Aforisme despre frumuseţe…

 

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

• Frumuseţea, chiar deplină, a trupului fără de bun-simţ, fără de bunătate şi lipsită de înţelepciune este întocmai precum o floare veştejită.

• Frumuseţea deplină a trupului este, analogic vorbind, întocmai precum o floare; faima, chiar foarte mare, este întocmai precum o adiere ceva mai puternică de vânt.

• Frumuseţea, chiar deplină, a trupului se dovedeşte a fi pentru unele fiinţe umane o calitate înşelătoare şi trecătoare, mai ales atunci când nu este mereu hrănită de Iubire, de o mare Bunătate, de energia abundentă a Erosului Pur, de o Bunăvoinţă exemplară şi mai ales de izvorul Înţelepciunii.

• Apare o rară potrivire între o frumuseţe deplină a trupului şi o viaţă mereu pură, impecabilă, nepătată.

• Atunci când nu este hrănită din abundenţă cu energia Bunătăţii dumnezeieşti, cu energia Iubirii dumnezeieşti, cu energia Erosului Pur dumnezeiesc şi cu energia Entuziasmului dumnezeiesc, frumuseţea fizică, trupească se ofileşte şi se dovedeşte a fi un dar trecător.

• Aşa cum bunurile ce au fost pierdute pentru totdeauna nu se mai regăsesc nicicând; aşa cum o strălucire stinsă, chiar dacă obiectul care o reflecta este lustruit, nu-şi mai revine, aşa cum florile moarte zac pe jos iar apoi putrezesc; aşa cum sticla ce a fost spartă în mii de bucăţi nu poate fi refăcută cu niciun fel de ciment… tot astfel frumuseţea trupească estompată, ofilită este apoi pierdută pe vecie, în ciuda medicamentelor paliative, a trudei neadecvate şi a banilor cheltuiţi.

• Valoarea frumuseţii impecabile o stabileşte mai ales judecata privirii atente, pătrunzătoare a celui ce este transformat spiritual, şi nicidecum o reclamă vulgară ce este trâmbiţată de vocea unui abil negustor.

• Ce-i îndrăgit de o inimă deschisă şi în mod constant iubitoare cu o mare putere ne apare de asemenea ca fiind frumos.

• E-n lume multă frumuseţe, unul dintre fructele minunate care, cu cât mai cu nesaţ îl guşti, cu-atât mai dulce îţi apare.

• Frumuseţea fizică trupească ce este lipsită de iubire, ce este lipsită de bunătate, ce este lipsită de dumnezeieştile virtuţi, ce este complet lipsită de înţelepciune este adeseori o ispititoare momeală: te atrage, te înhaţă, adeseori te înlănţuie, iar uneori te şi nenoroceşte dacă nu eşti atent, lucid şi înţelept.

• Frumuseţea estetică veritabilă, pură, ce este atent contemplată aduce în fiinţă o delicioasă uitare de sine, provoacă euforice stări de reverie, ba chiar generează minunate clipe de fericire.

• Pe o singură idee misterioasă ce este expresia Înţelepciunii absolute dumnezeieşti şi care este în mod dumnezeiesc însufleţită este creat şi alcătuit tot Macrocosmosul, şi numai pe ea poate să se întemeieze Frumuseţea dumnezeiască supremă şi chiar Perfecţiunea dumnezeiască. Nu există o altă idee dumnezeiască la fel de frumoasă şi perfectă, aşa cum nu există altceva la fel de desăvârşit precum este în veşnicie Adevărul Ultim Dumnezeiesc.

• Natura în totalitatea ei este exclusiv frumoasă; chiar şi urâţenia ei aparentă este totdeauna mult mai plăcută decât nu contează ce frumuseţe artificială. Frumuseţea artificială ne apare dincolo de aparenţe ca fiind o excesivă adulare erotică, personală a trupului; iar cine se adulează în felul acesta suportă totdeauna consecinţele.

• Frumuseţea, chiar deplină, ce este însă complet lipsită de anumite Atribute Dumnezeieşti, cum ar fi Iubirea, Bunătatea, Erosul Pur, Umorul stenic, Compasiunea, este întocmai precum o pară: atunci când se coace prea mult cade din pom, iar apoi se strică.

• Frumuseţea de tot felul ce este deplină se aseamănă cu rachiul: băut de cel înţelept în mod atent, lucid şi cu măsură deschide apoi apetitul şi face să apară bucuria de a trăi. Atunci când este băut peste măsură, rachiul îmbată şi, în timp, chiar îmbolnăveşte.

• Frumuseţea deplină a trupului minunat, vital şi armonios al femeii este pentru un bărbat viril şi puternic ceea ce este magnetul puternic pentru ceva de fier.

• Mândria femeilor nu este o simplă pudoare severă sau doar dragoste de datorie, căci adeseori aceasta este preţul înalt pe care amorul lor propriu îl pune pe frumuseţea lor dumnezeiască.

