Taina dezvăluită a celei de-a doua veniri, în glorie, a lui Iisus Hristos

În contextul actual al lumii în care trăim – lume în care ființele umane au ajuns să fie din ce în ce mai înstrăinate de Dumnezeu și sunt tot mai rele și cu inimile împietrite – cunoașterea profețiilor cu privire la așa-ziseșe „vremuri din urmă” (pe care, așa cum ne putem da seama cu ușurință, acum deja le trăim cu toții) dobândește pentru noi o importanță majoră. O mare parte dintre aceste revelații sunt prezentate în textul Apocalipsei Sfântului Ioan. O uimitoare interpretare a acesteia și a anumitor pasaje ale Scripturii, i-a fost revelată de către Iisus Hristos „scribului lui Dumnezeu”, Jakob Lorber. Așa cum el însuși mărturiește, toate acestea i-au fost oferite atât pentru îndreptarea, cât și pentru mântuirea ființelor umane care s-au abătut de la calea cea dreaptă (dumnezeiască), dar sunt totuși capabile să își dea seama de această rătăcire.

Exemplele vii și pildele pline de înțelepciune ce ne sunt oferite fac deja ca această interpretare a mesajului apocaliptic să devină limpede și accesibilă tuturor acelora care aspiră din toate puterile să descopere în ce lume trăiesc și ce cale divin inspirată trebuie să urmeze în această viață. Ne putem da, astfel, seama că Bunul Dumnezeu, atât prin intervenția Sa directă, cât și prin faptele exemplare ale aleșilor Săi, are deja în vedere, în planul Său dumnezeiesc, îndreptarea, și nu moartea păcătoșilor. Iată că, în felul acesta, Dumnezeu ne întinde tuturor, mereu plin de milă, mâna Sa atotputernică, spre a ne susține, spre a ne inspira, spre a ne ajuta să ne transformăm neîntârziat în bine și, mai ales, spre a contribui în felul acesta la o urgentă transformare în bine a acestei lumi.

Interpretări biblice

„Și atunci va apărea din Cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu multă slavă.”
(Evanghelia după Matei, 24:30)

Comentariu primit prin intermediul unui dicteu divin inspirat de către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber

Nu știți, oare, care este diferența dintre semnele false și cele adevărate ale venirii Fiului Omului? Și nu știți voi, oare, ce trebuie înțeles prin cuvântul „ceruri”?

Cu adevărat, în ceea ce privește a doua venire a Mea, nu vă puteți închipui nimic mai înșelător decât un crucifix care s-ar arăta pe cerul înstelat.
Întrebați-vă la ce i-ar folosi lumii, dacă nu una, ci chiar mai multe cruci s-ar arăta pe cer? Oare i-ar face aceasta mai buni pe oameni în sufletele lor? Cu adevărat vă spun că nu! Învățătorii lumii ar spune, atunci, cu certitudine, că aceste cruci sunt false arătări și înșelări, și ar susține că toate crucile de pe cer nu sunt decât fenomene atmosferice. Iată, astfel de apariții și alte asemenea lor sunt cunoscute de lumea civilizată ca fiind doar niște simple fenomene naturale. Într-adevăr, matematicienii și fizicienii se vor strădui și ei să explice astfel de apariții prin știința opticii. Și ce-ar răspunde la toate acestea oamenii obișnuiți? Vă asigur că ar amuți și s-ar umple de o mare teamă. Datorită învătățurilor false care le limitează înțelegerea, ei vor fi convinși că Ziua Judecății de Apoi tocmai a sosit. Acesta va fi efectul unor astfel de apariții.

Dacă veți analiza cu atenșie și discernământ, acele vremuri în care unii profeți falși au prevăzut, chipurile, sfârșitul lumii, veți putea înțelege de ce, în astfel de situații, oamenii devin disperați, râd fără noimă și nu își mai țin poftele în frâu. Dar dacă falsele profeții produc astfel de manifestări nefaste, ce s-ar petrece, oare, dacă o imensă cruce s-ar arăta pe cer?

