Alfabetul condensat al metaştiinţei în lumina tradiţiei milenare a sistemului yoga (II)

 

de profesor yoga Gregorian Bivolaru


Citiți prima parte a articoluluiJ.
Câmpurile tainice specifice ale gândurilor pe care le manifestăm la un moment dat cu putere, direcţionându-le către o anumită ţintă sau o anumită fiinţă umană pot interfera instantaneu la orice distanţă, iar atunci când un om prezintă afinităţi rezonatorii cu natura unui anumit gând provoacă instantaneu fenomene telepatice, datorită proceselor de rezonanţă ocultă ce survin. Toate acestea sunt cu putinţă deoarece câmpurile subtile ale gândurilor emise sunt alcătuite din energii subtile caracteristice care au fost atrase în momentul manifestării lor prin intermediul unui proces de rezonanţă ocultă specific.

Datorită naturii lor subtil energetice şi formei de manifestare, gândurile emise sunt apoi transferate la nu contează ce distanţă şi influenţează prin afinităţile vibratorii fiinţele umane cu care sunt în rezonanţă, potenţându-le trăirile, stările lăuntrice şi inspirându-le anumite convingeri. Dincolo de aparenţe, fiecare formă-gând poate să influenţeze fie în bine, fie în rău, în strânsă legătură cu natura sa, unul dintre cei şapte centri subtili de forţă ai fiinţei umane, care este ţinta gândului respectiv. În cazul gândurilor malefice, condiţia sine-qua-non ca un anumit gând de acest gen să-l afecteze pe omul respectiv este prezenţa în universul lui lăuntric a anumitor afinităţi rezonatorii cu natura gândului ce este direcţionat către el. În cazul în care acestea nu există, respectiva formă­-gând se va întoarce către cel care a emis-o şi pe drumul de întoarcere va atrage alte forme-gând de același gen, provocând în universul său lăuntric efecte devastatoare pe care cei iniţiaţi le numesc şoc în retur.

Formele-gând ce conţin energii subtile ce au fost modulate pot chiar să interacţioneze cu realitatea materială, fizică declanşând apoi, în strânsă legătură cu puterea lor, anumite fenomene precise, clar perceptibile de către fiinţele umane. În anumite condiţii, formele-gând puternice, clare şi ferme determină efecte fizice evidente chiar la nivelul trupului material. În felul acesta, omul poate să-şi vindece, să-şi elimine anumite tulburări şi chiar să-şi modeleze forma trupului în strânsă legătură cu un ideal pe care şi l-a structurat în prealabil.

Toate acestea se produc de la caz la caz, lent, rapid sau chiar foarte rapid, în strânsă legătură cu forţa gândurilor pe care le manifestăm şi cu energiile subtile specifice care apar prin declanşarea anumitor procese de rezonanţă ocultă pe care gândul respectiv le implică. E important să reţinem însă că un gram de practică valorează cât tone de teorie. Cei care vor face primul pas în această direcţie se vor putea convinge de posibilităţile fabuloase, adeseori nebănuite, ale gândurilor ferme şi puternice ce sunt manifestate cu o intenţie clară, fermă şi constantă. În felul acesta devine cu putinţă să ne convingem de minunile pe care le declanşează gândurile ferme, clare şi puternice atât în propriul nostru univers lăuntric, cât şi în afara noastră. (Pentru a înţelege cât mai bine toate acestea, vă rugăm să studiaţi cu multă atenţie explicaţiile ce figurează la literele G, H şi I, spre a corela toate aceste aspecte într-un tot unitar, ce vă va ajuta să aveţi o viziune globală, armonioasă, complexă.)


K.
Întotdeauna când sunt emise de o fiinţă umană sau de nu contează ce entitate conştientă, toate formele-gând ce conţin anumite energii subtile datorate procesului de rezonanţă ocultă declanşat imediat după apariţia lor se înregistrează instantaneu în ceea ce marii iniţiaţi numesc memoria enigmatică a lui Dumnezeu sau sfera de manifestare a lui AKASHA TATTVA. Astfel toate gândurile, precum şi energiile subtile componente ce au fost emise în trecut, sunt emise în prezent sau vor fi emise în viitor se înregistrează în această memorie enigmatică şi rămân acolo în permanenţă, fiind accesibile în anumite condiţii pentru fiinţele umane capabile să o acceseze.

