Prezentarea meditaţiilor din programul Simpozionului Internaţional de YOGA Costineşti 2008 (4) (16-20 august)

Sâmbătă, 16 august, 16:30 – 17:00
Starea de comuniune spirituală profundă cu Krishna


Krishna, al cărui nume înseamnă „negru“ sau „întunecat“, cea de-a opta încarnare a lui Vishnu – menţinătorul universului – ocupă în panteonul hindus un loc important, fiind considerat una cu Însuşi Dumnezeu (Bhagavan). El simbolizează pentru adoratorii săi iubirea divină (PREMA), frumuseţea divină (RUPA) şi acţiunea detaşată, fascinantă (LILA).

Viaţa şi învăţătura sa este redată în numeroase lucrări, dintre care cea mai cunoscută este Bhagavad-Gita. Aceasta, care este inclusă în marele poem Mahabharata, (pe care brahmanii o consideră drept cea mai sfântă dintre cărţi) cuprinde, în toată puritatea sa, doctrina care i se atribuie lui Krishna. Acesta este aici vizitiul carului de război al lui Arjuna, pe care-l îndrumă pas cu pas spre victorie. Bhagavad-Gita este astfel un exemplu foarte semnificativ al modului în care fiinţa ar trebui să se abandoneze în faţa lui Dumnezeu, în care se învaţă atitudinea supramentală, cunoaşterea de sine si transcenderea dualităţii.

De-a lungul timpului, Krishna a fost adorat în diferite forme. Jucăuşul copil Krishna este cel care îndeplineşte dorinţele şi oferă protecţie, tânărul Krishna este iubitul divin, cosmic, iar înţeleptul luptător Krishna este învingătorul demonilor, cel care înlătură toate limitările.

Sâmbătă, 16 august, 22.00 – 22:30
Misterul copleşitor al momentului prezent

Misticul creştin din secolul al XIII-lea, Meister Eckart, descrie cum în momentele de profundă linişte interioară „exista numai momentul prezent… un Acum etern şi fără sfârşit… nu mai există nici ieri, nici mâine, ci numai Acum, aşa cum a fost şi în urmă cu o mie de ani, aşa cum va fi şi peste o mie de ani…” Şase sute de ani mai târziu, Richard Jeffries scria: „Acum este eternitatea, mă aflu în centrul ei. Este în jurul meu la răsăritul soarelui, iar eu sunt în ea la fel ca fluturele care zboară în aerul plin de lumină. Nimic nu se va mai petrece, totul este acum. Acum este eternitatea; acum este viaţa nemuritoare.”

Pentru ca tu să ai toată atenţia orientată spre Acum, nu-ţi trebuie o negare a ceea ce ai nevoie in viaţă. Ai nevoie doar de recunoaşterea a ceea ce este primordial. După aceea te poţi uita şi la ceea ce este secundar, dar le vei întâmpina pe toate cu o mare linişte. O simplă dar şi radicală practică în acest sens este aceea de a accepta cu seninătate orice apare Acum în interiorul sau în afara ta. Când atenţia ta se mută în prezent, apare o stare de alertă. Este ca şi cum te-ai trezi dintr-un vis, visul gândurilor, visul despre trecut şi viitor şi trăieşti o stare de mare claritate şi simplitate… Nu mai există niciun motiv pentru a-ţi mai face probleme. Există numai clipa aceasta, aşa cum este ea.

Duminică, 17 august, 16:30 – 17:00
Starea de altruism divin

Altruismul reprezintă o stare şi totodată o atitudine spirituală esenţială, care este fundamentată în principal pe absenţa egoismului. Starea de altruism se bazează pe o profundă centrare în Sine, care permite fiinţei umane să îşi depăşească feluritele tendinţe egoiste şi să manifeste o intensă stare de compasiune şi înţelegere discriminativă a nevoilor reale ale celorlalţi. Cel care manifestă în mod real starea de altruism realizează cu detaşare şi iubire acţiuni lipsite de interes personal egoist. În general, starea de altruism este motivată de dorinţa sinceră de a face bine şi de convingerea interioară că acţiunea motivată astfel va aduce o transformare binefăcătoare, în care binele triumfă împotriva întunericului egoismului. Atunci când toate acţiunile care sunt motivate în mod altruist sunt realizate într-o stare de perfectă integrare spirituală (ce rezultă în urma realizării consecvente a consacrării integrale şi necondiţionate către Dumnezeu Tatăl a fructelor acelor acţiuni), fiinţa trăieşte o stare de altruism divin.

