A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER A FÖLD MEGMENTÉSÉÉRT

 

Program hétfőtől- szombatig :
Vasárnapi különleges program: 06:00 – 06:20 18:00 – 18.20 06:00 – 06:30 18:00 – 18:30 09:00 – 09:20 21:00 – 21:20 09:00 – 09:30 21:00 – 21:30 12:00 – 12:20 00:00 – 00:20 12:00 – 12:30 00:00 – 00:30 15:00 – 15:20 03:00 – 03:20 15:00 – 15:30 03:00 – 03:30

 

ELŐZETES FELKÉSZÜLÉS

– Iránytűvel kimérjük merre van Kelet vagy Napkelte (ahol a Nap felkel).
– Hátasszékre ülünk, arccal Napkelet felé fordulva.
– A keleti falra elhelyezzük a Földet ábrázoló képet a szem magasságában (annak megfelelően, ahogy a széken ülünk).
– Ha többen végezzük ugyanabban a szobában a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT, mindenkinek külön szék és külön kép szükséges.
– Kezdés előtt 7 perccel meggyújtunk 1 gyertyát.
 

A GYERTYA FELAJÁNLÁSÁNAK SZENT FORMULÁJA
(a gyertya meggyújtása előtt, állva mondjuk el, arccal Kelet felé fordulva):
 „ITT ÉS MOST TELJESSÉGGEL ODAAJÁNDÉKOZOM EZT A FÉNYT A JÓISTENNEK ÉS AZ Ő FÉNYANGYALAINAK, ÉS EGYBEN KÖNYÖRGÖM HOZZÁ ÉS HOZZÁJUK, HOGY REJTÉLYES MÓDON HELYEZZÉK ÁT ÉS ALKIMIZÁLJÁK EZT A FÉNYT, HOGY AZ A TÚLVILÁGRA JUSSON. ISTEN AKARATA ÉS ISTEN ANGYALAINAK SEGÍTSÉGE ÁLTAL VÁLJON ENNEK A LÁNGNAK AZ ENERGIÁJA TELJESSÉGÉBEN EGY JÓTÉKONY FÉNNYÉ ÉS MARADJON IS AZ, ÉS AZ ISTEN KEGYELMÉVEL ÉS MINDENHATÓSÁGÁNAK MEGNYILVÁNULÁSÁVAL EGYÜTT TELJES MÉRTÉKBEN JÁRULJON HOZZÁ AHHOZ, HOGY SIKERÜLJÖN AZ ISTENTŐL KAPOTT SEGÍTSÉG ÁLTAL MINDÖRÖKRE ELKERÜLNI AZT A SZÖRNYŰSÉGES KATAKLIZMÁT, AMELY A BOLYGÓNKAT ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉGET FENYEGETI.
 ISTEN MINKET ÚGY SEGÉLJEN. ÁMEN! ÁMEN! ÁMEN!”

0.  SZAKASZ

(ezt a szakaszt lábon állva, behunyt szemmel, arccal Kelet felé fordulva végezzük):
15-20 másodpercig behunyt szemmel maradunk és minél jobban befele fordulva ünnepélyesen keresztet vetünk és ezt mondjuk magunkban:
1. AZ ATYA,
2. A FIÚ,
3. ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN,
4. ÁMEN!

1. SZAKASZ. A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER GYÜMÖLCSEINEK ÜNNEPÉLYES FELAJÁNLÁSA AZ ATYAISTENNEK
(ezt a szakaszt lábon állva, arccal Napkelet fele fordulva végezzük)
 „URAM, ISTENEM, MENNYEI ATYÁM, ITT ÉS MOST, TELJESEN ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL NEKED AJÁNDÉKOZOM ENNEK A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERNEK A GYÜMÖLCSEIT, AMELY AZ ISTENTŐL ÉRKEZŐ SEGÍTSÉG ÁLTAL A FÖLD BOLYGÓ ÉS MINDEN EMBER BÁRMILYEN BOLYGÓSZINTŰ KATAKLIZMÁTÓL VALÓ TELJES VÉDELMÉRE TÖREKSZIK. ÁMEN! ÁMEN! ÁMEN!”
15 másodpercen keresztül érzékeljük a választ. Ha nem kapunk beleegyező választ, nem végezzük el a LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT.

