,,Fiecare suflet care se transformă şi se înalţă transformă şi înalţă întreaga lume”

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Dată fiind realitatea tainică a Principiului holografic ocult, se poate spune că toți și toate cele care au fost create de Dumnezeu la începutul tuturor începuturilor au fost create în Dumnezeu. Dată fiind structura holografică a Manifestării, Dumnezeu Tatăl este în permanentă în noi, prezent în fiecare electron, în fiecare proton, în fiecare quarc din mâinile noastre, din picioarele noastre, din întregul nostru trup. Când analizăm cu bun simt, atenţie și luciditate această revelaţie, ne dăm seama că este firesc să fie aşa. Să ne amintim că religia creştină (și nu numai ea) vorbeşte despre faptul că Dumnezeu este în permanenţă omniprezent și omniscient.

Dacă ar fi să ne îndoim prosteşte de omniprezenţa lui Dumnezeu, putem descoperi, prin intermediul experimentelor științifice moderne, că întreaga Creație este o supergigantică hologramă în cadrul căreia în permanență partea este inclusă și oglindită în Tot și Totul este inclus și oglindit în fiecare parte.

Ne putem da seama că Dumnezeu este în permanenţă omniprezent în fiecare parte, în fiecare celulă, în fiecare atom, în fiecare moleculă care alcătuiește trupurile noastre.

Această dublă hologramă ne leagă, ne integrează în Ființa tainică a lui Dumnezeu Tatăl. Ne arată cum este cu putință ca ființa umană care îl imploră pe Dumnezeu (rostind o rugăciune) să primească instantaneu (atunci când merită) un răspuns.

Structura holografică a întregii Creații dumnezeiești ne ajută să înţelegem cum este cu putință ca ființa umană să intre și să se mențină într-o tainică stare de comuniune cu Dumnezeu, iar Dumnezeu să-i răspundă cu iubire la cererile pe care le manifestă.

Una dintre consecințele fireşti ale acestui gigantic sistem este că implicit toate fiinţele umane sunt în permanență conectate, legate între ele. Înţelegem astfel că toate acţiunile noastre impactează instantaneu nu numai destinul nostru, generând aşa-zisa karma individuală, ci și pe cel al întregii umanități, al întregii planete, având un ecou specific la nivelul Totului macrocosmic.

Deși pentru unii dintre noi este dificil, la prima vedere, să admitem aceasta, în măsura în care intuim, pe baza experimentelor ştiinţifice moderne, că întreaga Creație dumnezeiască este o supergigantică hologramă, ne dăm seama că este firesc și de la sine înțeles să fie exact aşa şi nu altfel.

Este firesc ca fiecare acțiune, fiecare intenție, fiecare gând al unei anumite fiinţe umane să genereze la scurt timp un ecou specific şi să influenţeze, direct proporțional cu intensitatea sa, fie în bine, fie în rău, întreaga umanitate, întreaga planetă, întregul Macrocosmos.

Iată că ceea ce unii yoghini au descoperit lăuntric prin experiență directă sau prin intuiţie a fost confirmat de experimentele recente ale oamenilor de ştiinţă. Astfel ne putem da seama de realitatea unei generalizări a faimosului concept creştin referitor la comuniunea tainică a sfinților, genial exprimat de sfânta Tereza de Lisieux: „Fiecare suflet care se transformă şi se înalță transformă și înalță întreaga lume”.

Afirmația sfintei Tereza este valabilă și viceversa. Întreaga lume care se transformă și se înalță transformă imediat după aceea și înaltă fiecare suflet, fiecare fiinţă umană.

Există în permanență o veritabilă stare de non-separabilitate între toți oamenii, stare care se manifestă dincolo de spațiu și dincolo de timp. Dacă analizăm cu atenţie mărturiile marilor inițiați, ale yoghinilor avansaţi, ale sfinților, ale misticilor faimoși, descoperim că ei au susţinut o astfel de concepție, definită sub numele de karma colectivă a umanității.

