Un grup de 30 de avocați au semnat un memoriu adresat Facultății de Drept a Universității București împotriva discriminării studenților pe motive sanitare

Un număr de 30 de avocați din toată țara au semnat un memoriu adresat Consiliului Facultății De Drept din cadrul Universității București, „solicitându-se acestei redutabile instituții să nu încalce drepturile studenților – viitori practicieni în Drept – și să nu permită discriminări în actul de educație”, după cum arată un document intrat în posesia R3media.

Avocații pleacă de la premisa conform căreia nimănui nu-i este refuzată participarea la actul de justiție pe bază de vaccinare, dar li se petrece aceasta studenților de la Facultatea de Drept.

Avocații adresează mai multe întrebări conducerii Facultății de Drept, între care: „Răspunde juridic Facultatea pentru contaminarea unui student care s-a testat de către un student vaccinat care nu s-a testat?” sau „care este criteriul obiectiv în baza căruia se stabileste faptul că totalul costurilor lunare cu testarea nu afectează nivelul mediu de viață al unui student?

De-asemenea, semnatarii citează din Codul de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România, care menționează că „Nici o intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză” și „În aceleași condiții, consimțământul se poate retrage în orice moment de către persoana vizată”.

Având în vedere aceste prevederi, se nasc mai multe întrebări:

Garantează Facultatea – la cererea căreia se vaccinează studentul ca să poată participa fizic la cursuri și seminarii – că răspunde pentru orice efect secundar ar putea avea vaccinul?

Cât de liber asumat este actul vaccinării de către student, sub aspectul consimțământului, atât timp cât el este practic forțat să se vaccineze dacă dorește să participe fizic la cursuri?

Garantează Facultatea – la cererea căreia se vaccinează studentul ca să poată participa fizic la cursuri si seminarii – că nu i se va cere studentului, care îsi asumă riscul vaccinării în scopul nobil de a trece prin singura școală care îi permite să ajungă practician în Drept, să se și testeze ulterior săptămânal, dat fiind că oricum și el este transmițător de virus ca orice altă persoană umană (vaccinarea eventual protejându-l pe el de ceilalți, dar nu și pe ceilalți de posibilitatea transmiterii de către el a virusului)?

Memoriul vine în contextual în care Facultatea de Drept a condiționat participarea studenților la ore de vaccinare sau testare săptămânală, cu costurile suportate de aceștia. La rândul lor, un grup de studenți ai Facultății de Drept ai Universității București a solicitat conducerii instituției începerea cursurilor cu prezență fizică fără discriminare.

Iată memoriul avocaților adresat Consiliului Facultății De Drept din cadrul Universității București:

CĂTRE
CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT – UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
MEMORIU

Astăzi, 07.09.2021, acest memoriu inițiat de un grup de avocați și semnat personal de fiecare dintre aceștia a fost transmis CONSILIULUI FACULTĂȚII DE DREPT din cadrul Universității București, solicitându-se acestei redutabile instituții să nu încalce drepturile studenților – viitori practicieni în Drept – și să nu permită discriminări în actul de educație.

Noi, subsemnații avocați, în calitate de practicieni în Drept ori chiar de părinți ai studenților pentru care luați în discuție în ședința din 9 septembrie 2021 instituirea unor restricții sanitare discriminatorii, exprimându-ne speranța că nu va fi nevoie să fie apărat, prin demersuri judiciare, dreptul tinerilor la un act educațional fără discriminări sanitare, vă supunem atenției

următoarea premisă:

În toată activitatea judiciară, indiferent de tipul sau palierul ei, nu sunt luate în calcul restricțiile pe care le aveți în vedere ca propuneri pentru participarea studenților la cursuri și seminarii. Instanțele, parchetele, sediile de poliție sunt pline de persoane – participanți la actul de justiție sau justițiabili – care nu sunt supuse restricțiilor sanitare pe care le puneți în discuție. Afluxul de oameni este gestionat din punct de vedere pandemic exclusiv prin instituirea unor reguli de igienă si protecție sanitară care nu implică restricționarea lor la actul de justiție ori, în cazul organelor care o aplică, încălcarea dreptului lor la exercitarea profesiei ori chiar dreptul la muncă.

și următoarele aspecte punctuale:

  1. Referitor la opțiunea de testare săptămânală pentru studenții nevaccinați.

Dincolo de lipsa de relevanță a unității de timp propuse, se nasc următoarele încălcări

  • DISCRIMINAREA în raport de studenții vaccinați în egală măsură transmițători ai virusului.

Întrebare: Răspunde juridic Facultatea pentru contaminarea unui student care s-a testat de către un student vaccinat care nu s-a testat?

  • ANIHILAREA caracterului gratuit al învățământului, având în vedere costurile per test, săptămânale pe care este necesar să le suporte un student provenit dintr-o familie cu venit mediu, luând în calcul că se intenționează suportarea acestor costuri de către unitatea de învățământ pentru elevii cu venituri reduse.
  1. Referitor la opțiunea de vaccinare.
  • În România vaccinurile sunt înregistrate ca medicamente la Agenția Națională a Medicamentului, deci se supun aceluiași regim juridic și de practică medicală, precum orice medicament.
  • Vaccinarea, la fel ca testarea de altfel, este o intervenție medicală, definită în cuprinsul 1 pct. d) din Legea nr. 46/2003: ,,Prin intervenție medicală se înțelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic, preventiv, terapeutic ori de reabilitare”.
  • Conform Legii Drepturilor Pacientului și Codului de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România, niciun act medical nu poate avea loc fără consimțământul pacientului: Legea 46/2003 (Legea Drepturilor Pacientului) art.13: ,,Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală, asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate”.
  • Conform Codului de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România art. 11: ,,(1) Nicio intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză. (2) În aceleași condiții, consimțământul se poate retrage în orice moment de către persoana vizată.” Iar conform art. 8 al Codului, pacientul este necesar să beneficieze de maximum de garanții în raport cu situațiile concrete; adică, în condițiile în care există un risc, nimeni nu poate fi obligat să și-l asume împotriva voinței sale.