2. SZAKASZ. AZ ŐRANGYAL ÉS AZ EGYIK ARKANGYAL VEZETÉSÉNEK, INSPIRÁLÁSÁNAK ÉS SEGÍTSÉGÉNEK MEGIDÉZÉSE
(az arkangyalt előzetesen, örökre szólóan választjuk ki)
(ezt a szakaszt széken ülve, arccal Kelet felé fordulva végezzük)

A. Az ŐRANGYALT megidéző formula:
 „TISZTA ÉS ÁLDOTT ŐRANGYAL, ALÁZATTAL, SPIRITUÁLIS VÁGGYAL ÉS HITTEL TELVE KÉRLEK JÖJJ SEGÍTSÉGEMRE, VEZESS ENGEM ÉS NYÚJTS SZÁMOMRA INDÍTTATÁST, HOGY SIKERESEN VÉGREHAJTSAM ITT ÉS MOST EZT A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT, ANNAK MINDEN SZAKASZÁVAL EGYÜTT. SZERETETTEL ÉS HÁLÁVAL KÖSZÖNÖM NEKED MINDAZT, AMIT MINDEN ALKALOMMAL NYÚJTASZ NEKEM.”
Tudatosítjuk az Őrangyal jelenlétét és a vele való fenséges közösséget. (legtöbb 45 másodperc)

B. Az (előzetesen kiválasztott) ARKANGYALT megidéző szent formula:
 „SZENT ÉS ÁLDOTT ……… ARKANGYAL, ALÁZATTAL, SPIRITUÁLIS VÁGGYAL ÉS ISTENBE VETETT HITTEL KÖNYÖRGÖM HOZZÁD ÁLLJ MELLÉM, ADJ IHLETET ÉS TARTS FENN, ITT ÉS MOST, HOGY SIKERESEN VÉGREHAJTSAM EZT A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT, ANNAK MINDEN SZAKASZÁVAL EGYÜTT. UGYANAKKOR KÖNYÖRGÖM HOZZÁD, TÁVOLÍTS EL TŐLEM MINDEN KÍSÉRTÉST, AMELY VALAHA MEGJELENHET, VALAMINT BÁRMILYEN NEHÉZSÉGET VAGY KÉTELKEDÉST, AMELY ESETLEG FELLÉPHET. SZERETETTEL ÉS HÁLÁVAL KÖSZÖNÖM NEKED MINDAZT, AMI MINDEN ALKALOMMAL NYÚJTASZ MAJD NEKEM, AMIKOR IHLETET ADSZ ÉS FENNTARTASZ.”  
Tudatosítjuk a fenséges közösséget a kiválasztott Arkangyallal (legtöbb 45 másodperc).

3. SZAKASZ. A SZENTLÉLEK REJTÉLYES ENERGIÁJÁVAL VALÓ TELJES ÉS MÉLY KÖZÖSSÉG
(ezt a szakaszt széken ülve, arccal Kelet felé fordulva végezzük)
A SZENTLÉLEK ünnepélyes, őszinte és hittel teli megidézése:
 „BENSŐSÉGES, TÖKÉLETES, REJTÉLYES ÉS ISTENI ÉLETET ADÓ SZENTLÉLEK, MEGIDÉZLEK ÉS ALÁZATTAL, SPIRITUÁLIS VÁGGYAL ÉS LÉTEZÉSEDBE VETETT HITTEL KÖNYÖRGÖM HOZZÁD, TARTS FENN A TE VÉGTELEN ÉS TELJES ERŐDDEL ÉS SEGÍTS NEKEM, HOGY SIKERESEN VÉGREHAJTSAM, ITT ÉS MOST, EZT A LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZERT, ANNAK MINDEN SZAKASZÁVAL EGYÜTT. SZERETETTEL ÉS HÁLÁVAL KÖSZÖNÖK NEKED MINDEN ISTENI HARMÓNIÁBA VALÓ BEILLESZTÉST, FENNTARTÁST VALAMINT JÓTEVŐ, TITOKZATOS ENERGIÁT, AMELYET MINDEN ALKALOMMAL NEKEM KÍNÁLSZ.”
Tudatosítjuk a tiszta, lelkesítő, felemelő és euforikus beilleszkedést egy hatalmas, rejtélyes intim valóságba és ugyanakkor a bámulatos határtalanság állapotát. (legtöbb 45 másodperc)

