Conştiinţa dumnezeiască îmbrăţişează Totul

 
de profesor de yoga Gregorian Bivolaru


Pe baza practicii avansate care le-a revelat o mulţime de taine cu totul extraordinare ale conştiinţei şi pe baza experienţei colective milenare, yoghinii au ajuns la concluzia că în cadrul Manifestării dumnezeieşti totul este în mod fundamental si esenţial aceeaşi substanţă, aceeaşi Conştiinţă supergigantică divină ce îmbrăţişează totul, ce este prezentă totodată într-o anumită proporţie în universul lăuntric al fiecărei fiinţe umane.

Totul este, la modul fundamental, o aceeaşi substanță, o aceeaşi conștiință, o aceeaşi forţă ce se desfășoară apoi în o mulţime de forţe, aşa-zis secundare, care se manifestă în diferite trepte şi în felurite forme.

Când aprofundează aceste revelaţii cu ajutorul conştiinţei ferm focalizate asupra propriului univers lăuntric, yoghinul avansat descoperă două aspecte esenţiale: Pura Existenţă şi existenţa lumii (ce este un fapt al fiinţei, un fapt al devenirii). A nega fie pe una, fie pe cealaltă este uşor.

A recunoaşte aşa cum se cuvine, a aprecia la justa valoare faptele conştiinţei şi a descoperi raportul lor tainic este o adevărată şi fecundă înţelepciune.

În universul nostru lăuntric, în trupul nostru, în fiecare atom, în fiecare metal, în fiecare plantă, în fiecare formă a naturii materiale, yoghinii au descoperit că acţionează în permanenţă o tainică energie însufleţitoare, o voinţă misterioasă, o uimitoare inteligenţă secretă. Toate acestea sunt mai mult decât aşa-zisele forme mute ce au uitat de ele.

Acesta este aspectul enigmatic, dar totodată conştient, despre care se vorbeşte în Upanişade. El este conştient chiar şi în tot şi în toate cele ce par a fi inconştiente.

Prezenţa acestei enigmatice forţe conştiente ce informează este indispensabilă activităţii pline de taine a naturii.

Nu ne putem da seama de evoluţia conştiinţei şi de cunoaşterea pe care ea ne-o dezvăluie decât atunci când începem să intuim prezenţa în tot şi în toate cele care ne înconjoară a unei Conştiinţe ascunse, înzestrate cu puteri înnăscute ce ies la lumină puţin câte puţin, atunci când sunt întrunite anumite condiţii.

De aceea, nu are rost să considerăm că viaţa provine din elemente materiale sau că mentalul provine dintr-o formă vie dacă prin practica yoga începem să descoperim în mod intuitiv ceea ce afirmă teza vedantică cu privire la toate acestea, şi anume că viaţa este deja involuată în materie şi mentalul este deja prezent, chiar dacă involuat, în viaţă, pentru că, în esenţa ei, materia este o formă voalată a vieţii, iar viața este o formă voalată a Conştiinţei dumnezeieşti ce îmbrăţişează totul.

Prin explorarea acestor realităţi enigmatice cu ajutorul conştiinţei, yoghinii avansaţi au descoperit că ceea ce pare a fi un rezultat este în realitate, dar nu în forma sa, originea. Efectul este deja prezent în esenţă şi preexistă cauzei aparente. Principiul activităţii enigmatice care iese în mod gradat la lumină este anterior câmpului de acţiune unde acesta acţionează.

Prin explorarea atentă şi sistematică a acestor realităţi cu ajutorul conştiinţei, yoghinii au descoperit că în realitate Creaţia dumnezeiasca a coborât pe toate treptele fiinţei de la supramental până la materie inclusiv şi la fiecare treaptă ea a creat o anumită lume, un anumit regn, un anumit plan, o anumită ordine adecvată necesară.

