Unele ipostaze nebănuite ale lui DUMNEZEU TATĂL

Unicul
Acela a cărui sfinţenie nimeni şi nimic nu o poate depăşi
Acela care este întotdeauna primul în tot şi în toate
Acela prin a cărui voinţă omnipotentă totul se manifestă
Acela care deţine suprema cunoaştere suprasensibilă
Acela care, fără încetare, înţelege instantaneu totul
Supremul înţelept, a cărui înţelepciune nimeni nu o egalează
Acela a cărui măreţie este supremă şi nu poate fi niciodată egalată
Suprema lumină, care este prezentă în tot şi în toate
Cel care veghează în mod tainic în veşnicie
Acela a cărui vastitate cuprinde şi îmbrăţişează totul
Cel care în eternitate este a toate cunoscător
Suveranul suprem
Misterul copleşitor al cărui capăt este insondabil
Ghidul suprem şi cel mai înţelept
Cel glorios, a cărui glorie nimeni nu o egalează şi nu o întrece
Acela prin intermediul căruia totul se menţine în manifestare
Acela a cărui demnitate este absolută
Cel imuabil
Acela în care sălăşluieşte în veşnicie tot adevărul
Supremul judecător cel drept şi imparţial
Acela a cărui cunoaştere deplină permite să se distingă totul
Acela care ţine în eternitate seama de tot şi de toate
Supremul martor căruia nimic nu-I scapă
Sublimul absolut, care este neegalat şi misterios
Acela care este cel mai bogat
Acela care a experimentat totul
Acela a cărui mărinimie este neegalată
Stăpânul absolut al tuturor destinelor
Domnul cel misterios al întregii creaţii
Creatorul suprem
Acela care oferă graţia acelora care merită
Iniţiatorul absolut
Acela care face să apară şi să se menţină orice formă
Acela care oferă oricărei făpturi existenţa
Acela care ascultă rugăciunile celor umili şi plini de credinţă
Acela care, atunci când vrea, împiedică nefericirea sau suferinţa
Acela care îi înalţă către el pe cei umili
Acela care îi face să cadă şi să regreseze pe cei orgolioşi
Supremul dătător al vieţii
Acela care conferă cea de a doua Moarte, ce este veşnică,
tuturor acelora care la sfârşit nu au atins nemurirea
Acela care ne face să ne expansionăm extaziaţi în nemărginire
Acela care face ca totul să se contracte la sfârşit
Acela care face posibilă orice transformare
Acela care oferă toate binefacerile
Acela care conferă demnitate
Acela care este supremul determinator
Atotputernicul
Supremul protector
Acela a cărui fermitate este totală
Acela care ne îmbogăţeşte în permanenţă sufletul
Acela a cărui putere este nesfârşită şi inegalabilă
Acela care, până la urmă, impune împotriva a tot şi a toate, Victoria Sa
Acela a cărui compasiune este nesfârşită
Acela care conferă pacea paradisiacă profundă
Acela care este iubirea pură şi nesfârşită
Acela care este eternul moştenitor
Acela care cunoaşte instantaneu şi fără încetare toate adâncurile sufletelor
Acela care, fără încetare, vede totul
Acela care se bucură în mod tainic de recunoştinţa care I se arată, oferind de fiecare dată graţia Sa
Acela a cărui blândeţe este neegalată  
Cel care este, fără încetare, constant
Adevărul ultim
Acela care iartă greşelile şi le face să dispară
Acela a cărui răbdare este neegalată
Acela al cărui calm este în veşnicie perfect
Acela care împlineşte dorinţele bune
Acela care îşi manifestă mila
Acela prin intermediul căruia survine reînvierea
Supremul prieten fidel
Acela a cărui bunăvoinţă este oceanică
Acela care ne oferă, de fiecare dată, toată energia iubirii
Acela care face să se trezească în noi înţelepciunea
Acela care ne iartă greşelile
Acela a cărui generozitate este perfectă şi inegalabilă
Acela care îi protejează pe cei drepţi şi îi fereşte de rău
Acela care domneşte în veşnicie asupra a tot şi a toate câte există

Redactarea finală a acestui text a realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Citiţi şi:
Viziunea lui Enoh: Cea mai veche revelaţie – Dumnezeu vorbeşte omului
Puterea tainică a comunicării cu Dumnezeu

yogaesoteric
22 iulie 2009

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More