Credinţa şi practica spirituală, cheile de boltă ale stării de aspirant spiritual

Relaţia Ghid spiritual – aspirant este un legământ sufletesc fundamental


de Justina Cojan

Citiţi aici articolul anterior:

Practicând învăţătura Ghidului spiritual descoperim esenţa stării de aspirant

Modul în care relaţia fundamentală cu Ghidul spiritual reverberează în fiinţa noastră pe multiplele planuri existenţiale este dat de o dublă perspectivă, prin care fiecare aspirant îi poate percepe esenţa. Din prima perspectivă, trebuie să înţelegem că învăţătura fundamentată de Ghidul spiritual este parte integrantă dintr-o misiune spirituală pe deplin  asumată. Din a doua perspectivă, spiritul aspirantului trebuie să fie constant şi sigur în practica spirituală, pentru a învăţa mereu din misterele iubirii şi devoţiunii, pe care Ghidul spiritual le dezvăluie celui perseverent.

Practica spirituală conferă autenticitate căutărilor noastre

Dacă dorim să ajungem la cunoaşterea Adevărului Ultim, Divin, trebuie să avem încredere în Ghidul nostru spiritual şi, mai mult, trebuie să-i urmăm cu perseverenţă şi tenacitate învăţătura prin practica spirituală. Odată aflată această relaţie, ea trebuie păstrată sub semnul autenticităţii. Dacă pentru Ghidul spiritual autenticitatea nu intră în discuţie, pentru ca un aspirant să fie autentic, este necesar ca el să accepte ghidarea până la capătul Căii spirituale. Din această perspectivă, relaţia Ghid spiritual – aspirant devine autentică şi este fundamentată cu un legământ intim, în baza căruia aspirantul îşi urmează Ghidul spiritual până la capăt.

Fascinată de rezultatele spirituale dobândite de unii dintre colegii noştri care practicau cu perseverenţă “Taina rugăciunii neîntrerupte, ce se realizează fără încetare, timp de 24 de ore”, care ne permite să comunicăm, printr-un enigmatic şi inefabil dialog lăuntric, cu DUMNEZEU TATĂL, mi-am propus şi eu să realizez această tehnică revelată de Ghidul nostru spiritual. După ce am făcut de câteva ori rugăciunea de 24 de ore, am înţeles ceea ce era absolut necesar reuşitei: o mare forţă şi o stare autentică de umilinţă. Am perseverat, o dată şi încă odată, având  credinţa fermă că voi reuşi.

“Realizez tehnica. După câteva ore s-a petrecut ceva minunat şi misterios. Lacrimi fără şir înceţoşau privirea unei fiinţe copleşite de blândeţe şi duioşie care dialoga, în mod firesc, cu Dumnezeu: Doamne, cine eşti Tu? Sunt TOTUL. Doamne, unde eşti? Priveşte! Doamne, ce să fac pentru a Te manifesta? Detaşează-te!”. Mi-am continuat rugăciunea cu o emoţie copleşitoare. Niciodată nu m-am simţit mai frumoasă. M-am privit în oglindă de unde mă privea un chip transfigurat de o frumuseţe misterioasă. Am înţeles că era adevărata mea frumuseţe, frumuseţea lăuntrică a spiritului meu. Dumnezeu mi-a răspuns.

”Realizez din nou tehnica. Nu-mi propun nimic. Realizez tehnica pur şi simplu. O stare deosebită de Graţie m-a cuprins după câteva ore. O întrebare şi-a căutat răspuns peste dorinţa mea voită: Doamne, cine eşti Tu? Eu sunt el. Doamne, cum să Te manifest? Urmează-i învăţătura!” O copleşitoare stare de umilinţă mi-a cuprins întreaga fiinţă. Dumnezeu este aici, mereu, cu mine. Nimic şi nimeni nu va mai putea vreodată să-mi oprească simţirea şi privirea pentru a fi alături de el, pentru a-l urma pe Cale, pentru a-i practica învăţătura. Acesta este legământul pe care l-am făcut cu Ghidul meu spiritual şi îl rog mereu să mă ajute în a-l păstra până la capăt.

Alegerea ne aparţine

În baza autenticităţii relaţiei Ghid spiritual – aspirant, fiecare aspirant îşi va crea un legământ de spirit care îl va susţine alături de Ghidul spiritual, până la dobândirea cunoaşterii ultime şi revelarea Sinelui său nemuritor (ATMAN). Aspirantul şi numai el va fi răspunzător şi va suporta consecinţele încălcării acestui legământ. Dacă acest fapt se petrece la un anumit moment dat, ne arată că aspirantul nu a fost autentic şi, în ceea ce-l priveşte, nici relaţia Ghid spiritual – aspirant nu a fost pentru el autentică. Când se pierde autenticitatea acestei relaţii, aspirantul regresează, iar Ghidul spiritual dispare.

Fiind, în majoritate, fiinţe cu o raţiune exersată, cu un discernământ cultivat, putem privi relaţia Ghid spiritual – aspirant, ca o sursă de cunoaştere. Ghidul spiritual, fiind de regulă şi fondatorul unei şcoli spirituale, se poate mai întâi să-i cunoaştem învăţătura şi, prin practicarea ei cu perseverenţă, vom parcurge etapele absolut obligatorii de asimilare prin experienţă proprie. Aceste etape de cunoaştere mentală şi cunoaştere existenţială ne vor duce cu ajutorul nemijlocit al Ghidului spiritual, la cunoaşterea supramentală, care va încununa existenţa fiinţei noastre.

