2012 – anul Apocalipsei sau al Salvării? (I)

 
de Gregorian Bivolaru
 

Transformările care au început deja și care urmează să se producă într-o manieră accelerată, adeseori surprinzătoare, vor conduce în mod ineluctabil la Marea Trecere care va fi amorsată în cursul anului 2012 și după această dată. Acestea vor implica, înainte de toate, modificări subtile, sublime, profund elevate, energetice într-o proporție de aproximativ 75%, și numai într-o proporție de aproximativ 25% vor fi clare și evidente în lumea fizică.
În realitate, universul nostru lăuntric nu este limitat doar la o a treia dimensiune, cea spațială. În simultaneitate cu acest spațiu în care trăim și pe care îl percepem cu toții în realitatea fizică, există alte spații, cunoscute ca universuri sau lumi paralele.
Un exemplu semnificativ este spațiul eteric, la care putem avea acces atunci când suntem cufundați în stări de transă plenare, benefice, profunde. Tot în asemenea stări izbutim să pătrundem și în planul astral, care are o altă frecvență de vibrație. Acolo există mai multe astfel de lumi distincte care au, fiecare dintre ele, o frecvență specifică de vibrație. Există spații infernale și spații intermediare. Cele intermediare ar putea fi asociate cu ceea ce, în tradiția creștină, se numește purgatoriu. Și există, de asemeni, șapte spații paradisiace.
În aceste spații paradisiace, cunoscute sub numele de Raiuri în tradiția folclorică, avem acces atunci când în universul nostru lăuntric dispunem de o energie uriașă, pe care o putem direcționa prin procesul de sublimare. Întotdeauna, fără excepție, accesul la aceste spații paralele devine cu putință atunci când intrăm într-o tainică și profundă stare de comuniune cu sfera super-gigantică de forță a Marii Puteri Cosmice Bhuvaneshwari. Fiecare dintre aceste spații prezintă o anumită frecvență de vibrație a energiei timpului, distinct modulată. Atunci când reușim să pătrundem, datorită unui proces de rezonanță ocultă, într-unul dintre aceste universuri paralele, avem acces simultan la un alt mod de trăire a energiei tainice a timpului.

În paradis timpul aleargă mai repede

Un aspect cu totul extraordinar, pe care îl experimentăm atunci când reușim să pătrundem într-un spațiu paralel, este apariția unei percepții accelerate a energiei timpului. Cu toate că avem impresia că au trecut doar 10 minute, când revenim în planul fizic constatăm cu uimire că ceasul indică 40 de minute. Accesul la aceste modulări ale energiei tainice a timpului este cu putință prin intermediul comuniunii intime cu sfera super-gigantică de forță a Marii Puteri Cosmice Kali.
Prin urmare, pentru toate experiențele așa-zis paranormale, care țin atât de dimensiunea spațială, cât și de dimensiunea temporală, este necesar să experimentăm comuniunea intimă cu Marile Puteri Cosmice Kali și Bhuvaneshwari.
În cazul dimensiunilor infernale însă, spațiul este întunecos, tenebros, iar energia timpului prezintă o încetinire chinuitoare, exasperantă. Ceea ce acolo pare că a trecut cu greu în 40 de minute sau o oră, atunci când se consultă un ceas din realitatea fizică, se observă că a însemnat de fapt doar 3-4 minute.

