ÎCCJ îndreaptă prostiile făcute de Cami – A desfiinţat hotărârea prin care Camelia Bogdan a dispus confiscarea unor importante sume de bani…


… de la notarul Jean Andrei, soţul şefei TMB, judecătoarea Laura Andrei, deşi nu avea calitate în dosar. Măsura a fost dispusă după ce Camelia Bogdan i-a făcut plângere la DNA şefei TMB, judecătoarea Laura Andrei


Camelia Bogdan face istorie în Dreptul românesc. Judecătorii Ionuţ Matei, Rodica Aida Popa şi Marius Foitos de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au anulat miercuri, 5 iulie 2017, o hotărâre pronunţată de judecătoarea Camelia Bogdan pe vremea când aceasta activa la Secţia a II-a penală a Curţii de Apel Bucureşti, prin care a ajuns să pună sechestru pe bunurile unei părţi fără ca aceasta să fie parte în dosar. Hotărârea Cameliei Bogdan a fost atacată chiar de DIICOT, parchetul care dispusese trimiterea în judecată a mai multor persoane şi căruia Bogdan îi dăduse câştig de cauză.

Cu toate acestea, DIICOT a contestat la ÎCCJ sentinţa Cameliei Bogdan, motivând că hotărârea nu este legală şi temeinică, atâta timp cât sunt dispuse măsuri de confiscare extinsă şi confiscare specială faţă de terţe persoane faţă de care nu s-a efectuat niciun act de urmărire penală.
La circa un an de la înregistrarea dosarului la Înalta Curte, judecătorii supremi au hotărât desfiinţarea sentinţei penale pronunţată de Camelia Bogdan în dosarul nr. 2185/2/2016 şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, respectiv Curtea de Apel București.

Printre cei vizaţi de confiscările dispuse de Camelia Bogdan s-a aflat şi notarul Jean Andrei, soţul preşedintei Tribunalului Bucureşti, judecătoarea Laura Andrei, faţă de care Bogdan dispusese confiscarea a peste 200.000 lei, fără ca acesta să fi avut o calitate în dosar. De altfel, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, în cadrul emisiunii „Esenţial” moderată de Ana Maria Roman, la scurt timp după pronunţarea soluţiei ÎCCJ, notarul Jean Andrei a anunţat că îi va face plângere penală Cameliei Bogdan.

Iată minuta pronunţată de ÎCCJ în dosarul nr. 2185/2/2016:
„Admite apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura centrală, de inculpaţii S.C. Breezer International, Kiss Laszlo Gyorgy, Anton Liliana, Vasile Caba, Lavinia Ana şi Fughina Cristian, apelanţii Biroul Individual Notarial „Nemesis” prin notar public Seceleanu Lidia Simona, Andrei Aurel Jean, Fughina Florica, Fughina Andrei Robert, Anton Mihai, Caba Viorel, Anton Maria, Fughina Alina Paula, Begatta Construct S.R.L. prin administrator Vasile Adrian Cristian, Otho Real Estate SRL prin administrator Vasile Adrian Cristian, Fughina Ştefan, Fughina Roxana Adelina, Mone Gabriela Olga, Andrei Aurel Jean si Asociaţii – Societate profesională notarială, Vasile Adrian Cristian, Otho Estate SRL şi Fughina Bianca Ioana împotriva sentinţei penale nr. 90/F din 11 mai 2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II a Penală, privind şi pe intimaţii – inculpaţi S.C. Hyram Group SRL şi Dilimot Gheorghe.

Desfiinţează sentinţa penală atacată. Trimite cauza spre rejudecare primei instanţe, respectiv Curtea de Apel Bucureşti. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispus faţă de inculpaţii Fughina Cristian (…), Vasile Caba Lavinia Ana (…), şi Anton Liliana (…).

Constată că apelantul – intimat inculpat Kiss Laszlo Gyorgy este arestat în altă cauză. Onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelanţii intimaţi – inculpaţi Kiss Laszlo Gyorgy, Anton Liliana, Vasile Caba, Lavinia Ana şi Fughina Cristian, precum şi pentru intimatul – inculpat Dilimot Gheorghe, până la prezentarea apărătorilor aleşi, în suma de câte 180 lei, rămân în sarcina statului. Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelanta – intimată – inculpată SC Breezer International, precum şi pentru intimata – inculpată S.C. Hyram Group SRL, în cuantum de câte 360 lei, rămân în sarcina statului. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura centrală şi de ceilalţi apelanţi, rămân în sarcina statului. Definitivă.“

Amintim că sentinţa Cameliei Bogdan prin care a dispus confiscarea şi instituirea de sechestre asiguratorii soţului Laurei Andrei, notarul Jean Andrei, a fost dată la CAB după ce Bogdan a reclamat-o la DNA pe Laura Andrei, pe motiv că ar fi împiedicat-o să pună în executare nişte hotărâri judecătoreşti pe care le-a pronunţat. Camelia Bogdan a luat aceste măsuri fără ca notarul Jean Andrei să fi fost parte în cauză, să fi fost citat sau întrebat cu privire la modul de întocmire a unor acte notariale pentru care s-a dispus măsura confiscării.

Prezentăm în continuare minuta din dosarul nr. 2185/2/2015, având ca obiect infracţiunea de spălare de bani, soluţionat de judecătoarea Camelia Bogdan de la Secţia a II-a penală, cu referire la notarul Jean Aurel Andrei:
„5. În baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confiscă de la Jean AUREL ANDREI suma de 130.504 lei RON, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la data aducerii efective la îndeplinire a ordinului de confiscare, dobândită cu titlu de onorariu notarial + TVA prin săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen deduse judecăţii în prezenta cauză, aferentă legalizării contractului de dare în plată din data de 12.12.2008, autentificat prin încheierea din 2889/12 decembrie 2008 de BNP MONE OLGA, ANDREI AUREL JEAN și ASOCIAŢII.

