Prezentarea detaliată a temei astrale a momentului de maxim al hiatusului solar de anul acesta (2010)


Opoziţia Uranus-Saturn


Ori de câte ori aceste două planete îşi combină într-o astrogramă influenţele subtile astrale în relaţie directă una cu cealaltă – cum este şi cazul momentului de hiatus solar din anul acesta (2010) – suntem implicit avertizaţi că urmează să facem alegeri foarte importante pentru existenţa noastră, fiind necesar să fim atenţi la diferite opţiuni şi alternative, care doar aparent sunt egale valoric şi că urmează să îmbinăm în mod armonios unele tendinţe contrare, dar deopotrivă necesare în noua etapă de evoluţie personală sau colectivă.

La momentul de maxim al hiatusului solar din august 2010 aceste două planete se află matematic în aspectul de opoziţie (aspectul de 180°), ceea ce evidenţiază tendinţele contradictorii şi posibilele confuzii care ne marchează în prezent şi pe care este necesar să le rezolvăm într-o manieră matură, înţeleaptă şi optimistă. Această opoziţie este însă ceva mai specială, deoarece ea nu se produce pe Semne zodiacale opuse (aflate tot la 180° unul faţă de celălalt), ci pe Semne zodiacale aflate în aspectul de inconjuncţie (150°): Uranus este chiar la sfârşitul Semnului zodiacal Peşti, în vreme ce Saturn se află la începutul Semnului zodiacal Balanţă. Astfel, într-un mod foarte interesant, influenţele celor două planete pot fi considerate şi ca un semn sau un mesaj divin prin care suntem asiguraţi că, oricât de dificile ar putea fi lecţiile de viaţă ce vor urma pentru noi în intervalul august 2010 – august 2011, vom avea mereu atât susţinerea lui Dumnezeu, cât şi Graţia şi Iubirea Marii Puteri Cosmice Tripura Sundari. Energia subtilă astrală specifică acestui aspect poate fi privită în acest context şi ca un fel de ultimatum (ceva de genul „acum ori niciodată”), care trebuie să ne facă să acţionăm într-o manieră de „totul sau nimic”.

O altă informaţie foarte preţioasă oferită de relaţia specială de opoziţie dintre guvernatorii Ascendentului momentului de hiatus solar este aceea că unele grupuri mari de oameni (în special cele realizate pe baza afinităţilor lor spirituale) pot avea revelaţia bruscă a destinaţiei lor comune – desăvârşirea divină ultimă – şi vor putea să facă paşi mari, împreună, în vederea fuzionării lor într-o comunitate bazată pe o autentică stare de fraternitate şi de cooperare spirituală, care să acţioneze la unison pentru salvarea planetei de la anumite pericole iminente – fie ele catastrofe naturale sau maşinaţii diabolice ale unor organizaţii de orientare satanică (spre exemplu, Francmasoneria). Este posibil ca acest fenomen să se producă lent sau anevoios, dar odată produs, el va acţiona perioade mari de timp şi cu eficienţă maximă.

Casa a X-a pe semnul zodiacal Scorpion
Casa a X-a este una dintre cele mai importante Case ale unei astrograme, deoarece ea arată ce direcţie va lua, la modul general, energia pe care Ascendentul o oferă unei fiinţe umane, unei colectivităţi sau unui eveniment. Cu alte cuvinte, către ce ne-am putea orienta, îndrepta, proiecta în anul care va urma de acum încolo. Astrologia tradiţională numeşte această Casă a X-a „Casa destinului, a onorurilor, a faimei, a imaginii publice, a realizărilor”. Cu alte cuvinte, această Casă arată, pur şi simplu, cum vom fructifica ceea ce vine de la Dumnezeu prin influxul astral al Semnului Ascendentului.

La momentul de maxim al hiatusului solar de anul acesta, Casa a X-a este ocupată de către Semnul zodiacal Scorpion, semn al transformărilor de tot felul, al regenerărilor, al sexualităţii şi al morţii.

Semnificativ şi în acelaşi timp de bun augur este că planeta Marte (care este guvernatorul tradiţional al Casei a VIII-a) se află situat în Casa a VIII-a (care este Casa transformării spirituale), fapt care indică o evoluţie spirituală crescută precum şi angrenarea conştientă şi tot mai plenară a oamenilor către un ţel spiritual suprem. În contextul marilor transformări planetare care deja se derulează, şi al celei de a treia profeţii de la Fatima, este posibil ca acest aspect astrologic să determine, în anumite condiţii, ca întreaga planetă să acţioneze la unison, implorând Graţia şi Iubirea Tatălui Ceresc (Dumnezeu) să ne ocrotească şi să ne călăuzească prin aceste dificile timpuri din urmă, în care rasa umană se confruntă cu atât de multe probleme şi pericole – ce sunt însă, în esenţă, semnele premergătoare şi vestitoare ale noilor ere spirituale.

Casa a X-a pe Semnul zodiacal Scorpion atrage atenţia că realizările acestui an solar (intervalul de un an care este cuprins între două hiatusuri solare consecutive) au în vedere: tot ceea ce ne poate regenera sau reorienta lăuntric, anumite rezolvări neaşteptate de natură financiară, unele teste existenţiale şi spirituale legate de amplificarea (sau dimpotrivă, de lipsa) puterii personale, practicarea continenţei sexuale ca un mod superior de viaţă şi de accelerare a evoluţiei spirituale etc., precum şi capacitatea de a ne transforma fundamental existenţa prin trecerea de la materialismul cel mai feroce la spiritualitatea cea mai elevată prin angrenarea hotărâtă pe o cale de evoluţie spirituală autentică. La nivel planetar, este posibil ca anumite surse tainice de revelaţii spirituale autentice să fie descoperite sau scoase la lumină, spre a fi redate astfel omenirii. Ceea ce avem de făcut în toate aceste cazuri este să acceptăm plenar înnoirile şi transformările şi să fim cât mai perseverenţi în practica noastră spirituală care, dincolo de susţinerea pe care ne-o acordă şcoala iniţiatică în care suntem integraţi sau grupurile din care facem parte, depinde în totalitate de noi – de perseverenţa noastră, de credinţa fermă în Dumnezeu şi în Ghizii spirituali care ne îndrumă. Această informaţie este dată de prezenţa guvernatorului modern al Semnului zodiacal Scorpion, şi anume Pluto care este situat în Semnul zodiacal Capricorn (asociat cu responsabilitatea) şi în Casa a XI-a. Saturn, Guvernatorul tradiţional al Ascendentului se află în zodia Balanţei şi are o condiţie energetică deosebită. Marte, guvernatorul tradiţional al Scorpionului se află în exil în Semnul zodiacal al Balanţei. Acest fapt arată că forţa subtilă astrală a acestor două planete va acţiona în mod armonios şi profund transformator asupra noastră numai dacă vom urmări cât mai constant să devenim adevărate „relee” superioare prin care Dumnezeu va impregna cu energii divine, sublime, mediul uman şi social în care ne aflăm. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va lucra pentru fiecare dintre noi, în fiecare dintre noi, cu fiecare dintre noi şi prin fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi va putea deveni în acest fel un canal perfect şi pur al lui Dumnezeu pentru toţi ceilalţi şi va putea trăi din plin, în aceste condiţii, starea de iubire, de empatie sau chiar de comuniune telepatică faţă de aproapele nostru, în primul rând faţă de cei care ne iubesc şi pe care îi iubim.

