Relaţia Ghid spiritual – aspirant sau fascinaţia Cunoaşterii de Sine (2)

de Justina Cojan

Citiţi prima parte a acestui articol aici: Relaţia Ghid spiritual – aspirant sau fascinaţia Cunoaşterii de Sine (1)

Capacitatea de a discrimina între real şi nereal nu se poate obţine decât printr-o practică spirituală perseverentă. Această practică ne va conduce la o putere de înţelegere extraordinară a esenţei tuturor lucrurilor şi la o transfigurare a vieţii pe toate planurile. Pentru a ne împlini, nu ne vom opri aici, ci vom urma îndemnul generos al Ghidului nostru spiritual care ne spune: “Odată aflat adevăratul echilibru interior, el trebuie să fie manifestat şi în lumea exterioară“.

Nu trebuie să ne aşteptăm neapărat la manifestarea unor capacităţi paranormale din partea unui Ghid spiritual, deşi cu siguranţă miracole se vor petrece în viaţa noastră, atunci când avem un Ghid spiritual autentic. Însuşi faptul că Ghidul nostru spiritual trezeşte la viaţă conştiinţe şi le călăuzeşte pe drumul perfecţiunii este ceva extraordinar. Chiar dacă nu adoptă semne exterioare precum o costumaţie exotică de swami indian şi nu are un nume ,,clasic” de yoghin indian, aspirantul spiritual perseverent înţelege cu uşurinţă că realitatea profundă a relaţiei Ghid-spiritual – aspirant nu depinde de astfel de semne exterioare.
Când există deschidere lăuntrică, sinceritate, iubirea şi încrederea în Ghidul spiritual, ni se pot deschide porţile tuturor revelaţiilor. Şi astfel, devii conştient şi poţi trăi din plin beneficiile relaţiei stabilite între tine şi Ghidul spiritual. Chiar dacă atunci când ne revelăm vieţile anterioare putem să descoperim că am mai fost pe această cale spirituală, că am mai fost împreună cu Ghidul nostru spiritual, cel mai important lucru este existenţa prezentă. În Evanghelia după Toma, rostirea 5, Isus spune: “Cunoaşte ceea ce este în faţa ochilor tăi şi cele ascunse îţi vor fi dezvăluite, căci nimic din cele ascunse nu vor rămâne nemanifestate”.

Adeseori, unii dintre noi se mai întreabă prosteşte dacă Ghidul nostru spiritual are sau nu puteri paranormale. Sau dacă a avut, de ce nu mai are? Adeseori, manifestările paranormale apar ca într-un joc a cărui esenţă este înţeleasă doar de către unii, iar alţii povestesc cu umor despre eveniment şi atât. Unii doresc să vadă aceste puteri paranormale, gândind că este suficient pentru a avea încredere în Ghidul spiritual, uitând că “ignorantului îi trebuie minune după minune” pentru a crede. Fiecare dintre noi trebuie să se convingă de faptul că forţa spirituală a Sinelui este infinit mai puternică decât orice alte forţe oculte. Fiecare dintre noi trebuie, cu maximă sinceritate, să-şi fixeze în conştiinţă ceea ce a învăţat cu adevărat de la Ghidul spiritual ca şi lecţii spirituale existenţiale. Fiecare dintre noi ne vom stabili, ca şi repere de profundă şi autentică cunoaştere, acele îndemnuri desprinse din învăţătura Ghidului nostru spiritual, care să ne călăuzească pe calea spirituală, până la desăvârşire.

