Chico Xavier, cel mai mare medium al secolului trecut, a indicat ziua de 20 iulie 2019 ca punct de răscruce pentru umanitate

 

Chico Xavier este cel mai mare medium al secolului XX şi s-ar putea adăuga că este un om sfânt… A fost mereu umil, nu s-a căsătorit niciodată și nici nu a avut relaţii amoroase, și-a petrecut aproape tot timpul rugându-se la Dumnezeu. El a trăit modest, în ciuda faptului că a vândut mai mult de 50 de milioane de cărţi pe care le-a scris sub dicteu inspirat de diferite entităţi superioare. Toate câștigurile din vânzări le-a donat în totalitate săracilor şi pentru diferite opere de binefacere…

A scris cu ochii închişi, prin dicteu şi scriere automată, peste 400 de cărţi (o dată a scris astfel chiar două cărţi, în două zile). Scria uneori în limbi pe care nu le cunoştea. O dată a scris invers, precum Leonardo da Vinci, fiind necesară o oglindă pentru a vedea textul normal. A fost invitat la posturile naţionale braziliene şi le-a dovedit jurnaliştilor şi detractorilor talentul său uimitor de mesager al lumilor invizibile. A fost văzut în două locuri în acelaşi timp (bilocaţie), pe scurt, o personalitate cu totul aparte.

Chico Xavier a manifestat darul său uimitor încă de când era mic şi se afla în primul rând (în majoritatea timpului) în contact cu o entitate elevată (ghidul său) pe nume Emmanuel (al cărui chip este redat în desenul de mai jos).

În anii de după al Doilea Război Mondial, Chico a primit un mesaj de la Emmanuel care îl prevenea despre un moratoriu care urma să fie convocat pentru a discuta soarta umanităţii. Această reuniune a avut loc în iulie 1969, iar Chico a fost apoi informat despre ce s-a discutat în timpul acesteia…

Reuniunea întrunea membrii Consiliului Galactic (îngeri şi extratereştri), sub îndrumarea lui Iisus!

Moratoriul a avut loc în aceeași zi în care misiunea spaţială Apollo 11 a ajuns pe Lună. Unii dintre membrii Consiliului Galactic doreau să fie stopată înaintarea omenirii în direcția în care a pornit, situația fiind considerată a fi prea periculoasă. Căci este inacceptabil pentru Consiliul Galactic ca această nebunie de pe Pământ să se răspândească şi pe alte planete. În acel moment Iisus a luat apărarea oamenilor (încă o dată) şi s-a pronunțat pentru a le fi acordată acestora o ultimă şansă.

S-a decretat un Jubileu – umanităţii i-au fost acordați 50 de ani de probă sub o înaltă supraveghere, timp în care fie va începe al treilea război mondial, şi astfel soarta omenirii va fi pecetluită, fie nu va mai fi război, iar oamenii vor învăța să se respecte în ciuda diferenţelor dintre ei, caz în care umanitatea va fi salvată şi i se va permite să intre în contact cu fraţii şi surorile de pe alte planete.
Acest Jubileu tocmai s-a încheiat la 20 iulie 2019.
Un documentar extraordinar a fost realizat cu privire la această dată anunţată de Chico Xavier. (Înregistrarea video este în limba portugheză, fiind subtitrată în engleză și alte limbi de circulație internațională.)

În numărul din mai 2011, publicația Folha Espírita (Jurnal Spiritist) a prezentat o revelaţie făcută în anul 1986 de mediumul Francisco Candido Xavier asupra viitorului apropiat care este rezervat planetei Pământ şi locuitorilor săi. Chico i-a împărtășit această revelaţie prietenului său, mediumul Geraldo Nemos Neto, fondator al Casei Chico Xavier din orașul Pedro Leopoldo (MG) şi al editurii Vinha de Luz (Viță de vie de Lumină), care s-a decis să vorbească.

Prezentăm în continuare un rezumat al aspectelor interesante din acest text care poate fi citit integral în numărul Jurnalului Spiritist din mai 2011 (copia nr. 439, anul XXXV).

