ANALIZA ASTROLOGICĂ A MOMENTULUI OCULT DE HIATUS 2010

– completare realizată de astrologii Diana Şerban şi Zoltan Bartha –
– la această analiză s-a folosit sistemul de case egale occidental –
– redactarea finală a textului a fost realizată de instructor yoga Nicolae Catrina –

Momentele de hiatus (sau, altfel spus, de întrerupere ori de discontinuitate), fiind de fapt etape de trecere între două manifestări consecutive ce au loc în timpul-durată – sau, mai simplu spus, între două momente temporale succesive – constituie, dintr-o perspectivă spirituală, o adevărată încununare sau sărbătorire a momentului tainic al transformării, al translaţiei, al morţii şi al renaşterii, aspect de natură ocultă care este indispensabil oricărui fenomen evolutiv. Orice formă de progres şi orice transformare (pe orice nivel ar avea loc) este întotdeauna declanşată şi făcută cu putinţă de un moment de hiatus. Fiecare clipă de fericire sau de suferinţă etc., este precedată şi apoi urmată de câte un hiatus (de un moment de discontinuitate). Fiecare fază a respiraţiei, fiecare bătaie de inimă, fiecare contracţie musculară etc., sunt întotdeauna precedate şi apoi urmate de câte un hiatus.

Hiatusurile constituie astfel „amprenta” misterioasă a Puterii divine determinatoare şi transformatoare (Shakti). Amintindu-ne în permanenţă că „nimic nu moare, ci totul se transformă”, fiecare moment de hiatus, oricât de neînsemnat ar fi el în aparenţă, conţine în sine într-un mod, am putea spune, holografic, atât energia ocultă a sacrificiului divin (care este simbolizată, în cadrul ştiinţei Astrologiei, de Semnul zodiacal al Peştilor), cât şi energia tainică a începutului şi a renaşterii (care este simbolizată, în cadrul ştiinţei Astrologiei, de Semnul zodiacal al Berbecului). Această pereche de energii fundamentale ale oricărei manifestări este corelată cu una dintre condiţiile fundamentale care ne permit integrarea şi conştientizarea profundă a energiei gigantice a Vidului creator ce se manifestă în momentul oricărei forme de hiatus sau de discontinuitate: sacrificiul (sau mai exact, sacrificiul egoului) şi renaşterea întru spirit şi întru Dumnezeu. În această direcţie, reamintim aici că înţelepciunea yoghină milenară precizează că atunci când iese egoul, intră starea de yoga (de comuniune extatică cu Dumnezeu), iar atunci când iese starea de yoga intră (se manifestă preponderent) egoul.

Datorită naturii discontinue a Universului, putem spune că hiatusurile impregnează întreaga Manifestare, pe toate nivelurile sau „octavele” acesteia: de la unităţi temporale extrem de mici până la cicluri temporale gigantice, hiatusurile (momentele sau intervalele de discontinuitate) conservă într-o formă esenţializată „sămânţa” întregului proces pe care ele îl declanşează şi apoi îl resorb. Prin urmare, hiatusurile sunt tainic prezente atât în momentul de început, cât şi în momentul de sfârşit al oricărui proces sau fenomen, dar şi în cadrul procesului sau fenomenului în sine.

Vom analiza în continuare astrograma momentului de hiatus solar din anul acesta (2010), din perspectiva elementelor introductive descrise mai sus.
În primul rând, considerăm că unul dintre cele mai reprezentative elemente cu care trebuie să începem analiza acestei teme, este poziţionarea şi aspectarea Lunii, deoarece Luna a jucat dintotdeauna un rol foarte important în toate etapele evolutive ale planetei noastre, ea având o influenţă foarte complexă asupra tuturor fenomenelor şi asupra tuturor formelor de viaţă.