Starea de altruism divin este baza acţiunii voluntare şi prefigurează starea spirituală a unui veritabil aspirant spiritual, care pune cu succes în practică sistemul milenar KARMA-YOGA. Starea de altruism divin este totodată fructul stării de generozitate şi ea se poate manifesta pe unul sau mai multe planuri, simultan. Fiind opusul egoimului, altruismul oferă fiinţei umane posibilitatea de a se autodepăşi prin dăruire şi de a se situa dincolo de limitările penibile pe care tinde să le impună adeseori ego-ul. Prin intermediul stării de altruism fiinţa umană poate avea acces la stări inefabile de expansiune a conştiinţei.

Duminică, 17 august, 22.00 – 22:30
Realitatea tainică a lui DUMNEZEU

Iată ce spunea Ramana Maharishi atunci când a fost întrebat despre Realitatea tainică a lui Dumnezeu: „Natura Realităţii tainice a Lui Dumnezeu este Pura Existenţă, fără început şi sfârşit, eternă, existentă pretutindeni, fără limite, infinită. Ea este existenţa în care se manifestă toate formele, toate schimbările, toate forţele, întreaga materie şi orice spirit. Diversitatea se schimbă şi dispare, în timp ce Unicul durează etern.”

La rândul său, marele înţelept jnana yoghin Nisargadatta Maharaj vorbea despre Realitatea Tainică a lui Dumnezeu astfel: „Realitatea Ultimă nu poate fi exprimată. Ea ascultă numai de o singură lege – legea libertăţii. Nu există progres în Realitate; ea este finală, perfectă, neraportată la nimic. Nici acţiunea, nici simţirea, nici gândirea nu pot exprima Realitatea. Ea nici nu vine, nici nu se duce. Realitatea trebuie să fie percepută, nu aşteptată. Realitatea nu este rezultatul unui proces, ea este o explozie. Atunci când personalitatea ta se dizolvă şi numai martorul rămâne, atunci când vei trece chiar dincolo de martor, când realitatea explodează în tine, tu poţi să o numeşti experimentarea lui Dumnezeu, sau mai curând poţi spune că Dumnezeu te experimentează pe tine. Există ceva neschimbător, nemişcat, neclintit ca stânca, inatacabil – o masă solidară de pură existenţă, conştiinţă, beatitudine. Există pacea adâncă, imensă, de nezdruncinat. Noi nu suntem niciodată în afara acestei Realităţi, căci ea este însăşi fiinţa noastră reală.”

Luni, 18 august, 14:00 – 14:30
Starea de comuniune spirituală profundă cu INDRA – conducătorul divin al tărâmului spiritual al fiinţelor zeieşti

INDRA este conducătorul divin al tărâmului sublim al zeilor şi este cel care mediază manifestarea în sfera pământească a sublimelor energii celeste de care pământul are mereu nevoie. Totodată, INDRA este protectorul şi inspiratorul plin de înţelepciune al aspiranţilor sinceri ce sunt plini de curaj şi puritate. Încă din vechime, INDRA a rămas pentru noi, oamenii, un model mereu viu de eroism, temeritate şi virilitate divină. Dacă este apelat în acest sens, INDRA face să se manifeste în ambianţa terestră ploaia, trăznetele şi tunetele. Atunci când fiinţa umană este pregătită, INDRA este capabil să se manifeste în universul ei lăuntric, în toate formele divine pe care ea le doreşte, ajutând-o să le atingă imediat, prin exemplul viu pe care i-l oferă.