„A trecut deja mult timp de când port pe umeri această greutate, timp în care m-a tot frământat ideea că Chico Xavier nu mi-ar fi împărtășit tot ce le-a spus celor de la Jurnalul Spiritist, şi de ce ar fi făcut astfel?
Deoarece nu exista o finalitate precisă în ceea ce eu ştiam. Cu ocazia discuțiilor pe care le-am avut cu el şi pe care le descriu în pasajele următoare, am remarcat că spiritul meu primea un tratament mnemonic special pentru ca să reușesc să nu uit acele cuvinte profetice spre a le mărturisi la timpul dorit în viitor, când mi se va cere să o fac.

Am avut bucuria de a trăi aproape de Chico Xavier, de a vorbi cu el de nenumărate ori până ne prindea dimineaţa şi, la început, pe numeroase teme legate de preocupările noastre comune, mai ales cu privire la revelaţiile palpitante referitoare la doctrina spiritelor şi cele din Evangheliile lui Iisus. Una dintre temele abordate a fost aceea referitoare la textul Apocalipsei din Noul Testament. Încă de atunci, în conversaţiile noastre, Chico Xavier avea întotdeauna un cuvânt sau altul care clarificau acest subiect, subliniind cutare sau cutare verset, şi mă făcea să înţeleg, gradat, momentul de tranziţie prin care trece planeta noastră pe calea regenerării.

Într-una dintre aceste conversaţii, în care a venit vorba de cartea Brazilia, inima lumii, tărâmul Evangheliei, scrisă de spiritul Humberto de Campos, i-am mărturisit lui Chico îndoielile pe care le aveam cu privire la titlul operei, căci la acel moment, în mijlocul anilor ʼ80, Brazilia trăia încă în hiperinflaţie, sărăcie, foamete, existau diferențe sociale mari, dezordine economică şi politică, pentru a nu mai menţiona scandalurile de corupţie şi înapoierea culturală. Îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri, expresia de uimire a lui Chico care mi-a răspuns: «Hai, Geraldinio, ceea ce tu doreşti ar fi privilegii pentru patria Evangheliei, în timp ce fondatorul Evangheliei, care este Domnul nostru Iisus Christos, a trăit în sărăcie, înconjurat de bolnavi şi oameni care îndurau tot felul de lipsuri, a cunoscut toate felurile de dificultăţi şi de persecuţii şi a fost supus torturii, fiind aproape abandonat de prieteni şi de cei apropiaţi, şi a murit crucificat între doi hoţi? Nu uita că fondatorul Evangheliei a trecut prin tot felul de încercări, a suferit martiriul crucii, dar apoi a părăsit crucea şi a reînviat la viaţa veşnică. Acest exemplu ar fi necesar să servească drept ghidare pentru patria Evangheliei. Într-o zi, noi vom renaşte din cenuşa propriilor noastre sacrificii pentru a arăta lumii imortalitatea glorioasă!»

În timpul conversaţiei noastre, l-am întrebat pe Chico la ce se referea mai exact când vorbea despre sacrificiul Braziliei. Prezicea cumva viitorul naţiunii noastre şi al lumii?

Chico a rămas gânditor, ca şi cum s-ar fi luminat de viziunea unor scene îndepărtate şi, după ceva timp, a revenit şi ne-a spus: «Vă amintiţi, Geraldinio, cartea lui Emmanuel, Calea către lumină? În ultimele pagini ale dicteului, în capitolul XXIV, al cărui titlu este „Spiritismul şi marile tranziţii majore”, Emmanuel declara că spiritele luminate şi dăruite vorbeau de o nouă întrunire a comunităţii puterilor angelice ale sistemului solar, în care unul dintre membrii divini este Iisus, şi că societatea celestă se va reuni pentru a treia oară în atmosfera Terrei, cu scopul de a decide din nou soarta lumii, deoarece Iisus a primit misiunea sacră de a răscumpăra umanitatea. Ei bine, Emmanuel a scris aceasta în 1938, şi am fost informat că reuniunea a avut deja loc.

Ea a avut loc când omul a intrat în sfârşit în comunitatea interplanetară, părăsind solul Terrei pentru a atinge pentru prima dată solul lunar. Omul, prin propriile eforturi, a câștigat dreptul şi posibilitatea de a merge pe Lună, un fapt care s-a materializat la 20 iulie 1969. Cu această ocazie, guvernatorul spiritual al Terrei, care este domnul Iisus Christos, răspunzând cererii altor ființe angelice din sistemul nostru solar, a convocat o reuniune pentru a discuta viitorul planetei noastre. Ceea ce vă pot spune, Geraldinio, este că după numeroase dezbateri şi discuţii, în finalul acestui conclav celest au fost formulate mai multe sugestii.