Atunci când înregistrările exacte ale acestor forme-gând sunt accesate şi evocate într-un mod cunoscut de iniţiaţi şi de yoghinii avansaţi, declanşează efecte corespondente cu forma şi natura gândului respectiv. Evocarea sau reevocarea unor astfel de forme-gând, chiar şi când au fost manifestate în trecutul foarte îndepărtat, devine cu putinţă prin intermediul proceselor de rezonanţă ocultă care evidenţiază realitatea Legii rezonanţei oculte. Este, prin urmare, cu putinţă să evocăm cu deplină acurateţe un anumit gând al lui Iisus, să avem acces la el, trăindu-l prin declanşarea unui anumit proces de rezonanţă în universul nostru lăuntric. Faptul că devine apoi gândul nostru va facilita revelarea tainicelor adevăruri dumnezeieşti pe care Iisus le-a exprimat cândva. Acţionând în felul acesta este cu putinţă, spre exemplu, să evocăm cu acurateţe în universul nostru lăuntric formele-gând ale preafericirilor pe care Iisus le-a revelat cândva. Toate acestea şi multe alte fenomene de acest gen sunt posibile în măsura în care înţelegem această taină şi îndrăznim să acţionăm în aşa fel încât să descoperim prin experienţă directă că este cu putinţă să evocăm din memoria lui Dumnezeu Tatăl o anumită formă-gând a unui mare înţelept care a trăit cândva pe această planetă.

Înregistrarea fidelă şi permanentă a acestor forme-gând în sfera tainică a lui AKASHA TATTVA a fost intuită într-o anumită măsură de Carl Gustav Jung, care a vorbit despre astfel de fenomene şi a numit această memorie enigmatică subconştient colectiv (C. G. Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious, London, p. 43, 1996). Toate existenţele noastre anterioare apar cu totul altfel în lumina acestor revelaţii milenare şi ni se dezvăluie ca perfect valabile, întocmai ca ideea firească de viitoare nemurire.


L.
Există deja o mulţime de dovezi şi numărul lor creşte pe zi ce trece. Numeroase cercetări recente (vezi cartea lui Raymond Moody – Viaţa de după viaţă, Raymond A. Moody, Jr., M.D. Life after life, Harper Collins Publishing, 1975) ne permit să afirmăm că anumite învelişuri subtile, energetice şi chiar unele corpuri subtile invizibile pentru vederea obişnuită continuă să existe şi după aşa-zisa moarte şi să se manifeste în cadrul altor frecvenţe tainice de vibraţie. În felul acesta fac să continue viaţa în alte tărâmuri (lumi paralele) care, pentru yoghinii avansaţi şi pentru cei iniţiaţi sunt niveluri distincte de existenţă. Referitor la acest aspect este necesar să ne amintim cuvintele pline de înţelepciune ale lui Iisus care a afirmat: „În casa Tatălui meu (Dumnezeu) există multe lăcaşuri.” – Biblia, Noul Testament.

M. Anumite tratate yoghine ezoterice consemnează aspecte semnificative despre aşa-numitele clişee AKASHA-ice. În realitate acestea sunt înregistrări exacte în AKASHA TATTVA ale gândurilor, ale manifestărilor, ale experienţelor, ale realităţilor atât din vieţile anterioare ale tuturor fiinţelor umane, cât şi ale acelora ce provin din trecutul îndepărtat.

Tehnologia dezvoltă constant şi rapid înregistrarea permanentă a unei imense cantităţi de informaţii, fie pe o bandă magnetică, fie pe un CD sau pe un DVD. Felul cum procedează ea ne ajută să intuim modul în care formele-gând, existenţele şi chiar acţiunile pot fi înregistrate instantaneu şi în permanenţă în anumite câmpuri enigmatice ce au rolul unei memorii gigantice a Macrocosmosului.

Reîncarnarea fiinţelor umane este dincolo de aparenţe ceva cu mult mai complex decât se presupune la modul general şi este puţin probabil ca, la actualul nivel mediu de înţelegere, să-i putem intui vastitatea.