Din învăţăturile Ghidului nostru spiritual

Astfel, mi-am ordonat în conştiinţă câteva din învăţăturile Ghidului nostru spiritual pe care, la anumite intervale de timp, le “activez” prin citire şi mă bucur de fascinaţia, mereu îmbogăţită în nuanţe, a receptării lor:

•    Singurul şi unicul ţel al existenţei, la nu contează ce nivel din cele şapte fundamentale, este evoluţia spirituală cu încununarea sa care este ILUMINAREA SPIRITUALĂ. A refuza evoluţia spirituală, înseamnă de fapt a refuza existenţa autentică pentru a încerca să mergi încăpăţânându-te în contrasensul unui irezistibil curent divin care determină tot ceea ce este bun, frumos şi adevărat în întregul Univers;
•    Acela care îşi foloseşte mintea cu înţelepciune, reuşeşte în felul acesta să-şi cunoască natura sa esenţială (Sinele Suprem nemuritor ATMAN). Acela care ajunge să-şi cunoască natura sa esenţială (Sinele Suprem nemuritor ATMAN), reuşeşte astfel să-L cunoască pe Dumnezeu Tatăl;
•    A ne hrăni mintea cât mai des cu înţelepciune şi a face cu adevărat să înflorească natura noastră interioară, înseamnă de fapt a-L sluji pe Dumnezeu;
•    Resursele nelimitate ale sufletului uman se deschid numai atunci când sufletul începe să se orienteze corect în lumea înconjurătoare şi să respecte cu sfinţenie legea supremă a Universului, legea iubirii pentru Creator;
•    Focalizarea intensă asupra lui Dumnezeu, care este dublată de o stare profundă de interiorizare, permite unirea totală cu El;
•    Spiritualul şi Dumnezeu se contopesc într-unul singur. Înţelepciunea poate fi realizată prin experienţă directă. Sfârşitul adevăratei înţelepciuni este LIBERTATEA. Sfârşitul adevăratei culturi este PERFECŢIUNEA. Sfârşitul unei veritabile educaţii este un CARACTER MINUNAT. Sfârşitul adevăratei cunoaşteri este IUBIREA NESFÂRŞITĂ;
•    Destinul ultim al fiinţei umane este cunoaşterea directă şi reintegrarea plenară în sânul Tatălui ceresc, Dumnezeu;
•    Dacă o fiinţă umană se dăruie cu adevărat lui Dumnezeu, acesta va avea fără îndoială grijă de fericirea şi bunăstarea ei;
•    Calea adevărului ne protejează permanent şi totodată ne arată drumul care conduce la victoria divină supremă;
•    Libertatea este lumina mirifică a înţelepciunii;
•    Mulţumirea profundă este una din cele mai mari fericiri;
•    Trebuie să citim mult şi să practicăm tehnicile primite pentru a ne fortifica trupul şi spiritul;
•    Studierea unor texte spirituale fundamentale, din sete de transcendent şi de cunoaştere, este o metodă care îl poate conduce pe om spre cucerirea Universului cât şi spre apropierea de înţelepciunea dumnezeiască. Citind ne vom descoperi acea complicată, în aparenţă, fiinţă intimă care face dintr-un simplu muritor o mare personalitate, cu influenţă de netăgăduit în timp asupra propriei evoluţii. Va fi cititul un mod, sau încă un mod, prin care poate începe extazul, lupta cu imaginaţia, acceptarea ei ca doză binefăcătoare pentru spiritul fiecăruia dintre noi;
•    Să privim cărţile marilor iniţiaţi ca materie reflectantă, ca fiind Sufletul şi Sinele cuiva convertit în cuvinte, de care trebuie să ne apropiem prin citire, cu veneraţie, cu emoţie, cu bucurie, că ceva neasemuit de frumos şi de o mare preţuire ni s-a dăruit şi ne-a fost hărăzit nouă, căutătorilor neobosiţi de Lumină şi Adevăr;
•    Viaţa însăşi, privită în amănunt sau în ansamblu, este un prilej de comunicare. Nu putem nicicum comunica, dacă nu avem în firea noastră încredinţarea că acela care vine să ne spună ceva, vine de fapt să ne dăruiască ceva de mare preţ, un rod dulce, un odor scump, o înţelepciune, o revelaţie care s-a decantat îndelung în nu multe dar potrivite cuvinte. Nu putem comunica nici cu tineri, nici cu vârstnici, nici cu copii şi nici cu noi înşine dacă nu ştim să ascultăm cu folos pentru celălalt;
•    Printr-o practică perseverentă vom înţelege mecanismele subtile ale manifestării, în care fiinţa noastră va fi tot mai armonios integrată pe măsura progresului evolutiv;
•    Pentru a crea şi a îndeplini, trebuie să fim conduşi de motive sincere, să ne fixăm gândirea asupra unui ideal de muncă, de învăţătură, de dragoste, de iubire, de angajare plenară, de generozitate;
•    Prin tot ceea ce facem divin integrat, noi vom deveni conştienţi de Spiritul Individual pe care Îl vom accepta dându-ne seama de existenţa Lui, lăsându-L să se exteriorizeze prin fiinţa noastră;
•    Devenirea este posibilă prin gândurile noastre, prin cuvintele şi faptele noastre atunci când toate vor fi exprimate prin intermediul Spiritului nostru;
•    A gândi frumuseţi şi sensuri noi este un har al fiinţei umane.

