Prezentare explicativă a termenului MERIT

 
                                                                                      profesor de yoga Gregorian Bivolaru 

Cuvântul merit, înrudit cu termenul latinesc „meritum “, înseamnă a fi vrednic de răsplata cuvenită potrivit faptelor, ceva anume ca parte sau ca preţ, de unde rezultă şi sensul de „a fi demn de… “. Cuvântul merit indică tot ceea ce face ca o fiinţă umană să fie demnă de stimă, demnă de admiraţie, demnă de consideraţie. Meritul este o valoare centrală în concepţia generală a societăţii şi a puterii. El indică o valoare spirituală, paranormală, morală, socială sau de altă natură ce este recunoscută pentru o anumită fiinţă umană, care prin realizările sale a atins un anumit nivel de realizare lăuntrică sau un anumit drept moral la o recompensă, la apreciere sau laudă. Trebuie remarcată, în acest sens, legătura dintre cuvântul merit şi expresiile „mărite/preamărite împărate“, „mărire ţie“ din străvechile basmele româneşti, care indică o intimă înrudire între cuvântul „merit“ şi verbul „a mări“ (prin răsplătire), cu participiul său trecut „mărit“.

Meritul este considerat ca fiind proporţional cu dificultatea ce a fost întâlnită în realizarea acelei transformări şi cu efortul pe care l-a implicat acea realizare. Meritul ne apare ca fiind o valoare ce poate fi considerată în strânsă legătură cu eforturile ce au fost realizate de o fiinţă umană pentru a depăşi anumite dificultăţi sau pentru a învinge obstacolele. În finalul acestor eforturi apare un merit, care face acea fiinţă umană să fie demnă de stimă, demnă de admiraţie, demnă de apreciere.

Existenţa unui merit sau a mai multor merite oculte spirituale la o fiinţă umană poate fi percepută în anumite condiţii de către fiinţele umane care sunt pregătite să o recepteze. Spre exemplu, trezirea uneia sau a mai multor capacităţi paranormale (SIDDHI-uri) la o fiinţă umană care practică YOGA o face ca ea să fie meritorie, sau altfel spus o face să fie vrednică de apreciere, datorită calităţilor deosebite care sunt pentru toţi ceilalţi oameni demne de preţuire, demne de laudă, demne de stimă. De pildă, în cazul unui yoghin care şi-a trezit în mod efectiv anumite puteri paranormale (SIDDHI-uri), se poate spune despre el că are anumite merite spirituale. În cazul unei fiinţe umane care şi-a trezit şi chiar şi-a amplificat anumite virtuţi fundamentale, se poate spune despre ea că are anumite merite. Tot la fel se poate spune şi despre o fiinţă umană care este genială sau despre o fiinţă umană care a atins starea de înţelepciune.

Anumite merite spirituale nu pot fi receptate şi recunoscute ca atare decât de către o altă fiinţă umană care deja şi-a trezit într-o anumită măsură acelaşi merit. Spre exemplu, un geniu va recunoaşte cu uşurinţă o altă fiinţă umană genială sau care are în ea germenele stării de genialitate. În cazul unui înţelept, numai o altă fiinţă umană care şi-a trezit într-o anumită măsură starea de înţelepciune va fi capabilă să îi recunoască acest merit (înţelepciunea), apreciindu-l la justa sa valoare. În învăţătura spirituală a lui Iisus, conceptul de merit transpare în mod indirect atunci când Iisus spune: „MULŢI SUNT CHEMAŢI, DAR PUŢINI VOR FI CEI ALEŞI“. Atunci când vorbeşte despre cei „aleşi“, Iisus evocă totodată într-un mod indirect ideea de merit şi cuvintele Sale ne permit să înţelegem că, fără îndoială, cei aleşi vor fi aceia care vor trezi în ei din plin anumite merite spirituale, care le vor permite să se afle printre cei aleşi. Astfel spus, prin intermediul trezirii anumitor merite spirituale, anumite fiinţe umane se vor remarca în felul acesta şi ulterior se vor manifesta în faţa celorlalţi oameni ca fiind cei aleşi. Recunoaşterea celor aleşi se va face întotdeauna după calităţile morale, spirituale, paranormale pe care ei le vor trezi din plin în universul lor lăuntric. Spre exemplu, în tradiţia creştină cei aleşi au fost la începuturi apostolii lui Iisus şi chiar dintre aceştia, unii s-au evidenţiat ca fiind printre cei extrem de puţini şi aleşi, cum ar fi, spre exemplu, apostolul Ioan. Ulterior, în cadrul tradiţiei creştine cei aleşi au fost marii sfinţi, în cadrul tradiţiei spirituale occidentale cei aleşi au fost şi vor rămâne întotdeauna marii înţelepţi. În cadrul tradiţiei yoghine, cei aleşi au fost şi vor rămâne marii yoghini care au atins cele mai înalte trepte ale realizării spirituale în YOGA.

