Relaţia cu Ghidul spiritual, o relaţie bazată pe adevăr şi iubire

de Justina Cojan

Citiţi aici articolul anterior:

Repere privind autenticitatea relaţiei cu Ghidul spiritual

Relaţia Ghid spiritual aspirant face parte dintr-un mod deosebit de frumos de a trăi, un mod care aduce taina sacră a fiinţei umane la vedere, care fundamentează mistere altfel de nepătruns, care ne aduce spre recunoaştere, mai aproape de adevărata noastră natură.

Relaţia Ghid spiritual-aspirant, o expresie copleşitoare a iubirii necondiţionate

Vom avea permanent în minte şi în inimă faptul că esenţa acestei relaţii, chiar dacă nu se impune la vedere, este fericirea fiinţei umane dată de o iubire necondiţionată. Iubirea ce stă la baza acestei relaţii este cu mult mai mult decât sentimentul pe care îl avem în oricare dintre relaţiile interumane. În relaţia Ghid spiritual aspirant iubirea se manifestă pe sine, fiecare participând în moduri diferite, care îi sunt specifice. Această iubire, ca putere divină de atracţie în creaţie, ne armonizează şi ne uneşte cu transcendenţa. Ceea ce va „traduce” iubirea din relaţia Ghid spiritual aspirant nu este altceva decât conştiinţa noastră ca şi aspiranţi, aceasta determinând totodată şi „calitatea“ acestei iubiri. Când iubirea trece prin inima unui aspirant spiritual autentic, conştiinţa sa îi recunoaşte iubirii, ca sentiment universal, o calitate cu totul şi cu totul deosebită, de a fi o manifestare a iubirii divine. Astfel, în fiecare relaţie Ghid spiritual aspirant, există o reflectare mai mult sau mai puţin perfectă a aceleiaşi iubiri cosmice, a iubirii lui Dumnezeu, iar când conştiinţa aspirantului este lipsită de orice urmă de egoism, va reflecta iubirea divină.

Autenticitatea unei astfel de relaţii eliberează mintea de limitările existenţei şi duce fiinţa aspirantului spre iubirea divină. Dacă ai acceptat această relaţie, trebuie să o respecţi ca fiind adevărata prietenie stabilită întru adevăr şi evoluţie spirituală. În acest sens, relaţia dintre Ghidul spiritual şi aspirant este o expresie copleşitoare a iubirii în prietenie, este prietenia divină necondiţionată, bazată pe dăruire şi are ca unic ţel dorinţa de a-L iubi pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Într-o astfel de relaţie, aspirantul îşi dăruieşte sufletul Ghidului său spiritual, iar acesta îşi oferă inima sa aspirantului. Între ei nu rămâne nimic ascuns. Nimic nu se compară cu puritatea prieteniei dintre un aspirant şi Ghidul său spiritual, iubirea fiind manifestată de Ghidul spiritual în forma ei supremă. Unica dorinţă a Ghidului spiritual este de a-l călăuzi pe aspirant pe calea armoniei şi iubirii. Când între Ghidul spiritual şi aspirant este manifestată această relaţie de prietenie divină şi necondiţionată, aspirantul nu are nicio tendinţă sau dorinţă de a-l controla pe Ghidul spiritual şi nici Ghidul spiritual nu caută să-l manipuleze pe aspirant. Relaţia lor este sub semnul raţiunii supreme şi a judecăţii clare, iar „o iubire mai frumoasă nu există”, spune Yogananda, referindu-se la relaţia de prietenie cu Ghidul său spiritual, Sri Yukteswar.

  Ghidul spiritual ne iubeşte aşa cum suntem, ne doreşte perfecţiunea, ne ajută să cunoaştem fericirea supremă care este însăşi fericirea sa. El doreşte ca noi să-L cunoaştem pe Dumnezeu, să fim alături de Mama Divină, deoarece în el există iubirea sublimă a lui Dumnezeu.

Cea mai rapidă cale de a ajunge la Dumnezeu

Existenţa într-o relaţie autentică Ghid spiritual aspirant şi ascultarea Ghidului spiritual, prin urmarea învăţăturii sale, este calea cea mai rapidă de a ajunge la Dumnezeu.

Nimeni, indiferent cu ce intenţii şi ce grad de evoluţie spirituală ar manifesta, nu se poate interpune între un aspirant şi Ghidul său spiritual.

Pătrunderea în profunzimile acestei relaţii ne revelează faptul că Ghidul spiritual este dincolo de limitele individualităţii şi personalităţii sale. Deşi el rămâne o fiinţă exterioară nouă, în cele din urmă ajunge să facă parte din noi înşine.
 
