Dezvăluiri esențiale referitoare la adevăratele scopuri ascunse ale acestei „pandemii” artificiale… (XIII)

prin care se urmărește totodată o funestă și satanică păcălire a tuturor oamenilor spre a accepta o definitivă marcare izotopică prin consimțământ cu sinistrul semn diabolic al Fiarei despre care există deja profeții clare în Apocalipsă

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Dat fiind faptul că actualmente, iată, trăim cumplite vremuri apocaliptice, vă sfătuim să faceți cunoscute toate conferinţele cu această temă tuturor prietenilor și cunoştinţelor, deoarece informațiile pe care vi le punem la dispoziție sunt fundamentale. Ținem să precizăm că, de fapt, conținutul acestor conferințe nu se adresează fiinţelor umane letargice, sceptice, obtuze, ignorante, lipsite de intuiţie spirituală, proaste care, datorită somnului cel de moarte al inteligenţei în care deja se află cufundate, se vor pripi complet anapoda să gândească sau chiar să susțină cu o convingere tâmpă, ce este de nezdruncinat, că toate acestea sunt imposibile.

Citiți partea precedentă a articolului

Taina nemaipomenită a Atributelor Dumnezeiești

Aceste menţiuni evidenţiază însă că apostolul Pavel nu a luat așa cum se cuvine în considerare taina formidabilă a Atributelor Dumnezeieşti despre care Iisus a vorbit într-un mod criptic, succint, cu ocazia Cuvântării sale de pe munte, în care s-a referit doar la unele Preafericiri care, în realitate, sunt niște Atribute Dumnezeieşti distincte, ce sunt caracterizate de o energie subtilă sublimă, nesfârşită, gratuită care, în anumite condiţii, pot fi captate, pot fi acumulate din abundenţă în aura, în universul fiinţelor umane.

Noi însă care, în cadrul acestei şcoli, avem şansa colosală, putem spune, de a cunoaşte taina nemaipomenită a Atributelor Dumnezeieşti, putem să acţionăm astfel încât să atragem în aura noastră, în universul nostru lăuntric energia subtilă sublimă a anumitor Atribute Dumnezeieşti, inundându-ne ființa cu această energie ce ne îndumnezeieşte.

Este, de asemenea, urgent necesar să nu pierdem din vedere că, totodată, în cadrul acestei şcoli avem deja la dispoziţie mai multe rețete unice pe bază de plante de leac sau, altfel spus, pe bază de plante medicinale care, în combinație, provoacă un efect sinergic în Microcosmosul fiinţei noastre și ne ajută într-un mod tainic să declanşăm în fiinţa noastră procese de rezonanţă ocultă cu energiile subtile sublime, nesfârşite, ale unor Atribute Dumnezeieşti.

Deşi aceste rețete deja există, printre cursanţii și aspiranţii acestei şcoli se află cei leneşi, cei superficiali, cei letargici care afirmă că le este imposibil să simtă, să acumuleze în universul lor lăuntric energia subtilă sublimă, nesfârşită, a unui anumit Atribut Dumnezeiesc. Ei nu catadicsesc să recurgă la astfel de combinaţii care, deocamdată, sunt unice pe această planetă, pentru a dinamiza în fiinţa lor un proces de rezonanţă ocultă cu anumite energii subtile, sublime, ale unor Atribute Dumnezeieşti. Astfel de fiinţe umane dau dovadă de o imensă prostie, căci, așa cum am spus de multe ori, o fiinţă umană care nu știe nimic despre toate acestea este doar ignorantă, dar o fiinţă umană care deja știe despre toate acestea, care deja cunoaşte aceste taine și apoi se complace în aceeași stare de letargie, de indiferenţă, de lene, dă dovadă de o imensă prostie. Merită să ne amintim că „a şti şi a nu acţiona este dovada unei supreme stări de laşitate”.

Prin urmare, iată că în cadrul acestei şcoli Ezoterice de Yoga Integrală avem fiecare dintre noi posibilitatea de a alege să trezim, să dinamizăm un proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă a unui anumit Atribut Dumnezeiesc, utilizând măcar de două ori pe zi un anumit amestec din plante medicinale care induce pe cale perfect naturală un astfel de proces de rezonanță ocultă de care avem nevoie. Pentru aceasta, vă sfătuim să vă interesați la Steaua Divină pentru a descoperi astfel de remedii care, veți constata, vă sunt de un imens folos pentru a trezi, pentru a dinamiza un proces de rezonanță ocultă cu un anumit Atribut Dumnezeiesc, declanşând apoi in Microcosmosul fiinţei voastre apariţia unei stări inefabile de Preafericire, despre care a vorbit Iisus Hristos în urmă cu peste 2000 de ani în faimoasa sa Cuvântare de pe munte.

