Bunul Dumnezeu continuă să ne ofere uluitoare semne ce sunt edificatoare pentru mulţi dintre noi: mai multe curcubeie au apărut la scurt timp după expunerea revelațiilor ce au fost dăruite, fiind inspirate de Dumnezeu, în cadrul Mișcării Charismatice Teofanice

Unul dintre cele şapte principii hermetice ce există în cadrul textului supranumit Kybalion susţine de mai bine de 3000 de ani cum că „În cadrul creaţiei şi manifestării dumnezeieşti totul este spirit. Macrocosmosul este de la începutul tuturor începuturilor o creaţie a conştiinţei dumnezeieşti”. Știința cuantică a confirmat cu prisosință această afirmație în vremurile moderne. Astfel, marele fizician britanic Sir James Jeans spunea că „Universul începe să ni se dezvăluie din ce în ce mai mult ca fiind un colosal gând măreţ şi nu ca o complexă maşinărie”. Iar Eugene Wigner, laureat al premiului Nobel pentru fizică, spunea că „Nu este posibil să formulăm legile teoriei cuantice într-un mod complet, fără a ne referi la conştiinţă”. Mai mult, domeniul fizicii conștiinței a descoperit că Universul este structurat în conformitate cu două tipuri de legi: cele ale cauzalității, descrise de fizica clasică și cea relativistă, și cele ale sincronicității, care sunt a-cauzale, specifice dimensiunii cuantice. La aceasta se adaugă mai multe teorii moderne care afirmă că substratul esențial al Universului, aflat chiar dincolo de nivelul cuantic, este o Conștiință Universală care cuprinde și susține totul. Știința și Spiritualitatea se află tot mai clar într-o deplină convergență și ne indică prezența tainică și misterioasă a Conștiinței Dumnezeieşti.

Băile Herculane, 14 mai 2021

Aceste principii esenţiale care se află la baza Macrocosmosului ne ajută să înțelegem mai bine fenomenele excepționale care survin adeseori atunci când au loc importante evenimente spirituale. Pentru cei ancorați în materialism și ateism, totul pare o întâmplare, o banală coincidență. Chiar și când evidențele „strigă” sub ochii lor că șansele ca una sau mai multe conjuncturi să fi apărut „din întâmplare” sunt matematic cvasiimposibile, concepțiile lor rămân împietrite într-o negare stupefiantă. Pentru cei care înțeleg însă că Universul este de natură spirituală și că tot ceea ce există este corelat cu totul, evenimentele vieții capătă o mult mai profundă semnificație şi ei experimentează adesea tainice fenomene de sincronicitate care au o intimă legătură cu factorul psihic.

În timpul activităților spirituale desfășurate în cadrul Școlii de Yoga MISA au avut deja loc nenumărate fenomene extraordinare, care până și pe cei mai sceptici materialiști îi pun în dificultatea de a le mai numi simple „coincidențe” sau „întâmplări”. Au existat până acum numeroase manifestări spirituale care au fost dublate de neobișnuite fenomene ale naturii. Este ca și cum mediul ambiant „participă” la intense procese de trezire a conștiinței colective prin angrenarea în rugăciuni sau meditații a unor grupuri mari de sute sau mii de persoane. Au existat chiar măsurători prin intermediul unor metodologii științifice complexe prin care, de exemplu, efectele unor meditații în spirală au fost detectate la mii de kilometri distanță. Au apărut, de asemenea, multiple semne pe cer, în atmosferă, sub forma unor curcubeie, halouri în jurul soarelui sau modelări ale norilor în forme deosebit de sugestive. Pentru cei care au „pus suflet” în participarea la respectivele activități spirituale, aceste manifestări exterioare erau în mod intim corelate cu revelaţiile extraordinare la care asistaseră, cu stările interioare înălţătoare, elevate, spirituale pe care le trăiau. Manifestarea acestor semne neobişnuite exterioare a trezit în cei prezenţi o mare bucurie lăuntrică, stare de revelare a unei Prezențe Dumnezeieşti copleșitoare, o debordantă revărsare de Lumină și Grație Dumnezeiască. Dacă pentru cei sceptici astfel de relatări pot părea cu totul subiective, rămân totuși filmate, fotografiate sau măsurate manifestările fizice concrete, obiective.

