Rezoluţiile Primului Congres Internaţional Antimasonic (fragmente)


organizat de UNIUNEA ANTIMASONICĂ INTERNAŢIONALĂ

23-30 septembrie, 1896-TRENTE

Iată câteva dintre concluziile la care au ajuns participanţii la primul Congres Internaţional Antimasonic, organizat de Biserica Catolică la sfârşitul secolului XIX în spiritul enciclicei Humanum Genus.
                   
Care sunt raporturile Francmasoneriei cu Satanismul?

La această întrebare s-a răspuns în unanimitate: din cauza faptului că Francmasoneria simplă sau a primelor trei grade (Ucenic, Companion, respectiv Maestru) este îndeobşte şi în mod necesar divizată în exoterică şi ezoterică, membrii săi, ignorând marea majoritate dintre ei semnificaţia simbolurilor masonice, nu sunt încă moralmente pregătiţi şi dispuşi să facă un comerţ fizic sau sensibil cu spiritele sau chiar cu Satan, această legătură, din punct de vedere fizic sau sensibil, între Francmasoneria simplă şi spirite nu există.

Totuşi, din punct de vedere moral şi intelectual, această Francmasonerie simplă are o legătură strânsă cu Satanismul, deoarece este o asociaţie care se numeşte singură a fi a lui Dumnezeu sau, după cum a definit-o Mazzini: „ Ecclesia Sancta Dei” , înţelegând prin acest Dumnezeu pe Lucifer sau Soarele, principiul generării materiale universale.

În fine, Maeştrii Francmasoneriei simple, deşi distincţi, prin simbolurile pe care le folosesc şi prin faptul că au întâlniri separate, de Ucenici şi de Companioni, cărora simbolurile masonice nu le sunt explicate, aceşti Maeştri deci pot să practice, dacă doresc, Arta Hermetică sau Neagră, Magia, sub numele de Masonerie Sacerdotală, astfel că, prin însuşi faptul că sunt Maeştri, ei sunt preoţi ai lui Satan, care este reprezentat în toate Lojile simbolice prin Steaua Strălucitoare.

Care este scopul Francmasoneriei?

La această întrebare, după o îndelungată discuţie, s-a răspuns în unanimitate:

Scopul Francmasoneriei este distrugerea universală din punct de vedere fizic, intelectual şi moral.

(a) Din punct de vedere fizic sau al existenţei, deoarece Francmasoneria a divinizat Moartea sau distrugerea universală, substituind în mod pervers Trinitatea indiană a unui zeu generator, distrugător, respectiv regenerator, Sfintei Treimi creştine, substituire ce este reprezentată în cazul Universului prin principiul general conform căruia mors unius est generatio alterius – moartea unora este viaţa altora- şi viceversa, succesiv, în mod etern şi pusă în practică de către francmasoni, spre dezavantajul umanităţii, sub numele specioase de luptă pentru viaţă, revoluţie perpetuă şi progres nelimitat.

(b) Din punct de vedere moral, scopul Francmasoneriei este distrugerea universală deoarece ea zeifică principiul răului şi, odată cu acesta, toate viciile sub numele de virtuţi.

(c) Din punct de vedere intelectual, scopul său este distrugerea universală a adevărului, prin profesarea explicită şi necesară pentru scopurile sale a secretului, a minciunii, a jurământului fals şi a blasfemiei zilnice.

Rezumând cele spuse anterior, s-a concluzionat că la fel cum cei care închid ochii la lumina Soarelui, nu mai văd nimic din viaţa, ordinea şi frumuseţea Universului, tot aşa francmasonii, falsificând conceptul creştin de Dumnezeu creator, prin înlocuirea cu conceptul de Dumnezeu generator, tind către distrugerea universală, deoarece în toate riturile lor simbolice şi în toate ceremoniile lor religioase ei profesează adorarea şi cultul blestematului păcat mortal în act, deoarece ei preamăresc revolta universală în Satan şi desfrâul fără margini al umanităţii, care sunt alfa şi omega ale Dumnezeului lor, Distrugerea.