Referitor la toate acestea, este binevenită afirmația românului Virgil Gheorghiu: „Întreaga istorie a lumii face parte integrantă și este inseparabilă de viaţa personală a fiecărei fiinţe umane, a fiecărui creştin. Viața unei fiinţe umane nu poate fi localizată într-un singur spațiu și într-un singur timp. Pentru a realiza biografia unei ființe umane, este necesar să începem mai întâi prin a aboli noțiunile de timp și de spațiu care separă doar în aparență oamenii. .

Fiecare creştin este contemporan al primei ființe umane şi al tuturor ființelor umane din toate timpurile și din toate zonele ce au fost locuite. Niciun creştin nu este singur în această lume. Fiecare creştin trăieşte în toate timpurile prezente, trecute şi viitoare în mod simultan şi pretutindeni unde există fiinţe umane.“

Subliniem însă că această afirmaţie este adevărată nu numai pentru creştini, ci pentru toți oamenii. Astfel, ne dăm seama de uimitoarea transformare de perspectivă pe care ne-o oferă o asemenea concepție referitoare la ceea ce am putea numi coresponsabilitatea tuturor ființelor umane la destinul umanității.

Toate acestea ne dezvăluie o altă viziune, un alt punct de vedere cu privire la anumite probleme grave, cum ar fi existenţa Răului, a demonilor, a diavolilor, dar și la posibilităţile imense de a face să se manifeste Binele, de a cere ajutorul îngerilor, arhanghelilor şi altor entităţi benefice din universul astral și din cel cauzal.

Intuim astfel că în afara entităților demoniace sau satanice există și structuri egregorice malefice care, în decursul timpului, au atins gradat un anumit nivel de conştiinţă perversă, rudimentară, orientată în rău. Aceste revelații ne ajută să intuim ce se petrece în cazul emanaţiilor foarte puternice ce se extind pe perioade lungi de timp ale conștiințelor umane atunci când ele sunt orientate în rău și în felul acesta ajung chiar să condenseze şi să creeze o mare forţă malefică, nefastă. Dat fiind faptul că timpul şi spaţiul nu sunt bariere pentru astfel de influențe, devine cu putință să înțelegem ce se petrece în anumite situaţii care la prima vedere par a fi inexplicabile.

Totuşi, aceste acumulări malefice care generează ulterior felurite efecte nefaste nu vor putea fi eterne, căci numai Dumnezeu poate să creeze şi, după cum ştim, Dumnezeu nu a creat niciodată Răul. El a creat, după chipul şi asemănarea Sa, creaturi cu adevărat libere care, în funcţie de alegerile lor pe deplin libere, sunt capabile să facă fie bine, fie rău.

Dată fiind libertatea deplină de care beneficiază încă de la începuturi, atunci când fiinţele umane aleg să facă rău, nici măcar Dumnezeu nu le poate împiedica. Acțiunile acestor oameni vor avea apoi consecințe nefaste, ce se vor repercuta asupra întregii umanităţi şi chiar asupra întregului Macrocosmos.

În monoteism și în special în creştinism, mântuirea omului nu depinde doar de propriile sale eforturi, ci poate fi ajutată, într-o considerabilă măsură, prin rugă, prin ofrandă de lumină și prin eforturile spirituale adecvate ale ființelor umane, care acționează pentru a-l ajuta pe cel care are nevoie.

Este, de asemenea, demnă de luat în considerare ideea ajutorului oferit unei fiinţe umane ce are nevoie atunci când i se preia în mod conştient karma.

Chiar dacă minoritare în religiile Asiei, aceste idei altruiste sunt totuși prezente, printre altele, în cazul binecunoscutului ideal deboddhisattva, ce deschide totodată o cale fructuoasă de dialog între Orient și Occident.

Cum să aducem la lumină comorile ascunse în noi

De asemenea, în universul fiecărei fiinţe umane există adeseori în stare latentă felurite potenţialităţi benefice fabuloase care așteaptă să fie trezite, să fie dinamizate. Astfel de bogății sunt o comoară ascunsă care poate şi este necesar să fie cunoscută cu ajutorul conştiinţei.

De fiecare dată, o conştiinţă vie, puternică, trezită, dinamizată scoate la lumină astfel de comori extraordinare, grație procesului de cunoaştere ce se realizează gradat în universul lăuntric al ființei umane. Când aceste comori sunt dezvăluite, procesele de rezonanță ocultă adecvate ce se declanşează provoacă o punere gradată la unison între un anumit punct focar din universul ființei umane și sferele nesfârşite de energie, de putere dumnezeiască din Macrocosmos.

