Dezvăluiri esențiale referitoare la adevăratele scopuri ascunse ale acestei „pandemii” artificiale… (XV)

prin care se urmărește totodată o funestă și satanică păcălire a tuturor oamenilor spre a accepta o definitivă marcare izotopică prin consimțământ cu sinistrul semn diabolic al Fiarei despre care există deja profeții clare în Apocalipsă

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Dat fiind faptul că actualmente, iată, trăim cumplite vremuri apocaliptice, vă sfătuim să faceți cunoscute toate conferinţele cu această temă tuturor prietenilor și cunoştinţelor, deoarece informațiile pe care vi le punem la dispoziție sunt fundamentale. Ținem să precizăm că, de fapt, conținutul acestor conferințe nu se adresează fiinţelor umane letargice, sceptice, obtuze, ignorante, lipsite de intuiţie spirituală, proaste care, datorită somnului cel de moarte al inteligenţei în care deja se află cufundate, se vor pripi complet anapoda să gândească sau chiar să susțină cu o convingere tâmpă, ce este de nezdruncinat, că toate acestea sunt imposibile.

Citiți partea precedentă a articolului

În această prezentare, vom continua să vă vorbim despre diavoli, despre demoni şi despre Satana şi vă vom dezvălui unele taine care, atunci când sunt înţelese aşa cum se cuvine, iar apoi sunt puse în practică, ne pot ajuta să contracarăm, să exorcizăm, să anihilăm influenţele subtile malefice de natură demoniacă, de natură satanică, ce există actualmente în ambianța invizibilă a acestei planete albastre.

În Evanghelia sa, apostolul Ioan face referire la fiinţele umane ce cad în ispite şi apoi lunecă din ce în ce mai mult sub influența diavolilor, a demonilor. El consideră astfel de oameni răzvrătiți fără motive temeinice adevărate şi îi numeşte fii ai Diavolului, făcând astfel referire la Satana. Iată ce afirmă el: „Căci cine păcătuieşte se uneşte astfel cu Diavolul şi devine sluga acestuia”.

În Epistola întâi către Timotei a apostolului Pavel se spune că aceștia, împreună cu toți aceia care „s-au întors de la Dumnezeu şi au ajuns să-l urmeze pe Satana”, vor ajunge în final „în focul cel veşnic al Iadului care a fost pregătit pentru Diavol şi pentru îngerii lui slujitori”.

Putem adăuga că Satana este, ca să spunem aşa, capul, conducătorul împărăţiei întunericului infernal şi acolo dirijează domniile diavoleşti şi toţi stăpânitorii împărăţiei întunericului infernal, precum şi toate legiunile de demoni.

S-a mai spus de multe ori că Satana este „acela care îl maimuţăreşte fără încetare pe Dumnezeu”, deoarece, într-un anume mod, Satana caută să-L imite pe Dumnezeu. Satana are ceea ce s-ar putea numi „sinagoga” sa, la care aderă fie conştient, fie inconştient, sataniştii. Satana are tainele sale satanice, iar apostolul Pavel face referire la „adâncimile infernale ale lui Satana”. În vremurile apocaliptice din urmă, Satana va ridica pe Antihrist, care va fi falsul lui Hristos, prin intermediul unei serii de minuni efemere înşelătoare.

Dar, cu toate acestea, Satana este deja „un vrăjmaş plin de ură ce a fost învins”, a cărui judecată finală se va înfăptui la momentul potrivit, aşa cum, de altfel, se arată în textul Apocalipsei. Răbdarea dumnezeiască tainică de neconceput a lui Dumnezeu faţă de Satana va lua atunci sfârşit, în conformitate cu Legea tainică a limitei dumnezeieşti.

Cu ocazia venirii Sale pe pământ, Iisus i-a zdrobit deja capul şarpelui, care, de fapt, este Satana, cu preţul sacrificiilor şi suferinţelor Lui. Iisus chiar afirmă că a putut vedea cu anticipație pe Satana căzând întocmai precum cade un fulger din cer. Atunci când a fost crucificat, Iisus a triumfat astfel, într-un mod public s-ar putea spune, asupra marelui adversar al lui Dumnezeu, care este Satana, şi în felul acesta i-a zdrobit puterea.