MC pe Săgetător
Mijlocul Cerului (MC) este punctul cel mai înalt din horoscop raportat la locul în care se petrece un eveniment sau, altfel spus, gradul cel mai elevat al Semnului zodiacal care poate fi văzut proiectat pe înaltul Cerului. Importanţa sa se defineşte în raport cu Ascendentul şi cu Casa a X-a, şi reprezintă aspiraţia cea mai puternică, realizarea cea mai înaltă pe care o doreşte o fiinţă umană sau o colectivitate.

Modalitatea de calcul folosită pentru a stabili Mijlocul Cerului face ca acest punct foarte important al unei teme astrale să fie localizat fie în Casa a IX-a, fie în Casa a X-a, fie în Casa a XI-a. Cu alte cuvinte, am putea spune că semnificaţia sa, raportată la direcţia de împlinire, de desăvârşire, pe care o poate lua energia Ascendentului, poate fi:

-„în urma” Casei a X-a (în sensul că, de-a lungul acelui an sau al acelei vieţi, fiinţa umană/colectivitatea va tinde către împlinirea plenară a realizărilor spre care este direcţionată de către energia Ascendentului);
-„în pas cu” energia Casei a X-a (în sensul că, de-a lungul acelui an sau al acelei vieţi, fiinţa umană/colectivitatea va fi în deplin acord sau chiar va concretiza împlinirile/realizările spre care este direcţionată de către energia Ascendentului);
-„înaintea” Casei a X-a (în sensul că, de-a lungul acelui an sau al acelei vieţi, fiinţa umană/colectivitatea va face mult mai mult, fie cantitativ, fie calitativ, fie atât cantitativ cât şi calitativ, decât poate genera energia Ascendentului).

MC în Săgetător arată faptul că Dumnezeu prin Graţia Sa oferă tuturor celor care sunt deschişi lăuntric şansa de a descoperi şi a pune în practică Adevărul fundamental pentru întreaga noastră existenţă, că în viaţă esenţială şi prioritară este evoluţia spirituală şi nu doar succesul cu orice preţ în plan material şi puterea iluzorie conferită de bani sau alte bunuri materiale care sunt obţinute prin neglijarea sau chiar ignorarea completă a evoluţiei spirituale.

La nivel individual, fiecare fiinţă umană, în funcţie de aspiraţiile, idealurile şi credinţa ei, poate primi sau se poate bucura de Graţia directă a Ghidului ei spiritual într-un fel sau altul, fiind astfel călăuzită, protejată sau ocrotită într-un mod special pentru ca ea să poată face paşi importanţi în direcţia trezirii ei spirituale, a amplificării aspiraţiei, a depăşirii unor obstacole sau pentru trecerea cu bine a anumitor teste spirituale ori lecţii de viaţă.

Condiţiile planetare generale sunt deosebit de benefice şi de favorabile la momentul de maxim al hiatusului solar
La momentul de maxim al hiatusului solar din anul acesta, aproape toate planetele beneficiază de condiţii energetice deosebite, acesta fiind încă un semn al generozităţii divine care ne dăruieşte, prin intermediul lor, susţinere, protecţie, succes în acţiunile bune pe care intenţionăm să le realizăm, optimism etc. şi ne facilitează accesul telepatic în lumile subtile paralele superioare. Vom mai beneficia de asemeni de o deosebită eficienţă realizatoare în tot ce întreprindem de natură benefică, de iubire necondiţionată şi, mai ales, de Graţie Divină. Iată acum, foarte succint, care este poziţia astronomică şi aspectarea generală a planetelor în momentul de maxim al hiatusului solar:

• Mercur se află în domiciliul său nocturn (Semnul zodiacal Fecioară);
• Venus se află în domiciliul său diurn (Semnul zodiacal Balanţă);
• Saturn se află în exaltare în Semnul zodiacal Balanţă, deşi formează opoziţie cu Uranus aflat foarte aproape de cuspidă (linia de demarcaţie dintre zodiile Peşti şi Berbec);
• Jupiter, în mişcare retrogradă aparentă, se află în trigonocraţie în Semnul zodiacal Berbec – adică se află într-o zodie din acelaşi element (foc) cu zodia pe care o guvernează – Săgetător.
Jupiter (principiul expansiunii) şi Saturn (principiul contracţiei) realizează aspectul de opoziţie pe Semnele zodiacale Berbec-Balanţă.

Prin această opoziţie complexă între Saturn pe de o parte şi Uranus, Jupiter şi Luna de cealaltă parte, Providenţa divină ne atrage atenţia că, dacă până acum omenirea a avut nenumărate ocazii să se lase călăuzită către noile timpuri marcate de o profundă stare de spiritualitate, acum a venit timpul pentru anumite teste spirituale majore prin care ni se oferă încă o dată şansa trezirii spirituale autentice. Aceste teste spirituale sunt legate de manifestarea de către fiecare dintre noi a discernământului spiritual. Această conjunctură arată faptul că este posibil ca, într-un timp foarte scurt, chiar pe neaşteptate sau fulgerător să fim puşi în situaţia de a ne angrena liberul-arbitru şi de a face în mod necesar anumite alegeri foarte importante în viaţa noastră, alegeri care nu mai pot fi amânate sau evitate şi care ne vor influenţa şi hotărî evoluţia noastră spirituală de acum încolo.

Astfel, putem alege să pierdem şansele deosebite şi momentele de Graţie ce ni se oferă şi să refuzăm să ne transformăm prin ignorarea repetată a acestor oportunităţi datorită închistării, prejudecăţilor şi încăpăţânării cu care unii dintre noi încă se mai confruntă.

Totodată, prin angrenarea liberului-arbitru putem alege în mod divin, conştient şi responsabil să ne transformăm fundamental existenţa şi să ne trăim viaţa într-un mod profund spiritual, având ca principiu de călăuzire în viaţă ideea forţă că menirea noastră spirituală şi scopul nostru esenţial în această existenţă este acela de a-L descoperi cât mai profund pe Dumnezeu, mai întâi în propriul nostru univers lăuntric. Prin experimentarea acestui adevăr fundamental în propria noastră fiinţă vom fi capabili apoi să integrăm într-un mod armonios şi celelalte aspecte ale existenţei noastre: prosperitatea, fericirea, sănătatea, etc.