Conceptul de „ales“, care este în strânsă legătură cu ideea de merit, evidenţiază valoarea ocultă paranormală pe care unele fiinţe umane o manifestă în anumite grade. Spre exemplu, un bărbat care deja a reuşit să-şi trezească starea de VIRA prezintă, fără îndoială, anumite merite, anumite calităţi, anumite înzestrări, anumite talente care sunt mediu sau mai mult trezite în comparaţie cu un bărbat obişnuit, la care toate aceste calităţi, talente, merite sau înzestrări excepţionale se află într-o stare latentă. În cazul unui astfel de bărbat, care nu şi-a trezit nici în alte existenţe anumite calităţi sau talente paranormale, spirituale, astfel de calităţi, talente sau merite (care sunt, în schimb, deja trezite la celălalt bărbat care deja şi-a trezit starea de VIRA), acestea nu sunt nici măcar înmugurite.

În cazul în care anumite merite, anumite talente sau anumite înzestrări spirituale, care deja au fost trezite într-o existenţă anterioară, se află deja într-o stare de înmugurire, un GHID SPIRITUAL este capabil să perceapă, atunci când priveşte de exemplu fotografia acelei fiinţe, ce calităţi, ce merite şi ce talente sunt deja înmugurite în universul ei lăuntric. Dat fiind faptul că întotdeauna forma este o expresie tainică a necesităţii, se poate afirma că atât forma trupului, cât şi expresia feţei, alura globală a acelei fiinţe, tonul predominant al vocii ei, frecvenţa predominantă tainică de vibraţie şi chiar stilul, fiecare dintre aceste aspecte şi toate la un loc reprezintă acea fiinţă umană în totalitatea ei, cu meritele, calităţile şi înzestrările cu care ea vine din alte existenţe anterioare.

În cazul în care anumite calităţi spirituale, talente sau merite sunt deja înmugurite, ele se exprimă sau, altfel spus, se oglindesc cu precizie în forma trupului, în privire, în caracteristicile pielii, în tonalitatea vocii, în gestică, în stilul pe care acel om îl manifestă. În cazul interacţiunii dintre două fiinţe umane de sex opus, atunci când cele două fiinţe umane se întâlnesc pentru prima oară, ele încep să interacţioneze într-un mod ocult şi fulgerător la nivelul diferitelor învelişuri oculte ale fiinţei lor şi, în felul acesta, apar în universul lăuntric al fiecăreia dintre ele anumite reacţii subtile, anumite stări energetice, anumite trăiri care cel mai adesea se traduc prin simpatie, antipatie, admiraţie, atracţie, respingere, prietenie, iubire, adoraţie etc.

Este cunoscut faptul că meritele unei fiinţe umane sunt întotdeauna personale şi nu pot fi moştenite. Totuşi, trebuie să ştiţi că, în cadrul jocurilor amoroase cu continenţă şi transfigurare, meritele celor doi iubiţi pot fi transferate şi multiplicate cu uşurinţă în universul lăuntric al celuilalt. În felul acesta, atunci când un bărbat foarte inteligent fuzionează amoros cu o femeie care este sensibilă, la modul superior vorbind, şi intuitivă, încetul cu încetul în bărbat se va trezi, prin intermediul acestei fuziuni amoroase complementare, atât femeia sa interioară, cât şi sensibilitatea rafinată şi intuiţia care caracterizează femeia pe care el o iubeşte. În cazul femeii respective, în ea se va trezi în mod gradat atât bărbatul interior, cât şi inteligenţa extraordinară pe care acel bărbat o manifestă în mod spontan. În felul acesta, cei doi iubiţi îşi transferă şi îşi multiplică unul în celălalt anumite calităţi, anumite înzestrări excepţionale şi fac astfel cu putinţă o transformare rapidă, care se realizează, la fiecare dintre ei, cu ajutorul celuilalt. Ţelul fundamental al acestui proces este trezirea stării androginale glorioase. Acest proces ocult de creştere şi de multiplicare pe care îl face cu putinţă iubirea reciprocă, transfigurarea, consacrarea şi amorul cu continenţă prezintă o complexitate extraordinară, care nu poate fi descrisă în cuvinte. Tot ceea ce poate fi spus este că o fuziune amoroasă complementară, în care cei doi iubiţi sunt foarte aproape unul de celălalt ca merite şi ca valoare, îi face să crească din punct de vedere auric datorită identificării unuia cu celălalt.