Profeţiile existente în Noul Testament menţionează că la începutul celor trei ani și jumătate ai „necazului cel mare”, Satana se va manifesta cu o putere malefică sporită în ambianța invizibilă a planetei Pământ, unde atât acesta, cât şi legiunile diavolilor săi, se vor dezlănțui în felurite moduri pline de viclenie malefică şi va face aceasta cu atât mai mult dat fiind faptul că el va şti, de asemenea, că timpul lui este foarte scurt.

După marea bătălie de la Armaghedon, după ce Satana şi legiunile sale de demoni vor fi învinşi, Satana va fi într-un anume mod legat și va fi apoi împiedicat să mai înşele națiunile, să mai păcălească masele de ființe umane pe timpul duratei mileniului despre care se vorbeşte în profeţiile biblice din Noul Testament. După ce va încerca o ultimă răzvrătire, el va fi aruncat după cum merită spre a fi neputincios și chinuit în tărâmul infernal ce arde cu foc şi care conține o substanță chinuitoare ocultă ce este cunoscută sub numele de pucioasă.

Cum să acţionăm în mod înţelept

Știind cu anticipație toate acestea, noi ne putem împotrivi fără încetare tuturor tertipurilor şi vicleniilor lui Satana, astfel ca acesta să fie de fiecare dată nevoit să fugă din preajma noastră. Așa cum deja ştiţi, aşa cum deja cunoaşteţi, fiecare dintre noi avem la dispoziție în permanenţă modalitatea formidabilă a binecuvântării. Ne putem chiar autobinecuvânta. Putem consacra de fiecare dată faptele noastre, acțiunile noastre lui Dumnezeu, spre a fi în felul acesta ghidați, inspiraţi şi protejați. Putem utiliza, de asemenea, fiecare dintre noi, în mod prompt, efectul de Paratrăsnet şi alte asemenea inițieri extraordinar de puternice, ce sunt unice în ambianța acestei planete, în care am avut acces în cadrul acestei Școli Ezoterice de Yoga Integrală.

Putem, de asemenea, folosi de fiecare dată cu succes plante exorcizante. Ne putem binecuvânta în prealabil apa și hrana pe care o mâncăm. Putem, de asemenea, să utilizăm simbolul teribil şi mereu eficient al semnului crucii, pe care este însă necesar să îl realizăm în prealabil cu o convingere fermă, puternică, de nezdruncinat că astfel, prin acest simbol formidabil, se exercită prompt o influență dumnezeiască colosalǎ de care avem atunci nevoie.

Apostolul Pavel ne anunţă că „Dumnezeul atotputernic al păcii va zdrobi pe Satana şi îl va face să cadă şi să rămână sub picioarele noastre”. Este însă important, este chiar esențial ca toți aceia dintre voi, ca toate acelea dintre voi cărora vă amintim sau vă reamintim aceste taine pe care deja le cunoaşteţi să nu le uitați niciodată şi să le puneți prompt în acţiune.

La toate aceste taine dumnezeieşti se adaugă taina dumnezeiască formidabilă a Atributelor Dumnezeieşti care, în realitatea lor, sunt energii subtile sublime distincte, veşnice, nesfârşite, gratuite, pe care le putem invoca, pe care le putem atrage din abundenţă în fiinţa noastră, în aura noastră, spre a deveni în felul acesta imuni, invulnerabili la influențele malefice de tot felul, la trucurile şi la toate vicleniile diavolilor, demonilor care, în anumite condiții, caută, urmăresc să ne facă să lunecăm în felurite ispite.

Luaţi aminte că, în măsura în care utilizăm imediat una sau alta ori chiar toate aceste modalități dumnezeieşti de care deja dispunem, contracarăm şi chiar anihilăm orice influenţă insidioasă, orice truc sinistru satanic al diavolilor.

Tertipul sinistru al amânării

Dar aceasta implică, presupune să fim foarte atenţi, să fim vigilenți, să veghem fără încetare în universul nostru lăuntric şi să acționăm prompt, fără nicio amânare, pentru a alunga diavolii, demonii din preajma noastră, pentru a ne exorciza ființa, aura şi pentru a dispune de Invulnerabilitatea Dumnezeiască de care avem imediat nevoie atunci când ne aflăm în astfel de situații.