„Întrebaţi de către cei doi procurori ce supervizau percheziţia din martie 2004 la noi în casă, ce vedem noi aşa de deosebit la un om ca toţi oamenii, cu ce reuşeşte el să captiveze o mulţime de oameni, am chibzuit vreme de câteva secunde pentru a da un răspuns concis şi, doream noi, cât mai convingător. Fiecare am răspuns pe specificul fiinţei sale, integrat conjunctural. Eu mi-am început răspunsul cu o serie de întrebări: Ce a reprezentat pentru fiecare dintre ei primul învăţător? Cum a fost marcată viaţa lor de fiinţa învăţătorului care, cu grijă şi răbdare, a făcut ceea ce nici părinţii biologici nu au putut face: să-i înveţe scrisul, cititul, acte absolut necesare pentru a dobândi cunoaşterea ca şi oameni? Cât de mult datorează primului lor învăţător pentru ceea ce sunt acum? Fără să aştept un răspuns anume, le-am spus că, analogic vorbind, Ghidul meu spiritual este ca şi un deosebit şi unic ÎNVĂŢĂTOR, deoarece mă învaţă tainele cititului în profunzimile spiritului meu. Era prea mult. A asimila o astfel de analogie le era imposibil. Atunci mi-a sărit în ajutor Benjamin care, cu calităţile lui recunoscute de pedagog, le-a răspuns cu un glas aproape melodios: “El a trezit în mine ceea ce nimeni nu a reuşit să o facă în toate şcolile urmate până acum şi anume, Fascinaţia Cunoaşterii.“ Chipul le-a fost marcat de o profundă neînţelegere şi au schimbat subiectul. Mai mult decât atât, erau vădit contrariaţi de faptul că noi radiam de fericire. Eram fericiţi deoarece în condiţiile deosebite sau dificile impuse de acţiunea în desfăşurare, am putut vorbi sincer, deschis despre Ghidul nostru spiritual. De altfel s-a văzut mai apoi pe feţele lor şi în comportament că au regretat întrebarea, deoarece se aşteptau la un cu totul alt deznodământ.“ 

Adevărata întâlnire cu Ghidul spiritual

Adeseori vocea noastră interioară este chiar vocea Ghidului nostru spiritual şi starea noastră este starea lui, salvându-ne din situaţii delicate sau chiar dificile. Aceasta deoarece Ghidul nostru spiritual devine, de fapt, Ghidul nostru interior, iar noi devenim astfel tot mai conştienţi de noi înşine.

Adevărata întâlnire cu Ghidul nostru spiritual se realizează la nivelul inimii şi poate fi înţeleasă doar de inimă. Atunci când Ghidul spiritual este aflat în inima noastră, care nu se înşeală niciodată, ne va dărui tot ceea ce avem nevoie, atât de mult, încât vom deveni cu fiecare zi transformaţi şi îmbogăţiţi spiritual. Spre deosebire de un părinte, Ghidul spiritual ne oferă în plus cunoştinţele Sale care provin din experienţa realizării directe a lui Dumnezeu şi din inspiraţie divină. Shivananda spune: „Ascultă toate îndemnurile spirituale, dar urmează doar un singur drum. Respectă pe toţi, dar adoră doar pe Unu. Adună cunoştinţe de la toţi, dar să adopţi învăţătura unui singur ghid spiritual. Atunci vei dobândi progresul spiritual.”

Referitor la relaţia Ghid spiritual aspirant trebuie să ne răspundem, cu maximă sinceritate, ce fel de aspiranţi suntem: suntem aspiranţi adevăraţi care îşi ascultă Ghidul spiritual cu dragoste pură sau suntem aspiranţi ipocriţi care îşi ascultă Ghidul spiritual de „frică“ sau din alte considerente? Aspiranţii ipocriţi sunt aceia care, din ignoranţă, cred că a urma sfaturile unui alt om este contrar demnităţii şi libertăţii unei fiinţe umane. Ei nu pot desluşi sacralitatea modului de a fi în viaţa de zi cu zi, în orice gest existenţial a unui Ghid spiritual. Dimpotrivă, aspirantul adevărat reuşeşte aceasta şi va avea în Ghidul spiritual un model spiritual care îl umple de înţelepciunea şi de virtuţile sale. Cu această convingere, aspirantul adevărat nu va mai avea altă dorinţă decât aceea de a fi şi el asemenea Ghidului său spiritual.
 