Întreaga credință religioasă izvorâtă din Cuvântul lui Dumnezeu, care este, de fapt, una cu adevărata și autentica Biserică, este, într-un anume fel, sintetizată în cuvântul „cer”. Semnul Fiului Omului izvorăște din această nou-trezită Biserică a iubirii cu toate atributele sale divine, cum ar fi: compasiunea, răbdarea, blândețea, umilința, ascultatea și omenia. Iată, semnul viu al crucii Fiului Omului va apărea pe cerul Vieții Veșnice, va dăinui și se va răspândi tot mai mult. În astfel de situații, oamenii ce au mintea în mod predominant orientată către cele lumești vor plânge, se vor tângui și se vor lamenta din moment ce toate minciunile și înșelăciunile lor nu vor mai avea sorți de izbândă. Cei care vor fi pătrunși de semnul Meu nu vor mai avea greutăți cu negustorii, samsarii și cămătarii, deoarece ei își vor orienta ființa și privirea lăuntrică doar înspre locul în care Îl vor vedea pe Fiul Omului venind în slavă și cu o mare putere, pășind pe norii cerului. Cuvântul cel viu din inima omului este iubirea Mea eternă în întreaga ei esență și, de aceea, este plin de putere și de slavă divină. Norii cerului sunt însăși înțelepciunea dumnezeiască din Cuvântul cel viu.

Iată, aceasta este, pe scurt, felul în care trebuie să înțelegeți aceste scripturi. Dincolo de aceasta, acești nori cerești vă vor primi în Împărăția Mea, iar aceasta va fi locuința voastră veșnică. Și doar acolo, în suprema și divina binecuvântare veți vedea cu adevărat și veți recunoaște marea putere și slavă a Fiului Omului.

„Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”
(Evanghelia după Matei, 28:20)

Comentariu primit prin intermediul unui dicteu divin inspirat de către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber

Nu vi se va da doar un singur semn, ci mai multe, care vă vor arăta de fiecare dată că întotdeauna sunt cu voi în duh, prezent printre voi și în sufletele voastre. Aceste semne infailibile vor fi întotdeauna după cum vi le spun acum.

Mai întâi, veți simți că Mă iubiți mai mult decât orice pe lume. Pentru că, dacă cineva iubește ceva din această lume mai mult decât pe Mine, el nu este demn de Mine. Dar cel care Mă iubește cu adevărat, mai presus de orice, este, prin această dragoste adevărată, în Mine și Eu sunt în el.

Un al doilea semn al prezenței Mele în sufletele voastre va fi acela că, din dragoste pentru Mine, vă veți iubi și aproapele, fie tânăr sau bătrân, la fel cum vă iubiți și pe voi înșivă. Oare cum Îl veți putea iubi în Ființa Mea pe Dumnezeu, care nu se arată privirii, dacă nu Îl iubiți mai întâi pe aproape vostru, pe care cu ușurință îl puteți vedea cu ochii? Deși acum Mă auziți și Mă vedeți, de acum înainte nu Mă veți mai vedea în această lume. Iar atunci când nu Mă veți mai vedea, oare dragostea voastră va rămâne la fel ca și acum când Mă vedeți? Această iubire va rămâne în sufletele voastre, dar asigurați-vă că va rămâne, de asemenea, și în sufletele urmașilor voștri! Dacă cineva Mă iubește cu adevărat în inima sa, mai presus decât orice, și prin aceasta trăiește și acționează la unison cu Voința Mea Divină, Mă voi arăta direct lui, în Duh, dezvăluindu-mi prezența divină.

Al treilea semn al prezenței Mele în sufletele voastre și printre voi va fi acela că de fiecare dată veți primi tot ceea ce cu sinceritate și umilință ați cerut Tatălui Ceresc, prin Mine și în numele Meu! Este de la sine înțeles că lui Dumnezeu nu trebuie să-I cereți lucruri lumești, căci ele sunt zadarnice. Totuși, dacă veți face astfel, veți arăta că iubiți aceste lucruri mai mult decât pe Mine. Cu adevărat, acesta nu va fi un semn al prezenței Mele printre voi.

