Procesul gradat al trezirii spirituale (V)

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Citiți partea precedentă a articolului

Pe cei curajoși în bine, norocul și Dumnezeu îi ajută

Evitarea acţiunii este adeseori justificată de credinţa că dacă noi reuşim să ne transformăm în profunzime, atunci comportamentul nostru va evolua şi se va modifica în mod natural. Aceasta este adevărat, dar este totuşi incomplet.

Mai întâi e necesar să ne dăm seama că nu este întru totul exact că o astfel de transformare este suficientă pentru a modifica în bine un anumit comportament, deoarece maniera noastră obişnuită de a funcţiona este adeseori îngreunată de forţa generatoare de inerție a obişnuinţelor nefaste.

După cum mulţi dintre noi am observat deja, este necesară o mare fermitate şi perseverenţă pentru a modifica o obişnuinţă nefastă. Aceasta presupune o angrenare pe care unii dintre noi am prefera să o înlocuim cu o fulgerătoare priză a conştiinţei care, în viziunea noastră, ar fi necesar să ne dispenseze de toate acestea.

În unele situații, comportamentul nostru este barat, este zăvorât datorită fricii. Mulți dintre noi ne comportăm într-un anume mod pentru că, spre exemplu, ne este frică de judecata celorlalți. În cazul în care ne complǎcem într-o astfel de stare, este necesar să ne dăm seama şi chiar să ne întrebăm: ,,Chiar suntem noi cu adevărat judecaţi de ceilalți? Este aceasta chiar atât de grav atunci când suntem judecaţi de ceilalţi?”.

De altfel, dacă este adevărat că o transformare definitivă sau o vindecare ce apare în profunzimea universului nostru lăuntric poate apoi să se traducă printr-o transformare corespondentă a comportamentului, inversul este în mod egal adevărat. O anumită transformare în bine a comportamentului influenţează apoi fiinţa noastră în profunzime.

Metodele specifice ale sistemului yoga nu sunt singura modalitate de a acţiona într-un mod rapid și eficient asupra inconştientului. Orice acţiune benefică şi adecvată ce este realizată în prezent transmite un mesaj puternic ce se imprimă apoi în memoria inconştientă. Tocmai de aceea, acţiunile benefice adecvate sunt necesare pentru a anihila feluritele credințe restrictive ce ne întemniţează în lumea noastră interioară.

Astfel de credințe nefaste ne determină adeseori să spunem: „Nu fă asta, aceasta nu se face, asta nu este pentru mine”. Credințele nefaste de acest fel ne paralizează iniţiativele şi ne limitează acţiunile la un evantai restrâns de posibilităţi.

În foarte multe situații, ele ne constrâng să acţionăm întotdeauna în acelaşi mod şi ne fac să fim şi să rămânem în totalitate previzibili. În astfel de situații, se poate spune că ne asemănăm cu nişte roboţi ce acţionează în conformitate cu programul lor.

Ştiind toate acestea, este necesar să ne dăm seama că acţiunile conştiente şi adecvate declanşează în universul nostru lăuntric procese de rezonanță ocultă benefice, constructive şi ne permit să intrăm şi să ne menţinem în contact cu o realitate net superioară ce se dezvăluie în mod gradat pentru noi în toată splendoarea ei.

Tocmai de aceea marii înţelepţi şi yoghini avansați ne-au transmis de mii de ani un mesaj simplu, concis şi eficient: „Fiţi curajoși”. În cadrul tradiţiei occidentale, după cum unii dintre noi știm, există dictonul: „Pe cei curajoși în bine, norocul şi Dumnezeu îi ajută”.

Un faimos dicton al înţelepciunii ezoterice spune: „Să ştii, să vrei, să îndrăzneşti şi să taci (sau, altfel spus, am putea adăuga noi, să păstrezi secretul iniţiatic)”. Fiecare acţiune benefică adecvată, dumnezeiesc integrată este eliberatoare şi sfărâmă ca prin farmec minciuna credinţelor noastre greşite şi, mai mult decât atât, ne oferă o necesară dezmințire concretă.

Starea formidabilă de unitate

Expresia pe care unii yoghini faimoși ai Indiei o folosesc şi care este enunțată astfel: „A fi una cu”, înseamnă totodată a accepta cu atenție și luciditate realitatea care ne apare. Această expresie înseamnă, de asemenea, a intra şi a ne menține într-un proces de rezonanță ocultă cu ceea ce, de fapt, este, pentru ca astfel să fim şi să rămânem unificați. Aceasta face cu putință să fim într-o anumită măsură întregi, compleți, aceasta face cu putință să fim acolo unde tocmai ne aflăm sută la sută.