”În timp, prin practică spirituală, percepţia mea asupra Ghidului spiritual a dobândit noi valenţe, a câştigat în profunzime. Ghidul meu spiritual este, pentru tot ceea ce mă ajută să devin, un MODEL DIVIN. Model care ne îndeamnă să ne iubim pe noi înşine ca spiritul său luminos să existe în jurul nostru. Prezenţa lui în conştiinţa mea mă îndeamnă mereu la o comportare stimulatoare şi benefică, mă ajută nemijlocit să transcend fragilitatea în împliniri remarcabile. Reverberant la suferinţa lumii, oricât de mult a oferit din propria lui fiinţă, el reuşeşte să existe nemărginit, permanent şi suficient, pentru fiecare dintre noi, ca să ne aline. În orice moment de agitaţie a spiritelor, mai degrabă periculos decât productiv, şi de confuzie a valorilor, el îşi îndeplineşte conştiincios misiunea asumată. O tipologie unică, în care elementele date de esenţă şi cele adăugate, configurate cu grijă sau răvăşite de „frământata” sa existenţă se combină într-o formulă magică. Este genul de OM necesar ca aerul acestei lumi, cel care oferă splendoare clipelor petrecute împreună cu fiecare dintre noi, în cele mai diverse locuri ale „strâmtului“ nostru univers. Îmi oferă mereu şansa unei prietenii adânci, fără fisură şi imposibil de „murdărit” cu insinuări de oriunde şi oricum ar veni acestea. Este o personalitate fascinantă în fiecare din ipostazele sale ca Om şi ca Ghid spiritual. Mă învaţă, prin exemplul său, să sper în miracole pentru a putea ieşi din marasmul în care ne rătăcim unii pe alţii. Doar fiindu-i alături am înţeles că Cerul se deschide numai pentru cei care ştiu să-l privească. Şi doar atunci putem citi cu adevărat lumea, o putem interpreta. Mă învaţă că interpretarea este un act iniţiatic, prin care pot vedea „semnele” care mă avertizează în legătură cu destinul meu spiritual. Mă ajută să înţeleg că lumea există pentru a o interpreta în sensul salvării fiinţei mele în Eternitate. Îmi dă credinţa că pot „călători” cu mintea, cu duhul, cu înţelepciunea. Mă fascinează nobleţea, bonomia, înţelepciunea dublată de umor, bunul simţ cu care reuşeşte de fiecare dată să depăşească inevitabilele situaţii tensionate create în urma opţiunilor diferite ale celorlalţi. Învăţătura sa captivează deopotrivă specialistul şi profanul, luminând calea spre secretele cele mai bine ascunse ale existenţei, simplu, fără emfază, pe înţelesul tuturor. Reuşeşte, într-un mod magic, să se facă înţeles, să nu lase loc pentru niciun fel de ambiguitate în ceea ce spune, exprimându-şi o bună parte din geniu în lecţii, conferinţe, discursuri. Îmi insuflă mereu convingerea vie că are de partea lui un lucru de o imensă forţă de convingere: ADEVĂRUL. Ori de câte ori primesc un mesaj de la el îi simt din primul moment afecţiunea părintească şi mă cuprinde un sentiment de intensă comunicare. Transformă orice mesaj într-un fapt fascinant de inteligenţă, făcându-mă să mă simt divin inspirată. Îmi arată, prin exemplul său, că o gândire liberă şi suverană se înalţă undeva sus de tot, lăsându-i undeva jos pe cei ignoranţi sau neînţelegători. Este un OM etern aşa cum se cuvine a fi un mare Ghid spiritual, un Spirit veghetor şi un neasemuit Prieten. Singurul lucru pe care mi-l doresc este să-l păstrez mereu prezent în sufletul meu, să le vorbesc şi altora despre el şi să mă strădui ca splendida lui învăţătură să rodească mereu în spiritul celor care o pot primi fără rezerve.”