Credinţa în Ghidul spiritual poate înlătura orice obstacole

Acestea pot fi mereu activate în conştiinţă şi asociate existenţei fiinţei noastre pentru ca viaţa în sine să se desfăşoare mereu pe un nivel spiritual calitativ superior, iar fiecare act existenţial, prin fascinaţia cunoaşterii lui, să ne apropie de Adevărul Ultim. Fiecare dintre noi va găsi prin experienţă proprie forma de fericire care i se potriveşte. După convingerea cu care vom practica, putem fi caractere slabe, intransigente sau logice, rezonabile şi conştiente. Caracterele intransigente vor elimina până la dispariţie suferinţele prin profunda lor conştientizare. Temperamentele slabe le vor ocoli prin toate mijloacele. Fiinţele logice, rezonabile şi conştiente vor căuta în acelaşi mod adevărul şi vor aborda viaţa cât mai înţelept în baza experienţei acumulate.
Credinţa de nezdruncinat în faptul că Ghidul nostru spiritual manifestă prin ceea ce face, în fiecare moment, esenţa ascunsă a tuturor lucrurilor poate înlătura cele mai complicate obstacole din calea existenţei noastre şi ne poate salva din situaţiile cele mai complicate.

,,Fiind hărţuiţi pur şi simplu de anchetatori, pentru a da un răspuns care să incrimineze şcoala noastră de YOGA şi îndeosebi pe Ghidul nostru spiritual, l-am întrebat pe Grieg ce se petrece în ceea ce ne priveşte, despre ce este vorba în această situaţie efectiv absurdă în care suntem implicaţi. Ne-a răspuns că: «este vorba de o înscenare aberantă, monstruoasă şi revoltătoare, de denigrare a şcolii noastre de YOGA.» La următoarea prezentare în faţa anchetatorilor, însoţiţi fiind şi de un avocat, i-am întrebat dacă putem spune în declaraţia scrisă «părerea noastră» despre ceea ce ni se petrece. Datorită prezenţei avocatului ni s-a dat acest acord şi am adăugat în declaraţia scrisă cum că tot ceea ce ni se petrece nu este altceva decât o înscenare aberantă, monstruoasă şi revoltătoare. Inserarea în declaraţie a acestor cuvinte magice, divin inspirate de către Ghidul nostru spiritual, a făcut ca urmărirea noastră în cel mai ciudat dosar să înceteze imediat.”

