Prezentarea meditaţiilor din programul Simpozionului Internaţional de YOGA Costineşti 2008 (3) (11-15 august)

11 august, 14:00-14:30
Starea profund benefică, elevată, de TRANSĂ prin intermediul căreia recepţionăm în MICROCOSMOSUL fiinţei noastre inspiraţii divine


Cuvântul ”transă” indică, la modul general, translaţia completă şi profundă de la o stare de conştiinţă obişnuită la o stare de conştiinţă cu un caracter tainic excepţional. Pentru cel iniţiat în tainele lumilor paralele există mai multe forme de transă, transa fiind definită cel mai adesea ca o stare mentală paranormală caracterizată printr-o disociere a conştiinţei, o translaţie inefabilă în lumile subtile, intrarea în lumile subliminale ale subconştientului, ducând la stări de extaz şi stări transcendente supraindividuale. În starea de transă contactul cu lumea exterioară este estompat, pentru a regăsi astfel tărâmurile tainice ale vieţii lăuntrice, care de obicei sunt cenzurate sau inhibate prin impactul sufocant şi dominator al exteriorului.

Starea profund benefică de transă poate duce la creativitate, inteligenţă superioară si beatitudine, conducând fiinţa umană la un prag fundamental al conştiinţei, dincolo de care ea nu se mai simte ca fiind un simplu individ, ci se simte extaziată, fiind una cu totul, unificată, “holos”, întreagă, şi nu “monos”, izolată, fragmentată. În ceea ce priveşte intuiţia, aceasta semnifica un proces subtil care implică transcenderea temporară a mentalului discursiv şi branşarea lui, datorită procesului modulator de rezonanţă, la surse macrocosmice care conţin soluţiile armonioase şi divin integrate ale aspectului care ne preocupă.

În starea profund benefică de transă, acest proces de branşare subtilă este considerabil uşurat, datorită stării superioare, elevate de receptivitate. Expansiunea deosebită a conştiinţei, trăită în această stare profund benefică, permite deschiderea noastră subtilă faţă de rezervorul practic infinit al energiilor divine şi al ideilor arhetipale, astfel încât simpla “îndreptare” a atenţiei către domeniul care ne preocupă ne va conferi receptarea intuiţiilor divine referitoare la acel aspect. Intuiţiile divine sunt mult superioare oricăror soluţii găsite pe calea mentală obişnuită, deoarece ele includ ordinea şi armonia macrocosmică.

11 august, 22:00-22:30
Starea de masculinitate plenar realizatoare

„Dumnezeu a creat mai întâi bărbatul şi i-a dat să stăpânească pământul.” Simbolic, aceasta reprezintă menirea bărbatului, aceea de a cuceri şi stăpâni natura. Ne referim aici în special la natura interioară, adică la stăpânirea dorinţelor şi impulsurilor inferioare, ce trebuie urmată mai apoi de transformarea alchimică a acestora în dorinţe sublime, spirituale, care în final îl vor conduce pe aspirant la atingerea stării de desăvârşire spirituală, de îndumnezeire prin revelarea Sinelui Suprem (ATMAN) în fiinţa sa. Dacă femeia a fost creată cu posibilitatea de a atinge desăvârşirea mult mai uşor, prin însăşi natura ei, bărbatul trebuie să facă eforturi, să „lupte” pentru a triumfa pe calea spirituală.

Masculinitatea plenar realizatoare presupune înainte de toate o mare iubire. Merită să ne amintim în acest sens că în cazul fiinţei umane care trăieşte o mare iubire şi reuşeşte să iubească fără măsură, egoul este cu uşurinţă transcens. Astfel, după cum au spus şi marii înţelepţi, atunci când intră cu adevărat iubirea, iese egoul şi bărbatul este triumfător, iar atunci când egoul vine înapoi şi ne acaparează, iese din noi iubirea.

Masculinitatea plenar realizatoare este aspectul complementar al feminităţii sublime şi încântătoare, împreună cu care creează androginul divin perfect. A deveni, prin dragoste frenetică, Unul Singur (ANDROGIN), care unifică simultan în el însuşi atât masculinul cât şi femininul, este în realitate ţelul vieţii omeneşti.

