Categorie de navigare

Mijloace neobişnuite de a cunoaşte şi de a comunica

Experiment ştiinţific şocant care demonstrează că premoniţiile sunt reale!

În 1966, doctorul J.C. Barker, un psihiatru englez din Shrewsbury, s-a hotărât să descopere dacă dezastrele la scară mare atrăgeau un număr disproporţionat de mare de premoniţii. Luându-şi ca obiect de studiu tragedia de la mina de cărbuni din Abertan, care în ziua de 21 octombrie a acelui an costase 144 de…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More