier and adjuvant, Acta Biomaterialia, Volume 112, 2020, Pages 14-28, ISSN 1742-7061, https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.06.009. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706120303305)

[17] Concise Encyclopedia of Composite Materials, ed. Anthony Kelly, MIT Press, 1989, ISBN0-262-11145-4

[18] L. Harivardhan Reddy, José L. Arias, Julien Nicolas, and Patrick Couvreur, Magnetic Nanoparticles: Design and Characterization, Toxicity and Biocompatibility, Pharmaceutical and Biomedical Applications. Chemical Reviews 2012 112 (11), 5818-5878 DOI: 10.1021/cr300068p

[19] US Dpt of health and human services (1996) Report Update: Vaccine Side Effects, Adverse Reactions, Contraindications, and Precautions. CDC 45(RR-12): 1-35.

[20] Ottaviani G, Lavezzi AM, Matturri L (2006) Sudden infant death syndrome (SIDS) shortly after hexavalent vaccination: pathology in suspected SIDS? Virchows Arch 448(1): 100-104.

[21] Taylor B, Miller E, Farrington CP, Petropoulos MC, Favot-Mayaud I, et al. (1999) Autism and measles, mumps, and rubella vaccine: no epidemiological evidence for a causal association. Lancet 353(9169): 2026-2029.

[22] Demicheli V, Rivetti A, Debalini MG, Di Pietrantonj C (2012) Vaccines for measles, mumps and rubella in children. Cochrane Database Syst Rev 15(2): CD004407. New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination 13/13 Copyright: ©2016 Gatti et al. Citation: Gatti AM, Montanari S (2016) New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination. Int J Vaccines Vaccin 4(1): 00072. DOI: 10.15406/ijvv.2017.04.00072

[23] Carola Bardage, Ingemar Persson, Åke Örtqvist, Ulf Bergman, Jonas F Ludvigsson, et al. (2011) Neurological and autoimmune disorders after vaccination against pandemic influenza A (H1N1) with a monovalent adjuvanted vaccine: population based cohort study in Stockholm, Sweden. BMJ 343: d5956.

[24] Johann Liang R (2012) Updating the Vaccine Injury Table following the 2011 IOM Report on Adverse Effects of vaccines. HRSA, pp. 1-27.

[25] L Tomljenovic, CA Shaw (2011) Aluminum Vaccine Adjuvants: Are they Safe? Current Medicinal Chemistry 18(17): 2630-2637.

[26] Shaw CA, Petrik MS (2009) Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration. J Inorg Biochem 103(11): 1555-1562.

[27] Authier FJ, Sauvat S, Christov C, Chariot P, Raisbeck G, et al. (2006) AlOH3-adjuvanted vaccine-induced macrophagic myofasciitis in rats is influenced by the genetic background. Neuromuscul Disord 16(5): 347-352.

[28] Exley C, Esiri MM (2006) Severe cerebral congophilic angiopathy coincident with increased brain aluminium in a resident of Camelford, Cornwall, UK. J Neurol Neurosurg Psychiatry 77(7): 877- 879.

[29] Wills MR, Savory J (1985) Water content of aluminium, dialysis dementia, and osteomalacia. Environ Health Perspect 63: 141-147.

[30] Brinth L, Pors K, Theibel AC, Mehlsen J (2015) Suspected side effects to the quadrivalent human papilloma vaccine. Danish Medical J 62(4): 1-12.

[31] Palmieri B, Poddighe D, Vadalà M, Laurino C, Carnovale C, et al. (2016) Severe somatoform and dysautonomic syndromes after HPV vaccination: case series and review of literature. Immunol Res.

[32] Visani G, Manti A, Valentini L, Canonico B, Loscocco F, et al. (2016) Environmental nanoparticles are significantly over-expressed in acute myeloid leukemia. Leuk Res 50: 50-56.

[33] Artoni E, Sighinolfi GL, Gatti AM, Sebastiani M, Colaci M, et al. (2016) Micro and nanoparticles as possible pathogenetic co-factors in mixed cryoglobulinemia. Occupational Medicine.

[34] T Hansen, L Klimek, F Bittinger, I Hansen, A Gatti, et al. (2008) Mast cell reiches Aluminium granuloma Pathologe 29(4): 311-313.

[35] Gatti AM, Manti A, Valentini L, Montanari S, Gobbi P, et al. (2016) Nano biointeraction of particulate matter in the blood circulation. Frontiers 30: 3.

[36] Tenzer S, Docter D, Rosfa S, Wlodarski A, Kuharev J, et al. (2011) Nanoparticle size is a critical physicochemical determinant of the human blood plasma corona: a comprehensive quantitative proteomic analysis. ACS Nano 5(9): 7155-167.

[37] Radauer Preiml, Andosch A, Hawranek T, Luetz-Meindl U, Wiederstein M, et al. (2015) Nanoparticle-allergen interactions mediate human allergic responses: protein corona characterization and cellular responses. Fibre toxicology 13: 3.

[38] Cedervall T, Lynch I, Lindman S, Berggård T, Thulin E, et al. (2016) Understanding the nanoparticle-protein corona using methods to quantify exchange rates and affinities of proteins for nanoparticles. PNAS 104 (7): 2050-2055.