Deoarece Graţia lui Dumnezeu, care ni se oferă tuturor în acest an, este foarte mare, e posibil ca măcar un Ghid spiritual (acest aspect este corelat îndeosebi cu prezenţa planetei Jupiter pe Semnul zodiacal Berbec) să susţină (sau mai exact, Însuşi Dumnezeu să susţină prin fiinţa acelui Ghid spiritual) cu o forţă impresionantă, efortul individual al fiinţelor umane care aleg în mod divin, conştient şi responsabil să-şi transforme condiţia existenţială obişnuită, profană, într-o condiţie divină, sacră (acest aspect este corelat îndeosebi cu prezenţa planetei Saturn pe Semnul zodiacal Balanţă).

O altă calitate foarte importantă ce este specifică opoziţiei Jupiter-Saturn şi pe care o avem de conştientizat, de asimilat şi de utilizat în mod cât mai constant este simţul măsurii şi al armoniei în tot ceea ce gândim, rostim sau realizăm.
Planetele Mercur şi Venus au şi ele o importanţă deosebită, deoarece se află fiecare în domiciliu.

Aspectarea globală a planetelor ne va ajuta să învăţăm şi să asimilăm anumite lecţii importante – chiar majore – de viaţă. Spre exemplu, configurarea Casei a IX-a poate indica iminenţa unei lecţii spirituale planetare care, fiind asociată Semnului zodiacal Balanţă va fi cel mai probabil de natură socială sau colectivă. O altă lecţie va fi de natură relaţională (aceasta fiind indicată de conjuncţia dintre Venus-Marte în zodia Balanţei), în care femeile vor avea un rol principal (deoarece Marte se află în exil iar Venus se află în domiciliul ei diurn, YANG). La modul general, va fi necesară din partea fiecăruia dintre noi multă perseverenţă, seriozitate şi responsabilitate (aceste elemente fiind indicate de aspectarea particulară a planetei Saturn) şi va fi deosebit de importantă, în acest context, transformarea noastră sub îndrumarea competentă a unui Ghid spiritual autentic (acest aspect fiind indicat de faptul că planeta Saturn, care este guvernatorul tradiţional al Ascendentului, se află în exaltare în Semnul zodiacal Balanţă şi în Casa a VIII-a). Poate să fie vorba însă şi de o lecţie individuală, puternic transformatoare (aceasta este indicată de configurarea Casei a VIII-a), care să implice din partea noastră mult spirit de sacrificiu, umilinţă, abnegaţie, altruism necondiţionat (toate acestea fiind indicate de suprapunerea Casei a VIII-a pe Semnul zodiacal Fecioară) în vederea obţinerii unei înţelegeri superioare, înţelegere care se referă în primul rând la spiritualitate în general, la binomul elementelor complementare moarte-sexualitate precum şi la trezirea şi amplificarea puterii oculte (în special a puterii oculte generate de cunoaşterea iniţiatică, ezoterică – această indicaţie este oferită de faptul că planeta Mercur se află într-o mişcare retrogradă aparentă).

Mai ales această din urmă lecţie poate să fie extraordinar de importantă, dacă avem în vedere statutul aparte al planetei Mercur (spre deosebire de toate celelalte planete) în tema momentului de hiatus de anul acesta: în afară de faptul că se află în domiciliul său nocturn (Semnul zodiacal Fecioară), la momentul de hiatus Mercur se află aproape complet neaspectat, precum şi în mişcare retrogradă aparentă. Lecţia esenţială pe care el o oferă este lecţia renaşterii spirituale totale, în spiritul învăţăturilor tradiţionale milenare, dar şi lecţia serviciului dezinteresat şi a ajutorării pline de abnegaţie a celor care au mare nevoie.

Ar mai trebui menţionat aici faptul că o planetă aflată în mişcare retrogradă aparentă semnifică de regulă activarea unei anumite acumulări karma-ice care urmează a fi rezolvată, aceasta nepresupunând neapărat aspecte sau evenimente tensionante, grave sau dificile. Situaţia respectivă poate solicita însă din partea noastră foarte multă atenţie, spirit de observaţie şi prezenţă de spirit, pentru ca astfel acele reziduuri karma-ice să fie soluţionate şi definitiv depăşite.

Recepţia mutuală Uranus-Neptun pe Semnele zodiacale Peşti-Vărsător
Această configuraţie astrologică se produce o dată la aproximativ 167 de ani şi durează aproximativ 7-8 ani. În momentul de faţă, ea acoperă intervalul 11.03.2003-12.03.2011.

Perioadele caracterizate de această combinaţie planetară şi zodiacală creează adesea impresia că ne mişcăm în două lumi, ambele accesibile sau, dimpotrivă, că ne simţim cumva „ne-la-locul” nostru în timpul şi spaţiul prezent. Ea susţine trezirea spirituală colectivă, grupurile şi confreriile spirituale planetare, acţiunile sociale de caritate, naşterea unei noi şi net superioare conştiinţe morale, nevoia anulării tuturor constrângerilor şi a prejudecăţilor limitative, compasiunea nesfârşită pentru toate făpturile, revenirea la (re)sursele energetice pure şi primordiale ale vieţii, dinamizarea şi amplificarea conştiinţei superioare de grup, conştientizarea şi împlinirea marilor noastre idealuri existenţiale.

Din punct de vedere social, dacă energia subtilă astrală a acestei recepţii mutuale este folosită sau integrată în mod armonios, atât naţiunile, cât şi întreaga planetă pot ajunge la adevărate revelaţii de natură divină, la înţelegeri superioare cu privire la originea lumii şi a Universului, la redescoperirea şi actualizarea înţeleaptă sau chiar genială a învăţăturilor ezoterice tradiţionale străvechi. De asemeni, pe durata acestei recepţii mutuale, este posibil ca marii iniţiaţi şi Ghizi spirituali să contribuie într-un mod decisiv la revelarea unor noi învăţături spirituale, apte să scoată omenirea din impasul general în care ea se află în momentul de faţă.