Un exemplu adecvat de acest gen, pe care mulți practicanți yoga l-au conştientizat deja prin experiență directă, este trezirea şi dinamizarea gradată a unui anumit centru subtil de forță, chakra.

De pildă, centrul subtil de forță al plexului cardiac, Anahata chakra, poate fi trezit și dinamizat pas cu pas prin anumite posturi trupeşti adecvate (asana-e), prin Laya yogacu ajutorul unei anumite bija mantra, prin anumite tehnici de pranayamasau prin fixarea fermă și perseverentă a atenției asupra zonei focar. Concentrarea neîncetată a conștiinței asupra zonei focar a centrului subtil de forţă declanșează un proces de rezonanță ocultă cu macrocentrul subtil de forţă gigantic din Macrocosmos. Yoghinul reuşeşte astfel să pună la unison centrul său subtil de forță (Anahata chakra) cu macrocentrul ce există de-a pururi în Macrocosmos (Maha Anahata chakra).

În urma acestui proces de trezire, de dinamizare, de energizare ce are loc de fiecare dată prin intermediul conştiinţei, survine conştientizarea pregnantă a activităţii inefabile specifice a centrului subtil de forță Anahata chakra.

În plus, omul are la dispoziție și alte posibilităţi adecvate, cum ar fi utilizarea înțeleaptă, sistematică a anumitor plante de leac cu efecte de dinamizare și de deschidere lăuntrică a ființei faţă de energiile subtile afective. Plantele de leac pot fi îngurgitate sub formă de pulbere; rezultatele vor fi considerabile și semnificative.

Chiar utilizarea uneia sau mai multor pietre preţioase sau semiprețioase, cunoscute de mii de ani în litoterapie, cu afinități specifice centrului subtil de forță Anahata chakrapoate fi de un real folos.

Referitor la toate acestea, „un gram de practică adecvată, sistematică și perseverentă valorează cât tone de teorie”.

Există, de asemenea, ca modalități adjuvante anumite posturi erotice adecvate. Când sunt abordate în jocurile amoroase bazate pe iubire reciprocă, pe transfigurare, pe continenţă erotică-amoroasă perfectă, ele facilitează transmutarea biologică la temperatura trupului a potențialului substanțial creator în energii uriaşe.

Aceste procese de transmutație biologică au fost evidențiate prin experimente ştiinţifice riguroase de laborator. Fiinţele umane de sex opus care se iubesc, care se adoră, care trăiesc în fuziunile amoroase stări copleşitoare de orgasm de lungă durată, chiar ore în şir, fără ejaculare în cazul bărbatului și fără descărcare în cazul femeii, au astfel la dispoziție o energie lăuntrică neutră enormă, ce va putea fi directionată, adeseori în mod spontan, către centrul subtil de forţă Anahata chakra. Chiar dacă pare incredibil sau superfabulos, mii de practicanti yoga din cadrul Şcolii spirituale M.I.S.A. sunt capabili să realizeze cu uşurinţă aceasta.

În cazul femeilor, controlul potenţialului substanțial procreator urmat de transmutația sa biologică în energie imensă se realizează aproape fără efort. Datorită înzestrărilor lor trupeşti exceptionale, femeile pot să experimenteze cu încântare, cu o satisfacţie lăuntrică uriaşă, fuziuni amoroase cu continență (evident dacă bărbatul cu care fac dragoste practică în mod impecabil continenţa amoroasă).

Toate situaţiile de mai sus implică o adecvată și profundă conştientizare care se realizează de fiecare dată prin intermediul conştiinţei.

Când conştiinţa este ferm focalizată, când ființa umană își fixează într-un mod stăruitor atenţia, se declanşează în universul ei lăuntric un proces de rezonanță ocultă care activează ca prin minune un anumit punct focar. Este ceva asemănător cu ce se petrece atunci când un aparat de radio este acordat pe lungimea de undă a unui anumit post emiţător. Devine apoi cu putință ca acel post emiţător să fie receptat în aparatul nostru de radio pentru nu contează ce perioadă de timp, atâta vreme cât acordul specific este realizat.