Starea de dezbinare, de diviziune lăuntrică este unul dintre obstacolele principale cu care ne confruntăm pe calea spirituală. Ea este o mare cauză generatoare de suferinţă şi contribuie la irosirea energiei de care dispunem. În plus, o astfel de stare ne scindează ființa şi generează în universul nostru lăuntric fenomene antagonice. În astfel de situații, procesele de rezonanță ocultă ce apar în universul nostru lăuntric generează neîncetate lupte interioare ce ne sleiesc puterile.

Toate acestea se petrec fie atunci când facem acţiuni benefice, fie atunci când nu facem nimic. Toate acestea ne macină fie atunci când ne aflăm într-o anumită situaţie, fie atunci când reuşim să evităm o anumită situaţie nefastă.

Atunci când privim cu multă atenție la tot şi toate cele care apar în existenţa noastră, descoperim că adeseori avem posibilitatea de a alege, dar cu toate acestea există şi situaţii cu care ne confruntăm şi care exclud posibilitatea de a alege. Este însă esenţial să reţinem odată pentru totdeauna că în cazul acțiunilor benefice şi care sunt dumnezeiesc integrate și care sunt realizate prin libera noastră alegere, unul dintre obiectivele fundamentale pe care e necesar să le avem în vedere este ca toate acţiunile de acest fel să fie realizate întotdeauna, fără nicio excepție, fără regrete, fără remuşcări, fără ezitări, fără culpabilitate aberantă, fără reticenţe şi fără nicio rezervă.

Spre exemplu, atunci când în prealabil am realizat consacrarea fructelor unui joc amoros cu o fiinţă umană de sex opus pe care o iubim şi care ne iubeşte este aberant ca pe parcursul acelui joc amoros sau la câteva zile după aceea să ajungem să fim invadați de stări tembele de regret, de remuşcări sau să ne lăsăm după câteva luni de zile invadați de culpabilitate. În cazul în care ne cufundăm în astfel de stări bizare ar fi cazul să ne dăm seama că, atunci când ne lăsăm invadați de astfel de trăiri, ignorăm apoi într-un mod tembel şi prostesc faptul că tot ceea ce am realizat atunci a fost în prealabil precedat de consacrarea totală şi necondiționată a fructelor acelei acţiuni lui Dumnezeu şi că, în final, la respectiva consacrare am primit un răspuns clar, afirmativ, care a evidenţiat într-un mod clar şi indubitabil că respectiva acţiune pe care am realizat-o atunci a fost dumnezeiesc integrată şi, mai mult decât atât, a primit acceptul tainic clar şi evident de la Dumnezeu Tatăl.

Învăţăturile dumnezeieşti fundamentale ce vă sunt puse la dispoziție în cadrul acestei Școli Ezoterice de Yoga Integrală vă propun o manifestare dumnezeiesc integrată şi lipsită de obstacole a elanului vital, a energiilor benefice dumnezeieşti care sunt atrase în universul vostru lăuntric şi care vă însufleţesc.

Toate acestea pot fi în prealabil validate, confirmate ca atare atunci când realizați consacrarea totală şi necondiționată a fructelor unei anumite acțiuni pe care urmează să o faceţi lui Dumnezeu Tatăl şi apoi receptaţi în universul vostru lăuntric un răspuns clar şi distinct ce este afirmativ. În felul acesta, devine cu putință să nutriți o stare de certitudine deplină şi absolută.

Înţelegând așa cum se cuvine acest aspect, este necesar să vă daţi seama că în cadrul acestei școli vi se pune la dispoziție o modalitate simplă, sigură şi eficientă ce vă permite să verificați cu anticipație dacă acţiunea pe care aţi decis să o realizați este sau nu integrată în armonia dumnezeiască a firii.

În cazul în care unii dintre voi vă confruntaţi, în ciuda anilor de curs, cu stări lăuntrice de scindare, de dezbinare, de diviziune, este necesar să vă dați seama că aceasta evidenţiază că deocamdată universul vostru lăuntric este şi continuă să rămână câmpul de bătaie, câmpul de luptă al anumitor tendințe adverse, malefice, chiar demoniace ce există în universul vostru lăuntric. Atâta vreme cât această stare de diviziune, de scindare continuă să persiste într-o măsură mai mare sau mai mică în voi, este necesar să vă daţi seama că aceasta vă face să fiţi şi să rămâneţi vulnerabili la influenţele malefice de tot felul fie demoniace, fie satanice.

Un mod înțelept de a acționa

Aşa cum unii dintre voi ştiţi, binele dumnezeiesc evidenţiază absența răului, iar prezenţa accentuată sau chiar exacerbată a răului arată, dincolo de aparențe, absenţa binelui dumnezeiesc. În cazul în care în universul vostru lăuntric persistă de multă vreme stări de diviziune, de scindare, aceasta evidențiază că deocamdată fiinţa voastră este şi rămâne terenul de luptă al forţelor răului cu forţele binelui, iar aceasta ar fi necesar să ne facă să ne dăm seama că deocamdată binele dumnezeiesc nu a învins pe deplin în noi.