Prin urmare, apostolul Pavel subliniază faptul că atât fiinţele umane ce sunt angrenate pe o cale spirituală autentică, cât şi toţi creştinii, inclusiv îngerii, chiar şi arhanghelii – sunt angajați într-un conflict sau, altfel spus, într-un război nevăzut cu spiritele satanice, cu demonii, cu diavolii, iar acest conflict este nu numai continuu, cât şi plin de neprevăzut. Aşa cum putem constata cu uşurinţă în aceste vremuri apocaliptice în care, vrând-nevrând, cu toţii trăim, nimeni dintre noi, inclusiv toţi creştinii, inclusiv toți simpatizaţii sau aspiranţii acestei şcoli Ezoterice de Yoga Integrală, nu se pot retrage, nu se pot sustrage din acest conflict care, pentru cei inițiați, se dezvăluie ca fiind un război nevăzut.

De altfel, din cauza radiaţiilor malefice ale telefoniei mobile și chiar a radiaţiilor cumplite ale tehnologiei 5G (dacă se va ajunge ca această tehnologie să fie implementată în urma stării de letargie ce caracterizează masele acestei planete), noi toţi, cu mic cu mare, ca să spunem așa, nu ne vom putea sustrage, nu ne vom putea retrage din acest conflict și se impune să facem faţă acestui război nevăzut și chiar să ieşim învingători.

Să luăm aminte că nimeni nu poate pretinde într-un mod cretin, într-un mod superficial, într-un mod simplist, că răutatea diavolilor, că răutatea demonilor, că răutatea spiritelor satanice este inevitabilă. Toate aceste rele ce sunt actualmente prezente pe această planetă, toate aceste rele care au tendinţa să se amplifice din ce în ce mai mult chiar pe lună ce trece, pot fi contracarate, pot fi evitate prin anumite modalități adecvate.

La fel, coabitarea entităților demoniace sau a entităților satanice care sălăşluiesc în aparatele electronice ce utilizează inteligenţa artificială provocând apoi obsesii, generând chiar posedarea insidioasă a utilizatorilor unor astfel de aparate ce folosesc inteligența artificială, toate acestea pot fi exorcizate în conformitate cu metodele simple, dar eficiente, pe care deja le-am dezvăluit pentru prima dată pe această planetă. Aceste modalități se află deja la dispoziţia voastră şi este urgent necesar să fie puse în practică, să fie puse în aplicare, căci aşa cum spunea marele avatar Krishna: „Acţiunea înțeleaptă, adecvată, este net superioară inacţiunii, letargiei, inerției în care mulți dintre noi alegem să ne complacem”.

Pentru a ieși noi învingători în această luptă, în acest război nevăzut cu entităţile satanice, cu demonii, cu diavolii, este necesar să atragem din abundenţă în universul nostru lăuntric energia subtilă sublimă a unor Atribute Dumnezeieşti, cum ar fi: Iubirea, Bunătatea, Erosul Pur, Curajul, Umorul stenic, Speranţa îndreptățită, Entuziasmul, Eroismul, Detaşarea etc. Pentru a ne împotrivi într-un mod eficient influențelor diavolești, influenţelor satanice, este, de asemenea, necesar să nu pierdem din vedere că avem la dispoziție fiecare dintre noi anumiți centri subtili superiori de forţă. Pentru aceasta este urgent necesar să ne trezim şi să ne dinamizăm apoi în mod considerabil centrul esenţial subtil, spiritual, de forţă, sahasrara padma, centrul subtil de forță anahata chakra, centrul subtil de forţă vishuddha chakra, centrul subtil de forţă ajna chakra, centrul subtil de forţă manipura chakra.

Pentru a lupta aşa cum se cuvine împotriva influenţelor diavolești, împotriva influenţelor satanice care se manifestă actualmente din plin într-o manieră insidioasă prin aparatele electronice ce includ inteligența artificială, este totodată nevoie de un ferm şi puternic exerciţiu al discernământului, după cum este, de asemenea, nevoie de mult curaj şi chiar de eroism. Să nu pierdem din vedere că toate fiinţele umane care vor recurge la energiile subtile sublime, adecvate, ale unor Atribute Dumnezeieşti vor fi apoi susținute cu siguranţă de Dumnezeu şi, procedând în felul acesta, vor deveni invulnerabile la astfel de influențe malefice, insidioase și vor putea să se opună în mod ferm și chiar vor putea să învingă întotdeauna aproape fără efort aceste influențe malefice, demoniace, diavolești, satanice.