El este reprezentat simbolic având în mâna dreaptă un trăznet (VAJRA). INDRA le ajută pe fiinţele umane ce sunt pline de iubire şi de erotism rafinat să descopere deliciile elixirului tainic SOMA. El face să se trezească şi să se manifeste în fiinţă izvorul fecundităţii superioare. După mii de ani, INDRA reînvie în noi şi noi reînviem şi renaştem în sfera sa tainică de forţă. Numai fiinţele umane care intră în comuniune spirituală cu el prin intermediul MANTRA-ei sale vor beneficia din plin de aceste daruri.

Luni, 18 august, 22.00 – 22:30
Starea savuroasă şi împlinitoare de senzualitate fermecătoare a unei SHAKTI

Femeia cuprinde în fiinţa sa Principiul Creator al Universului, cel care pune totul în mişcare, cel care trezeşte şi manifestă. Fiecare femeie este o reuniune particulară a tuturor aspectelor feminităţii, astfel încât – considerata ca individualitate separată – să fie aşa şi nu altfel, adică o expresie extraordinară a supremei zeiţe Shakti.

Calităţile unei femei perfecte, adevărata expresie beatifică a lui Shakti, sunt: vitalitatea debordantă, senzualitatea rafinată, simţul umorului, starea permanentă de dăruire, nobleţea interioară, capacitatea de a iubi, intuiţia spirituală, inteligenţa, discernământul, armonia lăuntrică manifestată în toate planurile (de la fizic la supramental), raportare permanentă la Supremul Absolut, Dumnezeu.

Senzualitatea este trezirea în planul erotic, conştientizarea faptului că femeia reprezintă principiul creator al întregii manifestări. Erotismul senzorial ne poate ajuta să savurăm intimitatea cu o plăcere epicuriană. Va trebui să acceptăm un adevăr simplu, dar fundamental: senzualitatea este ceva minunat, binefăcător, dătător de savori infinite.

Marţi, 19 august, 16:00 – 16:30
O translaţie în Hiranya Loka

„Planetă astrală iluminată”, „soare al cosmosului astral”, adevărat focar sublim, Hiranyaloka este planeta pe care a renăscut Sri Yukteswar – maestrul lui Yogananda, în calitate de ghid spiritual salvator, după ce a părăsit planul fizic. Întreaga descriere a acestei planete astrale şi a locuitorilor ei este prezentată pe larg de Paramahansa Yogananda în cartea sa, „Autobiografia unui yoghin”, capitolul 43: „Reînvierea lui Sri Yukteswar”. Iată câteva scurte fragmente din această descriere:

„Locuitorii din Hiranyaloka sunt înzestraţi cu un înalt grad de evoluţie spirituală, în cursul ultimei lor încarnări terestre fiecare dintre ei atingând, datorită practicii yoga şi a meditaţiei profunde, puterea de a părăsi în stare de deplină conştiinţă propriul corp fizic în momentul morţii. Cel care intră în Hiranyaloka a depăşit, pe când se afla în sfera terestră, stadiul de savikalpa samadhi, pentru a-l atinge pe cel de nirvikalpa samadhi.”
„Locuitorii din Hiranyaloka au trecut deja prin acel domeniu al astralului unde oamenii stau în general un timp mai lung sau mai scurt după moarte, în funcţie de karma lor, mulţi au rupt deja mare parte dintre lanţurile acţiunilor lor trecute în lumea astrală, căci numai fiinţele elevate din punct de vedere spiritual pot să ducă la bun sfârşit această acţiune de mântuire, deoarece ele înţeleg necesitatea unui efort spiritual susţinut. Majoritatea fiinţelor avansate populând Hiranyaloka rămân aproape mereu treze şi stau scufundate în extaz divin în timpul zilelor şi nopţilor care aici sunt mai lungi, ajutând astfel telepatic mental şi spiritual la rezolvarea problemelor complicate ale cosmosului fizic şi astral, cât şi la eliberarea sau izbăvirea copiilor, oameni geniali înzestraţi sau uimitori prin potenţialităţile lor, ce sunt legaţi de pământ.”
„Pe planetele superioare ale astralului, precum Hiranyaloka, anumite ceremonii divine care sunt feerice şi sublime sărbătoresc eliberarea spirituală a unei anumite fiinţe astrale care, datorită eforturilor făcute pe calea spirituală, a meritat să se ridice până în sferele de existenţă ale tărâmului cauzal.”