Atunci când ne aflăm într-o astfel de ipostază periculoasă, este necesar să începem şi apoi să continuăm un tapas adecvat ce va fi realizat pentru o perioadă de minim şapte luni de zile cu o pauză de numai trei zile. Apoi, pe parcursul unor astfel de tapas-uri ce vor fi reluate din nou și din nou, va fi necesar să ajungem până la urmă să constatăm că în universul nostru lăuntric binele dumnezeiesc a reputat o victorie fundamentală şi definitivă, ce va face să dispară apoi pentru totdeauna respectiva diviziune sau scindare cu care ani de zile ne-am confruntat mereu, mereu, într-o anumită măsură mai mare sau mai mică.

Un asemenea mod adecvat şi matur din punct de vedere spiritual de a acţiona va face până la urmă să dispară pentru totdeauna acea diviziune bizară pe care ani de zile am constatat-o că a existat în Microcosmosul fiinţei noastre. Un astfel de demers constructiv şi eficient ar fi necesar să fie angrenat neîntârziat mai ales de aceia şi de acelea dintre voi care vă confruntați mai mult sau mai puţin cu felurite îndoieli demoniace mai mari sau mai mici.

Acţionând în felul acesta, veţi descoperi cu bucurie că îndoielile demoniace care vă măcinau sunt anihilate rând pe rând şi în ființa voastră se instalează o stare de maturitate spirituală indescriptibilă, ce este însoţită de dispariţia tuturor îndoielilor demoniace pe care le-ați avut sau pe care le aveați.

Prin urmare, atunci când descoperim, pe baza unei analize atente şi lucide, că în universul nostru lăuntric există şi persistă de multă vreme o stare de diviziune, de scindare, punerea în aplicare a sfaturilor pe care vi le-am oferit aici, mai precis spus asumarea unui tapas adecvat și eficient va face să apară din aproape în aproape o evidentă ameliorare care vă va face să descoperiţi că demersul vostru constructiv a ajuns să dea roade.

În toate situaţiile de acest fel, chiar și angrenarea unui efort minim, dar adecvat, cum ar fi realizarea timp de 30 de minute zilnic a tehnicii de laya yoga cu bija mantra AUM, va fi mai mult decât nimic şi veţi observa că, în timp, efectele care vor apare vor fi cumulative.

Acționând chiar minim în acest fel, veți realiza o acţiune adecvată ce va opera încetul cu încetul. Procedând în felul acesta, veți contribui într-o anumită măsură la diminuarea considerabilă a acestei diviziuni, a acestei scindări ce există în universul vostru lăuntric.

În cazurile de acest fel, un asemenea mod de a acționa în mod necesar pentru a diminua cât de puţin această stare de diviziune, de scindare va fi pentru voi un necesar şi fundamental punct de pornire.

În unele situații, focalizarea atentă şi lucidă a conştiinţei, mai ales atunci când deja am constatat că suntem mai mult sau mai puțin divizați, ne ajută să recunoaştem că, dat fiind faptul că ne complăcem în această stare, noi suntem rareori unificați. Mai mereu noi suntem destul de puțin aici şi într-o anumită măsură noi suntem divizaţi şi tocmai de aceea noi suntem totodată şi altundeva.

Atunci când vom reuși pentru anumite intervale de timp să anihilăm această diviziune, această scindare, vom fi uimiţi să constatăm în universul nostru lăuntric apariția unei stări în felul ei formidabile de unitate, care va fi însoţită de experienţa unei stări indescriptibile de putere lăuntrică extraordinară, pe fundalul unei stări de încredere de nezdruncinat şi de invulnerabilitate.

În măsura în care vom realiza un demers adecvat pentru a ne cunoaște, va fi necesar să căutăm să înţelegem care sunt cauzele care fac să apară și să persiste această diviziune. În cazul în care vom reuşi să identificăm într-un mod lucid şi obiectiv care sunt cauzele principale ce generează această diviziune, este apoi necesar să acţionăm astfel încât să anihilăm în mod gradat aceste cauze, căci în felul acesta vom face să dispară pentru totdeauna starea de diviziune sau scindare cu care ne-am confruntat de ani de zile.

În astfel de situații nu e cazul să pierdem niciodată din vedere că, atunci când cu adevărat facem să fie anihilate cauzele declanşatoare, imediat după aceea dispare pentru totdeauna efectul. Mai precis, va fi necesar să constatăm că în universul nostru lăuntric este anihilată starea de diviziune sau scindare cu care ne-am confruntat de ani de zile. Sperăm că aspectele care v-au fost dezvăluite vor fi puse într-un mod atent şi sistematic în aplicare, în practică, de cât mai mulţi dintre voi.

Citiți și:
Cât de mare și evidentă este puterea ta realizatoare benefică? (I)
Legea ocultă a metodei eficiente (I)

 

yogaesoteric
27 iulie 2023

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More