4. SZAKASZ. AZ ISTENI KEGYELEM, AZ ISTENI MINDENHATÓSÁG ÉS AZ ISTENI AKARAT MEGIDÉZÉSE ÉS ÉRZÉKELÉSE
(ezt a szakaszt széken ülve, arccal Kelet felé fordulva végezzük)
A bal tenyerünket felfele fordítva a bal térdre helyezzük (a balkezesek fordítva, a jobb tenyeret).

a) AZ ISTENI KEGYELEM megidézésének szent formulája:
 „ITT ÉS MOST, ERŐS, MÉLYSÉGES ÉS TELJES HITTEL LÉNYEMBE HÍVOM AZ ISTENI KEGYELEM REJTÉLYES ÉS TELJES MEGNYILVÁNULÁSÁT, MAJD PEDIG ERŐSEN ARRA TÖREKSZEM, HOGY MINÉL TISZTÁBBAN ÉS ERŐSEBBEN ÉREZZEM ANNAK FELHALMOZÓDÁST A BELSŐ UNIVERZUMOMBAN.
MÉLYEN ÉS TELJESEN MEG VAGYOK GYŐZŐDVE ARRÓL, HOGY EZ ANNAK A CSODÁLATOS SEGÍTSÉGNEK KÖSZÖNHETŐEN TÖRTÉNIK, AMELYET A MENNYEI ATYA – ISTEN – NEKEM KÍNÁL.”
Tudatosítjuk az Isteni Kegyelem titokzatos energiájának nagyon finom energiaáramlat formájában történő felvételét a tenyerünkön keresztül, és majd az egész testünkben és lényünk kifinomult burkaiban való felhalmozódását. (legtöbb 30 másodperc)

b) Az ISTENI MINDENHATÓSÁG megidézésének szakrális formulája:
 „ITT ÉS MOST, ERŐS, MÉLY ÉS TELJES HITTEL LÉNYEMBE HÍVOM AZ ISTENI MINDENHATÓSÁG REJTÉLYES ÉS TELJES MEGNYILVÁNULÁSÁT, MAJD ERŐSEN ARRA TÖREKSZEM, HOGY MINÉL TISZTÁBBAN ÉS ERŐSEBBEN ÉREZZEM ANNAK MEGNYILVÁNULÁSÁT A BELSŐ UNIVERZUMOMBAN.
MÉLYEN ÉS TELJESEN MEG VAGYOK GYŐZŐDVE ARRÓL, HOGY EZ ANNAK A CSODÁLATOS SEGÍTSÉGNEK KÖSZÖNHETŐEN TÖRTÉNIK, AMELYET A MENNYEI ATYA – ISTEN – NEKEM KÍNÁL.”


Tudatosítjuk az Isteni Mindenhatóság valóságának megnyilvánulását nagyon finom energiaáramlat formájában a tenyerünkön keresztül, és majd az egész testünkben és lényünk kifinomult burkaiban való felhalmozódását. (legtöbb 30 másodperc)

c) Az ISTENI AKARAT ENERGIÁJA megidézésének szent formulája:
 „ITT ÉS MOST, ERŐS, MÉLY ÉS TELJES HITTEL LÉNYEMBE HÍVOM AZ ISTENI AKARAT REJTÉLYES ÉS TELJES MEGNYILVÁNULÁSÁT, MAJD PEDIG ERŐSEN ARRA TÖREKSZEM, HOGY MINÉL TISZTÁBBAN ÉS ERŐSEBBEN ÉREZZEM ANNAK FELHALMOZÓDÁST A BELSŐ UNIVERZUMOMBAN.
MÉLYEN ÉS TELJESEN MEG VAGYOK GYŐZŐDVE ARRÓL, HOGY EZ ANNAK A CSODÁLATOS SEGÍTSÉGNEK KÖSZÖNHETŐEN TÖRTÉNIK, AMELYET A MENNYEI ATYA – ISTEN – NEKEM KÍNÁL.”