[39] Lynch I, Cedervall T, Lundqvist M, Cabaleiro-Lago C, Linse S, et al. (2007) The nanoparticle-protein complex as a biological entity; a complex fluids and surface science challenge for the 21st century. Advances in Colloid and Interface Science 134-135: 167-174.

[40] Gatti AM, Quaglino D, Sighinolfi GL (2009) A Morphological Approach to Monitor the Nanoparticle-Cell Interaction. International Journal of Imaging and Robotics 2: 2-21.

[41] Urban RM, Jacobs JJ, Gilbert JL, Galante JO (1994) Migration of corrosion products from modular hip prostheses. Particle microanalysis and histopathological findings. The Journal of Bone and Joint Surgery 76(9): 1345-1359.

[42] Kirkpatrick CJ, Barth S, Gerdes T, Krump-Konvalinkova V, Peters (K 2002) Pathomechanisms of impaired wound healing by metallic corrosion products. Mund Kiefer Gesichtschir 6(3): 183-190.

[43] Lee SH, Brennan FR, Jacobs JJ, Urban RM, Ragasa DR, et al. (1997) Human monocyte/macrophage response to cobalt-chromium corrosion products and titanium particles in patients with total joint replacements. J Orthop Res 15(1): 40-49.

[44] Shaw CA, Seneff S, Kette SD, Tomljenovic L, Oller Jr JW, et al. (2014) Aluminum-Induced Entropy in Biological Systems: Implications for Neurological Disease. Journal of Toxicology 2014: 491316.

[45] Shaw CA, Kette SD, Davidson RM, Seneff S (2013) Aluminum™s Role in CNS-immune System Interactions leading to Neurological Disorders. Immunome Research 9: 069.

[46] Seneff S, Swanson N, Chen Li (2015) Aluminum and Glyphosate Can Synergistically Induce Pineal Gland Pathology: Connection to Gut Dysbiosis and Neurological Disease. Agricultural Sciences 6(1): 42- 70.

[47] Pegaz B, Debefve E, Ballini JP, Konan-Kouakou YN, van den Bergh HJ (2006) Effect of nanoparticle size on the extravasations and the photothrombic activity of meso(p-tetracarboxyphenyl)porphyrin. J Photochem Photobiol B 85(3): 216-222.

[48] Brinth LS, Pors K, Hoppe AG, Badreldin I, Mehlsen J (2015) Is Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis a Relevant Diagnosis in Patients with Suspected Side Effects to Human Papilloma Virus Vaccine? International Journal of Vaccines and Vaccination 1(1):1-5.

[49] Moos WH, Faller DV, Harpp DN, Kanara I, Pernokas J, et al. (2016) Microbiota and Neurological Disorders: A Gut Feeling. Biores Open Access 5(1): 137-145.

[50] Sekirov I, Russell SL, Caetano L, Antunes M, Brett (2010) Gut Microbiota in Health and Disease. Physiological Rev 90(3): 859-904.

[51] Umbrello G, Esposito S (2016) Microbiota and neurologic diseases: potential effects of probiotics. J Transl Med 14(1): 298.

[52] Kinoshita T, Abe RT, Hineno A, Tsunekawa K, Nakane S, et al. (2014) Peripheral sympathetic nerve dysfunction in adolescent Japanese girls following immunization with the human papillomavirus vaccine. Intern Med 53(19): 2185-2200.

[53] Zhang L, Richards A, Khalil A, Wogram E, Ma H, Young RA, Jaenisch R. SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome. bioRxiv [Preprint]. 2020 Dec 13:2020.12.12.422516. doi: 10.1101/2020.12.12.422516. PMID: 33330870; PMCID: PMC7743078.

[54] Young, RO, Forget Everything Else! Look at THE VAER’s NUMBERS on Injuries and Deaths! https://www.drrobertyoung.com/post/forget-everything-else-you-ve-heard-just-look-at-the-numbers5

[55] Young, RO, CDC NOW Admits NO ‘Gold Standard’ for the Isolation for ANY Virus! https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-now-admits-no-gold-standard-for-the-isolation-for-any-virus

[56] Young, RO, The Genesis of Severe Acute Respiratory (Syndrome) or SARS & Corona Virus or COVID-19. https://www.drrobertyoung.com/post/the-genesis-of-severe-acute-respiratory-syndrome-or-sars-corona-virus-or-covid-19

[57] Young, RO, What Causes Oxygen Deprivation of the Blood(DIC) and Then Lungs(SARS – CoV 2 & 19)? https://www.drrobertyoung.com/post/what-causes-oxygen-deprivation

[58] Young RO, Migalko G (2020) What Causes Oxygen Deprivation of the Blood(DIC) and Then Lungs(SARS – CoV 2 & 12)?. Integ Mol Bio Biotechnol 1: 001-007. http://sciaeon.org/articles/What-Causes-Oxygen-Deprivation-of-the-Blood-DIC-and-Then-Lungs-SARS-CoV2and12.pdf

Citiți și:
De ce este necesar să fie evitat acest vaccin antiCovid. Mesajul lui Robert F. Kennedy Jr.
Vaccinul vieţii

 

yogaesoteric
2 noiembrie 2021

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More