Este, de asemenea, important să reţineţi că nu este cazul să amânăm vreodată nici măcar cu o oră punerea în acţiune a acestor modalități dumnezeieşti pe care deja le avem la dispoziție. Luaţi aminte că unul dintre trucurile frecvente pe care diavolii şi demonii le folosesc atunci când urmăresc să smintească, să năucească o ființă umană este tertipul amânării. Procedând în felul acesta, demonii şi diavolii urmăresc să îşi pună în aplicare fără încetare, fără pauză, sinistrele lor acţiuni, astfel ca ființa umană vizată să fie afectată, să fie influențată spre a ajunge de la rău la mai rău, până când ea este distrusă, până când ea lunecă în totalitate sub influența vicleană malefică a demonilor, a diavolilor şi ajunge să uite în totalitate că, de fapt, cândva îşi propusese să pună în acţiune una dintre aceste modalităţi eficiente dumnezeieşti, dar apoi, pentru că a amânat și după aceea iar a amânat, aceste amânări s-au dovedit a fi în cele din urmă funeste şi au condus-o pas cu pas către dezastru.

Cunoscând acest truc satanic, este tocmai de aceea esențial să nu amânaţi deloc punerea în acţiune a modalităților dumnezeieşti extraordinar de puternice, eficiente pe care deja le aveți la dispoziție. Atunci când amânați, lunecați într-un carusel viclean, malefic, care va face să deveniți o pradă facilă, letargică, tâmpă, inconştientă pentru demoni, pentru diavoli şi le oferiți ocazia să vă smintească, să vă năucească şi să vă facă să vă scufundați, să vă prăbușiți din ce în ce mai mult în abisul bizar care apare în universul vostru lăuntric în anumite condiții şi care apoi face să apară şi să se manifeste un proces de rezonanță ocultă cu un abis mult mai mare, care vă va acapara. Astfel acceptați să intraţi şi să rămâneți, datorită acestei păcăleli sinistre, într-una dintre bizarele lumi malefice ce există şi care vă acaparează, inclusiv prin intermediul anumitor obişnuinţe funeste stranii, paralizante, ce vă acaparează la început încetul cu încetul.

Prin urmare, atunci când amânăm să punem prompt în acţiune modalitățile dumnezeieşti eficiente pe care le cunoaştem, pe care le avem la dispoziție deja, avem numai de pierdut. Nu avem nimic de câştigat, ba din contră. Procedând în felul acesta ne autosabotăm, iar apoi este cu putință să uităm în totalitate că atunci, cândva, ne-am gândit să punem în acţiune acel Adevăr Dumnezeiesc care ne-ar fi putut salva, dar am amânat.

Prin urmare, orice amânare stranie de acest fel facilitează apoi planurile sinistre ale demonilor, ale diavolilor, ale lui Satana de a ne sminti, de a ne năuci, de a ne distruge. Cunoaştem deja foarte multe exemple ale celor care au amânat să ceară imediat ghidare, sfătuire, ajutor atunci când deja începuseră atacurile demonilor, ale diavolilor în aura lor, iar această amânare le-a fost fatală. Astfel de ființe umane au fost apoi rătăcite, au fost zvârlite de pe calea spirituală pe care se aflau și, după aceea, ca să spunem aşa, duse au fost de aici, de undeva, şi s-au îndreptat anapoda spre nicăieri. După aceea, au fost momite cu abilitate şi viclenie de demoni sau de diavoli şi au căzut în cursele acestei lumi şi apoi au fost din aproape în aproape tentați, năuciţi şi s-au scufundat pentru totdeauna în mrejele, în iluziile în fond cretine ale lumii. Astfel au devenit sclavii docili şi inconştienţi ai lumii.

Citiți continuarea articolului

Citiți și:
Satanismul propovăduit făţiş ca „filosofie de viaţă” în vremea noastră antihristică este unul dintre cele mai limpezi semne apocaliptice
În realitate, realizarea Voinţei lui Dumnezeu te sfinţeşte
Cât de mare și evidentă este puterea ta realizatoare benefică? (I)

 

yogaesoteric
12 ianuarie 2023

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More