În creaţia lumii materiale a existat o cufundare, o coborâre a Conştiinţei dumnezeieşti până la o aparentă stare de inconştienţă. De aici începe pas cu pas ieşirea la lumină, până ce Conştiinţa dumnezeiască redobândeşte cele mai înalte culmi supramentale şi spirituale şi manifestă feluritele sale puteri divine chiar în cadrul materiei.

Descoperirea acestor realităţi ascunse prin intermediul conştiinţei permite yoghinilor să intuiască faptul că există o coborâre într-o inconştiență materială aparentă şi apoi, la momentul potrivit, dacă există aspiraţie si voinţă fermă, survine o trezire a fiinţei.

Atunci începe evoluţia fiinţei până când sunt atinse trepte extraordinar de elevate de conştiinţă şi de putere supramentală şi spirituală, prin aprofundarea realităţii dumnezeieşti descoperită în Sinele suprem nemuritor (ATMAN), care dezvăluie apoi Sursa universală nesfârșită a existenței si a realității transcendente.

Conştiinţa fiecărui om poartă în sine însăşi măsura sa; în cazul rarelor fiinţe umane ce au atins o plenară îndumnezeire, ea dezvăluie totodată măreţia lui Dumnezeu. Fiinţa umană care reuşeşte să-şi armonizeze pe deplin conştiinţa, reuşeşte, totodată, în felul acesta, să-L simtă şi să-L descopere pe Dumnezeu.

Conştiinţa profund transformată, profund îndumnezeită, profund expansionată în nemărginire a yoghinilor avansaţi este o misterioasă strălucire divină ce le luminează universul lăuntric. Energia lăuntrică imensă ce le caracterizează câmpul expansionat de forţă impulsionează cu o mare uşurinţă, de aproape sau de la distanţă, sute, mii, zeci de mii sau chiar zeci de milioane de fiinţe umane dornice de transformare şi deschise lăuntric să primească un astfel de ajutor de la Dumnezeu.


Aceşti yoghini avansaţi afirmă că nefericirea este întotdeauna incompatibilă cu conştientizarea din ce în ce mai profundă a îndumnezeirii lăuntrice.

În ipoteza în care conştiinţa fiinţei umane ar fi, după cum susţin materialiştii, o întâmplare, ea ar fi un miracol chiar şi pentru Dumnezeu.

Dincolo de aparenţe, conştiinţa unei fiinţe umane, întocmai precum natura ce ne înconjoară, este scrisă şi încifrată într-un tainic limbaj matematic. Conştiinţa îndumnezeită, întocmai precum armonia divină, nu admite falsitatea. Tocmai de aceea, falsitatea le este cu totul străină celor în care începe să se trezească starea de îndumnezeire.

Dat fiind faptul că Dumnezeu a dorit să existe o mare diversitate, conştiinţa fiecărui om este unică, cu toate că în esenţa fiecărei fiinţe umane există acelaşi Sine suprem nemuritor (ATMAN). Se poate spune că, de fapt, câte fiinţe umane există, tot atâtea realităţi se dezvăluie (oglindite într-un mod aparte în sfera specifică a fiecărei conştiinţe). De aceea, în realitate, conştiinţa este lumina misterioasă a lui Dumnezeu prezentă în fiecare fiinţă umană.

Conştiinţa îndumnezeită face posibilă cunoaşterea reală. Ea lasă toate drumurile adecvate deschise şi le marchează pe cele înfundate sau false.

Fiinţa umană care se transformă din punct de vedere spiritual reuşeşte să devină un tainic canal divin. Ea este capabilă să dăruiască celor pregătiţi lumina divină ce se revarsă în valuri prin ea. O parte considerabilă a acestei lumini rămâne în universul ei lăuntric, transformând-o, accelerându-i procesul de îndumnezeire.