În tema momentului de maxim al hiatusului solar din acest an (2010), Luna se află la începutul zodiei Berbecului, în Casa a II-a, fiind în conjuncţie cu Jupiter şi Uranus, în cuadratură cu Pluto şi în opoziţie cu Saturn.
Luna în Semnul zodiacal Berbec este, din punct de vedere astrologic, un simbol al unui nou început, al reînnoirii şi al renaşterii. Este aşadar o poziţie puternică a Lunii, care va face cu putinţă ca multe fiinţe umane care vor fi îndeajuns de pregătite sau de pure să beneficieze de o deosebită impulsionare spirituală. Ea favorizează autodepăşirea şi mai ales depăşirea aşa-numitei zone de confort, a obişnuinţelor inferioare, care nu sunt deloc favorabile progresului nostru spiritual. Luna în Zodia Berbecului va putea aduce tuturor celor care doresc să-şi transforme radical viaţa un mare elan, multă spontaneitate şi curajul de a se rupe de vechile condiţionări şi limitări. Aceasta arată că noul an solar (intervalul cuprins între actualul moment de hiatus solar şi următorul – sau mai precis, din 27 august 2010 până în 27 august 2011) se va afla din plin sub incidenţa creatoare şi profund transformatoare a energiei începutului, care se va manifesta pe toate nivelurile existenţiale (spiritual, relaţional, al sănătăţii, social-profesional, material etc.) sub forma aspiraţiei sau a dorinţei intense a multor fiinţe umane de a renunţa la vechile condiţionări şi rutine şi de a-şi asuma cu hotărâre un efort personal sistematic (sau, în termeni yoghini, un tapas) pentru accelerarea evoluţiei lor spirituale.

Luna în Casa a II-a semnifică împlinirea şi valorificarea potenţialului subtil lunar, această situare a Lunii indicând totodată şi condiţiile necesare pentru ca cele descrise mai sus să se poată manifesta. Casa a II-a este şi un simbol al stării de mulţumire interioară (santosha, în termenii tradiţiei yoghine), care implică totodată să trăim şi să manifestăm cât mai constant o stare de recunoştinţă profundă faţă de tot ceea ce ne oferă Dumnezeu Tatăl. Anul solar care urmează după acest moment de hiatus este un an care oferă o mare şansă şi celor care sunt foarte „prinşi” în planul material sau suferă din cauza unor complicaţii la acest nivel (datorii financiare, rate bancare, împrumuturi de orice fel etc.). Mulţi dintre ei vor fi determinaţi să înţeleagă prin experienţă directă acel străvechi aforism care spune că „un înţelept, atunci când este pe cale să piardă totul, sacrifică jumătate”. În felul acesta, ei vor înţelege că în realitate chiar sentimentul îndatorării este cel care îi vampirizează energetic, el fiind în esenţă una dintre consecinţele lipsei de claritate în sfera aspiraţiilor personale.

Această poziţionare a Lunii va favoriza conştientizarea profundă a carenţelor interioare şi astfel mulţi vor înţelege că nu contează cât primesc – mult sau puţin – de la viaţă sau de la Dumnezeu, ci faptul de a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru indiferent cât au primit şi de a utiliza cu înţelepciune acele daruri (fie că este vorba de diferite informaţii spirituale, de sentimente de iubire pură şi profundă faţă de alte fiinţe umane, de cadouri spirituale sau materiale, ori chiar de diferite dificultăţi şi încercări care ne vor determina să ne autodepăşim).

Conjuncţia Lună – Jupiter – Uranus
Conjuncţia Lună – Jupiter are o încărcătură spirituală deosebită, ea anunţând multe lucruri bune. Este simbolul unei mari oportunităţi pentru toţi cei care sunt deschişi spre transformare şi care se vor lăsa cu adevărat, plenar, ghidaţi din punct de vedere spiritual. Această conjuncţie arată şi faptul că există multe şanse ca oamenii să devină, global, mult mai receptivi la valorile spirituale autentice şi să descopere noi idealuri sublime şi înălţătoare care să le ghideze viaţa.