Şirnea, 14 mai 2021

Tocmai în acest sens, al prezentării unor dovezi palpabile, vă oferim în acest articol câteva imagini și o minunată filmare, care au surprins mai multe curcubeie, inclusiv un curcubeu dublu în culori foarte vii, ce au apărut atât în timpul cât şi imediat după prima conferință din acest an din cadrul Mișcării Charismatice Teofanice. Imaginile au fost înregistrate în data de 14 mai 2021, imediat după ce au fost prezentate noi revelații spirituale, de către profesorul de yoga Gregorian Bivolaru, mentorul Școlii de Yoga MISA. Este de remarcat că aceste manifestări de o deosebită frumusețe au apărut aproximativ la aceeași oră în mai multe localităţi atât din țară cât şi din străinătate. Este important să precizăm că anul acesta, datorită restricțiilor legate de mascarada plandemiei covid, conferinţele din cadrul Mişcării Charismatice Teofanice nu au avut loc – așa cum se proceda de obicei în această perioadă a anului – într-o tabără organizată la Herculane, ci online, fiecare participant audiind expunerea acolo de unde se afla. Credem că, nu întâmplător, tocmai de aceea respectivele curcubeie au apărut simultan în mai multe locuri din țară şi din străinătate.

Considerăm de asemenea semnificativ faptul că cel mai spectaculos curcubeu a apărut la Băile Herculane, locul în care s-ar fi desfăşurat în mod normal Tabăra spirituală yoghină de primăvară, şi că acesta era perfect vizibil de pe platoul Coronini, unde s-au realizat an de an spiralele yang, emblematice pentru Şcoala de yoga MISA, precum şi numeroase alte evenimente spirituale importante. Tot aici a avut loc şi prima manifestare în cadrul Mişcării Charismatice Teofanice, care a fost însoţită de apariţia unui fenomen atmosferic rar. Astfel, în data de 6 mai 2009, chiar în ziua în care a fost inițiată Mișcarea Charismatică Teofanică, pe cerul stațiunii Băile Herculane a apărut un imens curcubeu circular în jurul Soarelui. Era pentru prima dată când un astfel de fenomen se manifesta în timpul unei tabere yoghine de vacanţă, iar pentru unii dintre cei prezenţi era pentru prima dată în viaţă când au putut să admire un asemenea curcubeu.

Hunedoara, 14 mai 2021

Manifestarea s-a repetat amplificat anul următor, în data de 8 mai 2010, exact în ziua în care era programată o altă conferinţă inițiatică despre teofaniile dumnezeieşti. Cu puțin înainte de spirala de inducție a stării de eliberare spirituală prin miracol dumnezeiesc și revelațiile din cadrul Mișcării Charismatice, pe cer au apărut trei fenomene simultan: un halou circular poziționat concentric în jurul soarelui, un alt halou, de formă eliptică, ce îl cuprindea pe primul și un cerc parhelic emanat de soare, de culoare albă. Fenomenul a uimit chiar și experți de peste hotare, printre care celebrul matematician Walter Tape (Universitatea Fairbanks) și specialista în fenomene atmosferice Eva Seidenfaden. Evenimentul a durat 22 de minute, iar haloul circular din jurul soarelui a avut 22 de grade. În tradițiile spirituale, 22 este considerat a fi numărul simbolic asociat Absolutului Dumnezeiesc.

Băile Herculane, 8 mai 2010

Astfel, putem spune că atât mirificul curcubeu dublu apărut la Băile Herculane cât şi curcubeiele surprinse de participanţi la Mişcarea Charismatică Teofanică în alte localităţi din ţară şi din străinătate anul acesta fac parte dintr-o serie extraordinară de semne pe care Dumnezeu a început să ni le ofere încă de la iniţierea acestei mişcări spirituale. Dacă poate mai existau unii sceptici care după prima manifestare de acest fel şi care poate chiar şi după a doua astfel de manifestare semnificativă considerau că totuşi acestea sunt banale „coincidenţe”, apariţia pentru a treia oară a unui fenomen atmosferic rar, corelat cu Mişcarea Charismatică Teofanică, este edificatoare, probabilitatea ca aceasta să se petreacă aleatoriu fiind aproape zero.

