Un eliberat pe calea Siddha Yoga: Swami Muktananda (partea a II-a)

de Elena Godeanu

„Iubirea este MANTRA victoriei. Este magnetul ce Îl atrage pe Dumnezeu către voi. Iubirea este marea Sa putere. Ea face imposibilul posibil; ea are puterea de a sfărâma orice obstacol. Încetaţi să vă mai gândiţi la voi ca fiind mici şi neajutoraţi! Deschideţi-vă faţă de iubirea universală şi vă veţi vedea propria măreţie.”

„Preaiubiţi yoghini! Starea voastră este aceeaşi cu cea realizată de SIDDHA-şi. Divina putere a graţiei provenind de la nenumărate fiinţe spirituale care locuiesc în SIDDHA LOKA vă însoţeşte pentru a vă proteja. Fie ca voi să fiţi pe deplin protejaţi de această putere a graţiei! Aceasta este binecuvântarea mea. Faceţi cu toţi parte din jocul lui CITI SHAKTI. Ea este mereu vie în voi. Fie să deveniţi conştienţi în lumea în care trăiţi, care este, de asemenea, o manifestare a Conştiinţei şi, topindu-vă în CITI, să deveniţi una cu ea! Fie ca minţile voastre să atingă pacea eternă în ţinutul zeiţei CITI, care nu este nimic alt ceva decât nemişcare şi tăcere extatică! Aceasta este binecuvântarea mea.”

Citiţi aici prima parte a articolului

Existenţa devine sacră prin Graţia Ghidului său spiritual

Muktananda a crezut cu toată fiinţa sa în Ghidul său spiritual: „orice s-ar spune sau s-ar gândi despre mine, eu am un respect profund pentru Ghidul meu spiritual. Iubirea mea pentru el a devenit o sublimă dependenţă. Acest SIDDHA mi-a dăruit un cuvânt care m-a transformat total, însă a trebuit să rămân destul de mult în preajma sa pentru a-l primi. Înainte de a-mi întâlni Ghidul spiritual am practicat multe forme de yoga, însă ego-ul era cel care le practica. Cu toate acestea, acest cuvânt a declanşat în mine o yoga spontană. Eram plin de uimire. Unele posturi, unele MUDRA-e, unele tehnici de respiraţie se declanşau spontan. După ce am atins realizarea supremă am înţeles compasiunea infinită a Ghidului meu spiritual.”

Numai atunci când un râu fuzionează cu oceanul poate fi cunoscută pe deplin splendoarea oceanului. „Doar atunci când m-am pierdut în extazul lui Nityananda am realizat ce înseamnă aceasta.” Un adevărat Ghid spiritual trezeşte energia interioară a discipolului. Adevăratul Ghid spiritual te ghidează în yoga, acordă bucuria cunoaşterii şi fericirea iubirii divine, te învaţă detaşarea în acţiune şi te poate ajuta, dacă eşti un discipol perseverent şi plin de o infinită aspiraţie, să atingi eliberarea chiar în această viaţă. Graţia unui Ghid spiritual aduce întotdeauna transformări miraculoase în discipol. „Natura poate să se schimbe, soarele se poate opri din a-şi mai răspândi căldura, apa se poate opri din curgerea sa, noaptea poate deveni zi şi ziua noapte, dar, odată ce tu ai primit graţia unui Ghid spiritual, nu o vei pierde niciodată.”

Meditaţi asupra sinelui suprem

Muktananda a atins realizarea supremă în 1956, după ani de intensă practică yoghină, plină de dăruire către Dumnezeu, sub îndrumarea Ghidului său spiritual. Înainte de moartea sa în 1961, Bhagavan Nityananda i-a transmis lui Muktananda puterea şi autoritatea sa în linia SIDDHA YOGA. Ulterior, Muktananda a realizat trei turnee în toată lumea pentru a explica principiile meditaţiei SIDDHA şi a ajutat mii de căutători spirituali.

În mai 1982, cu câteva luni înainte de dispariţia sa, el a lăsat pe Chidvilasananda continuatorul său în SIDDHA YOGA. Acesta transmite şi astăzi, în întreaga lume, mesajul lui Muktananda: „meditati asupra sinelui suprem. Respectaţi-vă sinele suprem. Înţelegeţi-vă sinele suprem. Dumnezeu trăieşte în voi.”

În prezenţa sinelui totul este binecuvântare

„Meditaţia mea se apropia de ţelul suprem. Sfârşitul SADHANA-ei mele, împlinirea călătoriei mele spirituale, revelarea deplină a sinelui meu se apropia. Eram foarte aproape de a atinge culmea împlinirii menirii oricărui om, de realizarea divină. Atunci, poţi să nu vezi şi să nu auzi nimic, dar în acelaşi timp totul este văzut şi auzit, deoarece în interiorul tău este întreaga cunoaştere. Atunci când un aspirant ajunge acolo, el trăieşte în binecuvântare, doarme în binecuvântare, se plimbă în binecuvântare, mănâncă în binecuvântare. El este binecuvântat şi experimentează direct faptul că „acum am traversat oceanul experienţei umane”. În virtutea acestei realizări el nu mai este niciodată agitat. Indiferent de ce ar face, inima sa este la fel de calmă precum oceanul liniştit. Toate supărările se topesc şi sunt transmutate şi sublimate în CITI. Lăuntric aude vocea care spune: «eu sunt cel ce este drag tuturor, sinele tuturor, eu sunt, eu sunt.»”

