VISHNU, zeul erotismului, visează jocul lumii

 
Vishnu este una dintre divinităţile esenţiale ale hinduismului. El reprezintă aspectul Supremei Realităţi care menţine şi susţine Creaţia. Puterea creatoare nesfârşită a lui Brahma dă viaţă tuturor fiinţelor, iar forţa de menţinere nesfârşită a lui Vishnu ocroteşte această viaţă. Adoratorii săi, numiţi Vaishnava, au răspândit Vishnuismul, care astăzi constituie una dintre cele mai mari orientări spirituale ale tradiţiei hinduse. Ca şi Energia Supremă Feminină, Shakti, Vishnu poartă „o mie de nume”, care simbolizează tot atâtea aspecte sau faţete ale sale. Repetarea lor zilnică de către cei care îl adoră este o dovadă vie a credinţei şi fervorii lor.

„Vishnu, Menţinătorul, susţine totul în Creaţie şi are puterea nesfârşită de a se manifesta sub o infinitate de forme. În marele Ocean Cosmic, el se sprijină atât pe Soarele Infinitului, cât şi pe străvechiul Spirit al existenţei, care este Stăpânul Universului.” – Vishnu Purana

„Lakshmi este iubita cea adorată a lui Vishnu; ea este la fel de frumoasă precum zece milioane de răsărituri ale Soarelui şi mulţi o consideră ca fiind însăşi întruchiparea senzualităţii. Cu ochii ei fermecători ca de lotus şi împodobită cu ghirlande de lotuşi, ea este veşnica stăpână a tuturor fiinţelor. Lakshmi se sprijină plină de iubire pe coapsele lui Vishnu şi este cea care conferă oamenilor prosperitatea în întreaga lor viaţă.” – Lakshmi Tantra

Vishnu păstrează sunetul primordial într-o scoică

Există numeroase reprezentări ale lui Vishnu. De cele mai multe ori el apare sub forma unui tânăr foarte frumos cu patru braţe (multiplicitatea braţelor unei zeități este întotdeauna un semn al divinităţii sale, care arată că aceasta poate manifesta mai multe atribute dumnezeiești în acelaşi timp). Într-una din mâini, Marele Zeu Vishnu ţine o scoică, într-alta un disc, în cea de-a treia are un lotus şi în a patra mână ţine un sceptru. Simbolismul scoicii are două aspecte: relaţia sa cu apele primordiale şi folosirea sa ca instrument muzical, evocator al sunetului primordial. Ea este de asemenea considerată a fi emblema celor cinci elemente şi, deci, originea manifestării.

Discul este un simbol solar, ce reprezintă în imaginea clasică a lui Vishnu, tendinţa ascendentă, unificatoare și intelectuală. Puterea de nimicire a ignoranţei şi a întunericului se întâlneşte în mod explicit la simbolismul discului, ca armă ucigaşă, dar şi ca soare. Vishnu distruge astfel răul, iluminând.

Lotusul este un simbol al dezvoltării spirituale şi al armoniei cosmice. Lotusul este de asemenea simbolul apariţiei primordiale a vieţii pe imensitatea neutră a apelor primordiale. Deschiderea bobocului de lotus reprezintă realizarea posibilităţilor conţinute în germenele iniţial, a posibilităţilor fiinţei. Sceptrul este un simbol al puterii şi autorităţii.

Culoarea albastră reprezintă Infinitul, iar reprezentarea simbolică a lui Vishnu cu un trup albastru semnifică forţa sa nemărginită. El este fără nume, fără formă și incomensurabil. Culoarea galbenă este asociată cu energia terestră, iar hainele galbene ale lui Vishnu simbolizează manifestările pe pământ, sub forma emanațiilor sale (cei 10 avatari), pentru a menţine dreptatea şi pentru a distruge răul. Ghirlanda de flori din jurul gâtului său este un simbol al adorării lui Dumnezeu. Piatra preţioasă care îi decorează gâtul arată că Vishnu îndeplineşte dorinţele adoratorilor săi, iar coroana sa este un simbol al puterii şi autorităţii supreme a Divinului. Cei doi cercei semnifică natura duală a creaţiei.

Vehiculul său este un vultur, Garuda, înzestrat cu puteri neobişnuite, care răspândeşte curajul şi cunoaşterea vedică. Se spune că postura corporală din Hatha Yoga, Garudasana, ne pune în rezonanţă telepatică cu sfera de forţă a lui Vishnu.