Transmutarea și sublimarea deschid zăgazurile energiei

Pentru a accesa diferite spații astrale benefice și timpurile lor corespondente, trebuie să dispunem de o energie lăuntrică uriașă. Cea mai ușoară modalitate pe care o avem la dispoziție este transmutarea biologică la temperatura trupului, a potențialului substanțial sexual în energie. Fiecare gram de substanță pe care reușim să-l transmutăm biologic ne furnizează cantități gigantice de energie pe care le putem folosi întotdeauna pentru a accesa instantaneu și la voință acele dimensiuni paralele care există în simultaneitate.
Ce legătură au toate acestea cu transformările formidabile care au început și care vor deveni extraordinare în cursul anului 2012 și după aceea? Răspunsul este simplu: în zona universului fizic în care există Pământul, va apărea un aport imens de energie, așa cum nu a existat niciodată pe această planetă. Vor apărea de asemenea condiții pentru a accesa în simultaneitate, uneori chiar fără să ne dăm seama, dimensiuni paralele, în care energia timpului curge accelerat.
Fie că vrem, fie că nu vrem, aceste transformări o să apară. Este întocmai ca atunci când aparatul nostru de radio nu poate capta la început anumite posturi, deoarece intensitatea frecvenței lor de vibrație nu este extraordinară. Aceste transformări inevitabile fac însă ca emisiile să devină mult mai puternice, iar aparatul de radio va dispune de o energie imensă care va face cu putință să le capteze la maxim, aproape fără efort.
Având în vedere aceste revelații, este necesar să ne dăm seama că întotdeauna justa și profunda cunoaștere inițiatică este și rămâne o tainică modalitate de a avea acces la o extraordinară stare de putere. Cei proști, sceptici, obtuzi se vor grăbi să spună: „Imposibil, așa ceva nu se va petrece”, dar chiar și asemenea ființe umane vor fi silite să recunoască în viitorul apropiat că vom experimenta ceea ce acum pare de necrezut.
Este necesar să fim pregătiți, pe multiplele niveluri ale universului nostru lăuntric, pentru a face față fără să ne speriem transformărilor bulversante, formidabile care ne așteaptă în viitorul apropiat, în anul 2012 și după aceea. Odată declanșate, vor produce modificări, unele dramatice, care se vor manifesta în lanț.
Toți cei capabili să înțeleagă, prin intermediul unei viziuni inițiatice profunde, fenomenele energetice uluitoare, care se vor produce vrând-nevrând, vor fi în stare să se adapteze și să integreze toate aceste transformări fără a se teme de inevitabila lor amploare.

Vrei-nu vrei, transformarea te ia pe sus

Acest aflux imens de energie fotonică, neutronică, tahionică ce va apărea în curând, va contribui din plin la declanșarea transformărilor extraordinare de pe planeta noastră. Toate aceste particule, – tahionice, fotonice, neutronice, precum și alte tipuri – ni se dezvăluie de fapt ca energii uriașe, care pot fi integrate în universul nostru lăuntric.
Pregătirea pentru întâmpinarea lor se realizează cu ușurință atunci când trupul nostru este purificat, conștiința noastră este deschisă și suntem deja familiarizați în microcosmosul ființei noastre cu sferele tainice de forță ale Marilor Puteri Cosmice Bhuvaneshwari și Kali.

La modul general însă, toate cele zece Mari Puteri Cosmice ne vor ajuta, extraordinar de mult, fiecare în parte, precum și toate la unison, pentru a face față așa cum se cuvine acestor transformări formidabile.

În paralele cu dimensiunea astrală există și cea cauzală, unde spațiul se prezintă complet diferit, iar energia tainică a timpului curge cu totul altfel. Toate aceste dimensiuni și curgeri distincte și modulate ale energiei timpului sunt îmbrățișate în permanență de eternitatea dumnezeiască și fac parte din omniprezența dumnezeiască ce există în veșnicie.
În dimensiunile paralele frecvențele predominante de vibrație devin din ce în ce mai rapide, mai rafinate până când, la un moment dat, se ajunge la lumina dumnezeiască pură. În felul acesta ni se revelează unitatea enigmatică a întregii manifestări care se oglindește permanent în conștiința noastră.
Dacă aspirăm ca ea să acceseze, să recepteze și să descopere prin experiență directă aceste dimensiuni enigmatice, sublime, pure, paradisiace este necesar să o transformăm întâi, să o expansionăm, să o energizăm pe măsură. Mai mult decât atât, nu trebuie să pierdem nicio clipă din vedere că până și atunci când nu ne dăm deocamdată seama, conștiința noastră este și rămâne, clipă de clipă, prezența și manifestarea misterioasă a lui Dumnezeu în om.
Atunci când suntem conștienți într-un mod profund, facem să se manifeste în universul nostru lăuntric prezența inefabilă a lui Dumnezeu Tatăl. De aceea, conștientizarea atentă este și rămâne o modalitate extrem de importantă care ne ajută să ne obiectivăm, să descoperim sensuri noi, să descoperim Supremul Absolut.
Atunci când nu suntem conștienți, când nu suntem atenți, este ca și cum îi întoarcem spatele lui Dumnezeu și, chiar dacă El ne îmbrățișează neîncetat în alte moduri tainice, noi nu suntem deocamdată capabili să-L îmbrățișăm așa cum se cuvine.