Atât Jupiter, cât şi Uranus revelează în această conjuncţie pe care o realizează cu Luna prezenţa unei inspiraţii şi ghidări spirituale şi din partea sublimelor entităţi angelice, precum şi din partea diferitelor entităţi divine benefice sau divinităţi (entităţi zeieşti) care ne vor proteja şi ne vor inspira din planurile subtile în care ele există, dacă bineînţeles vom aspira intens la comuniunea subtilă telepatică cu ele. Atunci, ele vor fi alături de noi pe întreaga durată a acestui an, în toate transformările profunde care ne aşteaptă. În astrologie, Jupiter este şi simbolul Ghidului spiritual; de aceea, această conjuncţie sugerează totodată susţinerea şi ghidarea permanentă de care vom beneficia în această perioadă (anul solar care urmează), precum şi faptul că putem beneficia de o mare Graţie Divină dacă ne vom deschide cu curaj şi hotărâre către transformare şi vom alege să renunţăm la „tiparele” sau automatismele comportamentale negative ori stupide în care ne-am complăcut până acum.

Acest an solar poate fi pentru noi toţi un adevărat an revoluţionar în care, dacă vom reuşi să ne depăşim pe noi înşine, vom reuşi să ne integrăm într-un alt nivel, net superior, de ordine şi de coerenţă lăuntrică (acest aspect este indicat de faptul că Luna se află în Casa a II-a, simbol al armoniei şi al echilibrului interior).
Tot prezenţa planetei Uranus în conjuncţie cu Luna ne avertizează că acest proces se poate produce destul de brusc, fără „preaviz”, mai ales prin intermediul unor conjuncturi exterioare care îl vor facilita la momentul potrivit.

În tot acest proces transformator, este esenţial să învăţăm să ne detaşăm şi să manifestăm o mult mai mare libertate interioară, deoarece în acest fel vom putea să trăim mult mai uşor stări de inspiraţie divină şi să ne conectăm în mod telepatic la nivelurile tainice ale supramentalului. Pe de altă parte, această conjunctură astrologică ne revelează şi importanţa evoluţiei mult accelerate în cadrul unor autentice grupuri spirituale, precum şi necesitatea ca mase mari de oameni să devină cât mai receptive la valorile spirituale autentice, tradiţionale. Aşadar, integrarea noastră în anumite grupuri spirituale în cadrul cărora împărtăşim aceleaşi aspiraţii elevate cu toţi ceilalţi membri ai acelor grupuri devine în acest an aproape o stringenţă.

Opoziţia Lună – Saturn
Opoziţia pe care Luna o realizează cu Saturn indică necesitatea de a nu mai pierde timpul (care devine din ce în ce mai preţios) şi de a lăsa pur şi simplu ca aceste procese evolutive să se petreacă, deoarece ele vor aduce cu ele mugurii unei maturităţi spirituale excepţionale, care se va revela în timp. Această idee-forţă este susţinută şi de faptul că Pluto se află în vârful unui careu în T pe care îl formează cu Luna şi cu Saturn, ceea ce indică necesitatea unor transformări profunde cărora le-a sosit în sfârşit vremea şi care nu mai suportă amânare.

Credinţa noastră de nezdruncinat în Dumnezeu va juca un rol cheie în evoluţia noastră spirituală din acest an solar, pentru că în acest fel vom avea puterea de a renunţa definitiv la tot ceea ce nu mai este necesar evoluţiei noastre. Saturn mai este şi planeta care ne revelează necesitatea de a trăi cât mai plenar momentul prezent, de a fi cu totul în aici şi acum, revelându-ne astfel totodată puterea magică a timpului eliberator. Trăirea cu maximă intensitate a momentului prezent se va dovedi a fi acum mult mai transformatoare pentru toţi cei care îi vor putea gusta savoarea.

Lilith în Casa I
Pentru a atinge însă cu adevărat acest lucru, este absolut necesar să ne depăşim egoismele şi individualismele care pot apărea în unele situaţii şi care sunt specifice poziţiei lui Lilith în prima casă. Senzaţia orgolioasă că nu avem nevoie de ajutorul nimănui şi de niciun fel de ghidare spirituală ne poate bloca total progresul spiritual. De asemenea, compromisurile interioare pe care le-am făcut de-a lungul timpului şi care ne-au determinat să neglijăm relaţia cu propriul nostru suflet vor ieşi acum la suprafaţă adesea într-un mod foarte acut şi vom fi, într-un fel sau altul, obligaţi să acordăm mult mai multă atenţie nevoilor noastre interioare sufleteşti reale şi profunde. Este însă posibil ca pe parcursul acestui demers de purificare interioară şi de elevare să apară mereu alte şi alte tentaţii inferioare (de regulă, atracţia către unele plăceri grosiere, inferioare) care, dacă le-am da curs, ne-ar îndepărta de fapt de noi înşine; pe moment, ele ne vor putea părea „mult mai importante” decât acţiunile cu adevărat eficiente în sensul transformării noastre spirituale dar, ulterior, ele se vor dovedi întotdeauna că nu au fost altceva decât amăgiri deşarte care ne-au făcut să pierdem un timp preţios pe care am fi putut să îl investim în evoluţia noastră spirituală şi pe care nimeni şi nimic nu ni-l mai poate restitui.