Bunătatea lui Iisus a decis să se ofere o ultimă şansă comunităţii de pe planetă, un ultim moratoriu pentru a li se permite locuitorilor Terrei să își dezvolte și eleveze civilizaţia. Scadența tuturor obligaţiilor karmice care fusese prevăzută să aibă loc la finalul secolului XX a fost amânată până la urmă, prin îndurarea Cerului, pentru a-i lăsa lumii noastre o ultimă şansă de progres moral.

Ceea ce este uimitor, este că puteţi recunoaşte exact în Evanghelii şi în Apocalipsă perioada actuală pe care o trăim, ca fiind a unsprezecea oră, ultima oră, ora ultimului apel.»

L-am întrebat ce s-a afirmat în urma intervenției lui Iisus, şi mi-a spus:

«Domnul nostru a acordat un moratoriu de 50 de ani societăţii terestre, care a început la 20 iulie 1969 şi, prin urmare, se încheie la 20 iulie 2019.
Iisus a rânduit atunci ca emisarii celeşti să se angajeze mult mai direct în menţinerea păcii între popoarele şi țările de pe Pământ, cu scopul de a lucra pentru a ne face să integrăm mult mai rapid comunitatea mondială după modelul comunității sistemului solar, fiind mult regenerată la finalul acestei perioade. Anumite puteri angelice de pe alte planete ale sistemului nostru solar au avut rezerve cu privire la acordarea acestei perioade de timp suplimentare, şi atunci, în înţelepciunea sa, el a decis să impună oamenilor şi naţiunilor de pe Pământ o condiţie. Astfel, conform cu voia lui Iisus, naţiunile cele mai dezvoltate şi responsabile de pe Terra va fi necesar să înveţe să conviețuiască dând dovadă de toleranță unele cu celelalte, respectând diferenţele dintre ele, şi să se abţină de la a se angaja într-un război nuclear anihilant.

Popoarele Terrei va fi necesar să evite cu orice preţ să cedeze tentațiilor de a declanșa un al treilea război mondial. Conform spuselor lui Iisus, dacă naţiunile Terrei, și numai în acest caz, în urma acestei perioade de 50 de ani, învaţă arta convieţuirii armonioase şi fraternităţii, evitând distrugerea prin război nuclear, lumea terestră va fi până la urmă primită în comunitatea interplanetară a sistemului solar ca o lume a regenerării.
Niciunul dintre noi nu poate anticipa, Geraldinio, progresul care ar putea să se producă începând cu această dată de 20 iulie 2019, cu condiția suficientă ca noi să știm să apărăm pacea între ţările noastre cele mai dezvoltate şi civilizate!»

Apoi l-am întrebat pe Chico la ce progres se referea şi mi-a spus:

«Vom obţine soluţia pentru toate problemele noastre de ordin social, inclusiv soluţia pentru sărăcie şi foamete, care vor dispărea. Vom descoperi remediile pentru toate bolile trupului prin manipulare genetică şi prin progresele medicinei. Oamenii vor avea un acces extins şi total la informaţie şi cultură, care se vor răspândi. Fraţii noştri veniţi de pe alte planete mai avansate vor avea permisiunea lui Iisus de a se prezenta liber şi de a colabora deschis cu noi, oferindu-ne tehnologii noi, inimaginabile pentru noi în stadiul actual de dezvoltare ştiinţifică. Vom putea fabrica dispozitive care ne vor facilita contactul cu tărâmurile subtile unde se află sufletele celor care au părăsit această lume, făcând astfel posibile conversaţii atât de dorite cu fiinţe dragi care nu mai sunt printre noi. Pe scurt, va fi o lume nouă, un pământ nou, o etapă glorioasă de spiritualizare şi de frumuseţe pentru destinul planetei noaste.»

Atunci m-am făcut avocatul diavolului, şi i-am spus: «Chico, până aici nu mi-ai vorbit decât de cea mai bună ipoteză, care este aceea în care umanitatea reușește să păstreze pacea până la finele acestor 50 de ani. Dar ce se va petrece dacă naţiunile terestre vor declanșa un război nuclear?»