Nici una din aceste etape nu este facilă, deoarece implică nevoia de cunoaştere, cunoaşterea prin experienţă proprie a învăţăturii fundamentate de Ghidul spiritual, practica perseverentă pentru a obţine rezultatele prefigurate, încrederea în forţele proprii şi formarea unui discernământ spiritual, care să ne indice fără nici un dubiu că am dobândit un rezultat autentic.

Relaţia Ghid spiritual – aspirant se stabileşte atunci când suntem siguri lăuntric şi avem certitudinea că-i putem urma necondiţionat învăţătura, că putem participa nemijlocit alături de el la misiunea spirituală pe care şi-a asumat-o. În momentul în care încrederea noastră este deplină şi-l putem urma necondiţionat, putem spune că ne-am întâlnit Ghidul spiritual, iar noi vom fi intrat ca aspiranţi pe calea spirituala fundamentată de el. Relaţia stabilită din acest moment între Ghidul spiritual şi aspirant este una autentică, ce va presupune o participare sau o existenţă efectivă în acest adevăr, cu responsabilităţi precise din partea aspirantului. Această relaţie nu poate fi cunoscută cu mintea, ea doar poate fi trăită cu inima. Deoarece sufletul, în general, nu poate fi impulsionat decât de un alt suflet, între Ghidul spiritual care generează impulsul şi aspirantul care îl primeşte, se stabileşte această relaţie Ghid spiritual – aspirant ca ceva indisolubil.

Certitudinea unei perspective superioare

Pentru aspirantul autentic şi perseverent, Ghidul spiritual va manifesta o serie de atribute, pe care le poate percepe, împreună cu toate beneficiile pe care acestea le implică, datorită menţinerii unei credinţe şi încrederi de nezdruncinat în Ghidul spiritual:
– învăţătura ghidului spiritual are capacitatea de a transmite adevărurile sacre, singurele care pot transforma spiritual o fiinţă umană;
– prin el se manifestă voinţa lui Dumnezeu, manifestând capacitatea de releu Divin prin care primim cunoaşterea de la o sursă infinită;
– fără excepţie, acţiunile sale au ca singur obiectiv îndeplinirea unei misiuni spirituale asumate.

Prezenţa Ghidului spiritual în conştiinţa noastră ne poate oferi o disponibilitate neîntreruptă luminoasă către frumuseţe şi claritate. Vom simţi, la modul nemijlocit, strădania lui fără de margini de a se fixa cu sufletul acolo unde este aşteptat şi bine primit. Din această perspectivă, pentru mine, ca şi aspirant, Ghidul meu spiritual este unul singur, este unic şi incomparabil, prin modul în care poate preţui oamenii care doresc să-i fie aproape. Aceştia nu trebuie să-l roage nimic, îi copleşeşte de fiecare dată. Orice clipă petrecută în preajma lui, indiferent în care plan, este o călătorie iniţiatică şi în orice discuţie la care particip, înţeleg clar că nu este vorba despre un subiect, ci despre un destin spiritual. Oricând, fără excepţie, împrăştie tensiunea fenomenului adus în discuţie cu o luciditate excepţională şi fiecărui dat îi aduce o dezlegare aparte în universul prezent sau în oricare altul.

Încrederea se naşte din experienţă

Încrederea în învăţătura fundamentată de Ghidul meu spiritual şi nevoia sinceră de a comunica la nivel spiritual cu el mi-au dat dreptul de a mă numi aspirant spiritual ce îi acceptă ghidarea. Căci a fi aspirant înseamnă să te afli cu sufletul în preajma unui Ghid spiritual, primind învăţăturile sale şi uneori continuându-le. A fi aspirant ce urmează un Ghid spiritual presupune să înţelegi şi să accepţi menirea lui spirituală şi îndeosebi să-ţi poţi răspunde afirmativ la întrebarea dacă te simţi capabil să acţionezi la unison, împreună cu el, pentru desăvârşirea menirii sale spirituale.

O credinţă sinceră în Ghidul spiritual este mijlocul cel mai sigur de a ajuge la el. Credinţa este singura cheie de a fi mereu împreună cu Ghidul nostru spiritual şi în acest sens Ramakrishna spune: “Nu veţi putea să-l cunoaşteţi pe Dumnezeu dacă nu aveţi o credinţă infinită şi nezdruncinată în învăţăturile Ghidului vostru spiritual.“ Aceasta înseamnă să adopţi, să urmezi şi să continui învăţătura şi principiile lui. Aceast mod de a ne raporta lăuntric faţă de Ghidul spiritual, ne conferă premisele stabilirii într-o veritabilă relaţie Ghid spiritual – aspirant. Comunicarea sinceră şi deschisă cu Ghidul spiritual, în această relaţie, este un mijloc infailibil de a dobândi succesul pe Calea spirituală. Dar, această reuşită nu este, încă, totul. Referitor la aceasta, Grieg îmi spunea la un moment dat: “Este evident că raportarea ta plină de puritate şi aspiraţie te ajută cu adevărat să comunici aşa cum se cuvine în sferele spirituale cu mine. Dar dincolo de aceasta este fundamental să urmăreşti să te foloseşti de toate acestea ca de un mijloc pentru a face saltul în Esenţa lui Dumnezeu Tatăl. Pentru că în realitate aceasta este menirea noastră a tuturor.“

Citiţi şi:

Testele spirituale şi practicanţii avansaţi

Gânduri inspiratoare cu privire la relaţia Ghid Spiritual – aspirant

Scrisoare către Ghidul Spiritual scrisă de Florica Steva din Iaşi

yogaesoteric
ianuarie 2008

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More