12 august, 14:00-14:30
Evocare şi comuniune spirituală telepatică cu marele yoghin şi înţelept Ramakrishna

SRI RAMAKRISHNA s-a născut în 1836, într-o familie de brahmani săraci din Bengal şi a părăsit planul fizic în 1885. Naşterea sa a fost prezisă de astrologi ca fiind aceea a unui mare spirit, fiind anunţată de semne şi viziuni divine. A trăit prima stare extatică la vârsta de şase ani. Mai târziu îl va adora pe DUMNEZEU sub aspectul Divinei Mame KALI. Sri Ramakrishna a avut doi ghizi spirituali care l-au ajutat să-şi canalizeze eforturile. Primul a fost o femeie, Bhairavi Brahmani, adeptă a tantrismului, alături de care Sri Ramakrishna a realizat cu o uşurinţă uluitoare toate ritualurile şi tapasurile cerute. A obţinut astfel viziunea lui DUMNEZEU sub forma infinitei energii divine, SHAKTI. Al doilea Ghid spirtual al său, Totapuri, era un adept al filozofiei non-dualiste VEDANTA şi l-a ajutat să depăşească planul experienţei relative, al Divinului personalizat, înălţându-se în domeniul insondabil al Absolutului fără formă, etern şi nediferenţiat.
 
Supranumit omul-zeu al Indiei secolului al XIX-lea, Ramkrishna nu a pus bazele vreunui cult şi nici nu a revelat o nouă cale către eliberare. Deşi nu a avut nicio educaţie şi a atins eliberarea spirituală pe calea BHAKTI YOGA, care nu necesita studiul scripturilor sacre, realizarea sa spirituală l-a făcut să devină şi un JNANA-yoghin desăvărşit. Cea mai mare contribuţie pe care a adus-o Sri Ramakrishna lumii moderne este mesajul său legat de armonia religiilor. Pentru Sri Ramakrishna toate religiile constituie revelarea lui DUMNEZEU în aspectele sale diverse, pentru a satisface cererile multiple ale minţilor umane.
Citiţi mai multe despre Sri Ramakrisna aici:
/moved_content.php?lang=RO&item=1959  

12 august, 21:00-21:30
ABSOLUTUL DIVIN – DUMNEZEU

Absolutul Divin este principiul ultim, veşnic, imuabil, infinit, care stă la baza universului, a întregii manifestări. Reprezintă ceea ce este independent de orice condiţii şi relaţii, care nu este supus niciunei restricţii, care nu are limite; este necondiţionat, misterios, atotputernic, perfect, desăvârşit… În tradiţia milenară a înţelepciunii, ABSOLUTUL este semnificat de asemenea prin noţiunile SPIRIT ABSOLUT, IDEE ABSOLUTĂ sau EU ABSOLUT (SINE SUPREM), care este factorul de bază al universului, identificat cu o scânteie nemuritoare de natura divină, prezentă în fiinţa umană (cunoscută în tradiţia orientală sub numele de ATMAN).

Absolutul este expresia spiritului suprem universal, macrocosmic, considerat ca fiind realitatea ultimă, necreată, incorporală, indivizibilă, existentă prin sine insasi şi în mod absolut. În ABSOLUT îşi află originea toate lucrurile şi fenomenele, vizibile şi invizibile, zeii, îngerii, diferitele entităţi, demonii, spiritele satanice, fiinţele umane ca şi cele animale toate urmând, graţie evoluţiei şi elevării spirituale, să fie resorbite cu timpul în El. Astfel, ele devin libere si nemuritoare prin revelarea plenară a acelei scântei din ABSOLUT ce există în fiecare dintre ele şi este cunoscută sub numele de SINE SUPREM (ATMAN).

13 august, 14:00-14:30
Evocare şi comuniune spirituală cu marele înţelept şi eliberat ATREYA, care a revelat oamenilor Ştiinţa sacră a Vieţii, AYURVEDA

În tradiţia spirituală orientală, ATREYA este cunoscut ca un mare înţelept şi realizat spiritual, care a revelat fiinţelor umane adevărurile fundamentale conţinute în cadrul Ştiinţei sacre a Vieţii (AYURVEDA). Cele mai multe dintre expunerile sale pline de înţelepciune conţin o multitudine de elemente practice, deosebit de utile pentru cel care urmăreşte să pătrundă tainele manifestării energiei fundamentale a vieţii (AYUS) în fiinţa umană. Ele au fost consemnate şi s-au păstrat în celebra lucrare de AYURVEDA „CHARAKA-SAMHITA”, lucrare care, alături de alte mari scrieri tradiţionale ayurvedice, reprezintă tezaurul de cunoaştere transmis până astăzi, de acum câteva mii de ani.