În baza art. 112 alin.1 lit. e Cod penal confiscă de la Jean AUREL ANDREI suma de 82.467 LEI RON, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la data aducerii efective la îndeplinire a ordinului de confiscare, dobândită cu titlu de onorariu notarial + TVA prin săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 din C.pen., raportat la art. 308 şi art. 309 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C.pen deduse judecăţii în prezenta cauză, aferentă legalizării contractului de superficie din data de 22.05.2009, autentificat prin încheierea de autentificare nr. 1243 din 22 mai 2009.

În baza 45 rap. la art. 33 alin. 2 şi 3 din Legea 656/2002 republicată. rap. la art.112 alin.1 lit. e, 6 Cod penal, cumulează măsurile de siguranţă dispuse prin prezenta şi
confiscă de la Jean AUREL ANDREI suma totală de 212.971 lei ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la data aducerii efective la îndeplinire a ordinului de confiscare. (…)

În baza art. 249 alin 1, 4 C.pr.pen. cu referire la disp. art. 112 alin. 1 lit.e) şi 6 C.pen, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator până la concurenţa sumei de 212.971 lei ce se va actualiză cu indicele de inflaţie la data executării efective a ordinului de confiscare asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând numitului Jean Andrei Aurel, BNP Mone Olga, Andrei Jean Aurel şi Asociaţii, ale soţiei sau fostelor soţii, ale rudelor de gradul I sau ale altor persoane în posesia cărora se află bunuri cu privire la care există presupunerea rezonabilă că provin din sumele obţinute de Jean Andrei Aurel din faptele penale deduse judecăţii inclusiv asupra conturilor acestora (cu menţiunea că dobânzile aferente sumelor înscrise la credit vor curge în continuare conform contractelor încheiate cu unitatea bancară), acţiunilor şi activelor societăţilor comerciale la care acesta, soţia sau fostele soţii, rudele de gradul I sau alte persoane cunoscute public ca fiind apropiate numitului Jean Andrei Aurel în privinţa cărora există suspiciunea rezonabilă că se află în posesia/ detenţia bunurilor dobândite din faptele penale deduse judecăţii de numitul Jean Andrei Aurel figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori, inclusiv ale acţiunilor şi activelor deţinute de aceste societăţi la alte societăţi la care persoanele de mai sus deţin calitatea de asociat, împuternicit, beneficiar real sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, cu evidenţierea tuturor actelor de dispoziţie efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a măsurilor asiguratorii.

În baza art. 254 C.pr.pen., dispune luarea măsurii asiguratorii a popririi până la concurenţa sumei de 212.971lei ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la data executării efective a ordinului de confiscare asupra sumelor de bani datorate numitului Jean Andrei Aurel sau BNP Mone Olga, Andrei Jean Aurel şi Asociaţii de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii încheierii prin care se înfiinţează sechestrul, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziţia organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate instanţei de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare. (…)

În baza art. 254 C.pr.pen., dispune luarea măsurii asiguratorii a popririi până la concurenţa sumei de 136.850 lei ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la data executării efective a ordinului de confiscare asupra sumelor de bani datorate numitului Jean Andrei Aurel sau BNP Mone Olga, Andrei Jean AUREL și Asociaţii de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii încheierii prin care se înfiinţează sechestrul, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziţia organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate instanţei de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare. 

V. În baza art 251 C.pr.pen. şi art 129 alin 6 C.pr.fisc. desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare efectivă a măsurilor asiguratorii în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor de siguranţă dispuse prin prezenta, organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-şef al Parchetul General de pe lângă ICCJ/ DIICOT/Structura Centrală şi organele fiscale din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice, care vor colabora cu:

a) Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, înfiinţată prin Legea nr.318/2015, în cadrul Ministerului Justiţiei; b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; e) Autoritatea Naţională a Vămilor; f) Direcţia Generală Antifraudă; g) Banca Naţională a României; h) Inspectoratul General al Poliţiei Române; i) Agenţia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asiguratorii, precum şi a celor care fac obiectul confiscării speciale şi vor comunica Curţii de Apel Bucureşti – secţia a II-a penală, rezultatul verificărilor.

În adresa de investire a organelor însărcinate cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor de indisponibilizare dispuse prin prezenta se va menţiona că în cuprinsul cererilor de comisii rogatorii ce vor fi adresate pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin prezenta să fie inserate în mod obligatoriu prevederile art. 32, 33 din Legea nr. 656/2002, art. 112 alin. 1 lit. e şi alin. 6 C.pen., art. 107 alin. 3 C.pen. şi art. 162 alin. 6 din Codul penal.

Pe parcursul aducerii la îndeplinire a măsurilor asiguratorii, în măsura în care vor fi identificate persoane care pretind drepturi cu privire la bunurile supuse sechestrului, acestea vor fi citate pentru respectarea garanţiilor conţinute în disp. 6 par. 1 CEDO în latura sa civilă şi art. 1 din Protocolul 1 la Convenţie pentru a-şi face apărări cu privire la modalitatea în care au intrat în posesia/detenţia bunurilor despre care există suspiciunea rezonabilă că provin din săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”


Citiţi şi:

Camelia Bogdan acuză SRI și SIE că dețin mai multe offshore-uri

Judecătoarea Camelia Bogdan le-a pus gând rău masonilor: Marea Lojă Națională poate fi desființată
 

yogaesoteric
24 octombrie 2017

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More