Astfel, cei care înţeleg această taină şi se deschid către Dumnezeu pentru a funcţiona în ipostaza de canal divin, reuşesc să descopere, prin experienţă directă, că dăruind din bogăţia nesfârşită ce există în Fiinţa lui Dumnezeu beneficiază ei înşişi din plin. Dăruind din ce în ce mai mult celor pregătiţi şi deschişi ceea ce li se dăruie din bogăţia nesfârşită ce se revarsă în fiinţa lor de la Dumnezeu, îşi dăruiesc în simultaneitate lor înşişi.

Înţelegând aşa cum se cuvine aceste taine dumnezeieşti esenţiale, fiecare fiinţă umană ajunge la un moment dat la următoarea concluzie: „Orice aş face în sfera conştiinţei proprii tot eu sunt dar binele dumnezeiesc pe care îl fac mă transformă considerabil şi rapid în bine şi mă înalţă către Dumnezeu. Orice aş face în sfera conştiinţei proprii tot eu sunt, dar răul pe care îl săvârşesc mă schimbă, mă degradează, mă înăbuşă şi mă coboară.”

Existenţa umană se limitează la viaţă, mai ales atunci când fiinţele umane respective îşi doresc numai şi numai aceasta. Explorarea feluritelor realităţi dumnezeieşti cu ajutorul conştiinţei ferm focalizate ne face să ne dăm seama la un moment dat că tot ceea ce poate fi cunoscut prezintă totodată un număr (de exemplu, frecvenţa specifică de vibraţie a energiei subtile sublime a iubirii). În absenţa acestui număr (de exemplu, frecvenţa specifică de vibraţie a energiei subtile sublime a iubirii) care nu se modifică niciodată nu cunoaştem mai nimic.

Aprofundarea acestor taine prin intermediul conştiinţei ferm focalizate face cu putinţă să descoperim că sincronicităţile dumnezeieşti sunt unul dintre modurile lui Dumnezeu de a se juca în cadrul Creaţiei sale, rămânând totodată discret şi anonim.


În lumina acestor revelaţii referitoare la conştiinţa fiinţei umane, se conturează o anumită concluzie pe care o putem exprima astfel:

„Priveşte adeseori totul din punctul de vedere al lui Dumnezeu şi vei vedea totul într-un mod divin. Ascultă adeseori totul din punctul de vedere al lui Dumnezeu şi vei auzi totul într-un mod divin.

Deschide-ţi neîntârziat conştiinţa şi aspiră frenetic ca ea să se manifeste într-un mod dumnezeiesc şi vei observa că vei ajunge să cunoşti în mod gradat tot şi toate cele, întocmai aşa cum Bunul Dumnezeu le cunoaşte în veşnicie.

Fă ca Bunul Dumnezeu să fie din plin şi în permanenţă în conştiinţa ta, căci atunci tu însuţi vei fi îmbrăţişat, inspirat şi protejat de El. Înalţă-ţi neîncetat conştiinţa către Dumnezeu, căci astfel vei începe să intuieşti şi să înţelegi cu totul altfel tainele dumnezeieşti ale firii.

Oferă mai mereu prin fiinţa ta ce a devenit un pur canal divin daruri precum iubire, bunătate, bunăvoinţă, compasiune, iertare. Atunci în sfera conştiinţei tale se vor produce transformări rapide, uimitoare ce te vor face să fii plăcut şi drept în faţa lui Dumnezeu.”

Această concluzie este de natură să vă inspire pe mulţi să vă transformaţi profund conştiinţele şi să deveniţi canale alese în şi prin care Dumnezeu se manifestă.

Fragment extras din lucrarea Conștiința și enigmele ei, apărută la Editura Lux Sublima.

Citiți și:
Conştiinţa Supremă este sursa divină a vieţii noastre
Acţiunea de a observa este o poartă către Conştiinţa Supramentală
Stările de conştiinţă şi analiza lor comparativă din perspectiva şivaismului din Kashmir (I)

yogaesoteric
19 octombrie 2017

Also available in: English

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More