Capitolul 137. Vol. V. Principii ale cetăţii eseniene reorganizate

 
MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN de Jakob Lorber 
 

1. (Domnul): „Din toate acestea poţi acum să înţelegi că până la urmă totul va fi – şi chiar trebuie să fie – dezvăluit în lumea de dincolo, pentru ca nenumăratele grupuri de spirite să poată exista. Întrebarea care apare este: cum se va simţi oare în lumea de dincolo pământeanul care, din cauza faptelor sale fals ‘miraculoase’, şi-a câştigat deja o reputaţie nemaipomenită – ştiut fiind că, până la urmă în lumea de dincolo, se va putea vedea foarte bine că, de fapt, toate minunile ce au fost făptuite de el au fost în realitate o mare înşelătorie. Chiar dacă înşelătoria sa a fost bine intenţionată, să nu uităm că ea a fost totuşi scump plătită, fiind vândută cumpărătorului cel naiv şi orb  pe mulţi bani, ca fiind o marfă autentică!
 
2. Exact la fel a fost şi cu ‘învierile’ voastre de până acum, mai ales cu acelea ale copiilor. ‘Învierile’ voastre lunare şi publice, din încăperile subterane de genul catacombelor, sunt o înşelătorie prea mare pentru a mai vorbi despre ele – căci trebuia să aveţi nişte oameni plătiţi care, o dată pe lună, trebuiau să se prefacă a fi morţi. Ei trebuiau să stea întinşi şi nemişcaţi în sicrie aşteptând comanda voastră, sub privirile mai multor spectatori orbi. Apoi ei trebuiau să se ridice şi să se furişeze de acolo, pentru a nu putea fi întrebaţi de nici unul dintre numeroşii spectatori şi admiratori uluiţi cum se simt sau care le este numele şi locul de baştină.
 
3. Această înşelătorie este mult prea ordinară pentru a merita să vorbim despre ea; dar pentru că, prin aceasta, mulţi au fost convinşi să vă încredinţeze preaiubitul lor copil mort spre a-l reînvia, o vom aborda totuşi, întrucât ea vă va aduce şi în lumea de dincolo mari necazuri.
 
4. Dar, după cum spuneam, acum Eu o voi lua pe umerii Mei şi voi îndrepta în felul acesta de dragul vostru tot ceea ce aţi făcut până acum. Pe viitor însă, vă spun ferm că nimic din toate astea  nu trebuie să mai apară în cetatea voastră. Nu trebuie să mai rămână nici cea mai mică urmă, nici măcar o rămăşiţă de înşelăciune, cu nici un preţ, dacă vreţi cu adevărat ca Eu să rămân întru spirit cu voi şi în voi până la sfârşitul vremurilor acestui pământ.
 
5. Ştiind toate acestea trebuie ca de acum înainte în cetatea voastră să domnească iubirea, bunăvoinţa, bunul simţ şi adevărul desăvârşit, fără nici o minciună, şi atunci puteţi fi siguri că ea va dăinui. Chiar dacă gruparea voastră va mai fi prigonită din când în când de către cei răi, ipocriţi, defăimători, invidioşi şi întunecaţi, aceştia nu-i vor mai putea face nici un rău!
 
6. Totuşi, este bine să ştiţi că şcoala voastră nu va mai dăinui mult în acest ţinut şi nici învăţătura Mea, căci această ţară va fi până la urmă strivită de păgânii cei mai întunecaţi. În viitor, undeva în Europa, toţi cei care cred cu o tărie de nezdruncinat în numele Meu vor avea un mare sediu principal, iar voi veţi răspândi noua Mea învăţătură în întreaga lume, fiind preţuiţi de unii conducători, iar de alţii, doar toleraţi. Doar puţini vor fi aceia care, orbi fiind la adevărul propovăduit de voi, vă vor alunga dincolo de graniţele împărăţiei lor. Iar cei care totuşi o vor face, vor primi o răsplată pe măsură, de care nu vor scăpa prea uşor. Trebuie să ştiţi că atunci, la rândul lor, acele împărăţii care vă vor prigoni nu vor fi deloc înfloritoare.
 
7. Acesta este darul divin cu care vă binecuvântez acum, pentru ca să rămâneţi întotdeauna nişte adevăraţi ziditori, ce vor fi inspiraţi de Dumnezeu Tatăl, iar acea împărăţie în care până la urmă veţi fi întâmpinaţi cu iubire şi preţuire să aibă o temelie trainică. Eu nu vreau să fac din voi doar nişte vindecători de trupuri, ci nişte mari meşteri care, din nestematele sufletului lor trezit, să ridice cele mai trainice zidiri ale noului Ierusalim ceresc. Acest nou oraş va lua fiinţă în viitor undeva în Europa şi se va înălţa fără oprire, din ce în ce mai sus devenind un loc ales care va influenţa tot Pământul.
 

PASAJELE CARE URMEAZĂ CONŢIN FĂRĂ ÎNDOIALĂ UNELE PROFEŢII PE CARE IISUS LE-A FĂCUT PENTRU VIITOR. VĂ SFĂTUIM TOCMAI DE ACEEA SĂ LE STUDIAŢI CU FOARTE MARE ATENŢIE ŞI VEŢI DESCOPERI CU UIMIRE CĂ MAJORITATEA ASPECTELOR LA CARE IISUS SE REFERĂ ÎN CELE CE URMEAZĂ SE PETREC DEJA ŞI POATE CHIAR SE VOR PETRECE ÎN CADRUL ACESTEI ŞCOLI SPIRITUALE (MISA). CINE ARE URECHI DE AUZIT SĂ AUDĂ. ESTE TOCMAI DE ACEEA IMPORTANT SĂ LUĂM AMINTE LA AVERTISMENTELE SALE. 