Am primit graţia iluminării într-un paradis astral

„Din nou steaua albastră (nu perla albastră) strălucea în faţa mea, nemişcată. Privirea îmi era îndreptată către regiunea superioară a lui SAHASRARA. Am călătorit în multe lumi având drept vehicul această stea albastră. Într-o zi m-a luat şi m-a dus departe, aşezându-mă în cea mai frumoasă lume, în cea mai atrăgătoare dintre toate cele pe care le văzusem. Cuvintele mele nu-i pot descrie frumuseţea. Am văzut multe păduri, peşteri mari şi mici, râuri curgătoare cu apă pură şi căprioare albe, albastre şi verzi şi, de asemenea, câţiva păuni albi. Atmosfera era foarte calmă şi liniştită şi pretutindeni era o frumoasă lumină albastră, aşa cum aţi putea vedea dacă a-ţi privi dimineaţa devreme soarele printr-o pereche de ochelari albaştri.

Nu exista nici soare nici lună, doar lumina răspândindu-se pretutindeni. Era SIDDHA LOKA, lumea SIDDHA-şilor. Am recunoscut vizionarii, clarvăzătorii şi înţelepţii tuturor timpurilor ancestrale şi, deplasându-mă puţin, am văzut mulţi yoghini, cu toţii şezând nemişcaţi în diferitele lor MUDRA-e divine. (…) La un moment dat, un SIDDHA pe care nu îl cunoşteam a apărut în faţa mea şi mi-a spus: „tocmai ai văzut SIDDHA LOKA, lumea SIDDHA-şilor. Acolo trăiesc marii sfinţi care au atins JIVANMUKTI, eliberarea. Acolo nu există foame, somn sau stare de veghe. Acolo fiinţa se hrăneşte cu bucurie, îşi potoleşte setea cu bucurie, trăieşte în bucurie şi experimentează continuu bucuria. Totul acolo este bucurie. La fel cum un peşte înoată în apă, doarme în apă, mănâncă în apă şi se joacă în apă, la fel locuitorii din SIDDHA LOKA trăiesc în bucurie. Fără graţia unui SIDDHA yoghin, nimeni nu poate merge acolo. Steaua albastră, care a devenit vehiculul tău şi te-a dus acolo, este singurul mod de a călători acolo.” (…)

Mi s-a revelat secretul viziunii mele din SIDDHA LOKA. Ea este perfect reală şi poate fi cunoscută de oricine atinge perfecţiunea, indiferent care ar fi religia sa. Steaua albastră în care am călătorit există în SAHASRARA fiecărei fiinţe. Strălucirea sa este variabilă, dar mărimea ei este aceeaşi. Prin intermediul acestei stele, sufletul individual trece dintr-un corp în altul în ciclul reîncarnărilor. Steaua albastră este însuşi vehiculul sufletului individual.  Atunci când steaua a explodat, ciclul naşterilor şi al morţii a fost întrerupt pentru mine, iar vehiculul a fost sfărâmat. Am învăţat că întreaga KARMA a vieţilor mele anterioare fusese anulată şi atunci când am conştientizat aceasta, întreaga lume s-a schimbat pentru mine.”

În cea mai tainică încăpere a trupului se află Dumnezeu

„Corpul vostru viu este templul zeiţei CITI. (…) Nu trebuie să uitaţi că eliberarea este obţinută chiar cu ajutorul acestui corp. Dacă doriţi să vă găsiţi Dumnezeul preaiubit, Ghidul spiritual şi nesfârşita sursă de iubire interioară, trebuie să vă  iubiţi şi pe voi înşivă. Numai iubirea vă va conduce la Dumnezeu. Mai întâi, cunoaşteţi-vă pe deplin corpul. O dată ce cunoaşteţi fiinţa interioară, veţi realiza că acest corp nu este iluzoriu, ci este doar templul frumos al cunoaşterii, pe care, iubindu-l, veţi reuşi să ajungeţi la expansiunea iubirii voastre. Corpul este făcut din cele cinci elemente şi este casa sinelui. Este locul în care noi experimentăm bucuria şi durerea. Corpul este servitorul sinelui. El este întotdeauna în serviciul vostru şi poate să meargă oriunde aţi dori. Orice ai deveni, corpul tău te va asculta. Orice ai dori să exprimi, el va exprima.