Tudatosítjuk az Isteni Akarat titokzatos energiájának megnyilvánulását nagyon finom energiaáramlat formájában a tenyerünkön keresztül, és majd az egész testünkben és lényünk kifinomult burkaiban való felhalmozódását. (legtöbb 30 másodperc)

5. SZAKASZ. A HÁROM ISTENI ENERGIA (AZ ISTENI KEGYELEM, AZ ISTENI MINDENHATÓSÁG ÉS AZ ISTENI AKARAT)  BELSŐ UNIVERZUMUNKBA VALÓ FELVÉTELE ÉS EGYESÍTÉSE VAGY „SPIRITUÁLIS KEVEREDÉS“
(ezt a szakaszt széken ülve, arccal Kelet felé fordulva végezzük)
– Tudatosítjuk ezen titokzatos isteni aspektusoknak a bal kéz szintjén történő felvételét, összegyűlését és egyenlő, egyidejű megnyilvánulását valamint belső lényünkben és a testünkben való egyesülését, ami egy energetikai túlcsordulási állapotot idéz elő.
– Egy sajátos isteni csatornává válunk, egy OKKULT ISTENI KÖZVETÍTŐVÉ, amiben és amin keresztül megnyilvánul az Atyaisten.
– Felfedezzük, hogy valójában MINDANNYIAN AZ ATYAISTEN REJTÉLYES VALÓSÁGÁNAK KÉPÉRE ÉS HASONLATOSSÁGÁRA vagyunk teremtve.
– Végül külön tudatosítjuk azt az óriási és leírhatatlan tapasztalatot, hogy az Univerzum végtelen EGÉSZE aktívan tükröződik bennünk és mi teljesen és mélyen beilleszkedünk, mint RÉSZEK (akik megtaláltuk küldetésünket) a gigantikus Makrokozmikus EGÉSZBE.
– A végtelenbe kiterjedve érezzük magunkat, teljesen és euforikusan beilleszkedve az Atyaisten szupergigantikus  rejtélyes valóságába.
(Fontos, hogy ez a rész legkevesebb 2 percet tartson)

6. SZAKASZ. A MÓDSZER TULAJDONKÉPPENI VÉGZÉSE
(ezt a szakaszt széken ülve, arccal Kelet felé fordulva végezzük)
Elmondjuk a szent formulát:
„URUNK, ISTENÜNK, MENNYEI ATYÁNK, ALÁZATTAL, ERŐS, TELJES ÉS MÉLYSÉGES HITTEL KÖNYÖRGÜNK HOZZÁD, SEGÍTS NEKÜNK A TE NAGY IRGALMAD SZERINT, HOGY VEZEKELJÜNK ÉS UGYANAKKOR SEMMISÜLJÖN MEG, A TE HATALMAS KÖNYÖRÜLETEDNEK VALAMINT EZEN LEGFELSŐBB ÉS HATÉKONY MÓDSZER ISTENI GYÜMÖLCSEINEK KÖSZÖNHETŐEN, MINDEN BŰNÜNK ÉS GAZTETTÜNK, AMELLYEL MI, EMBEREK KIÉRDEMELTÜK A TE BÜNTETÉSED. KÖNYÖRGÜNK HOZZÁD, A TE VÉGTELEN IRGALMAD SZERINT SEGÍTS RAJTUNK, HOGY MI MINDANNYIAN NE A BÜNTETÉSED, HANEM A MEGBOCSÁTÁSOD ÉS AZ EGYÜTTÉRZÉSED ÉRDEMELJÜK KI. MINDIG EGYÜTT KÖNYÖRGÜNK HOZZÁD, SZERETETTEL, ISTENI REMÉNNYEL ÉS HÁLÁVAL TELVE, HOGY MINDÖRÖKRE TÁVOLÍTSD EL TŐLÜNK, EMBEREKTŐL A SZENVEDÉS KELYHÉT. MINDIG CSAK A TE AKARATOD LEGYEN MEG, AHOGY A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS. ÁMEN! ÁMEN! ÁMEN!
Tudatosítjuk az Istentől jövő rejtélyes, túláradó választ, amely elárasztja a lényünket egy finom és felemelő energiaáram formájában, mely fentről lefelé árad és a fejtetőn keresztül lép be a testünkbe.