Descoperă cu luciditate lumile paralele

Un pas important către această transformare lăuntrică îl reprezintă atingerea, menținerea și aprofundarea unei stări exemplare de luciditate. Prin intermediul ei, atunci când ne concentrăm și suntem din plin atenți asupra momentului prezent, devine cu ușurință posibil să basculăm în dimensiunea formidabilă a învelișului nostru supramental, VIJNANAMAYA KOSHA.
Dacă atunci ne focalizăm într-un mod adecvat asupra plexului cardiac și funcționăm optim la nivelul lui ANAHATA CHAKRA, reușim lesne să ne trezim și să ne dinamizăm ceea ce inițiații și marii yoghini numesc conștiința supramentală, care are drept centru ANAHATA CHAKRA, prin intermediul căreia se trezește înțelepciunea cea enigmatică a inimii.
Datorită conștiinței treze, lucide declanșăm în universul nostru lăuntric procese de rezonanță ocultă ce ne dezvăluie o anumită realitate fie în dimensiunea eterică, fie în universul astral, fie în cel cauzal. Dedesubtul acestei dimensiuni fizice a spațiului pe care o cunoaștem cu toții, frecvențele de vibrație devin din ce în ce mai dense, concretizând și menținând realitatea fizică.
La modul global însă, tot ceea ce se află și există deasupra, se află și există și dedesubt. Ceea ce este sus se oglindește în tot ceea ce este jos, iar ceea ce este jos se oglindește în tot ceea ce este sus, pentru a face cu putință miracolul Totului holografic al manifestării dumnezeiești. Dar întreaga realitate este întotdeauna relativă. Marea majoritate a ființelor umane nu pot vedea, nu pot auzi, nu pot mirosi, nu pot gusta și nu pot simți celelalte lumi paralele sau nu sunt capabili să experimenteze aceste realități misterioase deoarece, deocamdată, nu pot să declanșeze în universul lor lăuntric procese de rezonanță ocultă cu acestea.
Asta nu înseamnă că celelalte lumi nu există. În anumite situații, absența evidentă a dovezilor nu este în realitate o dovadă a absenței. Atunci când ne aflăm în stări profund transformate de conștiință cum ar fi, spre exemplu, starea intensă de transă benefică romantică, intuim cu ușurință, iar pe măsură ce ne deschidem  mai mult și dispunem de energia adecvată, vom putea să ne branșăm și chiar să rămânem într-o tainică stare de comuniune cu acele dimensiuni paralele.
Este ca atunci când, de îndată ce acordăm radioul pe frecvenţa de vibraţie a unui post de radio, realitatea lui este decodată şi prezenţa sa evidentă ne inundă camera. Realitatea lui se dezvăluie pentru noi atât timp cât ne păstrăm pe lungimea de undă corespondentă.
Dar iată că dacă nu se îndoieşte nimeni că posturile de radio există, datorită prostiei şi a scepticismului, obtuzităţii şi larvarităţii în care se complac, de îndată ce vorbim despre aceste universuri paralele, oamenii sceptici strâmbă din nas şi decretează în mod cretin: „Aşa ceva nu există”.

De unde vin şi unde se duc gândurile?