Prin urmare, atrăgând şi canalizând în universul nostru lăuntric din abundenţă energia subtilă sublimă a unor Atribute Dumnezeieşti cu care deja avem afinităţi pregnante, vom dobândi tăria dumnezeiască de care avem nevoie și, aşa cum vom putea constata prin experienţă directă, vom putea învinge întotdeauna aceste influențe malefice, diavolești sau satanice. Luaţi aminte că nu există excepţii în această direcție. Dacă vom face eforturi susţinute, adecvate, pentru a canaliza din abundenţă în fiinţa noastră energia subtilă sublimă dumnezeiască a Iubirii Dumnezeieşti, energia subtilă sublimă dumnezeiască a Binelui Dumnezeiesc, energia subtilă sublimă dumnezeiască a Entuziasmului Dumnezeiesc, energia subtilă sublimă dumnezeiască a Erosului Pur Dumnezeiesc, energia subtilă sublimă dumnezeiască a Curajului Dumnezeiesc, vom deveni capabili să înfruntăm astfel de influențe malefice demoniace, diavolești, satanice.

Să amplificăm puterea credinței în Dumnezeu

Să luăm aminte că apostolul Petru îşi imploră cititorii să se împotrivească fără încetare Diavolului, rămânând „tari și fermi în credinţa lor în Dumnezeu”. La rândul său, apostolul Iacob spune: „Împotriviţi-vă aşa cum se cuvine influențelor Diavolului şi veţi descoperi că acesta va fugi de la voi”.

Referitor la ispitirile insidioase cu care ne confruntăm mai mult sau mai puţin fiecare dintre noi în existenţa de zi cu zi, în Noul Testament apostolul Pavel ne sfătuiește cu bun-simţ şi înțelepciune: „Nu dați niciodată prilej Diavolului să vă facă să cădeţi în ispită”.

Se cuvine să vă amintim că atunci când constatăm că influențele diavolilor, ale demonilor în universul nostru lăuntric devin din ce în ce mai puternice, putem recurge cu succes la un amestec adecvat de plante medicinale exorcizante care, atunci când sunt îngurgitate atent de 4 ori pe zi, va face ca influenţa ce este exercitată de anumiți demoni în aura noastră să se estompeze și chiar să dispară după o anumită perioadă de timp în totalitate. De asemenea, putem recurge, pentru a anihila astfel de influențe malefice diavolești, la captarea şi acumularea chiar din abundenţă în aura noastră a energiei subtile a unor anumite Atribute Dumnezeieşti cu care avem deja afinităţi, în sensul că ne este chiar foarte uşor să ne branșăm, să declanşăm un proces de rezonanță ocultă cu energia lor subtilă. Procedând în felul acesta, contracarăm influenţa malefică a anumitor categorii de demoni. Atunci când, în plus, alegem să binecuvântăm demonii care au tendinţa să ne influențeze, să ne posede, vom constata că astfel de demoni sunt exorcizați sau, altfel spus, sunt puşi pe fugă.

De asemenea, putem alege să dinamizăm într-un mod atent şi sistematic centrul esențial subtil, spiritual, de forță, sahasrara padma, pentru a reuşi să anihilăm astfel influenţele anumitor demoni care, să spunem așa, ne dau târcoale sau uneori chiar ne posedă şi provoacă în Microcosmosul ființei noastre stări bizare cu care ne confruntăm.

Adeseori chiar şi faptul de a alege să ne facem în fiecare zi 10 sau 12 autobinecuvântări ne poate fi de un imens folos, căci va contribui la exorcizarea demonilor ce au tendinţa să ne influenţeze în nu contează ce direcţii perverse, malefice.

Este, de asemenea, de un imens folos ca, la nevoie, să recurgem inclusiv la rugăciunea deja clasică „Tatăl Nostru”, urmărind totodată să atragem şi să canalizăm din abundenţă în aura noastră energia subtilă sublimă a Credinței Dumnezeieşti sau energia subtilă sublimă a Certitudinii Dumnezeieşti sau energia subtilă sublimă a Bunătății Dumnezeieşti.

La nevoie, în paralel, este binevenit să recurgem la un anumit amestec din plante medicinale care va fi ales în prealabil pentru a facilita un proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a acelui Atribut Dumnezeiesc pe care urmărim să-l atragem şi să-l acumulăm din abundenţă în Microcosmosul ființei noastre.

Apostolul Pavel ne spune că prin puterea tainică a credinței noastre în Dumnezeu, prin amplificarea credinței celui credincios în Dumnezeu, puterea credinței în Dumnezeu va face minuni şi astfel credinciosul va fi în măsură să reziste „tuturor atacurilor celui rău şi viclean”. Apostolul Pavel ne sfătuieşte să ne punem credinţa şi speranţa în Dumnezeu şi afirmă că „în cazul aceluia care este foarte credincios, Dumnezeu nu va îngădui ca el să fie ispitit vreodată peste puterile sale, căci împreună cu fiecare ispită a pregătit şi mijlocul sau, altfel spus, modalitatea de a ieși din ea, de a triumfa asupra ei, de a o putea răbda şi chiar învinge”.