Este semnificativ să menționăm că unul dintre obiectivele principale ale Mișcării Charismatice Teofanice se referă la prezentarea teofaniilor dumnezeieşti adică a aparițiilor, revelațiilor, a întrupărilor sau manifestărilor senzoriale ale Divinității în fața oamenilor. Cuvântul „teofanie” provine din limba greacă și este compus din termenii „Theos”, care înseamnă „Dumnezeu”, și „phaneia”, care înseamnă „a apărea”. Mitologiile și religiile lumii prezintă teofania ca pe o manifestare rarisimă, cu un caracter ezoteric, destinată doar celor merituoși în sens spiritual. Ideea-forță a Mișcării Charismatice Teofanice este: „Cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, întru Dumnezeu”, iar scopul acestei mișcări este pregătirea spirituală și impulsionarea oamenilor pentru transformările radicale de care este nevoie la nivel planetar pentru a intra în comuniune cu Tatăl Ceresc.

Milano, 14 mai 2021

Pe de altă parte, curcubeul, cel mai frumos şi fascinant fenomen atmosferic, este venerat de comunitățile umane încă din timpuri străvechi. El este asociat în primul rând cu revărsarea Grației Dumnezeieşti asupra oamenilor. Curcubeul simbolizează legământul tainic pe care Dumnezeu îl re-înnoiește cu ființele umane care aspiră la comuniunea cu El. În Vechiul Testament însuși Dumnezeu alege curcubeul drept chezășie pentru faptul că își va proteja creatura. Astfel, în Geneză, Capitolul IX, versetele 12-13, ne este transmis un mesaj al lui Dumnezeu către Noe: „Iată un semn al legământului pe care-l închei cu voi și cu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam și de-a pururi. Pun curcubeul Meu în nori să fie semn al legământului dintre Mine și pământ”.

Corelarea unor astfel de fenomene cu activitățile spirituale nu poate fi o întâmplare atunci când asocierile respective se repetă sistematic. Tocmai de aceea identificăm caracterul sincronistic – despre care aminteam la început în legătură cu conștiința-substrat – al acestor veritabile teofanii. Înțelegem mai bine în acest context că de fapt sincronicitatea este expresia tainică și uluitoare a Omniprezenței și a Omnipotenței (atotputerniciei) lui Dumnezeu Tatăl.

Manifestărilor speciale corelate cu Mişcarea Charismatică Teofanică li se alătură multe alte apariții extraordinare de Semne Dumnezeieşti în cadrul activităților Școlii de Yoga MISA.

În iulie 2010, în cadrul taberei Mahavira Ananda desfășurată la Costinești a avut loc un fenomen uluitor. În timpul prezentării teoretice despre zeul Skanda, fiu al lui Shiva, pe imaginea care îl reprezenta pe acesta, o rază de lumină s-a suprapus perfect peste sulița pe care zeul o ținea în mână. Uimitor a fost faptul că acolo unde mâna lui Skanda prindea sulița, raza de lumină era întreruptă.

Tabăra Mahavira Ananda, Costineşti, iulie 2010

În data de 13 noiembrie 2010, un grup format din câteva sute de yoghini din cadrul școlii noastre de yoga au invocat ajutorul lui Dumnezeu pentru depăşirea stării grave în care se află la ora actuală umanitatea şi planeta Pământ. Înclinăm să credem că există o legătură cu faptul că la puțin timp după aceea în localitatea Petroșani a apărut un fenomen cu totul neobișnuit: timp de trei zile la rând s-au format curcubeie care au durat aproape pe tot parcursul acelor zile.