Virtutea de a ne respecta făgăduinţele

Dacă la un moment dat ne-am făcut promisiunea de a fi alături de Ghidul nostru spiritual în misiunea spirituală pe care şi-a asumat-o, este foarte important să nu încălcăm această promisiune, indiferent ce s-ar petrece. Shivananda ne spune într-o povestire divin inspirată cât de important este să-ţi respecţi cuvântul dat: ”Trebuie să-ţi respecţi întotdeauna cuvântul dat. Nerespectarea lui este aducătoare de ghinioane. Îţi vei face duşmani din prieteni. În viaţa spirituală luaţi de multe ori hotărâri pe care nu le respectaţi. De exemplu, vă angajaţi ca o perioadă să faceţi un lucru şi să nu faceţi altul. Dar intensitatea credinţei slăbeşte şi încet vă îndepărtaţi de la calea cea dreaptă. Progresul pe calea spirituală, ca şi succesul în viaţa lumească, este imposibil dacă nu vă veţi cultiva această virtute cardinală de a vă respecta făgăduinţele. Uneori facem acest dublu joc cu divinitatea. Atunci când suntem nenorociţi, când suferim de o anumită boală, în situaţii în care nu avem de ales, ne adresăm lui Dumnezeu pentru ajutor, promitem să facem acte de caritate, să ne rugăm. Când trecem peste perioada critică, când suntem din nou sănătoşi, uităm cu desăvârşire ce am promis. Dumnezeu este omniprezent şi omnipotent. El este omniscient şi ne cunoaşte gândurile. Cât de prostesc este să încercăm să-L înşelăm!/…/ Dumnezeu cunoaşte cele mai intime gânduri ale noastre şi ne acordă binecuvântarea Sa sau ne pedepseşte potrivit gândurilor bune sau rele pe care le întreţinem. A ne ţine de cuvânt este de cea mai mare importanţă. Dacă realizăm cât de importantă poate fi o calitate sufletească pentru viaţa de zi cu zi, vom vedea imediat cât de necesară este ea pe calea spirituală. Adeseori noi facem promisiuni în locuri sfinte, dar le uităm curând la înapoierea acasă. Nimeni nu poate spera nici măcar la cel mai mic progres pe calea spirituală dacă nu îşi respectă cu stricteţe promisiunile.”

Ajutorul oferit de Ghidul spiritual

Mulţi dintre noi avem această atitudine greşită faţă de Ghidul nostru spiritual. Îi cerem cu ardoare ajutorul în situaţii existenţiale mai mult sau mai puţin disperate, ne facem angajamente şi promisiuni pe care apoi, depăşind perioada de criză, le uităm în totalitate. Mai mult decât atât, unii dintre noi, orbiţi mai mult sau mai puţin de orgoliul spiritual, încep să-şi imagineze că deţin întreaga cunoaştere şi rolul Ghidului spiritual s-a încheiat. Sau, şi mai grav, Ghidul spiritual începe să fie privit ca un om obişnuit. Acest fapt nu s-ar petrece dacă noi cu adevărat am dobândi Cunoaşterea Ultimă, şi datorită acestei viziuni limitate asupra Ghidului spiritual vom pierde binecuvântarea şi susţinerea sa. Intensitatea şi sinceritatea nevoii de comunicare cu Ghidul spiritual face posibil ca aceasta să se poată realiza atât în planul fizic cât şi în planurile subtile. Chiar el ne-a rugat adeseori să facem efortul de a-l contacta şi altfel decât în planul fizic. Ajutorul lui este oferit exact pe măsura credinţei şi încrederii pe care o manifestăm în acel moment dat şi poate fi primit direct printr-un îndemn ce vizează să avem o atitudine corespunzătoare, sau poate interveni la nivelul conştiinţei, în a percepe altcumva situaţia supusă rezolvării, pentru a o trece cu bine.
,,La începutul activităţii mele de mesager al învăţăturii Ghidului nostru spiritual în Basarabia, mergeam de la Bălţi la curs în Chişinău cu o rutieră hârbuită, cu o gaură în pardoseală prin care pătrundea ca printr-un horn o căldură infernală, dată de cele 40 grade care erau anunţate afară. Simţeam cum mă topesc, iar starea psihică, aproape scăpată de sub control, mă făcea să trăiesc un coşmar în vacarmul creat în limba rusă, la unison, de ceilalţi pasageri. La un moment dat, somat de o basarabeancă rusofonă, şoferul a oprit pe marginea şoselei şi toţi s-au grăbit de-a valma să coboare, în speranţa unor condiţii mai bune de a exista. Nici nu am apucat să mă bucur de perspectiva acestei şanse când am văzut cum toţi se întorc, ca la o comandă nevăzută, înapoi în rutieră. Afară, asfaltul înmuiat de căldura excesivă de la nivelul solului, se modelase sub paşii lor, iar panica a atins cote alarmante, ce dădea rutierei o notă de infern pe patru roţi. L-am chemat atunci cu disperare în ajutor pe Ghidul meu spiritual. I-am spus cu toată forţa disperării fizice în care mă aflam, dar şi cu credinţa că doar el mai poate face ceva: «Grig, nu ştiu ce poţi face, nu ştiu cum o vei face, dar te implor fă ceva, vezi şi tu că nu mai pot.» După câteva momente am început să mă gândesc la toată situaţia mea dintr-o altă perspectivă: dacă în aceste condiţii rutiera ar suferi o defecţiune, ce voi face? Bani nu am, la curs nu voi putea ajunge la timp, nu cunosc alte locuri decât cele de pe un traseul dinainte stabilit etc. Am considerat că mersul înainte, aşa cum se desfăşura el, era de fapt o binecuvântare şi toate problemele de disconfort termic au dispărut ca prin farmec. La marginea Chişinăului toţi au coborât în mare grabă şi doar eu singură fericită şi mulţumind celui pe care l-am rugat să mă ajute, am apreciat buna stare tehnică a rutierei care m-a dus până la capăt. Ajutorul lui nemijlocit mi-a fost oferit în plan subtil, prin modificarea stării mele de conştiinţă care mi-a schimbat esenţial perspectiva asupra a ceea ce mi se petrecea.”