A 6. szakasz konkrét megvalósítása:

– Jobb karunkat felemeljük úgy, hogy az alkarral kb. 60-fokos szöget zárjon be, a tenyeret előre fordítjuk.
– Tudatosítjuk a három isteni energia (az Isteni Kegyelem, az Isteni Mindenhatóság és az Isteni Akarat) egyidejű, folyamatos felvételét a bal tenyerünkön keresztül; ezek összekeverednek és rejtélyes módon  kombinálódnak, majd a testbe és a kifinomult burkokba áramlanak, egy isteni telítettségi állapotot hozván létre.
– Nyitott szemmel, pislogás nélkül, figyelmünket a Földgolyó képére irányítjuk, és határozottan, folyamatosan kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy mindezek az isteni jellegek a jobb tenyerünkön és ujjainkon keresztül egy folyamatos áramlatban, egy óriási artézi kúthoz hasonlóan, a földgolyó energetikai-szubtilis környezetére legyenek irányítva.


– Behunyjuk a szemeinket és tudatosítjuk az isteni titokzatos jellegek ezen folyamatos áramlását a lényünkön keresztül, ami egy rejtélyes isteni csatornává válik, amin keresztül ezek az isteni energiák megnyilvánulnak.
– Amikor érzékeljük, hogy a tenyerünkön kiáradó összetett energia csökkenni kezd, kinyitjuk a szemünket és az Istentől való segítség által, szólítjuk ennek a rejtélyes isteni jellegekből álló áramlatnak az újra megjelenését és megnyilvánulását.
– Így folytatjuk a technika által megadott idő leteltéig (19 perc, illetve 29 perc vasárnap), 1 percet az utolsó szakasz elvégzésére hagyunk.
(Nagyon fontos, hogy ez a szakasz a hét folyamán legkevesebb 8 percig, illetve vasárnap legkevesebb 15 percig tartson!)

7. SZAKASZ. HÁLÁNK KIFEJEZÉSE AZ ATYAISTENNEK
(Ezt a szakaszt állva, arccal Kelet felé fordulva végezzük)
A köszönetadás szent formulája:
„URUNK, ISTENÜNK, MENNYEI ATYÁNK, ALÁZATTAL ÉS HÁLÁVAL KÖSZÖNETET MONDUNK NEKED, HOGY MEGHALLGATTAD ALÁZATOS ÉS ŐSZINTE IMÁINKAT. SZERETETTEL ÉS HÁLÁVAL KÖSZÖNJÜK, HOGY SEGÍTESZ RAJTUNK, EMBEREKEN, A TE NAGY IRGALMAD SZERINT. DICSŐSÉG NÉKED, MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ, ÉS MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ. ÁMEN! ÁMEN! ÁMEN! 
Egy fenséges, euforikus áramlást érzünk fentről lefele a lényünkbe szállni, valahányszor őszintén köszönetet mondunk az Atyaistennek! 
 