Această analogie semnificativă poate fi transpusă în cazul practicanților yoga. Însă dacă în cazul aparatului de radio acordarea pe lungimea de undă a postului emiţător este o operație migăloasă ce se realizează mecanic, în cazul celor care practică yoga acest proces de generare şi menţinere a unui fenomen de rezonanță ocultă se realizează întotdeauna prin intermediul conştiinţei.

Conştiinţa ferm focalizată este cea care face ca în urma abordării atente și sistematice a unei anumite tehnici yoga să survină un proces de rezonanță ocultă ce facilitează apariţia unor realizări ce par, pentru cei ignoranți, fabuloase sau imposibile.

În acest mod adecvat procedează yoghinul inițiat atunci când realizează anumite tehnici speciale de meditație yoghină profundă ce îi rafinează şi îi expansionează câmpul specific al conştiinţei, făcându-l să cuprindă o sferă cu raza de sute de metri, kilometri, zeci de kilometri, mii sau chiar zeci de mii de kilometri, de la caz la caz, datorită energiei imense pe care o atrage în universul său lăuntric. Deloc întâmplător, tradiția yoghină milenară afirmă că atunci când este adecvat dinamizată, energizată şi expansionată, conştiinţa ființei umane își extinde la nesfârşit limitele, devenind, în anumite condiții speciale, tangentă cu infinitul..

Cei care acumulează în universul lor lăuntric o energie adecvată imensă reuşesc apoi să-și expansioneze gradat sfera conştiinţei. Aceasta le permite, într-o fază avansată, să atingă realizări care, pentru fiinţele umane limitate și ignorante, par a fi incredibile sau fabuloase.

Referitor la aceasta, yoghinii afirmă de mii de ani: „Cunoaşterea inițiatică adecvată face cu putință ca yoghinul să aibă acces la puteri lăuntrice binefăcătoare extraordinare, cunoscute sub numele de puteri paranormale (siddhis)”.

În această direcţie, practica yoga atentă, sistematică și perseverentă confirmă străvechiul dicton al lui Socrate: „Cunoaşte-te pe tine însuți“. Mai mult decât atât, ea îi pune la dispoziție aspirantului yoghin o metodologie milenară adecvată care face cu putinţă declanșarea unor procese de rezonanță ocultă în universul său lăuntric, ce permit trăirea unor experiențe interioare care trezesc și dinamizează, prin intermediul conştiinţei ferm focalizate, potenţialități fabuloase. Astfel sunt scoase la lumină realităţi tainice accesibile numai aspiranților yoga care cunosc şi pun în aplicare aceste chei secrete știute de mii de ani.

Gramul adecvat de practică dezvăluie aceste posibilităţi fabuloase care existau în stare latentă în universul lăuntric al fiinţei umane.

Toate acestea sunt posibile de fiecare dată doar prin intermediul conștiinței ferm focalizate, care declanşează un anumit proces de rezonanță ocultă. Când acesta este menținut pentru o anumită srioadă adecvată de timp, face să apară aceste realități tainice, care, pentru cei ignoranți și sceptici, sunt imposibile sau inexistente.

Evident însă asta nu-l va împiedica pe yoghinul avansat să beneficieze de pe urma lor. De altfel, în această direcţie, yoghinii nu au nevoie de confirmarea celor sceptici, obtuzi sau ignoranți, care rămân în starea lor larvară și hrănesc convingerea tâmpă că aşa ceva este imposibil.

În cadrul tradiției milenare yoga se afirmă că atunci când își focalizează în mod adecvat conștiința într-un anumit punct focar din microcosmosul ființei sale, yoghinul dezvăluie în universul său lăuntric o anumită realitate cu totul extraordinară, ce există undeva într-un anumit tărâm paralel, fie în universul astral, fie în universul cauzal.

Extras din cartea Conștiința și enigmele ei, de profesor de yoga Gregorian Bivolaru, carte apărută la editura Lux Sublima

Citiți și:
Conştiinţa dumnezeiască îmbrăţişează Totul
YOGA: o cale către Infinit

 

yogaesoteric
12 martie 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More