În lumile paralele trăiesc şi se manifestă entităţi diafane, uimitoare, care pot chiar să comunice cu noi atunci când accesăm în propriul nostru univers lăuntric asemenea niveluri transformate de conştiinţă. Pentru a izbuti să accesăm şi să declanşăm apoi procese de rezonanţă ocultă cu aceste realităţi tainice paralele ce există în universul astral şi chiar în lumea eterică, este necesar să manifestăm în prealabil, intenţii clare, puternice, ferme, constante.
De îndată ce avem la dispoziţie energia ocultă necesară, ne putem branşa cu uşurinţă pe frecvenţele de vibraţie ale acelor dimensiuni paralele ce există în simultaneitate cu lumea noastră fizică. Obţinem această energie prin transmutaţia biologică la temperatura trupului a potenţialului creator sexual substanţial în energie sublimată apoi în etajele superioare ale universului nostru lăuntric.
Atunci când pătrundem în aceste lumi paralele avem acces la alte forme de existenţă – pure, elevate, paradisiace. Acolo, existenţa şi realitatea ne apar cu totul altfel – sublime, fascinante, uimitoare în comparaţie cu lumea noastră fizică în care predomină conştiinţa individuală, fizică, limitată, parţială şi, cel mai adesea, duală.

Lumile paralele generează procese de rezonanţă specifice, în strânsă legătură cu gândurile, intenţiile, trăirile pe care le hrănim şi pe care le manifestăm în mod predominant.

Prin urmare, dacă o fiinţă umană hrăneşte în universul ei lăuntric un abis înfricoşător, acesta va deschide o tainică punte de comunicare cu un anumit infern. Vrând-nevrând, cu toate că se laudă că trăieşte în realitatea fizică, un asemenea om ca fi fin ce în ce mai puternic influenţat, afectat, chinuit, bântuit de acea dimensiune, de lumea paralelă infernală cu care intră şi se menţine într-un proces de rezonanţă ocultă, adeseori într-o manieră inconştientă.
Chiar dacă această fiinţă umană nu ştie ce face, fenomenele de rezonanţă pe care le declanşează o deschid instantaneu şi o pun în conexiune cu o anumită lume paralelă ce există în universul astral. Însă o persoană care trezeşte şi dinamizează în universul său lăuntric o tainică punte de legătură cu o lume paradisiacă va fi din plin influenţată în bine.

Raiul sau iadul? E alegerea ta

Ne dăm seama că nu a existat, nu există şi nu va exista în lumea fizică niciun om care să poată pretinde că nu a intrat şi nu s-a menţinut conştient sau inconştient în legătură cu una dintre aceste lumi paralele ce există în simultaneitate în universul astral.

Cei optimişti au însă o stare stenică pregnantă tocmai datorită faptului că se află într-un tainic proces de rezonanţă ocultă cu o anumită lume paralelă benefică, armonioasă, creatoare din universul astral. Pe când, dincolo de aparenţe, un om în mod evident pesimist, se află permanent într-un proces de rezonanţă ocultă cu o anumită lume paralelă inferioară, tristă, ternă, penibilă ce există în universul astral.