ACŢIUNEA MASONICĂ

Primul Congres Internaţional Antimasonic declară că este pe deplin convins:

(1) Că Francmasoneria este o sectă religioasă şi maniheeană, care are ca ultim scop al tuturor secretelor şi misterelor sale cultul lui Lucifer sau Satan, adorat în ascuns ca Dumnezeul cel bun, în opoziţie cu Dumnezeul catolicilor, pe care „iniţiaţii” blasfematori îl numesc Dumnezeul cel rău.

(2) Că Satan, inspirator al sectelor masonice, ştiind că nu va ajunge nicicând să fie adorat în mod direct de majoritatea oamenilor, caută să însămânţeze în sufletele şi în minţile acestora, prin intermediul Francmasoneriei, germenii naturalismului, care nu este altceva decât completa separare a omului de Dumnezeu.

(3) Că, pentru a semăna în lume acest naturalism nelegiuit, Francmasoneria se străduieşte să obişnuiască oamenii să pună pe picior de egalitate toate religiile, pe cea adevărată şi pe cele false, să substituie atmosferei catolice atmosfera masonică, aceasta prin presă fără Dumnezeu şi prin şcoală fără Dumnezeu.

(4) Că un mijloc particular de care se serveşte Francmasoneria pentru a pierde sufletele înclinate spre supranatural, dar care nu sunt încă „coapte” pentru maniheismul luciferian, este de a le împinge să se dedea la practicile perverse ale spiritismului.

(5) Că Francmasoneria este şi o sectă politică, care caută să pună mâna pe guverne, pentru a face din acestea instrumente oarbe ale acţiunii sale perverse şi că ea caută să semene peste tot războiul.

(6) Că scopul Francmasoneriei, semănând revoluţia în cele patru colţuri ale lumii, este instaurarea Republicii Mondiale bazate pe revolta îndreptată împotriva suveranităţii divine, pe distrugerea libertăţilor şi a independenţei locale, pe abolirea frontierelor şi pe pervertirea sentimentelor patriotice, sentimente care, după cele de iubire pentru Dumnezeu, au inspirat geniului uman cele mai frumoase acţiuni, cele mai nobile sacrificii, cele mai eroice jertfe de sine.

(7) Că Francmasoneria este direct răspunzătoare de socialismul modern, deoarece a înlocuit idealul creştin de bunăstare socială cu idealul său şi ierarhia socială creştină, guvernată de dreptate şi temperată de caritate, cu o pretinsă egalitate a tuturor oamenilor între ei, fiindcă, făcându-i pe oameni să uite că în viaţa de apoi fiecare îşi va primi răsplata faptelor sale, ea îi învaţă că singura bunăstare este cea legată de bucuriile materiale din această viaţă şi că toţi au drept la o parte egală din această bunăstare.

(8) Că Francmasoneria luptă împotriva Bisericii (Catolice-n.t.) prin introducerea, în cazul popoarelor creştine, a unei legislaţii anticreştine.

(9) Că Francmasoneria, în plan social, lucrează pentru ruinarea creştinismului, fie creând nenumărate societăţi secrete cărora le dă aparenţa de societăţi de asigurări pe viaţă, de prevedere, de ajutor reciproc, fie infiltrându-se în societăţi de acest gen pentru a le da o orientare greşită.

(10) Că filantropia masonică, opusă carităţii creştine, fiind iubirea pur naturală a oamenilor unii pentru alţii, este incapabilă să servească drept verigă de legătură între umanitate şi Dumnezeu; de altfel, filantropia masonică nu se exercită decât numai în ceea ce-i priveşte pe masoni, aceasta adesea în detrimentul restului societăţii.

(11) Că, pentru a corupe iremediabil familia, Francmasoneria caută să corupă femeia; că nu numai, oriunde este posibil, ea face să intre femeile în lojile sale, dar este sufletul mişcării zise feministe sau de emancipare a femeii, mişcare ce este destinată să aducă ceartă şi dezbinare în familii, prin dorinţa vagă de o reformă mereu insesizabilă.

(12) Că, pentru a obişnui oamenii să nu mai ţină cont de Biserică în viaţa socială, Francmasoneria caută să înlocuiască sărbătorile religioase şi zilele consacrate înălţării sufletului şi odihnirii trupului cu sărbători pur civile.

ROMA
IMPRIMERIA PĂCII, PHILIPPE CUGGIANI
Place della Pace, 35
1896

yogaesoteric.net

 

Also available in: English

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More