În data de 24 noiembrie 2013, la întâlnirea grupului de Kalachakra Tantra din Cluj, zeci de participanți au fost martori la un alt fenomen spiritual cu efecte fizice paranormale. În timpul unei meditații de invocare a ființelor din Shambala, yantra de rezonanță cu acest tărâm tainic a devenit inundată de o lumină puternică, alb-strălucitoare, imaterială. Deși încăperea era în penumbră, exact din centrul yantra-ei emana un fel de irizație dinamică, ce părea vie.

În anul 2017, în ultima zi a taberei de şivaism realizată la Brașov, au apărut pe cer în serie trei curcubeie splendide, viu colorate, chiar după o meditație de adorare a lui Shiva, aspectul masculin divin.

În mai 2017, tot la Herculane, a apărut pe cer un spectaculos curcubeu dublu în timpul unei meditații în care yoghinii prezenţi în tabără s-au rugat lui Dumnezeu să ajute planeta Pământ să realizeze cu succes ascensiunea planetei și a civilizației umane în epoca Luminii Dumnezeieşti, Satya Yuga.

În august 2018, după spirala de Hiatus anual, pe cer s-au profilat doi nori alipiți, mai aproape de sol decât majoritatea celorlalți nori, care prefigurau foarte sugestiv forma unor aripi de înger.

Costineşti, august 2018

O altă manifestare excepțională a avut loc în anul 2018, în timpul taberei de şivaism desfășurată la Herculane în perioada 20-24 octombrie. În ultima seară a taberei, imediat după inițierea în Kama Shakti Mantra, pe cerul acoperit în mare parte de nori, în apropierea Lunii s-a conturat o porțiune la fel de luminoasă, având forma unei semiluni, cu marginile colorate în culorile curcubeului. Perechea formată dintr-un punct (bindu) și o semilună (amrita) este unul dintre simbolurile cele mai cunoscute și mai importante ale lui Shiva.

Am putea spune că toate aceste misterioase și fascinante fenomene revelează chiar și pentru cei care încă mai au îndoieli că Dumnezeu este permanent și oriunde prezent și că El răspunde negreșit atunci când este invocat cu o reală și intensă aspirație. Să ne amintim că dacă noi facem un pas către Dumnezeu, atunci în bunătatea și iubirea sa infinită, Dumnezeu va face zece pași către noi. Dar este esențial ca noi să ne folosim liberul arbitru și să facem acel prim pas și să cerem ajutorul său plini de fervoare, credință și umilință. Așa cum bine știm, și dovezile concrete o arată, ruga noastră către Dumnezeu este cu mult mai rodnică, iar răspunsul Său este cu atât mai evident, cu cât angrenarea spirituală este realizată în grupuri mari sau foarte mari de oameni. Factorul de amplificare prin rezonanță devine atunci deosebit de pregnant și efectele spirituale cresc exponențial. Revelațiile și metodele oferite în cadrul acestei Școli de Yoga deschid astfel o cale de excepție, foarte puternică, ce are potențialul de a ne ajuta pe fiecare dintre noi în parte, dar care poate ajuta imens, prin procesele uriașe de rezonanță care se declanșează, și la elevarea nivelului de conștiință colectiv.

Desigur pentru cei sceptici, letargici, superficiali şi încăpăţânaţi toate acestea vor fi considerate fără nicio excepţie drept nişte „banale coincidenţe”. Se cuvine să ne amintim că profesorul de yoga Gregorian Bivolaru a spus cândva: „Pentru toţi aceia care au dobândit o credinţă puternică, de nezdruncinat în Dumnezeu şi în semnele pe care acesta alege să ni le facă discret se poate spune că apoi nicio explicaţie nu mai este după aceea necesară. Pentru toţi aceia care sunt lipsiţi de credinţă în Dumnezeu, încăpăţânaţi, atei, îndârjiţi şi sceptici nicio explicaţie, oricât ar fi aceea de înţeleaptă, de edificatoare şi de pertinentă nu îi ajută.”

Citiţi şi:
Sincronicitatea ca experienţă dumnezeiască
Fizica cuantică şi Dumnezeu
Alfabetul condensat al metaştiinţei în lumina tradiţiei milenare a sistemului yoga (I)

 

yogaesoteric
8 iunie 2021

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More