«Ah, Geraldinio, în cazul în care omenirea decide să urmeze nefericita cale a celui de-al treilea război mondial, un război nuclear cu consecinţe imprevizibile şi catastrofale, atunci Pământul-Mamă, sub auspiciile „Vida Mayor” (Marea Viaţă – care ar putea fi tradusă precum Legea cauzalităţii… dar care în acelaşi timp este o organizaţie a spiritelor) va reacţiona cu o violenţă neprevăzută împotriva oamenilor noştri de ştiinţă.

Omul va începe al treilea război mondial, dar ceea ce îl va sfârşi vor fi forţele telurice ale Naturii, ale planetei obosite de abuzurile omului, şi ne vom confrunta cu cutremure gigantice, cu maree enorme şi cu tsunamiuri unul după altul. Vom fi martorii erupției vulcanilor stinşi de mult timp, ne vom confrunta cu valuri consecutive de dezgheţ care vor diminua calotele polare, cu rezultate tragice pentru zonele litorale și de coastă datorită creșterii nivelului apelor; şi în acest caz, cenuşa vulcanică împreună cu radiaţiile nucleare puternice vor face de nelocuit toată emisfera de nord a planetei.»

Dar ce se va petrece în mod specific cu Brazilia? Conform spuselor mediumului, în ambele situaţii Brazilia va juca rolul său în marele proces de spiritualizare a planetei.

În cea mai bună dintre cele două variante, poporul brazilian va creşte în importanţă socio-culturală, politică şi economică devansând celelalte naţiuni, şi nu doar că va fi grânarul şi furnizorul de materii prime pentru întreaga lume, dar de asemenea va fi marea sursă de energie prin descoperirea de rezerve enorme de petrol care vor face din Petrobras una dintre cele mai mari companii din lume. Brazilia va creşte cu paşi de uriaş şi va ocupa un rol important pe scena mondială. Aceasta se va traduce prin ascensiunea culturii braziliene pe scena internaţională, urmată îndeaproape de răspândirea cărţilor de spiritism cristic (dezvoltat aici, având un teren fertil), care vor ajunge să fie de un interes cert pentru celelalte naţiuni.

Totuşi, în eventualitatea în care se produce cel mai rău scenariu, cel în care emisfera nordică va deveni de nelocuit, mari fluxuri de emigranţi se vor forma pentru a ajunge în emisfera sudică unde se află Brazilia, care apoi va fi chemată chiar mai direct să-și îndeplinească rolul de patrie de evanghelizare, arătând exemplul iubirii şi acceptării, iertării şi compasiunii spirituale pentru migranții sosiți pe aceste meleaguri.
Noua epocă pentru Pământ, în acest caz, va implica mult mai mult timp pentru a se atinge cele mai înalte trepte de dezvoltare ştiinţifică şi morală, de-a lungul unei alte lungi perioade de reconstrucţie a naţiunilor şi a societăţilor noastre, constrânse să își reorganizeze cea mai mare parte a fundamentelor, care va fi necesară.

Conform cu ceea ce Chico mi-a spus, ceea ce va rămâne din ONU va decide în cele din urmă să încheie invazia naţiunilor din emisfera sudică – deci a Braziliei, a celorlalte țări din America de Sud, a Australiei şi Africii de Sud – prin care naţiunile noastre să fie ocupate militar şi împărțite între supravieţuitorii holocaustului din emisfera nordică.

În acele momente noi, brazilienii, vom fi chemați să oferim un exemplu de adevărată fraternitate creştină, înţelegând că fraţii noştri din nord, chiar dacă au fost invadatori militari, vor merita să fie consideraţi ca fraţi ai noştri care au nevoie de susţinere şi protecţie, de înţelegere şi iubire, deoarece au fost depăşiţi şi bulversaţi de consecinţele cumplite ale războiului.