La modul general vorbind, meritele pe care o fiinţă umană le are în urma transformării sale apar ca un criteriu de legitimitate a tuturor avantajelor de care ea se va bucura apoi, atunci când interacţionează cu celelalte fiinţe umane într-un grup social. Toate meritele pe care o fiinţă umană le are în mod real trezite se întemeiază pe ele însele, astfel spus, nu se pune niciodată problema de a şti dacă este cuvenit meritul pe care ceilalţi l-au descoperit deja la noi şi îl apreciază ca atare, la justa sa valoare. Spre exemplu, în cazul unei persoane care este unanim apreciată ca fiind un geniu de către ceilalţi oameni, datorită descoperirilor ei geniale, nu se mai pune problema ca ea să înceapă să se întrebe sau să mai aibă dubii cu privire la genialitatea ei.

Tot la fel se prezintă lucrurile şi cu un bărbat extraordinar, care deja şi-a trezit starea de VIRA şi este apreciat în unanimitate de ceilalţi aspiranţi la starea de VIRA datorită calităţilor şi meritelor pe care el deja şi le-a trezit din plin în universul său lăuntric. Un asemenea bărbat va fi cu uşurinţă capabil să descopere meritele şi calităţile care deja au început să înmugurească într-o femeie care este aptă să-şi trezească cu uşurinţă starea de SHAKTI, recurgând la o metodologie adecvată, pe care ea va trebui să o realizeze într-un mod atent şi cu perseverenţă. În cazul unei femei care deja şi-a trezit starea de SHAKTI, ea va fi cu uşurinţă capabilă să intuiască şi chiar să simtă empatic anumite merite, anumite calităţi paranormale, anumite înzestrări excepţionale pe care le prezintă în stare de embrion anumiţi bărbaţi care sunt chemaţi să-şi trezească starea de VIRA. Un bărbat care şi-a trezit perfect starea de VIRA este apoi cu uşurinţă capabil să trezească şi să dinamizeze starea de SHAKTI a unei femei care prezintă anumite merite oculte şi anumite calităţi paranormale care se află în stare de înmugurire. O asemenea realizare este însă posibilă numai dacă acel bărbat a atins deja trezirea perfectă a stării de VIRA, care implică un control desăvârşit asupra potenţialului creator sexual.

Fiinţele umane care au merite paranormale spirituale se fac cunoscute prin manifestarea meritelor lor. Meritele paranormale care sunt manifestate la momentul potrivit îi recomandă pe aceia care şi le-au trezit îndeajuns. Fiecare yoghin avansat este capabil de realizări supranaturale pe măsura meritelor sale. Nici un merit paranormal (SIDDHI) nu rămâne ascuns atunci când este manifestat. În cazul în care nu există o fiinţă umană capabilă să le descopere şi să le aprecieze, meritele paranormale cu care sunt înzestrate unele fiinţe umane sunt pur şi simplu ignorate şi desconsiderate. Meritele paranormale pătrund cu uşurinţă aproape pretutindeni. Cei înţelepţi afirmă că „nu există pe Pământ un merit spiritual mai mare decât preocuparea constantă pentru binele spiritual al celorlalţi oameni“. Tot ei afirmă că „în această existenţă efemeră nu se află ceva mai fermecător decât o femeie care şi-a trezit plenar starea de SHAKTI“. Meritele spirituale paranormale (SIDDHI-uri) ale yoghinilor avansaţi îşi îndeplinesc misiunea chiar şi atunci când yoghinii respectivi se află la mare distanţă. În cazul unui yoghin avansat, nu mai este necesar ca el să vorbească despre meritele sale spirituale extraordinare atunci când o mulţime de oameni au beneficiat din plin de ele şi toată lumea le glorifică. Cei cu experienţă ştiu că drumul meritelor spirituale fără ajutorul anumitor momente favorabile este extrem de lung. Adeseori, natura face să se trezească într-o fiinţă umană meritul, iar şansele favorabile sunt acelea care îl fac să intre în acţiune.

Meritele noastre spirituale paranormale atrag în mod spontan stima şi admiraţia fiinţelor umane, care le apreciază aşa cum se cuvine. Lumea răsplăteşte cu multă admiraţie şi respect manifestarea meritelor spirituale, paranormale ale unui yoghin avansat. Există unele merite ale fiinţelor umane care îşi au timpul lor, întocmai precum fructele. Nu trebuie să judecăm meritul unui om după calităţile şi înzestrările sale paranormale, ci după întrebuinţarea binefăcătoare, rodnică, pe care el este capabil să le-o dea. Uneori este primejdios să ai prea multe merite, căci din cauza invidiei pe care o trezeşti în oamenii mediocri, îţi faci duşmani ascunşi şi neîmpăcaţi.

Meritul extraordinar şi norocul, care sunt atât de diferite în toate privinţele, au totuşi în comun faptul că invidia este nedezlipită atât de unul, cât şi de celălalt. Un merit spiritual mare îţi atrage în mod spontan o mulţime de admiratori.
 

Citiţi în continuare prezentarea explicativă a termenului SPERANŢĂ
Reveniţi la articolul iniţial

 

yogaesoteric

mai 2008

 

 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More