Un fenomen spiritual inedit a apărut la grupul de Kalachakra Tantra de la Cluj, în timpul realizării unei tehnici de comuniune cu Shambala

Acest uluitor fenomen spiritual este oarecum similar cu acela de la Costineşti din anul 2010, atunci când marele zeu Skanda ne-a binecuvântat cu suliţa sa luminoasă


MOTTO :
„Nu doar un Crez al întregii Asii, ci o întreagă eră a nebănuitelor energii şi posibilităţi binefăcătoare divine care se apropie, sunt exprimate prin termenul SHAMBALA. O Eră pe care aspirantul aflat pe o cale spirituală o percepe în inima sa ca un îndemn, mereu repetat, de a acţiona pentru a se trezi complet din punct de vedere spiritual. O Eră pe care aspirantul spiritual o percepe ca o chemare tainică de a cuteza ascensiunea înălţimilor spirituale, în vederea cuceririi perfecţiunii Divine. O Eră a eforturilor spirituale realizate cu dorinţa sinceră de a contribui la bunăstarea tuturor oamenilor acestei Planete Pământ. Căci acest efort neostenit îl ajută pe aspirant să fie permanent în legătură cu tărâmul tainic al SHAMBALA-ei şi să primească permanent inspiraţia şi Graţia Sa Divină.” (Nicolas Roerich, pictor şi explorator rus, considerat ca fiind un mesager al SHAMBALA-ei pentru planeta Pământ)

În tradiţia antică tibetană, în special în sistemul Kalachakra Tantra, un loc cu totul aparte îl ocupă raportarea la ceea ce se consideră a fi focarul spiritual fundamental al umanităţii planetare sau Tărâmul tainic al Preafericiţilor înţelepţi, numit SHAMBALA în limba sanscrită (DE-BYANG, în limba tibetană, ceea ce s-ar putea traduce prin „Izvorul Fericirii extatice nesfârşite”).

Într-adevăr, multe scrieri străvechi prezintă SHAMBALA ca fiind centrul sau polul spiritual tainic al planetei noastre. Ea este un tărâm subtil care poate fi asemănat cu un Soare spiritual, în jurul căruia gravitează întreaga înţelepciune planetară. SHAMBALA inspiră divin umanitatea şi este ocrotitoarea tuturor învăţăturilor şi căilor spirituale autentice. În aproape toate tradiţiile spirituale ale umanităţii există indicii şi mărturii concordante despre existenţa unui tărâm sfânt privit ca fiind centrul spiritual suprem al lumii.  Hinduşii îi spun „ARIAVARSHA” sau „PARADESHA”, budiştii îl numesc „SHAMBALA”, chinezii „Xi Pien” sau „Kun Lun” – o vale în care nemuritorii trăiesc în perfectă armonie, ruşii îl cunosc ca „Belovodie”, „Janaidar” sau ca „Tara Apelor Albe”, vechii evrei îl cunosc ca „Salem”, „Grădina Edenului” sau „Pământul Făgăduinţei”, tradiţia dacică îl consemnează ca „Insula Albă”, „Ostrovul Preafericiţilor”, „Tărâmul blajinilor”, iar literatura esoterică sub numele de „Shangri-La”, „Agartha”, „Tărâmul zeilor”, „Hiperboreea” etc. Marele esoterist francez Rene Guenon afirma despre SHAMBALA că aceasta este ca un fel de „Arcă a lui Noe”, întrucât ea deţine germenele secret al permanentei reînfloriri a vieţii Divine.

Este semnificativ de amintit faptul că vechi texte tibetane şi indiene spun despre acest popor (de o vechime imemorială) al înţelepţilor preafericiţi ai planetei că ar proveni la origine din anumiţi „conducători celeşti coborâţi din stele”. Cele mai vechi texte secrete tibetane, KANJUR şi TANJUR, care au fost accesibile şi traduse doar într-o măsură infimă faţă de volumul uriaş de informaţii pe care ele le conţin în realitate (numai KANJUR-ul are peste 300 de volulme), consemnează faptul că în trecutul îndepărtat, „conducătorii celeşti” au venit pe Pământ, iar o parte dintre ei au rămas aici pentru a ghida omenirea de-a lungul epocilor istorice. Astfel, ei sunt cei care au imprimat, într-un mod de cele mai multe ori nevăzut, toate marile idei şi curente benefice, spirituale ce au impulsionat omenirea şi tot ei au acţionat adeseori pentru menţinerea echilibrului planetar. Există surse scrise tibetane care indică faptul că în perioadele (vârstele) ciclice planetare marcate de un înalt nivel spiritual, SHAMBALA a fost vizibilă în planul fizic, în timp ce în timpul vârstelor istorice dominate de întunericul ignoranţei şi al suferinţei, acest tărâm al înţelepţilor a putut fi accesibil doar în planul eteric, plan ce are o frecvenţă de manifestare superioară realităţii fizice.