Ghidul spiritual, un model divin

Aspirantul adevărat chiar seamănă cu Ghidul său spiritual deoarece acceptarea lui se face după natura sa lăuntrică. Deoarece învăţătura Ghidului spiritual este cea care ni se potriveşte cel mai bine, prin asimilarea ei putem deveni una cu el. Cum ne dăm seama că Ghidul spiritual ni se potriveşte sau nu? Ghidul spiritual care ni se potriveşte este cel cu care mintea noastră, conştiinţa noastră se află în rezonanţă. Pentru a-l recunoaşte, trebuie să ne definim cu sinceritate şi atunci cel în care vom avea totală încredere va fi Ghidul nostru spiritual. Ghidul spiritual este Graţia lui Dumnezeu manifestată într-o fiinţă umană şi trimisă ca răspuns la rugăminţile noastre. Chiar dacă avem un Ghid spiritual autentic şi suntem într-o relaţie autentică Ghid spiritual aspirant, nu este suficient pentru a obţine rezultate. El nu se substituie lui Dumnezeu. Ghidul spiritual nu ne aduce realizarea lăuntrică, el doar înlătură obstacolele din calea realizării Sinelui, deoarece Sinele este întotdeauna realizat. Ghidul spiritual ne îndrumă în ceea ce trebuie să facem şi în funcţie de rezultatele obţinute ne spune dacă urmăm calea cea dreaptă, dacă suntem pe drumul cel bun. Fiind mereu în contact cu fiinţe înalt realizate spiritual, omul îşi pierde gradat ignoranţa, până la îndepărtarea ei totală şi atunci Sinele va fi revelat. Unii pot înţelege în mod greşit apropierea de Ghidul spiritual ca fiind una exclusiv fizică. Apropierea autentică de Ghidul spiritual se petrece atunci când mintea este conectată mereu la mintea şi inima Ghidului spiritual. Fiind un aspirant adevărat şi ascultând Ghidul spiritual cu inima pură, se păstrează o apropiere autentică ce va face ca Ghidul spiritual să fie mereu în inima aspirantului, dispus să-i conducă mintea în interior, spre inima lui spirituală. Această apropiere de Ghidul spiritual nu poate fi obţinută niciodată cu plecăciuni sau prosternări formale, deoarece el vede în ce măsură ego-ul participă la aceasta. Datorită acestei cunoaşteri profunde pe care un Ghid spiritual o deţine, chiar şi un savant se înclină în faţa lui, chiar dacă „el nu are carte”. Pentru Ghidul spiritual nu există nimic altceva demn de cunoscut în afara Sinelui. Dacă pentru un om obişnuit a fi ignorant înseamnă a nu avea cultură, pentru Ghidul spiritual ignorantă este orice fiinţă, chiar şi erudită, care nu şi-a conştientizat esenţa divină. Oricâte trăiri minunate am avea, legătura, la modul divin integrată, cu Ghidul spiritual nu ne va părăsi niciodată, deoarece el ne va însoţi mereu în fiecare gest sau atitudine spirituală pe care fiinţa noastră le va face. Ori de câte ori practicăm învăţătura Ghidului spiritual, el este cu noi şi ne cuprinde corpurile subtile. Desigur, poate exista, mai mult sau mai puţin, şi o perioadă tranzitorie, dictată de aspiraţia fiecăruia, caracterizată de un du-te vino în inima noastră între Ghidul spiritual şi ego-ul nostru. Dacă suntem lucizi şi constanţi în practica spirituală, în cele din urma Ghidul spiritual intră pentru totdeauna în inima noastră de unde în mod inevitabil va ieşi ego-ul. Prezenţa permanentă a Ghidul spiritual în fiinţa noastră va face ca ego-ul să fie alungat. Dacă prezenţa Ghidului spiritual în fiinţa noastră este adevărată, aceasta ne aduce un nou mod de viaţă care ne va însoţi până la revelarea Sinelui.

Legat de viziunea pe care aspirantul trebuie să o aibă faţă de Ghidul spiritual, marele înţelept Ramakrishna spune: ”Dumnezeu Tatăl este veşnic Supremul Ghid spiritual. Fiecare Ghid spiritual care există într-o formă umană este în realitate o oglindire a lui Dumnezeu pe pământ care trebuie privit ca atare. Numai în felul acesta trebuie să fie privit, de către aspirant, Ghidul spiritual. În felul acesta se va revela în şi prin Ghidul spiritual, Divinul, care se află prezent în el, ascunzându-se în fiinţa sa în mod misterios.”

Dacă inima noastră nu este plină de încredere, de umilinţă, de iubire, de sinceritate şi adoraţie pentru Ghidul spiritual, nu poate avea loc în fiinţa noastră o creştere spirituală. Binecuvântarea Ghidului spiritual o primesc cei care sunt umili şi care cred în el necondiţionat. O credinţă necondiţionată înseamnă ferma convingere că cele spuse de Ghidul spiritual sunt reale, fără să cauţi dovezi logice. Aspirantul care are încredere în Ghidul spiritual nu argumentează, nu analizează, nu pune la îndoială. Devoţiunea fără margini faţă de Ghidul spiritual şi binecuvântarea Ghidului spiritual asupra aspirantului sunt într-o intimă interdependenţă. Modul în care îţi priveşti Ghidul spiritual va fi modul în care vei primi binecuvântarea lui. În orice moment al existenţei doar amintirea numelui Ghidului spiritual va face posibilă aflarea lui Dumnezeu în orice. Dacă nu poţi face aceasta, atunci nimic nu este posibil.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Credinţa şi practica spirituală, cheile de boltă ale stării de aspirant spiritual

Practicând învăţătura Ghidului spiritual descoperim esenţa stării de aspirant

Gânduri inspiratoare cu privire la relaţia Ghid Spiritual – aspirant

yogaesoteric

18 aprilie 2008

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More