N. Mai ales pentru fiinţele umane care au în mod conştient acces la astfel de realităţi tainice (în urma transformării lăuntrice care devine cu putinţă graţie evoluţiei spirituale) este evident că succesiunea în timp aşa cum cei mai mulţi dintre noi o cunoaştem în universul fizic (material) apare cu totul altfel în universul astral, precum şi în tărâmurile tainice paralele care îl alcătuiesc şi de asemenea în cadrul universului cauzal (considerate de yoghinii avansaţi şi de iniţiaţi sfere distincte de existenţă).

În anumite dimensiuni tainice paralele scurgerea energiei subtile a timpului este uimitor de mult accelerată. În anumite dimensiuni sau tărâmuri paralele trecutul devine instantaneu prezent pentru noi şi de asemenea viitorul chiar îndepărtat poate deveni prezent.

O. Tărâmul subtil paralel ce prezintă o frecvenţă specifică de vibraţie şi există deasupra tărâmului paralel subtil eteric este cel pe care Biserica Catolică l-a numit în ultimii 1600 de ani Purgatoriu. Purgatoriul este tărâmul subtil paralel tainic unde (datorită Legii dumnezeieşti a acţiunii şi a reacţiunii) sufletele drept-credincioşilor îşi ispăşesc păcatele pe care trebuie să le ispăşească şi de care nu s-au căit îndeajuns în timpul vieţii lor pământeşti.

Spre exemplu, în Divina Comedie, Dante este spălat cu rouă de poetul Virgiliu înainte de a păşi în tărâmul Purgatoriului. Purgatoriul este un tărâm subtil paralel de suferinţă, de încercări ce marchează o stare tranzitorie. Este un tărâm tainic unde ajung sufletele celor care au părăsit definitiv lumea fizică prin aşa-zisa moarte şi nu sunt nici susceptibile să aibă imediat acces în tărâmurile paradiziace sau în Împărăţia lui Dumnezeu, nici nu sunt condamnate să ajungă în Infern. Tărâmul Purgatoriului este o stare provizorie ce prezintă o frecvenţă globală de vibraţie distinctă.

Atunci când vrând-nevrând, părăsind definitiv lumea fizică, pătrunde şi rămâne în acel tărâm tainic paralel ce prezintă o frecvenţă globală de vibraţie inferioară, sufletul decedatului care în timpul existenţei fizice pământeşti a avut un mod preponderent de gândire mărginit, materialist şi abject se simte abandonat şi cufundat într-un întuneric parţial. Atunci îşi dă seama că existenţa i-a fost larvară, dar din cauza predominanţei energiilor din universul lui lăuntric, nu poate face mai nimic pentru a depăşi condiţia pe care o merită. În astfel de situaţii, entitatea respectivă este silită să rămână în acea dimensiune tainică, paralelă, până când sunt consumate în totalitate acumulările inferioare, nefaste de pe parcursul existenţei ei pământeşti. Starea predominantă a unei astfel de entităţi seamănă într-o anumită măsură cu unele coşmaruri care nu sunt totuşi chiar atât de cumplite precum cele care evidenţiază anumite translaţii binemeritate în tărâmurile tainice paralele infernale.

Fiinţele umane care vrând-nevrând după ce părăsesc definitiv existenţa pământească prin aşa-zisa moarte ajung apoi în Purgatoriu, rătăcesc pierdute şi confuze într-o întunecime angoasantă. Sunt obsedate, la fel ca cei întemniţaţi, de dorinţe inferioare şi au permanent imboldul de a se întoarce la locurile, la preocupările şi la tovărăşiile inferioare, larvare ce au alcătuit miezul existenţei lor în lumea pământească. Ele sunt obsedate, aşadar, de preocupările inferioare predominante care le-au umplut până la refuz existenţa în timpul vieţii fizice.

Oamenii care au fost caracterizaţi de un materialism îndârjit şi au considerat că Dumnezeu nu există, că existenţa nu are niciun sens şi au gândit că nu există viaţă dincolo de momentul morţii trupului fizic, sunt obligaţi să constate că s-au înşelat şi regretă amarnic greşelile pe care le-au făptuit pe parcursul existenţei pământeşti. În unele cazuri, direct proporţional cu acumulările inferioare, existenţa în tărâmul tainic al Purgatoriului poate să se prelungească pentru zeci sau chiar pentru sute de ani pământeşti. Atunci când ajung în Purgatoriu, toţi cei care au considerat că Dumnezeu nu există, că viaţa nu are niciun sens şi că moartea trupului fizic marchează sfârşitul existenţei lor sunt nevoiţi să constate că nu au trăit o viaţă demnă pentru a le permite accesul în tărâmurile paradiziace sau chiar în Împărăţia lui Dumnezeu şi descoperă vrând-nevrând existenţa angoasantă, binemeritată şi obligatorie a Purgatoriului.