Cerul său sau sfera subtilă de forţă este oraşul celest Vaikunta, construit în întregime din aur. Toate clădirile sunt ridicate din bijuterii, iar în centrul oraşului există cinci bazine pline de lotuşi albaştri, roşii şi albi. Vishnu este aşezat pe o frunză gigantică de lotus, iar lângă el se află Lakshmi, contrapartea sa feminină.
 
Femeia care îl adoră devine o reprezentare simultană a tuturor femeilor

Zeiţa Lakshmi reprezintă pentru hinduşi succesul şi prosperitatea. Cuvântul „Lakshmi” derivă din sanscritul „Laksya”, care înseamnă „scop”, „ţel”. Ea este zeiţa şansei şi a bogăţiei, atât materiale, cât şi spirituale. Lakshmi este zeiţa adorată de majoritatea familiilor hinduse şi, mai ales, de către femei. Luna octombrie este în mod deosebit consacrată adorării ei.

Lakshmi este descrisă ca fiind o femeie foarte frumoasă, aşezată pe o floare de lotus. În mână are, de asemenea, un mugur de lotus, care simbolizează frumuseţea, puritatea şi fertilitatea. Cele patru braţe ale sale reprezintă cele patru tendinţe ale vieţii umane: dharma, sau corectitudinea, kama sau dorinţa, artha sau bogăţia (prosperitatea) şi moksha sau eliberarea. Cascade de monede de aur curg din palmele ei, sugerând că cei care o adoră vor dobândi prosperitatea. Întotdeauna poarta haine roşii brodate cu aur, roşul simbolizând activitatea, iar aurul – bogăţia. Lakshmi este zeiţa prosperităţii, a bogăţiei, a purităţii şi a generozităţii, este întruchiparea frumuseţii, a graţiei şi a farmecului feminin.

Ea se manifestă împreună cu iubitul ei celest alături de fiecare dintre emanațiile sale pământeşti, multiplicându-se în diferite ipostaze, pentru a deveni numeroasele soţii ale „fiilor” (avatarii) Divinului Său Iubit. Capacitatea tainică a unei femei frumoase, vitale şi rafinate de a deveni simultan „toate femeile” (de a deveni multiplă în manifestările sale ca fiică, soţie, mamă, iubită, amantă, fecioară, soră, etc.) pentru iubitul ei constituie o imensă sursă de energie vitală şi în acelaşi timp reprezintă o contribuţie extrem de revigorantă şi profund armonizatoare pentru un cuplu continent. Tocmai de aceea este bine să urmărim să aducem în cadrul cuplurilor pe care le angrenăm, printr-o transfigurare lăuntrică, arhetipurile divine ale lui Vishnu şi Lakshmi. Este, de asemenea, foarte util să dezvoltăm moduri convenţionale de adorare a acestui cuplu divin prin jocul nostru amoros, abordând multiplele roluri ale bărbatului şi, respectiv, ale femeii şi să vizualizăm, prin intermediul propriei noastre imaginaţii creatoare, bogăţia acestor forme dumnezeiești, pentru a ne explora şi dezvolta cât mai mult propriul nostru potenţial erotic, graţie tainicelor procese de rezonanţă pe care le declanşăm atunci în fiinţa noastră prin comuniunea profundă cu aceste aspecte.
 
Deţinătorul secretului posturilor amoroase

Cuplul arhetipal Vishnu şi Lakshmi, vizualizat în practica tehnicilor de meditaţie în cuplu ca zeu şi zeiţă este identificat cu cele mai înalte aspecte ale sufletului uman. A trăi comuniunea spirituală cu Vishnu sau Lakshmi înseamnă a deveni una cu Stăpânul sau cu Stăpâna Menţinerii, care sunt, de asemenea, întruchiparea bogăţiei spirituale şi a prosperităţii materiale. Vishnu şi Lakshmi patronează erotismul, spontaneitatea, buna-dispoziţia, veselia.