Deoarece această recepţie mutuală este de lungă durată, particularităţile şi specificităţile ei anuale sunt date de Casele pe care ea le ocupă. Astfel, în momentul hiatusului solar din august 2010, recepţia mutuală Uranus-Neptun se produce în Casele I (a personalităţii) şi a II-a (a valorilor şi a bunurilor dobândite prin efort propriu). Din punct de vedere practic, concret, aceasta înseamnă că ceea ce ne va preocupa în mod deosebit la nivelul personalităţii (Casa I), va fi conţinutul Casei a II-a (valorile şi bunurile materiale). Aceste preocupări apar în primul rând deoarece viaţa ne va cere să ne redefinim sistemul de valori în ansamblul său; ne vor afecta vizibil (Casa I) absolut toate valorile (Casa a II-a), indiferent dacă aceasta înseamnă că ne vor lipsi bani, necesităţi zilnice, calităţi, înzestrări speciale etc. Unii vor fi nevoiţi să-şi rezolve prin efort propriu problemele materiale; alţii, dimpotrivă, vor fi determinaţi să-şi rezolve urgent problema valorilor lor spirituale. Unii vor trebui să-şi conştientizeze iluziile legate de propria persoană, în vreme ce alţii vor trebui să facă ceva cu înzestrările speciale pe care Dumnezeu le-a pus în fiinţa lor pentru ca ei să-şi ajute semenii. Unii vor trebui să realizeze că harurile divine nu sunt o cale de îmbogăţire, în vreme ce alţii vor constata că Dumnezeu i-a înzestrat cu abilităţi care le pot permite să-şi rezolve într-un mod perfect onest şi spiritual cele necesare traiului zilnic. În toate aceste situaţii, conştientizarea profundă poate constitui o importantă şi foarte rapidă şi directă modalitate de transformare lăuntrică şi de evoluţie spirituală.

Lilith în Semnul zodiacal Peşti
Lilith ne indică unele dintre „umbrele” noastre sau, altfel spus, anumite lecţii de viaţă pe care încă nu reuşim să le asimilăm şi care se manifestă de regulă prin diferite greşeli comportamentale pe care tindem să le repetăm cu inconştienţă mereu şi mereu, de nenumărate ori.

În egală măsură însă, situarea lui Lilith în Semnul zodiacal Peşti în tema momentului de hiatus solar de anul acesta poate fi înţeleasă şi în sensul că aceia care au aplicat în mod constant cunoaşterea spirituală pe care au asimilat-o de-a lungul timpului au acum şansa să descopere forţa şi eficienţa iniţierilor spirituale primite, urmând astfel să culeagă roadele lor bune pe toate planurile, inclusiv în viaţa socială, deoarece ei şi-au dezvoltat capacităţi şi abilităţi deosebite care le vor permite să aibă mari şi numeroase succese, inclusiv pe plan profesional.

La nivelul întregii societăţi, această configuraţie astrală poate fi indicatorul unei crize profunde a valorilor, ce îi poate însă determina în acelaşi timp pe foarte mulţi oameni (inclusiv pe cei aflaţi în situaţii de disperare extremă) să implore cu sinceritate şi dăruire intervenţia mântuitoare a lui Dumnezeu în viaţa lor.

Predominanţa conjuncţiilor influxurilor subtile planetare

Aspecte deosebit de puternice din punct de vedere energetic, conjuncţiile par a nu-şi greşi niciodată ţinta, avertizând, mai ales în cazul evenimentelor colective, asupra capacităţii grupurilor umane mari de a acţiona la unison. Astfel ele avertizează şi asupra faptului că omenirea actuală poate traversa o criză existenţială de proporţii, care o va îndrepta fie către o fărâmiţare extremă a conştiinţei de grup, fie către o înţelegere profundă a necesităţii de a acţiona ca un singur om în momente care cer fermitate, curaj, stabilitatea scopului propus, ori chiar sacrificiu personal în scopul unei veritabile resurecţii morale şi spirituale de proporţii pe care să se poată clădi o nouă societate, mult superioară. Iată în continuare care sunt aceste conjuncţii:

Conjuncţia complexă Uranus-Jupiter-Lună pe Semnele zodiacale Peşti-Berbec şi în Casa a II-a
Extrem de complexă, această conjuncţie atrage atenţia că valorile sociale acceptate de omenirea actuală sunt foarte aproape de punctul lor critic, că omenirea trece în momentul de faţă printr-o profundă criză a valorilor şi că instituţiile fundamentale ale statului nu mai constituie factori de ocrotire a colectivităţii, ci mai degrabă de controlare şi de subjugare a cetăţeanului. Sănătatea, cultura, educaţia, legislaţia, serviciile publice, alimentaţia sunt domenii care au obligatoriu şi urgent nevoie de restructurare, de revitalizare. De asemenea, serviciile bancare se pot trezi într-un impas şi mai mare decât cel actual, ca urmare a crizei sociale care deja afectează grupuri sau categorii tot mai largi de oameni. Pe acest fundal, conflictele dintre generaţii pot atinge apogeul, aceasta şi din cauza absenţei unor reale modele civice şi spirituale care să-i ajute pe cei tineri să adere la valori morale şi spirituale autentice şi pe cei în vârstă să se simtă în siguranţă.

Ca fiinţe care urmează conştient o cale de evoluţie spirituală autentică, este posibil ca în noul an solar să fim foarte mult solicitaţi de diferite probleme umane majore, aceasta putându-i determina pe unii să se implice tot mai mult în acţiuni caritabile sau de ajutorare a categoriilor sociale defavorizate. În felul acesta, învăţătura spirituală pe care am primit-o va putea fi răspândită global în cadrul societăţii, ea putând deveni astfel o formă de spiritualitate extrem de dinamică, eficientă şi transformatoare.

Conjuncţia Marte-Venus pe Semnul zodiacal Balanţă şi în Casele a VIII – şi a IX-a
Această conjuncţie evidenţiază importanţa relaţiilor de cuplu sau a relaţiilor sincere de iubire, care pot susţine sau chiar genera salturi spirituale reale. Nu în ultimul rând, o societate în care relaţiile de dragoste au în vedere şi idealurile spirituale este o societate sănătoasă, puternică şi ferm orientată atât către viitor, cât şi către cele mai valoroase şi mai elevate aspecte ale trecutului. Pentru cei înzestraţi cu un nivel superior de cunoaştere spirituală, această conjuncţie este o indicaţie a şansei multor cupluri de a se trezi cât mai complet faţă de Iubirea Divină sau de a dobândi starea androginală glorioasă ca urmare a unei practici spirituale perseverente, constante, ce este realizată în cuplu.

Conjuncţia Neptun-Chiron pe Semnul zodiacal Vărsător şi în Casa I
Asteroidul Chiron, care orbitează între planetele Saturn şi Uranus, indică în astrologia contemporană acţiunea spirituală eficientă a unui Ghid spiritual autentic, ce unifică şi armonizează conservatorismul şi nonconformismul, vechiul şi noul, tradiţia şi inovaţia, lentoarea şi iuţeala, rutina şi spontaneitatea etc.