Al patrulea semn al puternicei Mele prezențe va fi acela că, dacă în numele Meu și din iubire adevărată pentru aproapele vostru, vă veți pune mâinile deasupra trupului unei ființe bolnave, aceasta se va însănătoși și va fi ajutată să își mântuiască sufletul. Dar este foarte important să nu uitați ca întotdeauna să spuneți în inimile voastre: „Doamne, facă-Se Voia Ta, nu a mea!” Pentru că voi nu veți ști când și în ce fel acționează această vindecare trupească pentru a ajuta sufletul celui care a fost bolnav să atingă mântuirea. Nimeni nu este menit să trăiască veșnic pe acest pământ în trupul său și, bazându-vă doar pe puterea vindecătoare a mâinilor, nu veți putea elibera, de fiecare dată, orice ființă umană de suferințele sale trupești. Dar dacă voi veți transmite dragostea voastră fiecărei persoane aflate în suferință, nu veți săvârși un păcat, pentru că Eu vă voi susține în aceasta, atâta timp cât vindecarea pe care o faceți servește salvării sufletului. Iar aceasta, doar Eu singur pot ști. Dacă ați aflat că un prieten aflat la distanță este bolnav, rugați-vă pentru el și vizualizați, cu ochii minții voastre, cum întindeți mâinile și canalizați peste el energii benefice și divine. În acest fel, acesta își va putea reveni. Rugăciunea pe care o veți spune atunci în inima voastră va trebui să fie aceasta: „Fie ca Domnul Iisus să te ajute! Fie ca El să te întărească, să te vindece prin grația Sa, prin iubirea și prin mila Sa!”

Dacă, pătrunși de credință și plini de încredere în Mine, spuneți aceste cuvinte pentru o persoană bolnavă, oricât de departe ar fi ea față de voi, și veți vizualiza cu ochii minții cum întindeți mâinile asupra ei, ea se va face bine în decurs de o oră. Dar, rețineți, aceasta se va petrece doar dacă vindecarea va servi cu adevărat salvării sufletului ei.

Al cincilea semn al prezenței Mele va fi acela că, dacă voi veți face întotdeauna Voia Mea, atunci veți renaște spiritual. Atunci când Duhul Meu se va revărsa în sufletele voastre, care astfel se vor ilumina și se vor umple de înțelepciune, acela va fi pentru  voi un adevărat botez în viața divină. Fie ca oricare dintre voi să se lupte mai presus decât orice pentru acest al cincilea semn, căci dacă acesta se va înfăptui cu adevărat în voi, atunci voi veți fi atins viața veșnică în această lume. Și din acel moment, voi veți fi capabili să faceți și să creați tot ceea ce fac și creez Eu, pentru că veți fi una cu Mine.

V-am arătat acum semnele prezenței Mele. Acționați ca atare și, în curând, veți deveni cu adevărat conștienți de prezența Duhului Meu în sufletele voastre și printre voi.

Voi rămâne în Duh alături de toți cei care îmi urmează Cuvântul și Adevărul! Iar cei care Mă iubesc foarte mult chiar Mă vor putea vedea pentru o clipă. Acelora care trăiesc respectând Cuvântul Meu și care caută cu râvnă Adevărul Veșnic, Eu le voi vorbi inimii lor, iar cuvintele Mele vor deveni gândurile lor călăuzitoare. Tinerii și fecioarele care mă vor urma vor avea parte de viziuni, în care Ființa Mea, paradisurile și viața veșnică, precum și aspectele demonice și cele care nu sunt benefice, le vor fi explicate. Și astfel, Eu voi rămâne alături de cei care Mă urmează, până la sfârșitul acestor vremuri!

Împărăția de o mie de ani
(Apocalipsa lui Ioan, cap. 20)

Comentariu primit prin intermediul unui dicteu divin inspirat de către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber, 1864

Am văzut că Eu, singurul Hristos adevărat, trebuie să aștept până ce oamenii Mă vor recunoaște cu adevărat în sufletul lor. Și aceasta va fi adevărata cheie de boltă, asupra căreia forțele Infernului nu vor avea nicio putere. Eu voi fi cheia de boltă pe care mulți zidari au aruncat-o încoace și încolo. Vai de cel care va aduce jignire acestei pietre, căci el va fi frânt în bucăți, precum un vas de lut. Cel peste care va cădea această piatră se va preface în praf și în cenușă.

Și astfel, va veni Împărăția Mea de o mie de ani, care până acum a fost greșit înțeleasă.
Oricine va studia cu atenție străvechile cifre arabe, va vedea în configurația lor, prin analogie, altceva decât valoarea de o mie de a numărului „o mie”. Cifra „unu” din numărul o mie Mă reprezintă pe Mine și personalitatea Mea umană, iar cele trei zerouri care urmează după „unu” Mă reprezintă pe Mine în deplinătatea Trinității Mele Divine. Astfel, expresia „o mie de ani” Mă reprezintă pe Mine în deplina Mea Divinitate.