Miturile hinduismului ne spun că fiul spiritual al lui Vishnu şi Lakshmi este zeul iubirii, Kama, o variantă hindusă al lui Cupidon (Eros) din mitologia greco-romană. El are 5 săgeţi cu vârfuri din flori înmiresmate, pe care le lansează dintr-un arc făcut din trestie de zahăr şi cu firul din albine, toate acestea simbolizând simţurile şi jocul amoros. Kama este extrem de frumos, deoarece Shiva i-a dăruit frumuseţea şi tinereţea veşnică. El întruchipează iubirea dintre Vishnu şi Lakshmi, fiind invocat în special primăvara şi întotdeauna în timpul actului amoros. Kama este mereu invocat în inimile iubiţilor, iar faimosul tratat Kama Sutra este chiar cântecul lui. Rati, iubita sa, este întruchiparea sexualităţii rafinate, nesfârşite şi a vitalităţii amoroase.

Conform tratatului Vishnu Purana: „Vishnu şi Lakshimi sunt veşnic uniţi prin jocul extatic al iubirii, şi în acest scop, ei iau diferite forme. Multiplele lor manifestări exterioare, aflate în veşnică transformare, vorbesc despre comunicarea intimă şi profundă dintre cei doi. Ei reprezintă Iubiţii Divini Eterni.”
 
Cel ce aduce umanităţii, de fiecare dată, un mesaj spiritual

Vishnu este adeseori reprezentat dormind pe suprafaţa oceanului cauzal. El „visează” jocul lumii şi totodată oferă diferite metode de menţinere şi identificare cu aspectele superioare divine, proprii Sinelui Dumnezeiesc Esenţă (Atman), iar aceasta se realizează alegând „valurile beatitudinii” din marele Ocean Cosmic al Existenţei.

Este considerat a fi, de asemenea, gardianul umanităţii și păstrătorul dharma-ei, având rolul de a menţine ordinea divină în lume. De fiecare dată când umanitatea are nevoie de un impuls spiritual, el se manifestă prin emanațiile sale pe pământ, în calitate de avatar, un model divin, pentru a arăta oamenilor noi căi de evoluție spirituală. Textele străvechi menţionează nouă astfel de emanații principale (sub forma copiilor săi divini, avatarii) ale lui Vishnu în această lume. Primul avatar a fost un peşte, Matsya; al doilea, o broască ţestoasă, Kurma; al treilea, un porc mistreţ, Varaha; al patrulea un leu; al cincea avatar a fost un pitic, Vamana; al şaselea, un războinic, Parashurama; al şaptelea un erou, Rama; al optulea Balarama, fratele mai mare al lui Krishna și al nouălea avatar a fost Krishna. Al zecelea avatar al lui Vishnu, Kalki, urmează să apară la sfârşitul acestei epoci, Kali Yuga. Se spune că el este călăreţul cosmic al Apocalipsului, care va veni  să distrugă rapid răul care există acum pe pământ, pentru a se putea face, astfel, trecerea la Satya Yuga.

Cu privire la al optulea sau al nouălea avatar există mai multe variante, inclusiv în mitologia hindusă, în care este prezentat Krishna ca fiind cel de-al optulea și Buddha ca fiind al nouălea. Cercetătorii sunt totuși de acord cu faptul că Buddha a fost adăugat ulterior în Purana-e ca fiind avatar al lui Vishnu, iar marii înțelepți ai planetei, care au realizat comuniunea profundă cu Dumnezeu Tatăl, atingând starea de Eliberare Supremă consideră că această asociere a lui Buddha cu avatarii lui Vishnu este falsă, Buddha neavând un asemenea nivel spiritual, cum a avut, de exemplu, mare model divin, Krishna.
 
Traversează lumea din trei paşi

În Veda-e, Vishnu apare ca fiind un zeu solar supranumit „Cel care acţionează” (de la verbul vish – a acţiona), deşi el nu şi-a manifestat acţiunea sa decât prin celebrii săi „trei paşi” ce i-au permis să măsoare fulgerător universul şi cele trei lumi ale sale: fizică, astrală şi cauzală. Aceşti trei paşi sunt consideraţi adeseori a reprezenta răsăritul, apogeul şi asfinţitul Soarelui. Zenitul, „pasul suprem al lui Vishnu”, desemnează tărâmul subtil, secret al preafericiţilor.