Neptun, care este a doua dintre planetele considerate moderne (deoarece ele nu sunt indicate explicit în astrologia tradiţională), indică aici necesitatea urmăririi unui ideal profund spiritual, urgenţa de a conştientiza valorile spirituale de care avem nevoie, imaginaţia creatoare şi rafinamentul artistic, adevărurile divine care ne hrănesc fiinţa.

Prezenţa acestei conjuncţii în Casa I (a personalităţii) în momentul de maxim al hiatusului solar din anul acesta, în condiţia în care Chiron se află în mişcare retrogradă aparentă, semnifică urgenţa transformării noastre conştiente, prin alegerea unor modele spirituale desăvârşite ca puncte de reper în creşterea noastră interioară şi prin apelarea permanentă a Graţiei Divine şi a susţinerii Ghidului nostru spiritual, singurul care ne poate călăuzi pe Calea ce conduce cel mai repede la Dumnezeu. Este posibil să conştientizăm acum faptul că nu am urmat ori am nesocotit de multe ori sfaturile înţelepte pe care Ghidul nostru spiritual ni le-a dat de-a lungul timpului, din cauza lipsei noastre de încredere, ori a complacerii într-o stare gregară, sau din cauza unor orgolii exacerbate etc. Pe de altă parte, acum avem şansa să putem experimenta (poate pentru prima oară cu adevărat) abandonarea totală faţă de Dumnezeu şi faţă de îndrumarea plină de înţelepciune a Ghidului nostru spiritual, iar beneficiile spirituale ce vor rezulta de aici ne vor apărea cel mai adesea ca fiind de-a dreptul miraculoase.

Dintr-un alt punct de vedere, conjuncţia Neptun-Chiron atrage atenţia asupra faptului că unii dintre noi vom putea fi puşi de multe ori, în acest an solar (respectiv, până la viitorul moment de hiatus solar – cel din anul 2011) în postura de îndrumători spirituali. Faptul de a deveni canale tot mai desăvârşite de manifestare a energiilor divine, înseamnă de fapt a urma Calea Inimii şi a Iubirii divine, depăşindu-ne astfel în mod natural, firesc şi gradat toate limitările.

Absenţa aspectului de sextil
La momentul de hiatus de anul acesta, dintre relaţiile pe care planetele le fac între ele lipseşte cu desăvârşire aspectul de sextil. Energia pe care acest aspect ne-o conferă este cea a comunicării, a schimburilor şi a medierilor de orice fel, între oricare două energii, procese, evenimente, fiinţe etc. (inclusiv procesul respiraţiei, fuziunea amoroasă sau chiar relaţia Ghid spiritual-aspirant). Este vorba deci, în esenţă, de un aspect care dirijează energiile atât dinspre interior către exterior (de la noi către ceilalţi), cât şi invers.

Absenţa aspectului de sextil va face ca în tot acest an solar (intervalul de un an care este cuprins între două hiatusuri solare consecutive) să ne putem confrunta cu dificultatea de a realiza orice fel de schimburi sau cu dificultatea de a comunica, ceea ce poate genera probleme majore de asimilare, de eliminare ori de fortificare a fiinţei noastre, pe toate planurile.

Din punct de vedere spiritual însă, anul solar care începe odată cu momentul de hiatus se anunţă a fi deosebit de benefic. Calitatea pe care o putem accesa şi folosi cel mai uşor, ca urmare a absenţei aspectului de sextil, este pratyahara (retragerea din universul senzorial, în fiinţa noastră profundă) şi posibilitatea de a atinge stări foarte profunde de meditaţie (dhyana). Odată cu dinamizarea şi dezvoltarea acestor calităţi, este de aşteptat să ni se amplifice şi intuiţia spirituală, percepţiile premonitorii, empatia, capacităţile telepatice etc., toate acestea putând fi privite şi ca forme de pregătire a fiinţei noastre pentru timpurile ce vor urma.

Absenţa sextilelor face ca momentul de hiatus solar din anul acesta să fie oarecum paradoxal: sextilul este în legătură, la modul fundamental, cu planeta Mercur şi cu Semnul zodiacal Gemeni, el indicând facilitatea de a învăţa, de a comunica, de a interacţiona; absenţa sextilului ar putea avertiza deci şi asupra unei crize a cunoaşterii. Dacă ţinem cont însă de condiţia specială a lui Mercur (care este neaspectat), atunci această situaţie paradoxală în aparenţă nu trebuie să ne mire, deoarece ea vizează susţinerea noastră către introspecţie şi auto-cunoaştere, către discernământul divin şi maturizarea spirituală.

Din nou, septilul
Septilul se produce, la momentul de maxim al hiatusului solar de anul acesta, între asteroidul Junon (aflat pe Semnul zodiacal Leu şi în Casa a VI-a) şi planeta Saturn (aflată pe Semnul zodiacal Balanţă şi în Casa a VIII-a). Este un septil armonios, deoarece angrenează în energiile sale două Elemente compatibile, amândouă de predominanţă yang: focul şi aerul. Lecţia de viaţă pe care o anunţă acest septil este aceea a relaţiilor de iubire profundă, care vor elimina blocajele şi orgoliile de orice fel ce pot să apară în cadrul cuplului. De asemenea, cuplurile care au ajuns deja la o experienţă relaţională profundă vor putea mult mai uşor să intre în stare de rezonanţă ocultă® cu diferite entităţi spirituale din lumile subtile paralele, care le vor accelera astfel evoluţia spirituală.

Aceste tipuri de încercări (în care iubirea joacă rolul esenţial) pot să prezinte uneori un ridicat grad de dificultate, deoarece fiecare dintre cei doi iubiţi se poate confrunta uneori cu diferite atitudini rigide, cu închistări, cu tendinţe dominatoare sau intens posesive, cu diferite frici subconştiente, cu unele răutăţi etc.

Cuadratura – marea provocare
Astrologia tradiţională priveşte acest aspect ca pe unul deloc favorabil sau plăcut, iar în astrologia modernă el mai este numit chiar „aspect malefic”. Prin complexitatea şi profunzimea sa, cuadratura marchează cu toate acestea un salt evolutiv necesar, care trebuia să se producă de fapt de mult timp şi în faţa căruia noi am ezitat, ne-am blocat, nu am avut curaj sau am fost prea orgolioşi ca să-l acceptăm (cu alte cuvinte, l-am refuzat); acum însă valul energetic evolutiv este foarte mare şi vom fi efectiv nevoiţi să acţionăm, fiindcă altă soluţie nu mai este. Din acest motiv, termenul de „aspect dinamic” ar putea fi mult mai potrivit pentru aspectul de cuadratură. Prudenţa, autocontrolul, înţelepciunea, intenţiile profund benefice, acceptarea plenară a Voinţei Divine, ne pot ajuta să trecem cu succes prin astfel de momente şi chiar să obţinem mari realizări şi transformări sufleteşti.