În fiecare epocă istorică, o zonă spirituală principală a planetei noastre, altfel spus  un focar spiritual planetar, este considerat a fi proiecţia SHAMBALA-ei pe Pământ, ceea ce înseamnă nu numai că legătura sa cu SHAMBALA este foarte puternică, ci şi că SHAMBALA acţionează direct, prin acel focar, pentru a impulsiona evoluţia spirituală planetară, prin intermediul fiinţelor umane care au privilegiul de a face parte din grupările spirituale care se găsesc în respectiva zonă. Din aceste motive, proiecţia SHAMBALA-ei pe Pământ poate fi considerată chiar ca o manifestare directă a ei şi ca o prelungire a SHAMBALA-ei în planul fizic. Este binecunoscut faptul că în perioada imediat anterioară a istoriei planetare, locul privilegiat şi zona de maximă înflorire a spiritualităţii planetare s-a aflat în Tibet şi tot în Tibet s-a aflat şi proiecţia SHAMBALA-ei. De aceea, cele mai importante informaţii despre SHAMBALA pot fi găsite în spiritualitatea tibetană. Iată de ce în Tibet, chiar şi la ora actuală, tradiţia spirituală cunoscută sub numele de Kalachakra Tantra („Roata cea eternă a Timpului, care transcende orice dualitate”) este axată, într-un mod fundamental, pe comuniunea spirituală tainică, profundă şi plenară cu Regatul SHAMBALA-ei. Texte străvechi ale tradiţiei Kalachakra Tantra afirmă că SHAMBALA a devenit invizibilă (pentru planul fizic) odată cu începutul epocii Kali Yuga, acum aproximativ 5000 de ani. Există profeţii renumite (precum cele ale lui Sundar Singh şi cele ale lui Serafim de Sarov) care afirmă că România va deveni în viitor focarul spiritual principal al planetei noastre şi diferite surse iniţiatice atestă faptul că deja, din această perioadă, zona tainică de proiecţie a SHAMBALA-ei în planul fizic este România.

Învăţătura KALACHAKRA TANTRA se bazează pe faimoasa lucrare KALACHAKRA-MULA TANTRA, care aparţine textelor tibetane secrete ce fac parte din categoria celei mai elevate TANTRA-e interioare ANUTTARA-YOGA TANTRA (anuttara semnifică aici „cea supremă, fără de egal”). Celelalte sisteme ezoterice care fac parte din ANUTTARA-YOGA TANTRA sunt : GUHYASAMAJA TANTRA, SAMVARA TANTRA, VAJRAPANI TANTRA ŞI YAMANTAKA TANTRA. Tradiţia tibetană arată că lucrările originale ale sistemului KALACHAKRA TANTRA au fost păstrate mai întâi în SHAMBALA timp de circa 1000 de ani, înainte de a fi introduse în India, în timpul secolului al X-lea d.C.

Deşi referirile la lumea SHAMBALA-ei şi descrierile ei sunt numeroase în cadrul tradiţiei tibetane, marii lama-şi iniţiaţi afirmă la unison că aspectul ezoteric al SHAMBALA-ei („cheia” secretă de pătrundere spirituală telepatică sau de proiecţie conştientă a fiinţei noastre subtile în SHAMBALA) nu a fost niciodată divulgat în vreo lucrare scrisă. Această „cheie” ocultă este revelată numai aspirantului care a ajuns la un anume nivel de maturitate spirituală, după ce acesta a reuşit să treacă cu succes anumite teste spirituale: testul cunoaşterii iniţiatice profunde, testul voinţei superioare, ancorate în voinţa divină, testul curajului de a  transcende toate limitările şi condiţionările impuse de ego precum şi testul păstrării secretului spiritual. În decursul acestui parcurs inițiatic spre tărâmul tainic al SHAMBALA-ei, aspirantului îi apar multe semne sacre – sincronicităţi uluitoare ori miracole divine – care toate se constituie într-un fel de „jaloane” iniţiatice, puncte de reper ce configurează subtil traiectoria evolutivă a sufletului său dornic să se elibereze de iluzie şi să cunoască adevărata şi unica REALITATE DIVINĂ.