Încă de la începutul expunerilor sale, înţeleptul ATREYA descrie care este rostul divin al cunoaşterii Ştiinţe sacre a vieţii: „Deoarece Ştiinţa sacră a vieţii – AYURVEDA – este benefică umanităţii, atât pentru viaţa ce se desfăşoară în această lume fizică, cât şi pentru viaţa ce va urma într-una dintre lumile sau, altfel spus, sferele subtile sau tărâmurile în care fiinţa spirituală va continua să existe după părăsirea planului fizic, din acest motiv AYURVEDA este considerată de către înţelepţii cunoscători ai scrierilor sacre ca fiind cea fiind cea mai onorată dintre acestea”.

13 august, 22:00-22:30
DUMNEZEU MANIFESTAT ÎN NATURĂ

Prin intermediul Naturii, DUMNEZEU exprimă în nenumărate forme puterea Sa creatoare ca forţa tainică a vieţii. Manifestat în Natură, DUMNEZEU desfăşoară într-un mod misterios şi fascinant ordinea dinamică a Creaţiei universale. Putem descoperi aceasta, observând că în natură totul are un rost bine stabilit şi un sens anume. Fiecare parte a Naturii este interconectată cu o mulţime de alte aspecte din Natură, fiecare parte este intim corelată cu restul părţilor întregului. În acest fel, Natura reprezintă însăşi expresia ordinii, armoniei şi echilibrului manifestat de DUMNEZEU prin energia tainică a vieţii universale.

“Dumnezeu Tatăl este prezent şi poate fi perceput chiar şi la nivel fizic deoarece, în ultimă instanţă, întregul macrocosmos este corpul lui Dumnezeu. În manifestare, la fel ca şi noi, Dumnezeu Tatăl se supune chiar şi El legilor Sale. El are o parte masculină (pozitivă, solară, activă, Yang) şi o parte feminină (negativă, lunară, receptivă, Yin). Poeţii mistici L-au văzut adeseori, în mod concret, pe Dumnezeu Tatăl, chiar în această lume fizică, tocmai de aceea ei au spus că stelele sunt ochii Săi, iarba şi copacii sunt pletele Sale, apele curgătoare sunt sângele Său. Vuietul oceanului, ciripitul privighetorii, plânsul copilului nou-născut şi toate celelalte sunete ale creaţiei alcătuiesc vocea Sa. Acesta este Dumnezeu Tatăl în aspectul Său personal. Bătaia inimii din toate fiinţele vii este însăşi pulsaţia Energiei Sale Macrocosmice. Dumnezeu Tatăl păşeşte, de asemenea, prin cele peste şase miliarde de perechi de picioare ale oamenilor de pe planeta Pământ şi lucrează cu toate mâinile acestora. El este Conştiinţa Divină unică ce se manifestă prin toate creierele şi prin toate minţile noastre.” – profesor yoga Gregorian Bivolaru

14 august, 16:00-16:30
STAREA DE EMPATIE SPIRITUALĂ

Empatia reprezintă o stare de REZONANŢĂ subtilă inefabilă, care se trezeşte şi se amplifică în fiinţă prin practica sistematică YOGA, permiţând o comunicare superioară, psihică, afectivă şi spirituală cu o anumită fiinţă umană sau cu mai multe fiinţe umane simultan, ori chiar cu una sau mai multe entităţi subtile superioare, spirituale, invizibile (fiinţe celeste, îngeri, fiinţe de lumină, entităţi subtile ale naturii etc.).

Starea profundă de empatie se află întotdeauna la baza proceselor specifice de identificare, care se realizează în fazele superioare ale practicii YOGA şi, în plus, ea facilitează înţelegerea intimă, de natură psihică, a celorlalţi oameni sau a fiinţelor umane cu care urmărim să avem relaţii de comunicare sublime, superioare, ideale.

În general, putem observa că empatia se manifestă ca o formă specială de intuiţie, mai precis ea este o formă de intuiţie simpatetică sau o formă de identificare psiho-afectivă şi spirituală totodată, care face posibilă în fiinţa noastră o stare de transpunere, prin REZONANŢĂ, la condiţiile rezonatorii trăite ori resimţite de către altcineva.

14 august, 22:00-22:30
Starea misterioasă şi copleşitoare de iubire pe care o trezeşte în fiinţă contemplarea frumuseţii divine

Iubirea adevărată este un sentiment copleşitor şi divin care face cu putinţă pentru acela sau aceea care o trăieşte plenar să resimtă o inefabilă dilatare euforică a fiinţei sale şi totodată a câmpului conştiinţei de la finit către infinit. Iubirea se manifestă mai ales prin aspiraţia sublimă, dezinteresată, profund transfiguratoare şi pătrunsă de abnegaţie pentru obiectul său, care poate fi o fiinţă umană de sex opus care ne atrage, o idee ori o valoare, o activitate sau însăşi Frumuseţea Divină. „Frumuseţea se află în conştiinţa şi în ochii privitorului,” spune înţelepciunea tantrică.