Ascendentul în Zodia Vărsător
Prezenţa Ascendentului temei momentului de maxim al hiatusului solar din anul acesta în Zodia Vărsătorului susţine ideea de revoluţionare interioară şi de transformare globală, ca şi deschiderea unor perspective noi şi neaşteptate în anul solar care începe acum. Vărsătorul este prin excelenţă semnul nonconformismului şi al imprevizibilului, el aducând acele răsturnări bruşte de situaţie prin intermediul cărora, uneori chiar şi într-o singură clipă, viaţa noastră căpătă un cu totul alt sens şi care sunt menite să ne reveleze spontaneitatea jocului sublim al lui Dumnezeu.

O altă semnificaţie tainică a Ascendentului acestei teme astrale poate fi şi necesitatea obiectivă ca în acest an să aprofundăm starea de fraternitate între noi şi să acordăm importanţa cuvenită grupurilor spirituale şi valorii acţiunii la unison a unui grup mare de oameni în vederea unor scopuri spirituale comune. Forţa realizatoare a grupului spiritual se va dovedi astfel colosală şi va atrage în viaţa fiecăruia dintre membrii săi Graţia divină şi toate transformările de care avem nevoie.

Dacă ar fi să rezumăm într-o singură frază-cheie semnificaţiile cele mai importante ale Ascendentului temei de faţă, această frază ar putea fi „Puterea constă în unitate” – aceasta este deci cerinţa principală a Ascendentului situat în Zodia Vărsătorului din cadrul temei hiatusului solar de anul acesta.

Privind acum asupra astrogramei momentului de maxim al hiatusului solar actual într-o viziune sintetică, putem concluziona următoarele:
Anul solar care începe acum va fi un an deosebit de favorabil pentru cei care vor înţelege cu adevărat valoarea şi importanţa uriaşă a acţiunilor spirituale colective realizate la unison, a participării la evenimente spirituale majore sau la diverse acţiuni ce se vor realiza în vederea unui ţel comun, care poate fi unul local, naţional sau chiar planetar. Este foarte important să înţelegem că acţiunile spirituale realizate în grup, la unison, sunt de asemeni cele mai eficiente pentru protejarea oricărei fiinţe umane de atacurile subtile ale entităţilor demoniace ori satanice, care în această perioadă a evoluţiei umanităţii, chiar dacă au reuşit deja să se infiltreze într-o mare măsură în structurile puterii politice, financiare şi sociale ale statelor şi naţiunilor, se simt totuşi foarte puternic ameninţate de forţa gigantică a unităţii spirituale. De altfel, deloc întâmplător, în anii ce au trecut, tocmai aici (în domeniul creării şi menţinerii unor grupuri spirituale puternice) s-au dat cele mai multe teste şi încercări spirituale.

Pe de altă parte, existenţa cât mai activă a unui asemenea grup spiritual puternic va fi de natură să genereze într-un timp foarte scurt un însemnat salt spiritual ce va fi resimţit la nivel global, pentru că puterea ocultă şi divin transformatoare a meditaţiilor colective sau a ceremoniilor spirituale etc., va declanşa cu siguranţă, prin repetare şi cumulare, un efect de trezire în masă.

 
Citiți în continuare:PRINCIPALELE SEMNIFICAŢII ASTROLOGICE ALE MOMENTULUI OCULT DE HIATUS 2010 – completare realizată de astrolog Felicia BratuGLOSAR  yogaesoteric24 august 2010  

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More