Întrebarea nr. 1: Garantează Facultatea – la cererea căreia se vaccinează studentul ca să poată participa fizic la cursuri și seminarii – că răspunde pentru orice efect secundar ar putea avea vaccinul?

Întrebarea nr. 2: Cât de liber asumat este actul vaccinării de către student, sub aspectul consimțământului, atât timp cât el este practic forțat să se vaccineze dacă dorește să participe fizic la cursuri?

Întrebarea nr. 3: Garantează Facultatea – la cererea căreia se vaccinează studentul ca să poată participa fizic la cursuri și seminarii – că nu i se va cere studentului, care îsi asumă riscul vaccinării în scopul nobil de trece prin singura școală care îi permite să ajungă practician în Drept, să se și testeze ulterior săptămânal, dat fiind că oricum și el este transmițător de virus ca orice altă persoană umană (vaccinarea eventual protejându-l pe el de ceilalți, dar nu și pe ceilalți de posibilitatea transmiterii de către el a virusului)?

ONORAT CONSILIU,

Facultatea de Drept nu își permite să arunce în derizoriu aspecte juridice esențiale, constituționale. Art. 53 din Constituție arată clar condițiile particulare în care poate opera restrângerea unor drepturi. „(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau libertăţii.

Implementarea obligativității vaccinării ori a testării săptămânale care forțează practic vaccinarea, prin amenințarea de a restrânge accesul la educație al studenților încalcă art. 32 al. 1 din Constituția României care prevede: „Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.”

Potrivit art. 67 din Noul Cod Civil „nicio persoană nu poate fi supusă experienţelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenţii în scop terapeutic ori în scop de cercetare ştiinţifică decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.” Or în cazul de față nu există o lege care să prevadă condiții expres și limitativ ci, dimpotrivă, există o lege care prevede dreptul de a accepta sau refuza o intervenție medicală indiferent cum se numește ea vaccinare sau testare (art 13 din Legea 46/2003 si art. 67 NCC).

Prin instituirea restricțiilor sanitare de către Facultate s-ar ajunge inclusiv la încălcarea disp. art. 49 al.1 din Constituție care prevede: „Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în respectarea drepturilor lor”.

La momentul de față, Statul român nu prezintă nicio garanție că, prin administrarea vaccinului în discuție, unei persoane nu i se pune în pericol, pe termen lung, viața și sănătatea (integritatea fizică sau psihică), la fel cum nu există studii certe privind relevanța testării. Cum este respectat în aceste condiții art. 49 alin. 1 din Constituție?

Anexăm adresa 10040/2021 a Instituției Avocatului Poporului.

Avocați semnatari:
(semnăturile olografe pot fi prezentate oricând la cerere)

Sbârnă Alexandru – Baroul Timiș
Buzgar Adriana – Baroul Cluj
Ana – Corina Săcrieru – Baroul Vrancea și București
Radu Zidaru – Baroul București
Nicolau Raluca – Baroul Suceava
Radu Mariana – Baroul Buzău
Grădinaru Cosmin Florin – Baroul Neamț
Rebei Carmen Daniela – Baroul Neamț
Cremene Dragoș Petru – Baroul Suceava
Maria Lăbunț – Baroul Vrancea
Lăbunț Adrian – Baroul Vrancea
Diana Duca – Baroul Constanța
Martiș Olimpia Beatrice – Baroul Galați
Alina Brezan – Baroul Brăila
Zaharia Elena – Baroul Neamț
Bobîrnac Maria – Baroul Vrancea
Bereholschi Anca – Baroul Suceava
Balatchi Marcel – Baroul Suceava
Croitoru Veronica Marinela – Baroul Suceava
Călugăreanu Mihai – Baroul Suceava
Ploscaru Adrian – Baroul Vrancea
Parascan Mariana – Baroul Suceava
Juravle Mariana – Baroul Suceava
Zaharia Geanina – Baroul Suceava
Doinița Vintilă – Baroul București
Dobrogeanu Păun Mircea Nicolae – Baroul București
Ioana Marian Christian – Baroul București
Melniciuc Ana – Baroul Galați
Ifrim Nicoleta – Baroul Galați
Aluna Radu – Baroul Galați

Citiți și:
Av. Ana-Corina Săcrieru: Înțelegem că suntem în plin război biologic și că distrugerea fizică este miza, însă Dreptul nu a fost încă abolit și nici nu l-au redus la tăcere cu un vaccin „juridic” obligatoriu
Alianța Părinților critică decizia UMF Iași de a condiționa participarea studenților la examene de vaccinare: O decizie profund antidemocratică și abuzivă care îngrădește un drept fundamental al copiilor noștri

 

yogaesoteric
5 octombrie 2021

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More