P. Omului care se transformă în mod considerabil din punct de vedere spiritual şi progresează, ascensionând pe calea transformării lăuntrice în bine şi a atingerii stării de îndumnezeire, omului ce atinge stări de iluminare divină în timpul existenţei sale pământeşti, cu atât mai uşoară îi va fi apoi trecerea prin etapa de aşa-zisă moarte a trupului fizic. În astfel de cazuri, cu cât a reuşit mai mult să atingă o stare considerabilă de îndumnezeire pe parcursul existenţei pământeşti, cu atât mai repede se va putea adapta o asemenea fiinţă umană atunci când accede în lumea de dincolo, fie în tărâmurile tainice paralele paradiziace, fie în Împărăţia enigmatică a lui Dumnezeu Tatăl.

O astfel de fiinţă umană ce a atins pe pământ o anumită stare de îndumnezeire nu va cunoaşte nici măcar pentru scurt timp condiţia existenţială angoasantă a Purgatoriului şi va ajunge imediat după aşa-zisa moarte într-o dimensiune paralelă net superioară, paradiziacă, unde va continua, în strânsă legătură cu aspiraţiile ei sublime ideale anterioare, diferite activităţi divin integrate creatoare, accelerându-şi totodată în felul acesta evoluţia spirituală în vederea desăvârşirii şi chiar a atingerii stării de Eliberare Spirituală Ultimă. Dacă a atins deja o anumită stare de îndumnezeire, va întâlni doar în trecere tărâmul tainic paralel inferior de existenţă la care s-a făcut referire anterior (a se vedea enunţul de la litera O). Dacă a atins deja un înalt grad de transformare lăuntrică şi de îndumnezeire, va trece instantaneu aproape fără să remarce existenţa tărâmului paralel angoasant al Purgatoriului.

Starea de îndumnezeire este atinsă atunci când fiinţa umană respectivă trăieşte în permanenţă la unison cu armonia dumnezeiască a firii, nu încalcă legile divine ale manifestării şi îşi hrăneşte permanent universul lăuntric şi sufletul cu energia subtilă sublimă specifică a feluritelor atribute dumnezeieşti – iubirea, compasiunea, bunăvoinţa, altruismul, iertarea, umilinţa, înţelepciunea, precum şi alte atribute dumnezeieşti ce prezintă energii subtile sublime caracteristice a căror frecvenţe de vibraţie nu se modifică niciodată.

Prin atragerea şi acumularea în universul nostru lăuntric a energiei subtile sublime a feluritelor atribute dumnezeieşti, devine cu putinţă să accedem în mod gradat la starea de îndumnezeire. Dintre toate aceste atribute dumnezeieşti, cel al iubirii este foarte important, căci ne ajută să-L descoperim şi să-L simţim pe Dumnezeu în toată splendoarea Sa copleşitoare şi nesfârşită. Prin intermediul atributului dumnezeiesc al iubirii, descoperim că acolo unde este prezentă iubirea este prezent Dumnezeu, iar astfel descoperim din aproape în aproape că Dumnezeu este o imensă şi nesfârşită iubire.

Luaţi aminte, deoarece aici este expusă în cuvinte puţine taina îndumnezeirii fiinţei umane care face cu putinţă după aşa-zisa moarte a trupului accesul în dimensiunile tainice paralele paradiziace sau chiar în Împărăţia Tatălui Ceresc.

Citiți a treia parte a acestui articol
 
Fragment din cartea în curs de apariție la editura Lux Sublima – Spaţiu­-timp şi dincolo de ele prin yoga.


Citiți și:

Experienţa morţii şi lumea de dincolo

Puterea telepatiei

Comunicaţii cu fiinţe din lumi subtile paralele

REŢETA FERICIRII. Profesorul Constantin Dulcan: «Ne putem prelungi considerabil viaţa în funcţie de modul preponderant benefic în care gândim»

 

yogaesoteric
30 iunie 2016

 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More