A FÉNYÁLDOZAT SZENT FELAJÁNLÁSI FORMULÁJA (25 gyertya)

Ezt a formulát lábon állva, arccal Napkelet fele fordulva mondjuk el:
„ITT ÉS MOST TELJESSÉGGEL ODAAJÁNDÉKOZOM EZT A FÉNYT A JÓISTENNEK ÉS AZ Ő FÉNYANGYALAINAK ÉS EGYBEN KÖNYÖRGÖM HOZZÁ ÉS HOZZÁJUK, HOGY REJTÉLYES MÓDON HELYEZZÉK ÁT ÉS ALKIMIZÁLJÁK EZT A FÉNYT, HOGY JUSSON EL A TÚLVILÁGRA, A MENNYEK KIRÁLYSÁGÁBA. ISTEN AKARATA ÉS ISTEN ANGYALAINAK SEGÍTSÉGE ÁLTAL VÁLJON ENNEK A LÁNGNAK AZ ENERGIÁJA TELJESSÉGÉBEN EGY JÓTÉKONY FÉNNYÉ ÉS MARADJON IS AZ, ÉS TELJES MÉRTÉKBEN JÁRULJON HOZZÁ MINDAZON BŰNÖK ÉS TÖRVÉNYSZEGÉSEK LEVEZEKLÉSÉHEZ ÉS MEGSEMMISÍTÉSÉHEZ, AMELYEK MIATT MI, EMBEREK, MEGÉRDEMELJÜK ISTEN BÜNTETÉSÉT.
A felajánlást a következő formulával zárjuk:
 „ISTEN MINKET ÚGY SEGÉLJEN. ÁMEN! ÁMEN! ÁMEN!”

A TELJES BÖJT SZENT FELAJÁNLÁSI FORMULÁJA

Ez a böjt pénteken, 6:00 órától kezdődik és egészen szombat 6:00 óráig tart, ez idő alatt csak vizet iszunk. (kivételes helyzetekben fogyaszthatunk gyógynövényeket és végrehajthatjuk az AMAROLI jógatechnikát)

Pénteken 5:50-kor a következő felajánlási formulát mondjuk el:
 „ITT ÉS MOST, TELJESEN ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL FELAJÁNLOM ENNEK A BÖJTNEK AZ ÖSSZES TITOKZATOS GYÜMÖLCSÉT AZ ATYAISTENNEK.
UGYANAKKOR ESEDEZEM A JÓISTENHEZ, HOGY TELJESSÉGÉBEN ÍRÁNYÍTSA ÁT ÉS ALKIMIZÁLJA A HATÁSOKAT OLYANKÉPP, HOGY AZ ÖSSZES JÓTÉKONY ENERGIA, AMELY ILY MÓDÓN LÉTREJÖN ÁTKERÜLJÖN A TÚLVILÁGRA, A MENNYEK KIRÁLYSÁGÁBA ÉS AJÁNDÉKKÉNT LEGYEN FELKÍNÁLVA A MENNYEI ATYÁNAK. LEGYEN, HOGY ISTEN AKARATÁBÓL MINDEZEN JÓTÉKONY ENERGIA TELJESSÉGÉBEN ÁTALAKULJON ÉS MARADJON MEG EGY TITOKZATOS ÉS FENSÉGES JÓTÉKONY ERŐNEK, AMELY A KÉSÖBBIEKBEN TELJES MÉRTÉKBEN HOZZÁJÁRUL, AZ ATYAISTEN KEGYELMÉVEL ÉS VÉGTELEN KÖNYÖRÜLETÉVEL EGYÜTT, MINDAZON BŰNÖK ÉS TÖRVÉNYSZEGÉSEK LEVEZEKLÉSÉHEZ ÉS MEGSEMMISÍTÉSÉHEZ, AMELYEK MIATT MI, EMBEREK, MEGÉRDEMELJÜK ISTEN BÜNTETÉSÉT.“

A felajánlást a következő formulával zárjuk:
 „ISTEN MINKET ÚGY SEGÉLJEN. ÁMEN! ÁMEN! ÁMEN!” 
A „NEM AZ APOKALIPSZISRE“ világszintű program attól a dátumtól kezdődik, amikor tudomást szereztünk a létezéséről és minden megszakítás nélkül tart egészen 2014. december 29.-ig.
 
 
 
 
 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More