• Femeile ce sunt extraordinar de frumoase ne apar ca fiind cea mai frumoasă jumătate a lumii.

• Atunci când scrii ceva într-un mod inspirat despre o femeie ce este foarte frumoasă, este în prealabil necesar să-ţi înmoi pana în culorile paradiziace ale curcubeului şi apoi să-ţi presari rândurile cu pulberea de pe aripile fluturilor.

• Frumuseţea deplină a trupului este întocmai precum o floare al cărei parfum tainic este Iubirea, Erosul Pur, Armonia, Bunăvoinţa şi Bunătatea.

• Fiţi blânzi şi îngăduitori cu toată lumea, dar nu la nesfârşit şi cu voi înşivă; frumuseţea pură, inefabilă a sufletului transpare din starea de umilinţă, dar mai ales din credinţa puternică în Dumnezeu pe care o manifestăm.

• O femeie ce este foarte frumoasă la trup place ochilor, o femeie ce este foarte frumoasă la trup şi foarte bună la suflet place totodată şi inimii; una este un giuvaier, cealaltă este o imensă comoară, nesfârşită ce ni se oferă şi care ne transformă lăuntric.

• Frumuseţea deplină a trupului este imperios necesar să fie legată de o mare şi constantă bunătate, căci altfel, psihicul cel urât o estompează, o diminuează şi o învinge.

• Adevărata Simplitate dumnezeiască adaugă o mare bunătate frumuseţii depline a trupului.

• Câştigă-ţi şi apoi păstrează-ţi nealterată frumuseţea nu numai la înfăţişare, ci în felul tău mereu pur, ba chiar dumnezeiesc de viaţă.

• Nu numai Natura face să fie şi să rămână foarte frumoasă la trup femeia, ci mai ales iubirea ei imensă, constantă şi profundă ce este dublată de o senzualitate puternică, care este expresia acumulării din abundenţă în fiinţa ei a energiei subtile sublime a Erosului Pur.

• Atunci când pledează Frumuseţea pură, deplină, cam toţi oratorii amuţesc datorită admiraţiei intense ce apare atunci spontan în fiinţa lor.

• Iubirea imensă, constantă şi puternic transfiguratoare poate zări cu uşurinţă frumuseţea reală deocamdată latentă ce este ascunsă acolo unde ceilalţi, care sunt pripiţi şi superficiali, văd numai defecte.

• Grijile copleşitoare, dar şi stresurile mari, neîncetate sunt hoţii cel mai adesea nebănuiţi ai frumuseţii trupeşti. Este deja cunoscut că necazurile ce nu sunt prompt depăşite ofilesc apoi repede frumuseţea.

• Femeile frumoase nu ştiu că frumuseţea lor trupească chiar impecabilă are aripi şi o să zboare de la ele prea repede daca nu este în Permanenţă şi din plin preţuită, dar mai ales în mod constant fructificată la adevărata ei valoare în special prin intermediul fuziunilor amoroase lungi, extaziante, ce se bazează, de fiecare dată, pe o continenţă sexuală amoroasă deplină.

• Cei care sunt nişte mari înţelepţi ştiu deja că frumuseţea trupească înfloritoare, radioasă este mai ales copilul iubirii imense, constante.

• Frumuseţea chiar deplină a trupului ce este lipsită de o mare bunătate, de iubire, de magnetismul tainic al energiei Erosului Pur şi de graţie este întocmai precum o violetă fără de parfum.

• Frumuseţea trupului chiar şi atunci când este deplină, radioasă şi fermecătoare nu este decât o eventuală făgăduinţă a fericirii care, în cazul multor femei, nu va apărea niciodată dacă vor rămâne nişte proaste care nu ştiu cum anume să-şi fructifice din plin frumuseţea prin intermediul fuziunilor amoroase lungi, paradiziace, ce se bazează de fiecare dată pe continenţă sexuală amoroasă deplină.

• Frumuseţea, chiar deplină, a trupului ce este complet lipsită de iubire şi de o mare şi constantă bunătate este analogic vorbind, întocmai precum o casă fără uşă; uneori aceasta ne apare întocmai precum o corabie fără de vânt în pânze sau întocmai precum un izvor fără de apă.

• Frumuseţea vie, încântătoare, radioasă îmblânzeşte, cel mai adesea, ca prin farmec, prin energia ei subtilă, sublimă, tainică, orice manifestare mânioasă, căci energia ei sublimă ocultă ce este canalizată în valuri printr-un trup foarte frumos şi armonios face sa apară multe minuni.


Fragment preluat din lucrarea Aforisme despre frumuseţe de profesor de yoga Gregorian Bivolaru, publicată la editura Shambala, tipărită de Ganesha Publishing House.


Citiţi şi:

TRIPURA SUNDARI, Marea Putere Cosmică a Frumuseţii

Aforisme despre IUBIRE

 

yogaesoteric
30 ianuarie 2020


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More