8. Voi veţi fi în viitor zidarii şi constructorii Mei pe deplin liberi, iar Eu vreau ca cetatea Mea (NOTA 1) să fie zidită din nestematele adevărurilor şi a revelaţiilor divine cele mai rezistente. Veţi înţelege atunci cu uşurinţă, voi toţi, împreună cu tine, prietene Roclus, că pentru aceasta nu se pot folosi var, nisip şi cărămidă, adică minciuni şi înşelătorii, care nu durează veşnic. Doar adevărul cel adevărat, divin, curat şi fără de prihană reprezintă diamantul care poate să înfrunte eternitatea, fără să fie ştirbit în vreun fel.
 
9. Atunci în viitor mulţi dintre voi veţi fi de nenumărate ori ispitiţi să procedaţi altfel decât simţiţi; dar voi trebuie să nu vă lăsaţi ademeniţi. Totodată este necesar să vegheaţi şi să nu amăgiţi pe nimeni, căci, prin tot ceea ce veţi fi şi veţi face atunci (în viitor) trebuie să răzbată adevărul deplin; procedând în felul acesta, veţi avea parte mereu de graţia, puterea şi înţelepciunea Mea care vă va inspira odată cu ajutorul care vă va veni de la TATĂL CERESC (DUMNEZEU).
 
10. Ştiind toate acestea, luaţi aminte ca să nu promiteţi niciodată cuiva un lucru pe care să nu-l puteţi îndeplini sau pe care apoi să nu vreţi să-l mai faceţi, din anumite motive, mai târziu (este evident că aici Iisus se referă la ceea ce va fi atunci în viitor); căci, adevărat vă spun vouă: nimic nu este mai amarnic şi mai supărător pentru un om decât să nu-şi respecte o făgăduială solemnă pe care a făcut-o! Dacă unor oameni nu li s-ar fi promis sprijinul, atunci ei nu s-ar fi bazat pe acea promisiune şi ar fi făcut altceva, care să le asigure ajutorul. Însă pentru că ei s-au bazat pe acea făgăduinţă solemnă, care ulterior nu a fost respectată, ei pot deveni disperaţi, trişti şi dezamăgiţi, blestemându-i din cauza dezamăgirii provocate pe aceia care prin promisiunea lor nerespectată au adus această mare nenorocire asupra lor.

11. Luaţi aminte căci de acum înainte atât în prezent, cât şi în viitor trebuie să îndepliniţi tot ceea ce veţi făgădui în mod solemn cuiva chiar cu preţul vieţii voastre pământeşti, altfel Eu nu voi putea rămâne în cetatea (este evident că aici IISUS se referă la oraşul NOULUI IERUSALIM) voastră! Chibzuiţi bine cine este ACELA care vă dă acum această poruncă! El este Domnul cel etern a tot ceea ce trăieşte şi moare; şi luaţi aminte căci dacă Eu nu pedepsesc toate greşelile din această lume, pe aceasta (care constă în faptul că un om îi promite altuia solemn ceva, dar, după aceea dintr-un motiv meschin, mârşav sau egoist, nu îşi respectă promisiunea făcută) cu siguranţă o voi pedepsi!
 
12. Dacă, spre exemplu, nu-i vei da leafa promisă aceluia care îţi face un serviciu, comiţi un păcat mai mare decât dacă furi de la cineva! În cazul în care el a fost leneş şi şi-a făcut munca prost, poţi să-i atragi ferm atenţia asupra acestui fapt şi chiar să-i spui că pe viitor, dacă nu-şi va face treaba cu hărnicie, nu va mai primi aceeaşi leafă; însă chiar pentru munca făcută cu trândăvie (de mântuială) trebuie să-ţi respecţi promisiunea făcută, pentru ca el să simtă că în tine este prezent şi activ spiritul dreptăţii şi al adevărului!
 
13. Tocmai din acest motiv Eu vă ajut acum să înviaţi cu adevărat cei o sută şapte copii morţi, pentru ca să nu apăreţi că sunteţi nişte mincinoşi, nişte oameni lipsiţi de cuvânt faţă de cei cărora le-aţi promis învierea odraslelor lor dragi; dar de acum înainte, va trebui să vă abţineţi! Căci tot ceea ce veţi face de acum înainte împotriva acestui sfat al Meu, care este atât de uşor de urmat, va aduce întotdeauna roade foarte rele.
 
14. Vi se pare prea greu? Căci văd că eşti cam gânditor! Spune-Mi deschis dacă ai ceva de obiectat! Acum când încă suntem împreună, mai putem discuta, ceea ce pe viitor va fi mult mai greu, pentru că nu ne vom mai întâlni prea curând! Vorbeşte-Mi, dacă ceva nu-ţi este clar te ascult!“
 

NOTA 1. Noul IERUSALIM este oraşul despre care IISUS face aici profeţii că va fi construit undeva în EUROPA. Este important să ne amintim că şi profeţiile deja faimoase ale indianului SUNDAR SINGH vorbesc despre faptul că NOUL IERUSALIM va fi construit în ROMÂNIA şi el va fi acolo unde se află acum oraşul BUCUREŞTI. În cazul celebrului clarvăzător şi profet PETRACHE LUPU atunci când acestuia i-a apărut în câteva dăţi un misterios mesager din lumea de dincolo pe care PETRACHE LUPU l-a numit „MOŞUL”, acesta l-a anunţat (pe PETRACHE LUPU) că pe teritoriul ROMÂNIEI va apare un foarte mare centru spiritual care va avea o influenţă planetară. Aceste două profeţii sunt surprinzător de asemănătoare.

 

Citiţi în continuare: Capitolul 220, vol. V. Scopul crucificării Domnului

yogaesoteric
aprilie 2007

 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More