Despre un astfel de fenomen miraculos sublim dorim să vă relatăm în continuare: deşi simplu în descrierea sa fizică, împărtăşirea acestui fenomen spiritual inedit cititorilor site-ului yogaesoteric.net va putea trezi aspiraţia sufletului, va putea să impulsioneze subtil în direcţia începerii aventurii iniţiatice a SHAMBALA-ei, va putea să ne umple de acel MISTERIOS DUMNEZEIESC care, deşi este aparent atât de tăcut, el cuvântează în infinite şi inefabile moduri prezenţa sa sfântă, atât în noi cât şi în întregul Univers.  

Vă prezentăm în continuare relatările unor colegi yoghini de la grupul de KALACHAKRA TANTRA din Cluj, despre acest fenomen inedit ce s-a petrecut la sfârşitul lunii noiembrie a anului trecut (2013):

„Acum câteva duminici, în cadrul grupului de KALACHAKRA TANTRA de la anul 3, am realizat procedeul special de comuniune cu SHAMBALA şi, în timpul acelui procedeu, s-au manifestat nişte fenomene spirituale cu totul deosebite. Imediat după ce am rostit la unison invocaţia adresată fiinţelor de lumină din SHAMBALA, urmată de proiecţia mentală a yantra-ei SHAMBALA-ei asupra planetei Pământ, o rază de lumină alb-stralucitoare s-a ivit pe yantra SHAMBALA-ei, yantra pe care o foloseam ca suport fizic pentru SHAMBAVI MUDRA (menţionez că acea sală în care realizam procedeul se afla în penumbră). Personal n-am văzut exact ce s-a petrecut în plan fizic, căci yantra se afla cu faţa spre colegii din grup, iar eu mă aflam în spatele ei, însă imediat după rostirea invocaţiei adresată fiinţelor sublime din SHAMBALA, am perceput în plan subtil manifestarea unor stări de graţie copleşitoare. Am simţit mai întâi cum în ANAHATA CHAKRA a fiecăruia dintre participanţii la acel procedeu spiritual s-a ivit în plan subtil o lumină tulburător de frumoasă, pe care o simţeam ca o misterioasă chemare, aflată în legătură directă cu tărâmul SHAMBALA-ei. Această lumină tainică era neasemuit de expresivă (prin multitudinea stărilor spirituale ce se trezeau în fiinţa mea, pe măsură ce o contemplam) şi era de o claritate pe care aş putea-o numi diamantină. Inclusiv yantra SHAMBALA-ei pe care o vizualizasem în plan mental nu o mai puteam percepe altfel decât ca o mare de lumină care îmi inunda conştiinţa. Pe măsură ce avansam în realizarea procedeului de comuniune cu tărâmul SHAMBALA-ei, această lumină, revărsându-se din inima spirituală a fiecărui coleg, s-a contopit într-un fel de cupolă strălucitoare subtilă, ce a învăluit întregul nostru grup, ca un fel de îmbrăţişare protectoare şi vindecătoare. Apoi am simţit cum această cupolă de lumină binecuvântată s-a proiectat (aşa cum întregul nostru grup vizualiza mental) asupra imaginii planetei Pământ; am perceput atunci cum planeta noastră Pământ se umple de seva vieţii divine, de iubire, de armonie, de bunătate şi fericire nesfârşită. Atunci când procedeul special de comuniune cu SHAMBALA s-a încheiat, toţi membrii grupului eram plini de lumină. Se simţea o stare de sacralitate tăcută şi atât de profund-transfiguratoare. Simţeam totodată o stare de purificare specială la nivelul lui ANAHATA CHAKRA al fiecăruia dintre noi (ca şi cum acolo, la nivelul inimii fiecăruia dintre noi, se produsese, prin acel procedeu, o alchimie tainică şi plenar-transformatoare, ca şi cum în inimile noastre se trezise un fel de foc viu, ce ne ajuta să intuim o serie de adevăruri profunde – de exemplu, am perceput atunci că viaţa unui aspirant spiritual merita să devină o continua şi veritabilă «ardere» pe altarul idealurilor spirituale cele mai înalte). Totodată se simţea global, la nivelul întregului nostru grup, trezirea şi dinamizarea pregnanta a «Inimii spirituale» a grupului, care era întocmai ca o lumină tainică şi plină de graţie divină (într-un mod necesar am hotărât, cu mult timp în urmă, să denumim grupul nostru de KALACHAKRA TANTRA de la Cluj «Sutra inimii»).” 
Mihai, coordonatorul grupului de KALACHAKRA TANTRA, Cluj  

„Duminică, 24 noiembrie 2013, la întâlnirea  grupului de KALACHAKRA TANTRA din Cluj, am fost martorul unui fenomen spiritual uluitor, despre care am relatat chiar la acea întâlnire.