Încrederea de nezdruncinat în Ghidul nostru spiritual

Apelându-l cu ardoare şi credinţă, prin Ghidul nostru spiritual se manifestă instantaneu voinţa atotputernică a lui Dumnezeu iar orice fapt existenţial, oricât ar fi de greu, poate fi sublimat într-o stare de fericire. Salvarea noastră din situaţii disperate, prin apelarea Ghidului spiritual, se poate produce în moduri cu totul neprevăzute. Cum o face? Este bine să lăsăm în grija lui aceasta şi noi să ne menţinem fermă încrederea şi credinţa în faptul că prezenţa lui în viaţa noastră este o soluţie extraordinară, miraculoasă pentru a ne transfigura întreaga existenţă, pentru a putea evolua spiritual şi atinge realizarea ultimă. Încrederea de nezdruncinat în Ghidul nostru spiritual, ca o constantă a vieţii noastre spirituale, existenţa noastră într-o relaţie autentică Ghid spiritual – aspirant, ne vor conduce prin experienţă proprie la esenţa oricărui lucru, la fascinaţia cunoaşterii de Sine. Existând în această relaţie care devine chiar viaţa noastră, răspunsul la apelarea plină de ardoare a Ghidului spiritual ne va dezvălui nu numai esenţa sa divină ci chiar esenţa fiecăruia dintre noi, ajutându-ne nemijlocit să dobândim Cunoaşterea Ultimă, să ne revelăm Sinele.

După cum şi unde apare celor care îi cer cu credinţă ajutorul, putem să ne imaginăm drumurile lui asemenea unei comete în largi ocoluri dintr-un colţ al lumilor stelare ca să apară în altul. Spiritul lui colindă neîncetat rotundul Lumii pentru a fi alături de noi atunci când îl chemăm, pentru a ne învăţa, călăuzi şi netezi Calea devenirii. Căci Ghidul nostru spiritual îşi face admirabilă prezenţa de Învăţător, calitate pe care şi-o recunoaşte fidel formaţiei şi înzestrărilor sale şi a unei meniri foarte clar exprimate prin tot ceea ce face. Înţelegând aceasta, noi vom putea primi Graţia sa de a fi împreună până la capăt pe Calea spirituală, când vom dobândi cunoaşterea ultimă.
Pentru a reuşi să ne descoperim esenţa, vă propun un mod onest de a ne înţelege şi anume acela de a-l respecta şi de a-l iubi necondiţionat pe Ghidul nostru spiritual.

Citiţi şi:

Gânduri inspiratoare cu privire la relaţia Ghid Spiritual – aspirant

Exerciţii de sinceritate. Pericolele nebănuite ale făţărniciei

yogaesoteric
10 iunie 2009

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More