Marţi, 19 august, 22.00 – 22:30
Starea armonioasă de SHAKTI

În limba sanskrită, Shakti înseamnă putere feminină, forţă a naturii, energie. Considerată ca şi contraparte feminină sau iubita lui Shiva, ea este expresia Eternului Feminin sau Mama Divină, unificând feminitatea şi maternitatea prin manifestarea sa ca forţă a naturii. Shakti este adorată în Orient în diferitele sale aspecte feminine, una dintre ele fiind Kundalini, energia fundamentală prezentă în toate fiinţele umane.

Shakti este personificarea concretă a energiei feminine primordiale, întruchipând forţa realizării lui Brahman, fiind astfel aspectul feminin, dinamic al Divinului, vitalitatea feminină care îi permite lui Brahman să creeze, să menţină şi să distrugă (să transforme). În fiinţa umană, expresia cea mai simplu de remarcat a lui Shakti este dinamismul sexual. Textele secrete orientale menţionează că graţia lui Shakti în fiinţa umană (trezirea, amplificarea, acumularea, transmutarea şi sublimarea diferitelor sale aspecte) este indispensabilă pentru a înţelege dimensiunea transcendentală a Supremului.

Majoritatea religiilor lumii personifică încarnarea Divinului într-un bărbat. În Tantra, forma feminină a Divinului este predominantă de cele mai multe ori; ea este purtătoarea energiei universale care ocupă un loc central în spiritualitatea tantrică. Omul are cea mai directă legătură cu principiul feminin al creaţiei. Principiul masculin este într-un anumit sens intangibil (transcendent), spre deosebire de principiul feminin, care acţionează neîntrerupt pentru noi, în şi prin noi. Shakti este principiul universal al puterii şi creativităţii, este energia feminină, Mama Universală. Shakti este însuşi Divinul, Brahman revelat sub aspectul de Mamă Cosmică sau Creator al tuturor lumilor.

Miercuri, 20 august, 22:00 – 22:30
Starea tainică de comuniune cu Divinul prin intermediul energiilor tainice ale iertării, care face totodată posibilă revelarea Eternităţii în universul nostru lăuntric

Pentru a face să apară în universul nostru lăuntric starea de iertare, trebuie să atragem în fiinţa noastră energia subtilă divină a iertării. Iertarea nu reprezintă însă numai o binevenită acţiune de terapie psihică. Ea este totodată o operaţiune care revelează sufletul ce se ascunde dincolo de inima rănită. Fiecare fiinţă umană care suferă, s-a confruntat cu aspecte, situaţii şi experienţe care la prima vedere par de neiertat. Toate acestea trezesc în ea dorinţa imensă de a-şi lua revanşa, de a se răzbuna. Fără îndoială că, dacă nu ar exista astfel de situaţii, pe care le putem privi totodată ca fiind nişte lecţii spirituale şi nişte teste iniţiatice, nu am putea învăţa niciodată cu adevărat ce înseamnă iertarea. Şi totuşi, cu toate acestea, noi trebuie să iertăm.

Deseori credem că iertarea este spre beneficiul persoanei care ne-a rănit. Dar lucrurile nu stau astfel. Iertarea lucrează pentru binele celui care iartă. Iertarea pare chiar mai dificilă atunci când cel care loveşte nici măcar nu îşi cere iertare, sau atunci cînd nu-şi dă seama că te-a rănit. Iertarea pare imposibilă atunci când distanţa fizică sau emoţională face ca reconcilierea să apară de neatins. Atunci când rana este atât de adâncă încât să-ţi afecteze în întregime viaţa, iertarea cere un curaj enorm.

yogaesoteric
16 august 2008

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More