După precizările teoretice făcute de Mihai, a urmat pregătirea pentru procedeul spiritual special de comuniune cu SHAMBALA şi cu Regele Lumii din SHAMBALA. Noi, cei din sală, am tras perdelele de la geamuri (soarele era generos pentru o zi de sfârşit de noiembrie şi ne răsfaţa cu o luminozitate puţin obişnuită), Mihai a mai mutat de vreo câteva ori yantra mare a SHAMBALA-ei (care se afla pe perete) mai la stânga, mai la dreapta, mai sus, mai jos, din dorinţa ca noi toţi cei din sală, aşezaţi pe jos, să putem să o vedem cât mai bine.

A început meditaţia propriu-zisă. Am urmat etapă cu etapă desfăşurarea acelui procedeu spiritual. La un moment dat, în timpul conştientizării (după ce am rostit invocaţia adresată fiinţelor minunate din tărâmul SHAMBALA-ei), am deschis ochii. Yantra SHAMBALA-ei aflată pe perete, în faţa noastră, era inundată de o lumină puternică, alb-orbitoare, imaterială. Din acel moment nu mi-am mai putut dezlipi privirea de pe yantra căci o chemare tăcută şi irezistibil de iubitoare mă atrăgea magnetic înspre yantra luminată parcă de un reflector nevăzut, interior. Am simţit atunci cum parcă timpul s-a oprit în loc, iar spaţiul fizic înconjurător îşi pierduse vreo însemnătate pentru mine. Trăiam o adâncă stare de uimire şi undeva în interiorul sufletului meu ştiam, intuiam că se petrece ceva remarcabil. Mintea mi se oprise şi ea în faţa acestui miracol divin şi pe măsură ce sufletul meu se minuna din ce în ce mai mult, ochii mei fizici priveau fascinaţi lumina aceea albă, neobişnuit de strălucitoare şi de clară, care era centrată exact pe yantra SHAMBALA-ei, sub un unghi imposibil de regizat. Absolut excepţional era şi faptul că imaginea cu yantra SHAMBALA-ei, luminată puternic, asemenea unui reflector, într-o încăpere aflată în penumbră, era dinamica, într-o continuă desfăşurare. Am simţit atunci că ACEA LUMINĂ ESTE VIE şi că modul în care ea vibra continuu şi se desfăşura în faţa ochilor mei uluiţi era o formă prin care ea comunica stări, adevăruri tainice venind din tărâmul SHAMBALA-ei. La un moment dat, am simţit cum ceva din fiinţa mea se trezeşte şi se uneşte într-un mod inefabil, greu de descris în cuvinte, cu acea lumină sublimă şi atunci o stare de fericire extatică, năvalnică îmi cuprinse sufletul. Am ştiut atunci (printr-un fel de raţiune misterioasă a inimii) ca sunt martor la un eveniment miraculos oarecum similar cu cel de la Costineşti, atunci când marele zeu Skanda ne-a binecuvântat cu suliţa Sa luminoasă. 

Când a fost anunţat momentul ultim al procedeului spiritual (reducerea gradată a imaginii mentale a yantra-ei SHAMBALA-ei şi «topirea» ei în zona inimii) a fost practic sfârşitul acelui moment de maxim – de suspendare spaţio-temporală – şi Lumina magică a  început să părăsească treptat yantra SHAMBALA-ei, astfel încât la sunetul clopoţelului care anunţa sfârşitul procedeului, ultimul colţişor al yantra-ei era părăsit de fasciculul de lumină. Continuam să urmăresc fascinat acea fantă de lumină, care devenea din ce în ce mai subţire: ea a părăsit în cele din urmă yantra şi s-a resorbit pe podea într-un fir incredibil de suav, pregătit să se resoarbă în invizibilul misterios din care apăruse.”