Învăţăturile tantrice secrete subliniază rolul femeii de iniţiatoare în tainele sexualităţii transfiguratoare, încarnare a frumuseţii, senzualităţii şi vitalităţii amoroase. Puterea formidabilă a femeii de a iniţia este enormă, constând în primul rând în atitudinea ei mentală faţă de senzualitatea care este abordată atunci doar în sens spiritual. Asumându-şi un rol activ şi explorând cu mult curaj întreaga serie de secrete sexuale în timpul actului amoros o femeie frumoasă, senzuală şi inteligentă  poate conferi o mare putere spirituală iubitului ei.

Această putere enigmatică, forma cea mai înaltă a energiei Supreme Feminine, este o expresie directă a intuiţiei deschise, ea este totodată o energie a înţelepciunii, spontană şi veselă, care poate înlătura rapid, atât pentru ea, cât şi pentru iubitul ei, toate barierele. O asemenea femeie trebuie să-şi iniţieze iubitul cu îndrăzneală în experienţa sa spirituală. Succesul rezidă atunci în pura spontaneitate, în capacitatea ei de a avea încredere în sine şi de a se focaliza cu încredere asupra idealurilor înalte, în aspiraţia ei sinceră de a oferi „ceva de uitat şi de neuitat” iubitului ei. Încrederea uriaşă în sine este o condiţie esenţială în toate ritualurile de iniţiere şi chiar zeiţa din orice femeie care este trezită graţie proceselor de transfigurare este cea care iniţiază în acele momente.
 
Vishnu în tradiţia tantrică

„Aspectul erotic este primul secret al lui Vishnu; acesta este un erotism preponderent legat de puterea hrănitoare şi răcoritoare a lui Soma (Nectarul Divin), de elementul apă şi de înţelepciunea intuitivă, naturală, a simţurilor. Senzualitatea oceanică a sferei de acţiune şi de influenţă a lui Vishnu îşi croieşte drum prin orice convenţionalism şi permite înţelegerea rapidă şi exprimarea naturală şi spontană a diverselor roluri pe care le joacă femeia în creaţie.

Numeroasele posturi amoroase sexuale, în mod conştient şi liber asumate, ajută mult la canalizarea şi sublimarea în diferite straturi ale microcosmosului fiinţei umane a energiilor sexuale subtile, iar procedeele secrete ale învăţăturilor tantrice, care sunt corect realizate, permit elevarea şi ridicarea nivelului dominant de conştiinţă prin transmutarea integrală a potenţialului sexual în energie şi prin sublimarea acestor energii în etajele superioare ale fiinţei umane. Descoperind Paradisul lui Vishnu pe Pământ, cuplul dăruit şi iubitor are posibilitatea de a explora pe deplin adevăratul potenţial al sexualităţii sale.

Forţa nesfârşită a lui Vishnu se manifestă cu cea mai mare putere prin canalul din partea stângă a corpului subtil. Prin acest canal subtil, cunoscut sub numele de Ida Nadi, are loc circulaţia energiei de tip lunar (–) prin corpul uman. Însuşirile sale sunt: umiditatea, receptivitatea, contracţia, supunerea, modestia; atunci când în plan subtil ea este concentrată preponderent către regiunea creierului, în creştetul capului, la nivelul lui Sahasrara, forţa nesfârşită de menţinere a lui Vishnu  transformă înţelepciunea intuitivă în aspiraţie continuă şi în viaţă spirituală ardentă. Forţa lui Vishnu este predominant maternă, instinctivă, imaginativă şi convenţională.” – fragment din„Secretele amorului transfigurator extatic”, de Nik Douglas şi Penny Slinger

Trăirea erotică intensă constituie „sămânţa” fundamentală a spiritualităţii tantrice. Ea este însăşi emoţia pură a iubirii, trăirea benefică ce stimulează pasiunile, înflăcărează simţurile şi trezeşte energia latentă Kundalini ce sălăşluieşte în centrul vital al sexualităţii, Muladhara Chakra. Sentimentul erotic este provocat de plăcutul contact al simţurilor cu lumea exterioară. Atunci când este în mod adecvat rafinat, susţinut şi canalizat (sublimat) cu înţelepciune, erosul transfigurator conduce în mod nemijlocit la experienţa transcendenţei şi la extazul divin. În tradiţia tantrică, Vishnu este considerat a fi stăpânul erotismului şi al apei.

 

Citiţi şi:

Khajuraho: templele iubirii

Tantra Yoga, o viziune globală şi profundă a realităţii 
 

yogaesoteric
martie 2007

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More