După cum am putut observa cu toţii, fie că suntem sau nu practicanţi yoga, frumuseţea are o enigmatică strălucire. În esenţă, orice formă de frumuseţe este mistică, indiferent dacă avem de-a face cu o faţă frumoasă, cu un trup minunat şi armonios pe care nu îl putem uita, cu anumite momente minunate pe care nu ni le putem şterge niciodată din memorie sau cu o muzică extraordinară, sublimă ce ne  umple inima de încântare şi bucurie. Frumuseţea este la fel de misterioasă şi de sublimă în lumea materială, ca şi în cea spirituală. Ea face să intre într-o minunată şi plăcută stare de efervescenţă organele simţurilor (câţi dintre noi nu am exclamat la un moment dat „Ce femeie frumoasă!”), dar şi sensibilitatea spirituală (câţi dintre noi nu am exclamat după o trăire spirituală extraordinară „Ce experienţă sublimă!”).

15 august, 14:00-14:30
Evocare şi comuniune spirituală cu marele yoghin Yoga Swami

YOGA SWAMI (1872-1964) a fost un mare yoghin contemporan eliberat în această viaţă (JIVANMUKTA), un înţelept modern cu metode de predare mai puţin convenţionale. Avea extraordinare puteri psihice şi mentale, precum şi capacităţi remarcabile de clarviziune. Se ştia de asemenea că el putea instantaneu să dispară dintr-un loc, la voinţă şi chiar să acţioneze (simultan) în mai multe locuri în acelaşi timp. Tot ce dorea Yoga Swami, atât pentru el cât şi pentru alţii, se realiza imediat sau după un anumit interval de timp.
Yoga Swami acţiona şi reflecta ca o oglindă, cu o stranie fidelitate, ceea ce se afla în ceilalţi. El descuraja înregistrarea cuvintelor sale, considerând că adevărul profund al unei afirmaţii enunţate spontan depinde de împrejurările unice în care ea a apărut şi care, identic, nu se vor mai repeta niciodată. “Omul care nu mai este nimic îl cunoaşte intim şi lăuntric pe DUMNEZEU, pentru că DUMNEZEU este permanent Vidul Creator Beatific.”
 

Citiţi aici mai mult despre Yoga Swami:
/moved_content.php?lang=RO&item=3723

15 august, 21:00-21:30
Comuniune spirituală cu Împărăţia Tatălui Ceresc – DUMNEZEU

În învăţăturile sale, Iisus vorbeşte despe „Împărăţia Tatălui” sau „Împărăţia Cerurilor” ca despre o destinaţie finală a evoluţiei şi ascensiunii omului către Dumnezeu. În ceea ce priveşte descrierea efectivă a „împărăţiei cerurilor” Iisus este foarte criptic şi s-a folosit în special de parabole (parabola celor 10 fecioare, a semănătorului etc). Împărăţia Tatălui Ceresc (DUMNEZEU) despre care vorbeşte Iisus este în realitate un misterios tărâm tainic extrem de elevat. Atunci când ADEVĂRUL DIVIN, ULTIM începe să se reveleze în universul lăuntric al fiinţei umane, ea ajunge să locuiască la cele mai mari înalţimi interioare cu spiritul şi îşi găseşte un tainic adăpost într-o eternă fortăreaţă care se află în tărâmul divin, esenţial al lui DUMNEZEU TATĂL care este ÎMPĂRĂŢIA TATĂLUI CERESC. Ea începe atunci să primească fără încetare o misterioasă “pâine spirituală” şi “apă veşnică” ce provin de la DUMNEZEU şi care îi potolesc  foamea de nou şi setea  de cunoaştere.

Trezirea în noi înşine a Împărăţiei Tatălui Ceresc ne ajută să putem avea astfel acces prin rezonanţă la acest tărâm misterios şi grandios al lui Dumnzeu Tatăl. Pentru a translata în Împărăţia Tatălui Ceresc ne este de mare ajutor să ştim faptul că în realitate în fiinţa noastră există un focar secret care ne pune în rezonanţă cu aceasta. Aceasta este cu mult mai mult decât o banală translaţie într-o lume paralelă paradisiacă, aşa cum vă puteţi convinge prin experienţă directă; translaţia în Împărăţia Tatălui Ceresc este o experienţă extatica, ce ne deschide porţile cerurilor.

yogaesoteric
11 august 2008

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More