Corpul este în mod fundamental necesar pentru practica spirituală. Este scara ce conduce în tărâmul eliberării. Este cel mai frumos templu al sinelui. Şi în cea mai profundă cameră a sa, Dumnezeu, Domnul iubirii, trăieşte sub forma sinelui interior. Energia interioară a omului are aceeaşi natură ca energia Divinului. Corpul vostru este minunata creaţie a lui Dumnezeu, un frumos templu plin de inteligenţă. Pentru a intra în ţinutul lui Dumnezeu, pentru a călători spre Împărăţia Cerurilor, sau pentru a cuceri Cetatea Păcii eterne, va trebui să vă ajutaţi şi de corp. Înţelegeţi ce este corpul, faptul că el este vehiculul călătoriei voastre către eliberare şi aveţi grijă de el cu iubire şi respect.”

Controlează energia sexuală

„Trebuie să trăiţi în lume şi să fiţi fericiţi. Soţii şi soţiile trebuie să se privească reciproc precum zeii şi să se iubească unul pe altul foarte mult. Trebuie însă să vă păstraţi fluidul seminal, care este însăşi viaţa voastră, aşa cum vă păstraţi banii, având grijă de fiecare bănuţ. Nu uitaţi niciodată că o fiinţă umană se poate naşte dintr-o singură picătură de spermă. Dacă o pierdeţi, cele mai bune pudre, rujuri de buze, creme, nu vă vor mai reda strălucirea feţei. Fluidul sexual este vehiculul lui CITI SHAKTI. CITI este una cu el. Controlul energiei sexuale este mijlocul de activare a lui KUNDALINI şi cel mai eficient mijloc de realizare a stării de SAMADHI. Priviţi cu atenţie şi veţi putea vedea condiţia tristă a unui om care îşi risipeşte fluidul sexual.”

„Dumnezeu se află în lume, Dumnezeu se află în minte, Dumnezeu este în noi înşine, noi înşine suntem în Dumnezeu. Noi aparţinem doar lui Dumnezeu. Noi aparţinem doar lui Dumnezeu. Spunând aceasta, veţi dansa întreaga zi din iubire pentru Dumnezeu. Spunând aceasta ca pe o MANTRA: «Dumnezeu este iubitul, Dumnezeu este iubita, Dumnezeu este mintea, Dumnezeu este ţelul» veţi înţelege că Dumnezeu se află pretutindeni, că întreaga lume aparţine lui Dumnezeu şi că Dumnezeu o menţine. Astfel, casele voastre vor deveni un loc de pelerinaj şi atât soţul cât şi soţia vor deveni divini. Treburile mărunte pentru menţinerea casei vor fi un act de adorare şi viaţa voastră zilnică va deveni o ofrandă către Dumnezeu.”

„Iubirea transformă omul într-un ocean de fericire, într-o imagine a păcii, un templu al înţelepciunii. Iubirea este însuşi sinele fiinţei umane, adevărata frumuseţe şi gloria existenţei sale.”

„Cunoaşterea lipsită de iubire este fără sens. Yoga fără iubire este fără sens. SADHANA (practica spirituală) făra iubire nu va putea duce la bucuria sinelui. Iubirea este o mare experienţă interioară.”

„Învăţaţi să iubiţi! Iubirea trebuie să fie pură, neataşată şi dăruită doar de dragul ei. Dacă ea conţine cereri este doar un schimb comercial – este doar mişcarea iubirii, dar nu iubirea însăşi. Iubirea adevărată nu cere nimic în schimb, nu conţine ideea de «al meu» sau «al tău». Este altruistă. Iubirea este doar iubire.”

„Nu vă gândiţi că sunteţi prea mici, nu vă gândiţi că sunteţi ignoranţi, nu vă gândiţi că sunteţi prea tineri, sau prea dependenţi de alţii. Cea de la care această lume îşi primeşte viaţa, cea care este ea însăşi forma lumii, zeiţa CITI în care lumea există, poate fi direct experimentată în voi înşivă. De aceea voi sunteţi cele mai sfinte dintre toate lucrurile sfinte, zeul zeilor şi esenţa sfântă a adorării. Trebuie să înţelegeţi cât de merituoşi sunteţi într-adevăr, să păstraţi tăcerea cât mai mult posibil, să aveţi puritate mentală şi să aveţi în viaţă un comportament bun şi plin de devoţiune către Dumnezeu.”

„Voi sunteţi încarnarea lui CITI. Trebuie să înţelegeţi aceasta şi să vă menţineţi cât mai puri. O picătură din aceeaşi lumină divină ce există în voi poate crea soarele, luna şi stelele.”

Citatele sunt extrase din lucrarea „Maha Siddha Yoga” de Swami MuktanandaArticol preluat din revista Yoga Magazin nr. 27

Citiţi şi:

Bhagavan Nityananda

Ce trebuie să ştim despre trăirile mistice 

 

yogaesoteric

septembrie 2008

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More