Ciprian V., anul 3 la grupul de KALACHAKRA TANTRA, Cluj
 

„Îmi este tot mai clar că oamenii au încercat să asocieze SHAMBALA cu un tărâm fizic în care este extrem de greu de pătruns, dar de fapt el exista într-un alt plan de vibraţie, la care putem avea acces în urma unor purificări succesive, cât mai bine conştientizate. SHAMBALA este de fapt în noi, în fiecare OM care va reuşi să îşi descopere adevărata să origine divină. Până atunci, cei înţelepţi şi puţini care au reuşit aceasta, ne ghidează astfel încât, încetul cu încetul,  tot mai mulţi dintre noi să redescoperim înlăuntrul nostru SHAMBALA, în adevărata sa plenitudine extatică (adică să trezim şi să dinamizăm în noi focarul de rezonanţă ocultă cu tărâmul tainic al SHAMBALA-ei).
Tehnica pe care o realizăm acum în cadrul grupului, nu face decât să îmi arate că, trezind în fiinţa noastră focarul de rezonanţă cu lumea SHAMBALA-ei, vom putea ajuta și noi ca tot mai mulţi oameni de pe Pământ să poată să înţeleagă care este scopul adevărat al vieţii lor, să înceapă să devină mai buni, mai iubitori, mai iertători şi să le fie din ce în ce mai uşor să atingă fericirile cereşti împreună cu toţi ceilalţi oameni din jur. Dacă pentru foarte mulţi căutători spirituali această «cale a SHAMBALA-ei» pare o luptă, o confruntare (cu ei înşişi) fără sfârşit şi majoritatea dintre ei au tendinţa să cedeze foarte repede, e bine să înţelegem că de fapt timpul este o noţiune relativă şi că efortul spiritual realizat clipă de clipă se adună, se acumulează şi, la momentul adecvat, el va duce la saltul calitativ al înălţării în lumina SHAMBALA-ei, sugerat de cele 3 puncte verticale din centrul yantra-ei Shambal-ei.”
Mircea V., anul 3 la grupul de KALACHAKRA TANTRA, Cluj
 
Un fragment semnificativ din lucrarea Viaţa lui Apollonius din Tyana, care este atribuită sofistului grec Filostrat, poate adăuga valențe noi în înţelegerea fenomenului miraculos petrecut la Cluj: „Înţelepţii SHAMBALA-ei celebrau misterele focului divin, pe care ei spuneau că îl aprind direct de la Soare, în cinstea căruia cântau în fiecare zi, la amiază, un imn divin. Focul pur pe care înţelepţii spuneau că îl aprind «de la o rază a Soarelui» nu ardea într-un altar ci plutea în aer, manifestând vibraţia sa specifică, asemănătoare unui «freamăt» subtil, după spusele lui Damis.” Acest pasaj ce pare o fascinantă fantezie pentru cel neinițiat, descrie manifestarea unor puteri paranormale legate de controlul focului subtil (tejas tattva), care era „aprins” de către înţelepţii SHAMBALA-ei de la o sursă invizibilă ochilor trupeşti, chiar prin intermediul rezonantei perfecte cu sfera subtilă de forţă a elementului subtil Foc.   

În încheiere, dorim să vă anunţăm cu bucurie că, la iniţiativa mai multor coordonatori și participanți la grupurile de KALACHAKRA TANTRA, se vor realiza atât în România (în mai multe oraşe) cât şi în străinătate, acţiuni spirituale de invocare a ajutorului SHAMBALA-ei şi a Regelui Lumii din SHAMBALA, pentru vindecarea spirituală a planetei Pământ şi a locuitorilor ei. Aceste procedee spirituale, ce beneficiază de susținerea ghidului nostru spiritual Grieg, se vor realiza la fiecare 35 de zile. Accesul este liber pentru toți cursanţii YOGA, indiferent de anul de curs. Următoarea acţiune spirituală de acest gen se va realiza DUMINICĂ, 19 IANUARIE 2014, între orele 19.00-20.35 (orele României). Pentru detalii suplimentare cu privire la desfăşurătorul procedeului, vă rugăm să ne contactaţi din timp la adresa de mail: minune777@gmail.com.

Vă mulţumim!

Fie ca tot mai mulţi căutători spirituali să aibă mai mereu sufletul însufleţit de iubirea şi lumina divină a tărâmului tainic al SHAMBALA-ei! 
 
 

Citiți și:

Miracole care să îi convingă în sfârșit pe cei sceptici. Dumnezeu ne face semn

O întâlnire rodnică şi plină de învăţăminte cu un LAMA ce era, totodată, un iniţiat tibetan avansat

În România există porţi către lumea cea tainică a Shambalei

Trei aspecte ale Shambalei
 
 
 
 

yogaesoteric
13 ianuarie 2013

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More