Alături de aspectul de conjuncţie, aspectul de cuadratură este „alimentatorul” energetic de bază al momentului de hiatus solar din anul acesta (şi totodată al întregului an solar care urmează până la următorul hiatus anual al Soarelui). „Piesa” cea mai importantă a acestui alimentator este planeta Pluto, care este angrenată în patru aspecte dinamice (cu Luna şi cu planetele Jupiter, Saturn, Uranus), întocmai ca un virtuoz care ar cânta concomitent la patru instrumente. Privite dintr-o perspectivă spirituală, toate aceste cuadraturi ar trebui înţelese ca etape pregătitoare care ne ajută să ne adaptăm la vibraţiile subtile cosmice foarte elevate ce „înnoiesc”, într-un anumit sens, întregul nostru sistem planetar, aceasta reflectându-se în mod firesc şi asupra noastră.

Elementele esenţiale ce caracterizează cuadraturile acestui moment astral sunt:

Cuadratura Uranus-Pluto
Această cuadratură este resimţită mai degrabă sub forma unor atitudini tensionante, pe fondul unei dorinţe nerăbdătoare de a se modifica mai repede ceva în viaţa noastră. Este posibil să trăim datorită acestei influenţe subtile astrale stări foarte complexe, de la revelaţii spirituale autentice până la exaltări de moment sau chiar depresii; este de asemeni posibil să avem numeroase senzaţii de „deja-vu”, intuiţii, premoniţii etc. Astfel spus, este foarte probabil să simţim adeseori o atât de acută stare de saţietate faţă de situaţia actuală încât (deşi putem resimţi o anumită teamă sau nesiguranţă interioară faţă de transformările generale care urmează să apară) le vom cere totuşi cu multă intensitate, din dorinţa profundă ca lucrurile să se aşeze pe un nou făgaş şi ca noi să ne regăsim echilibrul lăuntric.

Aceste atitudini indică de fapt o profundă criză de sistem, de care devenim din ce în ce mai conştienţi. Legile, ierarhiile şi ierarhizările impuse în mod artificial, convenţiile sociale, mentalităţile învechite şi închistate în prejudecăţi absurde sau stupide nu mai sunt deloc compatibile cu etapa transformatoare actuală pe care o traversează omenirea în ansamblul ei. Sistemul educaţional, sistemul medical, sistemul bancar, sistemele economice etc. se află deja într-un grad foarte mare de entropie (dezordine şi destrămare). Criza de timp generează la rândul ei crize de tot felul – mai ales crize valorice. Oamenii nu mai au timp pentru cultură, pentru artă, pentru spiritualitate, nu mai au timp să se relaxeze profund, iar era computerizării, a realităţii virtuale şi a internetului face ravagii la nivel relaţional şi ne face să devenim tot mai „robotizaţi”, deşi în aparenţă avem acum mult mai multe posibilităţi de a fi „împreună” (în spaţii virtuale) unii cu alţii. Am putea spune că întotdeauna, acolo unde există o criză de sistem există de fapt, în profunzime, o acută criză a valorilor, care este o consecinţă a faptului că fiinţa şi-a pierdut legătura cu Centrul Divin din inima ei, însă ea conştientizează totuşi aceasta şi începe să-L caute.

Cuadratura Saturn-Pluto
Nu orice generaţie este contemporană cu un astfel de aspect, care este realizat, am putea spune, de membrii aceleiaşi „familii” planetare: aşa-numita familie a planetelor karma-ice, între care Saturn şi Pluto deţin un fel de condiţie de regalitate: relaţia lor de cuadratură indică la modul general „sfârşitul vechilor timpuri”, dar şi „numărătoarea inversă” ce anunţă o nouă perioadă de Graţie Divină, transformarea iminentă care va urma după ce vom pierde tot ce este vechi şi depăşit. Pe de altă parte, este posibil şi să pierdem tot ceea ce am avut şi nu am preţuit, tot ceea ce ni s-a dat şi nu am folosit, tot ceea ce ni s-a încredinţat spre binele nostru şi am deteriorat: de la bunuri de orice fel la situaţia socială, sănătate, relaţii cu alte fiinţe umane etc. până la iniţieri spirituale excepţionale şi la şanse spirituale unice.

Relaţia de cuadratură dintre aceste două planete poate fi percepută din această cauză şi ca o lipsă de perspectivă sau de reuşită, ca un fel de stopare totală, dublată de frica faţă de un viitor care la prima vedere nu se anunţă deloc bun. Toate acestea nu sunt însă decât aparenţe, în realitate lucrurile nu sunt deloc aşa: de fapt, energia subtilă astrală specifică acestei cuadraturi ne reechilibrează, ne armonizează şi ne ajută să aprofundăm cunoaşterea pe care am dobândit-o până în prezent – fie ea profesională, socială, umană, artistică sau spirituală – pentru a găsi în această cunoaştere practică tot sprijinul de care avem nevoie. Cumpătarea, credinţa fermă în Dumnezeu Tatăl, încrederea în forţele proprii, răbdarea, reconsiderarea valorilor trecutului şi a marilor tradiţii spirituale autentice, iubirea necondiţionată şi mai ales conştientizarea faptului că „SUNTEM, CU TOŢI, FIII ACELUIAŞI TATĂ CERESC (DUMNEZEU)” – toate acestea ne vor ajuta să percepem cu claritate calea către o evoluţie spirituală mult accelerată.

Cuadratura Jupiter-Pluto
Nici această cuadratură nu este lipsită de o anumită, am putea spune, spectaculozitate, deoarece ea pune într-o relaţie de durată cea mai mare planetă (Jupiter) şi cea mai mică planetă (Pluto) a sistemului nostru solar sau, în termenii mitologiei greceşti, stăpânul Olimpului sau al Culmilor spiritualităţii (regele tuturor zeilor, Jupiter/Zeus) şi stăpânul Infernului sau al abisurilor (Pluto/Hades). Aceste două planete în relaţie de cuadratură reprezintă de fapt dinamismul subtil fundamental ce are menirea de a ne trezi din starea de letargie şi de ignoranţă, ele ne ajută totodată să acceptăm adevărul despre noi înşine şi să dobândim gradat conştiinţa ordinii şi a organizării înţelepte a Universului. În acest context, influenţa corelată a celor două planete poate fi interpretată şi ca un adevărat ultimatum referitor la resursele planetare care ne sunt indispensabile vieţii de zi cu zi – apă, căldură, energie de orice fel – şi care este posibil să fie de acum încolo, pentru o lungă perioadă, din ce în ce mai deficitare.