Apostolul Pavel arată că este chiar foarte conștient de resursele stranii pe care le utilizează Satana şi afirmă că întotdeauna Satana încearcă „să aibă un anumit câştig de la noi”. Apoi apostolul Pavel adaugă: „căci de multe ori noi, în neatenţia noastră, ne aflăm în necunoştinţă de planurile cele viclene ale lui Satana”.

Studiind cu multă atenţie învăţăturile ce sunt incluse în Noul Testament, descoperim că Satana este în permanenţă împotrivitor Evangheliei, aşa cum se poate constata că a acţionat adeseori în felul acesta în perioada activităţii lui Iisus Hristos. Uneori Satana a lucrat, ca să spunem așa, și a acţionat chiar prin intermediul unor apostoli ai lui Iisus. Un exemplu de acest fel este acela în care apostolul Petru a sugerat să fie respinsă crucificarea despre care Iisus avea cunoştinţă cu anticipaţie. În acea conjunctură, aşa cum știm din mărturiile existente în Noul Testament, apostolul Petru a fost prompt mustrat: „Înapoia Mea, Satano!”. Aceste cuvinte i-au fost adresate de Iisus apostolului Petru.

În Noul Testament se menţionează, de asemenea, că Satana a avut și alte planuri viclene pentru a-i zdruncina credinţa apostolului Petru, dar ni se spune că tocmai de aceea Iisus s-a rugat pentru el şi iată că astfel acele planuri diabolice ale lui Satana în ceea ce îl privea pe apostolul Petru au fost anihilate.

În Noul Testament descoperim că uneori Satana şi diavolii acestuia au acționat sau, altfel spus, au lucrat, de asemenea, prin intermediul duşmanilor lui Iisus. Tocmai de aceea Iisus le-a spus cu mult curaj acelora care i se opuneau: „Iată că voi aveți drept tată pe Diavolul” (citat din Evanghelia apostolului Ioan).

Toate acestea au ajuns la o culme evidentă în timpul ultimelor zile ale lui Iisus. Lucrarea sau, altfel spus, acţiunea mârşavă a lui Iuda trădătorul este descrisă în Noul Testament ca fiind mai ales cea a Celui rău. Apostolul Luca menţionează că la un moment dat Satana „a intrat” în ființa apostolului Iuda. Despre aceasta, apostolul Ioan spune: „Iată că Diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă”. La un moment dat, privind spre cruce, Iisus chiar a spus într-o manieră explicită: „Iată, vine stăpânitorul lumii acesteia” (citat din Evanghelia lui Ioan).

Este necesar să avem în vedere că în permanenţă atât Satana, cât şi demonii, diavolii şi spiritele satanice pe care le are în stăpânire şi pe care le folosește ca fiind uneltele sale docile, a continuat şi încă mai continuă să-i ispitească în fel şi chip pe oameni. Iată ce îi sfătuieşte apostolul Pavel pe oameni în Epistola sa către Corinteni: „Luaţi aminte să nu vă despărțiți cumva unul de altul decât cu multă bună învoială pentru un timp şi să vă orientați să ţineţi postul şi să faceți rugăciune către Dumnezeu, iar apoi iarăşi să fiţi împreună ca să nu vă ispitească vreodată Satana din pricina neînfrânării voastre”.

Este binevenit să nu pierdem niciodată din vedere că, în cadrul acestei şcoli Ezoterice de Yoga Integrală, avem la dispoziție revelația formidabilă a tainei Atributelor Dumnezeieşti care sunt niște energii subtile sublime nesfârşite a căror frecvenţă de vibraţie nu se modifică niciodată şi care pot fi atrase din abundenţă în universul nostru lăuntric, contribuind în felul acesta la elevarea frecvenței dominante de vibrație a aurei noastre, iar astfel devenim totodată invulnerabili la influenţele subtile malefice, viclene ale feluritelor categorii de demoni.

Aflăm despre lucrarea malefică a lui Satana şi a demonilor, dar şi a diavolilor, acțiune malefică ce s-a exercitat printr-un pretins credincios pe nume Anania. În Faptele Apostolilor se spune: „Iată că ţi-a umplut cu multă răutate Satana inima”. Aflăm, de asemenea, tot din faptele Apostolilor cum îşi exercita Satana influența printr-un înrăit opozant al creştinismului, pe nume Elima, care era supranumit „fiul Diavolului”.

Citiți continuarea articolului

Citiți și:
Lupta lui Iisus din Grădina Ghetsimani: „Întristat este sufletul meu până la moarte”. Rugăciunea este indispensabilă când avem de luat hotărâri! (I)
Sub chipul încercării se ascunde binecuvântarea lui Dumnezeu!
Despre încercările spirituale şi modul în care acestea pot fi depăşite

 

yogaesoteric
27 octombrie 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More