Cuvântul „ani” se referă la perioada de timp care va dura până la sfârșit, în care Eu voi rămâne la conducere, ghidând și conducând popoarele Pământului, în parte Eu însumi și în parte prin mulți dintre slujitorii mei nou-treziți. Așa cum oamenii de acum dau o luptă grea cu forțele întunecate ale lumii, și în acea perioadă binecuvântată, care va urma, oamenii vor trece prin multe încercări pentru a-și dovedi credința. Dar după ce vor fi supraviețuit luptei, vor fi îmbrăcați în haina nemuririi. De aceea, voi trăiți în marea perioadă a trecerii. Ferice de cel ce, plin de credință în inima lui, acceptă toate acestea fără a se mânia de atât de multe lucruri demonice care s-au răspândit în această lume. Ele nu vor dura mult, pentru că Eu le voi scurta de dragul aleșilor Mei, care atunci se vor ruga la Mine și se vor bucura. Nu-i voi alunga pe conducătorii cei drepți de pe tronul lor, ci îi voi umple cu Duhul Meu Sfânt, care ne va face să fim doar un singur păstor și o singură turmă, astfel încât ceea ce am profețit oamenilor în timpul vieții Mele pământești se va împlini.

Taina dezvăluită a înșeptitei veniri a Domnului nostru Iisus Hristos

Revelație primită prin intermediul unui dicteu divin inspirat de către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber, 1864

Voi veni de șapte ori, dar a șaptea oară voi veni îmbrăcat în văpaia sfințeniei Mele. Vai de cei care vor fi nepregătiți, căci existența lor nu va mai continua decât în focul veșnic al Mâniei Mele!

Iată, odată am fost aici, la începutul lumii, pentru a crea toate ființele, de dragul vostru, și pentru a vă crea pe voi pentru a-Mi urma Mie. În curând, Mă voi întoarce în mari revărsări de ape, pentru a spăla bolile și suferințele de pe fața pământului, căci adâncurile pământului au devenit de nesuportat în fața Mea, pline de noroi, murdărie și ciumă, care au ieșit toate la iveală din cauza neascultării voastre. De dragul vostru voi veni pentru ca lumea întreagă să nu piară și specia umană, al cărei ultim urmaș voi fi Eu însumi, să dăinuiască.

Și voi veni la voi pentru a treia oară de multe ori, așa cum am mai venit de nenumărate ori până acum – uneori vizibil și alteori invizibil, în Cuvântul Sfântului Duh – pentru a-mi pregăti Calea.

Voi veni a patra oară în trup, în vreme de mari greutăți, în marele timp al vremurilor. Și imediat după aceea, voi veni a cincea oară, în spiritul iubirii și sfințeniei.

Și voi veni pentru a șasea oară în ființa celor care cu adevărat râvnesc pentru Mine în inima lor și îi voi ghida pe cei care, plini de dragoste și credință, Mă vor urma în viața veșnică. În acele vremuri voi fi mult mai departe de lume, dar cei aleși vor trăi veșnic în Împărăția Mea.

În final, voi veni încă o dată, așa cum a fost spus și mai înainte, dar de această dată voi veni pentru veșnicie! Ascultați bine și înțelegeți: trăiți în iubire, căci aceasta va fi mântuirea voastră. Iubiți-vă mai presus de orice; aceasta va fi viața voastră fără sfârșit. Iubiți-vă, de asemenea, unul pe altul, pentru a fi eliberați de judecată. Fie ca Iubirea Mea cea dintâi și Grația mea să fie cu voi până la sfârșitul vremurilor! Amin.

Fragment din cartea Taina dezvăluită a celei de-a doua veniri, în glorie, a lui Iisus Hristos, publicată la editura Shambala, tipărită de Ganesha Publishing House.

Citiți și:
Viaţa, personalitatea, misiunea Domnului nostru Iisus Christos – câteva idei inedite
Naşterea lui Iisus: adevărata poveste

yogaesoteric
23 decembrie 2014

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More