Cuadratura Lună-Pluto
Ca o continuare la ceea ce am afirmat cu privire la cuadratura anterioară, această cuadratură între planeta astrologică cea mai rapidă (Luna) şi planeta cea mai lentă (Pluto) ca mişcare aparentă pe cer, poate să indice anumite confruntări majore, care ne-ar putea chiar întoarce cu brutalitate la un mod de viaţă arhaic pentru care nu se ştie dacă suntem pregătiţi (mai ales din punct de vedere psihic). Controlul emoţional, sănătatea fizică, redescoperirea tradiţiei înţelepciunii, reconsiderarea spirituală a femeii, reconsiderarea valorică a etniilor şi a popoarelor, reconsiderarea graniţelor interstatale, realitatea demografică a lumii şi, nu în ultimul rând, „genocidul” alimentar planetar cauzat de diferiţii aditivi alimentari atât de nocivi, de manipulările genetice etc., pot deveni obiective şi probleme majore pentru populaţia planetei, deoarece toate acestea constituie adevăruri care ne privesc pe toţi. Cele din urmă ar putea fi comparate, pe drept cuvânt, cu nişte „otrăvuri” instituţionalizate, care distrug sistematic existenţa umană (inclusiv propria noastră fiinţă) precum şi dreptul divin la viaţă pe această planetă.

Trigonul – un aspect demn de luat în seamă anul acesta
Alături de sextil, aspectul de trigon este considerat a fi foarte benefic. El semnifică atât înzestrările şi abilităţile speciale cu care ne-am născut şi pe care le folosim în mod conştient, la voinţă, cât şi semnul unei Graţii Divine de care ne putem bucura pe perioade mari din viaţă sau chiar pe durata întregii noastre existenţe pământeşti. Dacă aspectul de sextil are, la modul fundamental, natura planetei Mercur, el fiind, în esenţă, reprezentativ pentru aptitudinile şi înzestrările legate de învăţare şi comunicare, aspectul de trigon are la modul fundamental natura relaţiilor benefice dintre Venus şi Jupiter, acestea fiind reprezentative pentru armonia şi coerenţa în gândire, vorbire şi acţiune, ca şi pentru şansa care ne-a fost dată, la venirea noastră pe lume, de a ne bucura de anumite facilităţi şi oportunităţi. Iată acum elementele esenţiale ce caracterizează aspectele de trigon ale acestui moment astral:

Trigonul Venus-Neptun
Acesta susţine şi amplifică în fiinţă devoţiunea şi iubirea de Dumnezeu. El ne pune în rezonanţă cu cele mai elevate influxuri subtile astrale ale zodiei Peştilor (Neptun este guvernatorul zodiei Peşti, iar Venus este în exaltare în acest semn zodiacal). Totodată, acest trigon ne ajută să ne manifestăm din plin creativitatea, simţul estetic, aspiraţia intensă către Bine şi Frumos în calitate de componente esenţiale ale vieţii.

Trigonul Lună-Junon
Acest trigon susţine şi amplifică starea de feminitate, sensibilitatea rafinată precum şi toate celelalte calităţi feminine ale sufletului care sunt esenţiale în relaţiile noastre de cuplu: blândeţea, bunătatea, empatia, tandreţea, pasionalitatea armonioasă, dăruirea necondiţionată, iertarea, armonia, transfigurarea etc.

Trigonul Soare-Pluto
Acesta susţine şi amplifică starea de masculinitate în esenţa ei sublimă, activă, permanent dinamică, mereu gata să acţioneze cu promptitudine şi luciditate în situaţiile dificile ale vieţii sau să depăşească într-un mod eroic şi (dacă este cazul) chiar prin unele sacrificii, orice condiţionări, aducând în viaţa noastră un nou suflu vital, o nouă calitate existenţială, o nouă şansă de reuşită – atât individuală, cât şi colectivă. Din punct de vedere spiritual vorbind, acest trigon anunţă manifestarea din ce în ce mai evidentă a aspectului esenţial şi divin din fiinţa umană – Sinele Suprem (Atman), la care este cel mai bine să ne raportăm chiar înaintea meditaţiei din momentul de hiatus solar, pentru ca astfel să putem intra într-o cât mai profundă stare de rezonanţă ocultă® benefică, armonioasă, sublimă, cu sferele gigantice de forţă din Macrocosmos care ne vor susţine în noul an energetic, în tot ceea ce vrem să transformăm, în mod creator şi benefic, în fiinţa noastră.

Configuraţii planetare speciale: Careul în T cardinal-mobil
În momentul de maxim al hiatusului solar de anul acesta, cercul zodiacal este dominat de un singur model planetar: Careul în T cardinal-mobil, pe care l-am mai putea numi şi „bateria energetică” a acestei astrograme. El reprezintă de fapt un cumul de careuri ce este datorat opoziţiei dintre Saturn şi conjuncţia complexă Uranus-Jupiter-Lună, astfel încât avem, în realitate, trei careuri:

1. careul în T cardinal-mobil alcătuit din opoziţia Uranus-Saturn (pe Semnele zodiacale Peşti-Balanţă) şi planeta-focar Pluto (situată pe Semnul zodiacal Capricorn), care este în relaţie de cuadratură cu fiecare dintre ele;
2. careul în T cardinal alcătuit din opoziţia Jupiter-Saturn (pe Semnele zodiacale Berbec-Balanţă) şi planeta-focar Pluto (situată pe Semnul zodiacal Capricorn), care este în relaţie de cuadratură cu fiecare dintre ele;
3. careul în T cardinal alcătuit din opoziţia Lună-Saturn (pe Semnele zodiacale Berbec-Balanţă) şi planeta-focar Pluto (situată pe Semnul zodiacal Capricorn), care este în relaţie de cuadratură cu fiecare dintre ele.

Modul vibratoriu cardinal (a cărui energie este predominantă în acest cumul de careuri, deoarece el caracterizează majoritatea Semnelor zodiacale implicate: Berbecul, Balanţa, Capricornul) conferă dinamism relaţional, în vreme ce modul vibratoriu mobil (ce caracterizează Semnul zodiacal Peşti) predispune la schimburi şi modificări, la călătorii, comunicare, adaptabilitate. Aceasta ne atrage atenţia asupra unor posibile crize relaţionale sau chiar la nivel de sistem social, asupra unor conflicte extrem de puternice (inclusiv de ordin colectiv). Atât la nivel individual, cât şi în cadrul grupurilor din care facem parte, avem de rezolvat şi de transformat diferite slăbiciuni şi greşeli pe care le-am „moştenit” din vieţi anterioare.