În acel moment al conversaţiei, Chico a făcut o pauză şi apoi a adăugat: «Brazilia noastră, cea pe care o cunoaştem, va fi atunci desfigurată şi divizată în patru naţiuni diferite. Doar un sfert din teritoriu va rămâne al nostru; brazilienilor le vor rămâne doar regiunile Surreste, Goias şi Districtul federal. Americanii, canadienii şi mexicanii vor ocupa statele regiunii de nord a ţării, precum și Columbia şi Venezuela. Europenii vor veni şi vor ocupa statele regiunii de sud din Brazilia, unindu-le cu Uruguay, Argentina şi Chile. Asiaticii, în particular chinezi, japonezi şi coreeni, vor veni şi vor ocupa zona de mijloc din vestul ţării, împreună cu Paraguay, Bolivia şi Peru. Şi, în cele din urmă, statele din nord-estul ţării vor fi ocupate de ruşi şi slavi. Noi, ceilalţi, nu putem uita că tot acest proces inextricabil are propria sa linie spirituală şi va fi necesar atunci să recunoaştem că vom avea multe de învăţat de la invadatori.

Să luăm spre exemplu americanii, ei ne pot învăţa respectarea legii, iubirea pentru drept, ştiinţă şi muncă. Europenii, în general, vor aduce iubirea pentru filosofie, muzică clasică, educaţie, istorie şi cultură. Asiaticii pot iniția poporul nostru în noţiunile lor mult mai elevate de respect pentru datorie, disciplină, onoare, dăruire față de persoanele în vârstă şi pentru tradiţiile străvechi. Şi apoi noi, brazilienii, le vom oferi fraţilor noştri valorile cele mai înalte ale spiritualităţii, prin mila lui Dumnezeu, comoara inimii fraterne şi pline de prietenie a oamenilor simpli şi umili, aceste persoane bune care s-au reîncarnat în marea naţiune braziliană pentru a împlini planul lui Dumnezeu şi pentru a demonstra tuturor popoarelor lumii credinţa în viaţa superioară, mărturie a continuităţii vieţii în Lumea de Dincolo, exerciţiul senin şi nobil de comuniune mediumică cu Iisus.»

Potrivit lui Chico Xavier, Brazilia nu va fi privilegiată şi va suferi ea însăşi efectele cutremurelor de pământ şi ale tsunamiurilor, mai ales în zonele de coastă. Dar, după spusele mediumului, impactul aici va fi mult mai slab comparativ cu ceea ce se va petrece în emisfera nordică.

O altă decizie a binefăcătorilor spirituali aparținând Marii Vieţi a fost aceea care prevedea că după zorii anului 2000 al erei creştine, spiritele întărite în rău şi ignoranţă nu vor mai putea niciodată primi permisiunea de se încarna pe suprafaţa Terrei. Reîncarnarea pe planeta noastră după această dată va echivala cu o justă şi preţioasă recompensă, rezervată doar spiritelor celor mai puternice şi mai bine pregătite care au ştiut să preţuiască de-a lungul multiplelor încarnări cuceriri spirituale relevante, precum cea a blândeţii, iubirii şi pacea şi armonia fraternă între popoare şi naţiuni.

Conform informaţiilor pe care Chico le-a oferit mai multor prieteni apropiaţi, printre cei care se vor reîncarna pe pământ va fi și mentorul spiritual al lui Chico Xavier.

Toate spiritele recalcitrante și care persistă în rău vor fi deci, începând cu anul 2000, conduse forţat spre reîncarnări în lumi mai înapoiate, de ispăşire şi încercări, inclusiv în lumi primitive, care se află încă în stadiul de oameni ai cavernelor, pentru a se putea purifica de excesele rele şi de neurmarea unor idealuri superioare.

Chico Xavier cunoştea aceste lumi unde spiritele recalcitrante erau expulzate. Potrivit lui, cea mai mare dintre aceste planete este numită Kiron sau Quiron.

Emmanuel însuşi, prin intermediul lui Chico Xavier, răspunzând la un interviu publicat în carte, ne spune că profeţiile sunt revelate oamenilor pentru ca ele să fie împiedicate să se împlinească. Ele reprezintă de fapt un mare avertisment spiritual pentru noi, pentru a urmări să devenim mai buni şi pentru a îndepărta astfel de la noi cea mai rea posibilitate.

Atât timp cât aveţi iubire în inima voastră, veţi câştiga toate bătăliile!”


Citiți și:

Cinci principii fundamentale de viaţă spirituală pentru o nouă eră 
Ultima previziune făcută de Vanga, care se referă la România, a fost ţinută secretă timp de 10 ani 

 

yogaesoteric
6 septembrie 2019

 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More