În ambele cazuri, aceste procese de rezonanţă ocultă au apărut şi se menţin prin intermediul obişnuinţelor, gândurilor, al unui anumit stil de a acţiona, al unui anumit punct de vedere. Pe ansamblu, frecvenţele dominante de vibraţie ale celor două fiinţe umane prezintă diferenţe considerabile. Atâta timp cât nu suntem pe deplin conştienţi de posibilitatea obiectivă ca celelalte dimensiuni ale realităţii să ne influenţeze în strânsă legătură cu modul nostru preponderent de a gândi, în strânsă legătură cu viziunea noastră lăuntrică, nu remarcăm că putem fi victimele unor astfel de influenţe chinuitoare.
Unii dintre noi observăm numai simptomele, mai mult sau mai puţin dureroase, prin care trupurile noastre reacţionează la asemenea influenţe malefice. Astfel se prezintă realitatea pentru fiinţele umane care intră în rezonanţă ocultă fie cu anumite lumi paralele infernale, fie cu anumite lumi paralele demoniace.
Spre exemplu, chiar dacă unora li se pare inexplicabil, anumiţi oameni devin iritabili tocmai datorită unor influenţe tainice, atrase în universul lor lăuntric din astfel de lumi paralele infernale sau demoniace, în timp ce altora le vine să plângă cu uşurinţă, dar nu de fericire. În anumite cazuri astfel de momente penibile, chinuitoare pot fi extrem de intense şi riscă să dureze zile întregi sau reapar cu intermitenţe de-a lungul mai multor săptămâni.
Fiinţele umane ignorante nici măcar nu bănuiesc că au provocat aceste nefaste procese de rezonanţă ocultă prin modul de a gândi, de a se hrăni ori prin atitudinea lor. În asemenea situaţii, trupul lor primeşte foarte multă energie inferioară, distructivă sau dimpotrivă, contactul cu acele lumi infernale poate să le vampirizeze, să le secătuiască, să le facă să se simtă letargice prin apariţia în aparenţă inexplicabilă a unor dureri care nu au nicio cauză fiziologică.
În strânsă legătură cu aceste procese de rezonanţă ocultă pe care fiecare le stabileşte fie conştient, fie inconştient, cu lumi paralele paradisiace, cu lumi paralele infernale sau demoniace, apar în universul lăuntric al respectivului om simptome specifice. Atunci când sunt anulate cauzele, şi aceste procese de rezonanţă ocultă încetează, efectele dispar ca prin farmec.
Datorită proceselor de rezonanţă ocultă pe care le stabilesc conştient sau inconştient cu anumite lumi paralele inferioare, infernale sau demoniace, unele fiinţe umane au vise stranii, au coşmaruri frecvente pe care nu şi le pot explica. În timp ce altele, care deschid punţi de legătură cu lumi paradisiace, cu universuri angelice pure, diafane au viziuni mirifice, copleşitoare, uneori chiar în timpul stării de veghe.
În viitorul apropiat, gama de transformări surprinzătoare, elevate, energetice va fi vastă şi variată, datorită acestor procese de comunicare cu anumite lumi paralele, sublime care vrând-nevrând vor începe să ne influenţeze din ce în ce mai mult.

Pământul se îmbăiază cu energie

În curând ne putem aştepta la apariţia anumitor energizări extraordinare în special în sfera corpului nostru astral, dar şi în cea a corpului cauzal, care vor apărea datorită valurilor gigantice de energie subtilă în care planeta Pământ va fi îmbăiată literalmente. Aceste valuri uriaşe au început deja să apară, iar intensitatea acestor energii benefice va creşte extraordinar de mult şi în mod inevitabil o să genereze în lumea noastră fizică transformări, unele uluitoare, chiar extreme.
În măsura în care universul nostru lăuntric va fi deschis şi purificat, centrii noştri subtili de forţă vor fi treziţi, dinamizaţi într-un mod armonios şi vom beneficia din plin de pe urma acestor valuri gigantice de energie elevată, binefăcătoare, în care planeta Pământ va fi îmbăiată multă vreme de acum încolo.
Toate aceste transformări excepţionale care au început deja şi se vor accentua rapid în viitorul apropiat nu semnalează sfârşitul lumii în care trăim cu toţii, ci evidenţiază începutul unei noi ere, caracterizate de un nou mod de viaţă, un nou mod de gândire.

Aceste valuri gigantice de energie binefăcătoare ce vor scălda planeta noastră o să creeze o ambianţă subtilă favorabilă, iar în universul nostru lăuntric vor genera premise creatoare.

Prin aspiraţiile pe care le vom manifesta cu putere, dar şi prin intermediul intenţiilor clare şi ferme pe care le vom genera, vom reuşi să folosim, să canalizăm şi să direcţionăm aceste energii imense şi să facem salturi spirituale imense. În măsura în care vom utiliza într-un mod înţelept aceste energii, vom face să apară transformări profunde, rapide şi durabile.
 
Citiți continuarea acestui articol
 

Citiți și:

Energia tahionică, o nouă paradigmă în vindecarea holistică (1)


Împărăţia lui DUMNEZEU este Iubire pură, şi acolo unde domneşte iubirea Lui se află şi El


 
 

yogaesoteric

14 decembrie 2012

 
 
 
 
 
 
 
 

Also available in: English

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More