Această configuraţie planetară complexă ne ajută să conştientizăm şi să eliminăm (datorită forţei pe care o are Pluto ca planetă-focar) tot felul de tendinţe reprimate, obsesii ori suferinţe, dar şi să ne împlinim aspiraţii, idealuri sau speranţe pe care le păstrăm de ani sau chiar de vieţi la rând undeva în profunzimile sufletului nostru. Nevoia de putere, setea de mărire socială sau goana după alte asemenea lucruri efemere fac şi ele parte dintre „zaţurile” ce trebuie eliminate definitiv dintre obiectivele şi scopurile noastre. Cei care nu au avut niciodată cu adevărat în vedere aspectul spiritual al vieţii lor se pot confrunta cu experienţe de viaţă dificile sau chiar foarte dure din punctul lor de vedere, care le vor zgudui din temelii întreaga existenţă, dar care îi vor ajuta să realizeze că Dumnezeu este o Realitate şi nu o simplă idee teoretică sau o convenienţă socială.

Prezenţa impresionantă a stelelor fixe la momentul de hiatus
Este foarte interesant că, în momentul de hiatus de anul acesta, absolut fiecare planetă şi fiecare punct sensibil al temei astrale se află într-o relaţie directă cu cel puţin o stea fixă (după cum se ştie, stelele sunt numite „fixe” deoarece, în raport cu planetele, ele au o mişcare extrem de lentă – 1 grad la 72 de ani). Pentru a beneficia de influenţa unei stele fixe sau pentru a fructifica energia ei este necesar ca planeta sau punctul sensibil respectiv al temei să se afle la cel mult 1 grad distanţă faţă de steaua fixă cu care intră, pe o durată limitată, în aspect. Menţionăm că aspectul cel mai puternic pentru relaţia dintre planete şi stelele fixe este aspectul de conjuncţie.

O altă particularitate este aceea că fiecare stea fixă dobândeşte, în cadrul astrogramei, caracteristica planetei care intră în aspectul de conjuncţie cu ea. Acest fapt se datorează naturii lor predominant mercuriene, ceea ce face ca importanţa şi totodată influenţa planetei Mercur să se amplifice considerabil pe durata noului an solar, iar domeniile Casei a VIII-a (Casa în care se află Mercur în cadrul acestei astrograme) să capete şi ele o importanţă deosebită. (Pentru înţelegerea mai profundă a aspectelor asociate acestei Case astrologice recomandăm recitirea semnificaţiilor ezoterice ale Semnului zodiacal Fecioară – care este corelat, la modul fundamental, cu Casa a VIII-a, aspecte care au fost prezentate în Programul spiritual al Simpozionului Internaţional de Yoga – Costineşti 2008).

Stelele fixe care sunt implicate în tema momentului de maxim al hiatusului solar din anul acesta sunt în număr de 17, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că, pe parcursul acestui an solar, simbolic vorbind, Dumnezeu „va deschide Cerurile” Sale spre a Se manifesta aşa cum nu a mai făcut-o până acum, oferind omenirii daruri spirituale copleşitoare. Am putea chiar afirma în acest sens că sunt anunţate astfel sincronicităţi cu totul aparte, alegerile noastre fiind susţinute şi accelerate din plin, în concretizarea lor, de energii cosmice colosale. La modul general, aceste 17 stele fixe amplifică în mod predominant rezonanţa ocultă® a momentului de hiatus cu sferele subtile de forţă ale planetelor Marte şi, în mod deosebit, Mercur.

Iată acum aceste relaţii dintre planetele/punctele sensibile ale momentului de hiatus şi stelele fixe, cu o sumară creionare a interacţiunii dintre ele (o descriere foarte succintă a semnificaţiei stelelor fixe implicate în această astrogramă este dată în glosarul ataşat):
• Ascendentul în conjuncţie cu steaua fixă Sualocin, care pune în rezonanţă întreaga astrogramă (şi, prin intermediul ei, momentul de hiatus însuşi), cu calităţile planetei Mercur);
• Neptun şi Chiron în conjuncţie cu steaua fixă Gienah, care amplifică spectrul energetic al planetei Neptun, accentuând totodată (atât la nivel individual, cât şi la nivel de grup) necesitatea îndrumării spirituale ce este realizată de un Ghid spiritual autentic;
• Luna Neagră conjunctă cu stelele fixe Sadalachbia şi Biham, Biham fiind un simbol al adolescenţei (calitate mercuriană), iar Sadalabchia fiind, în contextul momentului de hiatus, una dintre cele mai importante stele fixe, atât în simbolistica ei, cât şi pentru că accentuează calităţile Lunii Negre;
• Jupiter conjunct cu stelele fixe Kerb şi Deneb Kaitos, poate singurele stele fixe care „ies” într-o anumită măsură din caracteristicile planetei aflate în conjuncţie cu ele: niciuna nu amplifică şi nici nu accentuează sfera de forţă planetară a lui Jupiter;
• Asteroidul Junon conjunct cu steaua fixă Kochab, stea fixă care amplifică stabilitatea relaţională, cu atât mai mult cu cât Junon se află la momentul de maxim al hiatusului în Casa a VII-a – Casa relaţiilor umane în general şi a relaţiilor de cuplu în particular;
• Soarele conjunct cu steaua fixă El Koprach, stea foarte importantă în contextul momentului de hiatus, deoarece ea conferă Soarelui o rezonanţă specială cu o anumită stare de plenitudine;
• Mercur conjunct cu stelele fixe Alcor şi Asterion, care amplifică puterea de observaţie, puterea de pătrundere mentală, inteligenţa;
• Saturn conjunct cu stelele fixe Nodus I şi Zaniah, stele fixe care accentuează atât calităţile lui Saturn, cât şi rigoarea caracteristică naturii saturniene;
• Marte conjunct cu stelele fixe Kraz şi Seginus, stele fixe care amplifică natura marţiană în aspectul ei solar elevant, prima aducându-i şi o nuanţă uşor uraniană;
• Venus conjunct cu steaua fixă Mufrid, care amplifică rezonanţa ocultă® cu Semnul zodiacal Balanţă, domiciliul diurn al planetei;
• Pluto conjunct cu steaua fixă Polis, care amplifică în mod special calităţile pe care planeta le are atunci când ea se află în domiciliul său: Semnul zodiacal Scorpion;
• Nodul lunar Nord conjunct cu steaua fixă Facies, stea care amplifică puterea de realizare a aspiraţiilor noastre profunde şi care facilitează împlinirea menirii noastre spirituale (dharma).

Citiţi în continuare:

ANALIZA ASTROLOGICĂ A MOMENTULUI OCULT DE HIATUS 2010 – completare realizată de astrologii Diana Şerban şi Zoltan Bartha

PRINCIPALELE SEMNIFICAŢII ASTROLOGICE ALE MOMENTULUI OCULT DE HIATUS 2010 – completare realizată de astrolog Felicia Bratu

GLOSAR

 
 

yogaesoteric

24 iunie 2010

 
 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More